Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K1-K5)

Thứ tư - 01/03/2017 04:22
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K1-K5)
STT Họ và Tên Lớp Niên khóa
  KHÓA 1    
1 Phạm Thế Chi TT 1-CCN1B 1
2 Phạm Thị Bích Đào TT 1-CCN1B 1
3 Phạm Thế Đoàn TT 1-CCN1B 1
4 Nguyễn Văn Hạnh TT 1-CCN1B 1
5 Trần Quốc Khánh TT 1-CCN1B 1
6 Phạm Thị Minh Khôi TT 1-CCN1B 1
7 Đặng Xuân Sán TT 1-CCN1B 1
8 Hà Thị Sắc TT 1-CCN1B 1
9 Trần Quý Thái TT 1-CCN1B 1
10 Nguyễn Kim Thi TT 1-CCN1B 1
11 Phạm Phú Thọ TT 1-CCN1B 1
12 Nguyễn Trọng Phú TT 1-CCN1B 1
13 Nguyễn Văn Tiến TT 1-CCN1B 1
14 Ngô Quốc Tuấn TT 1-CCN1B 1
15 Nguyễn Thị Tuyến TT 1-CCN1B 1
16 Trần Văn Truật TT 1-CCN1B 1
17 Đào Thị H. Vinh TT 1-CCN1B 1
18 Nguyễn Lương Bình TT 1-CLT 1
19 Nguyễn Thị Điền TT 1-CLT 1
20 Phan Thị Th. Giản TT 1-CLT 1
21 Nguyễn Bích Lý TT 1-CLT 1
22 Lê Thị Hoa Lý TT 1-CLT 1
23 Thẩm Hữu Phúc TT 1-CLT 1
24 Khổng Thị Sinh TT 1-CLT 1
25 Hoàng Thị Thanh TT 1-CLT 1
26 Nguyễn Thị Trâm TT 1-CLT 1
27 Đậu Vũ Thành TT 1-CLT 1
28 Vũ Thị Tường Vân TT 1-CLT 1
29 Phạm Thị Đậu TT 1-CLT1B 1
30 Bùi Thị Hà TT 1-CLT1B 1
31 Nguyễn Văn Hiền TT 1-CLT1B 1
32 Vũ Văn Hương TT 1-CLT1B 1
33 Trịnh Quốc Huy TT 1-CLT1B 1
34 Nguyễn Thị Khương TT 1-CLT1B 1
35 Phan Thị Thuý Lan TT 1-CLT1B 1
36 Nguyễn Văn Liêm TT 1-CLT1B 1
37 Dương Xuân Mai TT 1-CLT1B 1
38 Trần Minh Quang TT 1-CLT1B 1
39 Lê Thị Ngọc Quế TT 1-CLT1B 1
40 Hà Văn Rục TT 1-CLT1B 1
41 Nguyễn Văn Sái TT 1-CLT1B 1
42 Phạm Thị Thái TT 1-CLT1B 1
43 Tiên Văn Thắp TT 1-CLT1B 1
44 Trần Hữu Tiến TT 1-CLT1B 1
45 Trần Đình Tiếp TT 1-CLT1B 1
46 Nguyễn Thế Tuân TT 1-CLT1B 1
47 Vũ Hồng Tuyên TT 1-CLT1B 1
48 Hoàng Văn Vình TT 1-CLT1B 1
49 Nguyễn Văn Chính TT1-CCN 1
50 Trần Xuân Dung TT1-CCN 1
51 Tạ Ngọc Hải TT1-CCN 1
52 Lê Như Hà TT1-CCN 1
53 Trần Thị Hảo TT1-CCN 1
54 Nguyễn Thị T. Hương TT1-CCN 1
55 Trần Quang Ngọc TT1-CCN 1
56 Hoàng Thâm TT1-CCN 1
57 Nguyễn Quang Dụ TT1-CLT1 1
58 Vũ Đình Thăng TT1-CLT1 1
59 Nguyễn Đình Phục TT1-CLT1A 1
60 Nguyễn Quang Dụ TT1-CLT1A 1
61 Trần Đức Long TT1-CLT1A 1
62 Trần Văn Hồ TT1-CLT1A 1
63 Trần Ngọc Trản TT1-CLT1A 1
64 Nguyễn Văn Lý TT1-CLT1A 1
65 Hoàng Đình Phương TT1-CLT1A 1
66 Nguyễn Viết Lập TT1-CLT1A 1
67 Vũ Kim Khanh TT1-CLT1A 1
68 Bùi Văn Phú TT1-CLT1A 1
69 Nguyễn Hữu ất TT1-CT 1
70 Lê Văn Đảm TT1-CT 1
71 Trần Kầu TT1-CT 1
72 Hoàng Văn Khắc TT1-CT 1
73 Trần Văn Tận TT1-CT 1
74 Phan Sỹ Trụ TT1-CT 1
75 Nguyễn Thị Liệu TT1-THK14 1
  KHÓA 2    
1 Nguyễn Thị Thu Cúc Trồng trọt 2 2
2 Đỗ Thị Ánh Trồng trọt 2 2
3 Nguyễn Thị Bầu Trồng trọt 2 2
4 Đinh Minh Cao Trồng trọt 2 2
5 Phạm Thị Côi Trồng trọt 2 2
6 Hà Thị Thanh Dương Trồng trọt 2 2
7 Nguyễn Thị Điệp Trồng trọt 2 2
8 Lê Đình Đán Trồng trọt 2 2
9 Phùng Thế Giảng Trồng trọt 2 2
10 Nguyễn Viết Hùng Trồng trọt 2 2
11 Lương Thị Hải Trồng trọt 2 2
12 Chu Thị Hoà Trồng trọt 2 2
13 Nguyễn Thị Hồng Trồng trọt 2 2
14 Trần Như Hồng Trồng trọt 2 2
15 Thạch Văn Hùng Trồng trọt 2 2
16 Nguyễn Mận In Trồng trọt 2 2
17 Nguyễn Đăng Khoa Trồng trọt 2 2
18 Nguyễn Thị Lương Trồng trọt 2 2
19 Đặng Thị Lanh Trồng trọt 2 2
20 Hứa Minh Long Trồng trọt 2 2
21 Phan Văn Lựu Trồng trọt 2 2
22 Hồ Thị Lưu Trồng trọt 2 2
23 Bùi Thị Lan Trồng trọt 2 2
24 Trần Xuân Lựu Trồng trọt 2 2
25 Trần Văn Mỹ Trồng trọt 2 2
26 Ngô Thị Mai Trồng trọt 2 2
27 Nguyễn Thị Ninh Trồng trọt 2 2
28 Phạm Thị Nụ Trồng trọt 2 2
29 Mai Xuân Ninh Trồng trọt 2 2
30 Nguyễn Thị Nhài Trồng trọt 2 2
31 Vũ Thị Nhuận Trồng trọt 2 2
32 Phùng Văn Nghê Trồng trọt 2 2
33 Bùi Thị Ngợi Trồng trọt 2 2
34 Lê Thị Phương Trồng trọt 2 2
35 Nguyễn Quốc Thái Trồng trọt 2 2
36 Nguyễn Văn Tửu Trồng trọt 2 2
37 Nguyễn Gia Thiều Trồng trọt 2 2
38 Trương Văn Thiệu Trồng trọt 2 2
39 Nguyễn Thành Thông Trồng trọt 2 2
40 Nguyễn Thị Hồng Thái Trồng trọt 2 2
41 Lê Kim Thăng Trồng trọt 2 2
42 Hà Thị Thao Trồng trọt 2 2
43 Nguyễn Đăng Vương Trồng trọt 2 2
44 Dương Ngô Việt Trồng trọt 2 2
45 Phạm Thị Mai Yên Trồng trọt 2 2
46 Mai Thị Phương Anh Trồng trọt 2 2
47 Phạm Đình Bé Trồng trọt 2 2
48 Nguyễn Thị Biên Trồng trọt 2 2
49 Trần Văn Bính Trồng trọt 2 2
50 Nguyễn Văn Căn Trồng trọt 2 2
51 Đặng Thị Chẩm Trồng trọt 2 2
52 Phạm Trọng Dũng Trồng trọt 2 2
53 Lê Thị Dung Trồng trọt 2 2
54 Lê Văn Đạo Trồng trọt 2 2
55 Mạc Thị Đua Trồng trọt 2 2
56 Nguyễn Thị Hoạt Trồng trọt 2 2
57 Trần Thị Hằng Trồng trọt 2 2
58 Nguyễn Thế Hiểu Trồng trọt 2 2
59 Nguyễn Thị Hoá Trồng trọt 2 2
60 Thân Văn Hùng Trồng trọt 2 2
61 Trần Văn Hồng Trồng trọt 2 2
62 Nguyễn Văn Khang Trồng trọt 2 2
63 Phạm Quang Khánh Trồng trọt 2 2
64 Lê Thành Lâm Trồng trọt 2 2
65 Ngô Doãn Lữ Trồng trọt 2 2
66 Trịnh Thị Mến Trồng trọt 2 2
67 Nguyễn Ninh Trồng trọt 2 2
68 Phạm Thị Nhân Trồng trọt 2 2
69 Đào Quang Phục Trồng trọt 2 2
70 Nguyễn Văn Phin Trồng trọt 2 2
71 Trần Thị Quý Trồng trọt 2 2
72 Lê Minh Sơn Trồng trọt 2 2
73 Nguyễn Thị Kim Tuyến Trồng trọt 2 2
74 Đoàn Văn Thiêm Trồng trọt 2 2
75 Hà Tiến Thịnh Trồng trọt 2 2
76 Vũ Mạnh Thuyết Trồng trọt 2 2
77 Lê Triệu Thảo Trồng trọt 2 2
78 Trần Thị Tư Trồng trọt 2 2
79 Hoàng Ngọc Thạch Trồng trọt 2 2
80 Lê Văn Trinh Trồng trọt 2 2
81 Lê Mẫu Toàn Trồng trọt 2 2
82 Nguyễn Thị Thuỵ Trồng trọt 2 2
83 Lê Văn Thuận Trồng trọt 2 2
84 Phạm Văn Vân Trồng trọt 2 2
85 Lê Việt Trồng trọt 2 2
86 Nguyễn Văn Chính Trồng trọt 2 (CCN) 2
87 Trần Xuân Dung Trồng trọt 2 (CCN) 2
88 Tạ Ngọc Hải Trồng trọt 2 (CCN) 2
89 Lê Như Hà Trồng trọt 2 (CCN) 2
90 Trần Thị Hảo Trồng trọt 2 (CCN) 2
91 Nguyễn Thị Thanh Hương Trồng trọt 2 (CCN) 2
92 Trần Quang Ngọc Trồng trọt 2 (CCN) 2
93 Hoàng Thâm Trồng trọt 2 (CCN) 2
94 Bùi Thị Băng Tâm Trồng trọt 2 (CCN) 2
95 Đỗ Văn Viện Trồng trọt 2 (CCN) 2
96 Nguyễn Lương Bình Trồng trọt 2 (CLT) 2
97 Nguyễn Thị Điển Trồng trọt 2 (CLT) 2
98 Phan Thị Thanh Giản Trồng trọt 2 (CLT) 2
99 Nguyễn Bích Lý Trồng trọt 2 (CLT) 2
100 Lê Thị Hoa Lý Trồng trọt 2 (CLT) 2
101 Trần Hữu Phúc Trồng trọt 2 (CLT) 2
102 Khổng Thị Sinh Trồng trọt 2 (CLT) 2
103 Hoàng Thị Thanh Trồng trọt 2 (CLT) 2
104 Nguyễn Thị Trầm Trồng trọt 2 (CLT) 2
105 Đậu Văn Thành Trồng trọt 2 (CLT) 2
106 Vũ Thị Tường Vân Trồng trọt 2 (CLT) 2
107 Phạm Mạnh Bổng Trồng trọt 2A 2
108 Phùng Tiến Học Trồng trọt 2A 2
109 Hà Quang Hùng Trồng trọt 2A 2
110 Nguyễn Huy Hoàng Trồng trọt 2A 2
111 Trịnh Văn Ngọc Mai Trồng trọt 2A 2
112 Ngô Văn Ngọc Trồng trọt 2A 2
113 Ngô Minh Ngọc Trồng trọt 2A 2
114 Nguyễn Hải Truyền Trồng trọt 2A 2
115 Phạm Văn Phác Trồng trọt 2A 2
116 Lê Văn Tâm Trồng trọt 2A 2
117 Lê Văn Đức Trồng trọt 2A 2
118 Chu Công Mận Trồng trọt 2A 2
119 Đặng Xuân Thụ Trồng trọt 2A 2
120 Trần Đình Phùng Trồng trọt 2A 2
121 Phạm Văn Bằng Trồng trọt 2B 2
122 Phạm Văn Xuân Trồng trọt 2B 2
123 Đào Đức Chi Trồng trọt 2B 2
124 Nguyễn Văn Điểu Trồng trọt 2B 2
125 Trần Đức Trịnh Trồng trọt 2B 2
126 Đoàn Văn Thu Trồng trọt 2B 2
127 Đào Đình Thăng Trồng trọt 2B 2
128 Bùi Văn Bân Trồng trọt 2B 2
129 Nguyễn Văn Bảo Trồng trọt 2B 2
130 Lê Hồng Hương Trồng trọt 2B 2
131 Nguyễn Doãn Hoàn Trồng trọt 2B 2
132 Trần Huy Liệu Trồng trọt 2B 2
133 Nguyễn Văn Ké Trồng trọt 2B 2
134 Nguyễn Gia Minh Trồng trọt 2B 2
135 Phạm Minh Thưởng Trồng trọt 2B 2
136 Nguyễn Văn Tính Trồng trọt 2B 2
137   Trồng trọt 2B 2
138 Hoàng Thương Lượng Trồng trọt 2B 2
139 Bùi Văn Đợt Trồng trọt 2B 2
140 Taạ Văn Mười Trồng trọt 2B 2
141 Trần Minh Hoàng Trồng trọt 2B 2
142 Trần Quang Tiệp Trồng trọt 2B 2
143 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 2B 2
144 Lê Văn Thiềm Trồng trọt 2B 2
145 Vũ Hữu Quế Trồng trọt 2B 2
146 Phạm Văn Vỹ Trồng trọt 2B 2
147 Dương Văn Kỳ Trồng trọt 2B 2
148 Giáp Văn Thuỵ Trồng trọt 2B 2
149 Trần Văn Cường Trồng trọt 2B 2
150 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 2B 2
151 Nguyễn Văn Triệu Trồng trọt 2B 2
152 Nguyễn Trung Tiên Trồng trọt 2B 2
153 Phan Đức Huấn Trồng trọt 2B 2
154 Nguyễn Nghĩa Duật Trồng trọt 2B 2
155 Nguyễn Văn Yến Trồng trọt 2B 2
156 Trần Trọng Thuỷ Trồng trọt 2B 2
157 Nguyễn Hữu Độ Trồng trọt 2C 2
158 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 2C 2
159 Trần Đại Toàn Trồng trọt 2C 2
160 Đậu Văn Lộc Trồng trọt 2C 2
161 Trần Huy Chương Trồng trọt 2C 2
162 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 2D 2
163 Nguyễn Tuế Bao Trồng trọt 2D 2
164 Trần Trung Dũng Trồng trọt 2D 2
165 Phạm Bá Kim Trồng trọt 2D 2
166 Đỗ Đặng Thịnh Trồng trọt 2D 2
167 Nguyễn Văn Hiếu Trồng trọt 2D 2
168 Lê Văn Nghỉ Trồng trọt 2D 2
169 Vũ Văn Đáp Trồng trọt 2E 2
170 Nguyễn Th. Trọng Trồng trọt 2E 2
171 Lê Văn Tính Trồng trọt 2E 2
172 Phạm Công Xuyết Trồng trọt 2E 2
173 Triệu Minh Đức Trồng trọt 2E 2
174 Nguyễn Hữu Hoạt Trồng trọt 2E 2
175 Nguyễn Đức Tiến Trồng trọt 2E 2
176 Đường Nguyên Thuỵ Trồng trọt 2E 2
177 Nguyễn Xuân Thiệu Trồng trọt 2E 2
178 Đỗ Đình Cứu Trồng trọt 2E 2
179 Đồng Hữu Văn Trồng trọt 2E 2
180 Tạ Văn Đậu Trồng trọt 2E 2
181 Nguyễn Hữu Cháu Trồng trọt 2E 2
182 Nguyễn Văn Hồng Trồng trọt 2E 2
  KHÓA 3    
1 Vũ Thị Nhân Trồng trọt 3 3
2 Lê Thị Lịch Trồng trọt 3 3
3 Bùi Thị Giắt Trồng trọt 3 3
4 Nguyễn Thị Lác Trồng trọt 3 3
5 Trần Thị Loan Trồng trọt 3 3
6 Nguyễn Thị Loa Trồng trọt 3 3
7 Nguyễn Thị Quang Trồng trọt 3 3
8 Hoàng Duy Trung Trồng trọt 3 3
9 Vũ Thị Đãi Trồng trọt 3 3
10 Nguyễn Tiến Hằng Trồng trọt 3 3
11 Bùi Trúc Trồng trọt 3 3
12 Nguyễn Thị Nhân Trồng trọt 3 3
13 Lê Thị Tú Trồng trọt 3 3
14 Chúc Thị Yến Trồng trọt 3 3
15 Trương Thị Bôn Trồng trọt 3B 3
16 Bùi Văn Chiến Trồng trọt 3B 3
17 Nguyễn Thị Doãn Trồng trọt 3B 3
18 Trần Thị Đông Trồng trọt 3B 3
19 Vũ Thị Dùng Trồng trọt 3B 3
20 Trần Thị Hoà Trồng trọt 3B 3
21 Trương Gia Khương Trồng trọt 3B 3
22 Mai Văn Lễ Trồng trọt 3B 3
23 Nguyễn Thị Lan Trồng trọt 3B 3
24 Nguyễn Văn Ngọc Trồng trọt 3B 3
25 Hoàng Thị Lộc Trồng trọt 3B 3
26 Tống Thị Minh Trồng trọt 3B 3
27 Trần Xuân Quảng Trồng trọt 3B 3
28 Trịnh Duy Quyên Trồng trọt 3B 3
29 Lê Thị Tếnh Trồng trọt 3B 3
30 Hoàng Văn Thắng Trồng trọt 3B 3
31 Đào Thị Thành Trồng trọt 3B 3
32 Mai Thị Thảo Trồng trọt 3B 3
33 Trần Thị Thuỷ Trồng trọt 3B 3
34 Võ Thị Minh Thởi Trồng trọt 3B 3
35 Lê Thị Tương Trồng trọt 3B 3
36 Ngô Văn Hoè Trồng trọt 3B 3
37 Nguyễn Hữu Lương Trồng trọt 3B 3
38 Đào Thị Như Trồng trọt 3B 3
39 Bùi Thị Vân Trồng trọt 3B 3
40 Nguyễn Thị Ba Trồng trọt 3C 3
41 Nguyễn Thị Cảnh Trồng trọt 3C 3
42 Lê Thị Chinh Trồng trọt 3C 3
43 Phan Thúc Đường Trồng trọt 3C 3
44 Lê Văn Hồng Trồng trọt 3C 3
45 Lê Văn Hoè Trồng trọt 3C 3
46 Nguyễn Bá Hồng Trồng trọt 3C 3
47 Trần Doãn Lương Trồng trọt 3C 3
48 Hoàng Tường Lưu Trồng trọt 3C 3
49 Nguyễn Thị Xuân Liên Trồng trọt 3C 3
50 Bùi Thị Liên Trồng trọt 3C 3
51 Hà Huy Mây Trồng trọt 3C 3
52 Trần Sơn Phụng Trồng trọt 3C 3
53 Nguyễn Văn Tuyến Trồng trọt 3C 3
54 Dương Văn Tố Trồng trọt 3C 3
55 Lê Đức Yên Trồng trọt 3C 3
56 Trần Thị Yên Trồng trọt 3C 3
57 Nguyễn Thị Hoạch Trồng trọt 3C 3
58 Lê Năng Hoè Trồng trọt 3C 3
59 Phan Văn Ngọc Trồng trọt 3C 3
60 Trịnh Thị Quế Trồng trọt 3C 3
61 Nguyễn Đức Trinh Trồng trọt 3C 3
62 Yên Đào Chiến Trồng trọt 3D 3
63 Trần Thị Doãn Trồng trọt 3D 3
64 Lê Đăng Đức Trồng trọt 3D 3
65 Nguyễn Thị Huệ Trồng trọt 3D 3
66 Nguyễn Đình Hùng Trồng trọt 3D 3
67 Lê Thị Hương Trồng trọt 3D 3
68 Trần Công Huỳnh Trồng trọt 3D 3
69 Nguyễn Cảnh Lan Trồng trọt 3D 3
70 Trần Thị Mai Trồng trọt 3D 3
71 Ngô Văn Quyên Trồng trọt 3D 3
72 Nguyễn Tiên Thu Trồng trọt 3D 3
73 Trịnh Ngọc Thắng Trồng trọt 3D 3
74 Trần Hữu Trí Trồng trọt 3D 3
75 Doãn Thị Thu Trồng trọt 3D 3
76 Trần Thị Xuân Trồng trọt 3D 3
77 Lê Văn Cát Trồng trọt 3D 3
78 Nguyễn Thị Hoà Trồng trọt 3D 3
79 Hồ Thị Thuý Nga Trồng trọt 3D 3
80 Phạm Sỹ Thạch Trồng trọt 3D 3
81 Lê Thị Vãn Trồng trọt 3D 3
82 Đinh Thị Đông Anh Trồng trọt 3Đ 3
83 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 3Đ 3
84 Ngô Tuý Diệu Trồng trọt 3Đ 3
85 Lâm Thị Diệu Trồng trọt 3Đ 3
86 Hồ Đính Hiêng Trồng trọt 3Đ 3
87 Nguyễn Thị Huệ Trồng trọt 3Đ 3
88 Lý Công Hồng Trồng trọt 3Đ 3
89 Nguyễn Thị Hợp Trồng trọt 3Đ 3
90 Phan Bình Khuông Trồng trọt 3Đ 3
91 Hoàng Thị Kim Trồng trọt 3Đ 3
92 Trương Thị Thu Liên Trồng trọt 3Đ 3
93 Lê Thị Cát Trồng trọt 3Đ 3
94 Lê Thị Minh Trồng trọt 3Đ 3
95 Trần Đức Minh Trồng trọt 3E 3
96 Nguyễn Văn Mùi Trồng trọt 3E 3
97 Đỗ Đức Nghiệp Trồng trọt 3E 3
98 Trịnh Hữu Oanh Trồng trọt 3E 3
99 Nguyễn Thị Song Trồng trọt 3E 3
100 Nguyễn Văn Sử Trồng trọt 3E 3
101 Lê Văn Thiều Trồng trọt 3E 3
102 Lương Thị Tích Trồng trọt 3E 3
103 Trần Đức Thảo Trồng trọt 3E 3
104 Tạ Thị Xuân Trồng trọt 3E 3
105 Nguyễn Thị Kim Yến Trồng trọt 3E 3
106 Lê Khắc Chung Trồng trọt 3E 3
107 Lê Văn Chu Trồng trọt 3E 3
108 Lê Thanh Hải Trồng trọt 3E 3
109 Nguyễn Văn Nghị Trồng trọt 3E 3
  KHÓA 4    
1 Nguyễn Hữu Bình Trồng trọt 4A 4
2 Nguyễn Thị Bông Trồng trọt 4A 4
3 Nguyễn Thị Chính Trồng trọt 4A 4
4 Trần Sỹ Chiến Trồng trọt 4A 4
5 Trịnh Thị Cúc Trồng trọt 4A 4
6 Phạm Ngọc Cường Trồng trọt 4A 4
7 Trương Văn Dũng Trồng trọt 4A 4
8 Trần Ngọc Dùng Trồng trọt 4A 4
9 Bùi Văn Đệ Trồng trọt 4A 4
10 Nguyễn Văn Đàn Trồng trọt 4A 4
11 Trịnh Ngọc Đức Trồng trọt 4A 4
12 Đinh Văn Đức Trồng trọt 4A 4
13 Lê Xuân Đính Trồng trọt 4A 4
14 Lại Thị Đua Trồng trọt 4A 4
15 Võ Mạnh Hải Trồng trọt 4A 4
16 Đỗ Thị Minh Huệ Trồng trọt 4A 4
17 Trần Viết Hiền Trồng trọt 4A 4
18 Cao Văn Hàng Trồng trọt 4A 4
19 Trần Quốc Hiển Trồng trọt 4A 4
20 Trần Bá Hoạt Trồng trọt 4A 4
21 Nguyễn Công Hoàn Trồng trọt 4A 4
22 Hoàng Kim Trồng trọt 4A 4
23 Phan Công Khải Trồng trọt 4A 4
24 Bùi Văn Khởi Trồng trọt 4A 4
25 Nguyễn Thái Lai Trồng trọt 4A 4
26 Trần Thị Loan Trồng trọt 4A 4
27 Lê Xuân Lâm Trồng trọt 4A 4
28 Phạm Văn Lý Trồng trọt 4A 4
29 Phạm Xuân Mỹ Trồng trọt 4A 4
30 Trần Văn Minh Trồng trọt 4A 4
31 Trịnh Công Minh Trồng trọt 4A 4
32 Chu Thị Nguyên Trồng trọt 4A 4
33 Nguyễn Văn Niêm Trồng trọt 4A 4
34 Mai Đình Phùng Trồng trọt 4A 4
35 Ngô Văn Phụng Trồng trọt 4A 4
36 Lê Đức Sảo Trồng trọt 4A 4
37 Nguyễn Đình Sáng Trồng trọt 4A 4
38 Đinh Trọng Tuệ Trồng trọt 4A 4
39 Lâm Thị Thành Trồng trọt 4A 4
40 Đỗ Công Thắng Trồng trọt 4A 4
41 Tào Quốc Tuấn Trồng trọt 4A 4
42 Nguyễn Văn Toàn Trồng trọt 4A 4
43 Nguyễn Văn Trường Trồng trọt 4A 4
44 Nguyễn Công Tiến Trồng trọt 4A 4
45 Phạm Sỹ Tân Trồng trọt 4A 4
46 Vũ Mạnh Toàn Trồng trọt 4A 4
47 Lê Thị Tình Trồng trọt 4A 4
48 Phạm Thị Tham Trồng trọt 4A 4
49 Đoàn Thị At Trồng trọt 4B 4
50 Lê Huy Bá Trồng trọt 4B 4
51 Đỗ Huy Bảng Trồng trọt 4B 4
52 Nguyễn Đình Chi Trồng trọt 4B 4
53 Đỗ Đình Ca Trồng trọt 4B 4
54 Nguyễn Hữu Cận Trồng trọt 4B 4
55 Phạm Thị Chiên Trồng trọt 4B 4
56 Hoàng Văn Dần Trồng trọt 4B 4
57 Hoàng Thiên Diễn Trồng trọt 4B 4
58 Nguyễn Thế Đại Trồng trọt 4B 4
59 Vũ Đình Đảm Trồng trọt 4B 4
60 Mai Quốc Hùng Trồng trọt 4B 4
61 Trần Hữu Hải Trồng trọt 4B 4
62 Lâm Quang Hinh Trồng trọt 4B 4
63 Nguyễn Quang Hương Trồng trọt 4B 4
64 Phạm Đức Hùng Trồng trọt 4B 4
65 Phạm Thị Bảo Khánh Trồng trọt 4B 4
66 Phan Văn Kiếm Trồng trọt 4B 4
67 Nguyễn Mạnh Lựu Trồng trọt 4B 4
68 Phạm Xuân Liêm Trồng trọt 4B 4
69 Vũ Ngọc Lược Trồng trọt 4B 4
70 Nguyễn Ngọc Ngân Trồng trọt 4B 4
71 Nguyễn Đình Quế Trồng trọt 4B 4
72 Nguyễn Đình Sơn Trồng trọt 4B 4
73 Ngô Trung Sơn Trồng trọt 4B 4
74 Trần Công Sinh Trồng trọt 4B 4
75 Nguyễn Trọng Thực Trồng trọt 4B 4
76 Đỗ Xuân Tính Trồng trọt 4B 4
77 Nguyễn Văn Thân Trồng trọt 4B 4
78 Trần Thị Thịnh Trồng trọt 4B 4
79 Nguyễn Văn Tiêm Trồng trọt 4B 4
80 Đỗ Khắc Thịnh Trồng trọt 4B 4
81 Nguyễn Thị Kim Tuyết Trồng trọt 4B 4
82 Trần Đức Vọng Trồng trọt 4B 4
83 Lê Thị Xuân Trồng trọt 4B 4
84 Mai Thị Xuyên Trồng trọt 4B 4
85 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 4B 4
  KHÓA 5    
1 Lê Văn Ái Trồng trọt 5A 5
2 Trần Văn Bách Trồng trọt 5A 5
3 Nguyễn Thành Bình Trồng trọt 5A 5
4 Nguyễn Viết Bo Trồng trọt 5A 5
5 Trần Thị Cảnh Trồng trọt 5A 5
6 Nguyễn Thị Châu Trồng trọt 5A 5
7 Võ Văn Chấn Trồng trọt 5A 5
8 Nguyễn Văn Dương Trồng trọt 5A 5
9 Đỗ Thị Dung Trồng trọt 5A 5
10 Vũ Duy Đáo Trồng trọt 5A 5
11 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 5A 5
12 Đặng Xuân Đăng Trồng trọt 5A 5
13 Lê Thị Biểu Trồng trọt 5A 5
14 Hoàng Văn Gián Trồng trọt 5A 5
15 Trần Hải Trồng trọt 5A 5
16 Trần Lưu Hái Trồng trọt 5A 5
17 Nguyễn Thị Hợi Trồng trọt 5A 5
18 Nguyễn Hữu Hơn Trồng trọt 5A 5
19 Phạm Thị Hương Trồng trọt 5A 5
20 Doãn Văn Hường Trồng trọt 5A 5
21 Quách Thị Hoà Trồng trọt 5A 5
22 Nguyễn Viết Hùng Trồng trọt 5A 5
23 Phạm Thị Miến Trồng trọt 5A 5
24 Nguyễn Hữu Mở Trồng trọt 5A 5
25 Nguyễn Thị Nga Trồng trọt 5A 5
26 Đỗ Thị Nhiệm Trồng trọt 5A 5
27 Bùi Thị Ngoãn Trồng trọt 5A 5
28 Nguyễn Thị Ngọ Trồng trọt 5A 5
29 Nguyễn Thị Như Trồng trọt 5A 5
30 Hoàng Văn Lâm Trồng trọt 5A 5
31 Ngô Thị Lan Trồng trọt 5A 5
32 Mai Thị Liễu Trồng trọt 5A 5
33 Cao Thị Liên Trồng trọt 5A 5
34 Nguyễn Thị Liêm Trồng trọt 5A 5
35 Hoàng Văn Lượng Trồng trọt 5A 5
36 Dương Thị Lý Trồng trọt 5A 5
37 Nguyễn Thị Cáy Trồng trọt 5A 5
38 Nguyễn Hồng Sơn Trồng trọt 5A 5
39 Nguyễn Cẩm Sơn Trồng trọt 5A 5
40 Nguyễn Tiên Tâm Trồng trọt 5A 5
41 Nguyễn Thị Tâm Trồng trọt 5A 5
42 Nguyễn Thế Trung Trồng trọt 5A 5
43 Nguyễn Thị Thảo Trồng trọt 5A 5
44 Trần Ngọc Tư Trồng trọt 5A 5
45 Vũ Thị Thuý Trồng trọt 5A 5
46 Hoàng Khắc Tường Trồng trọt 5A 5
47 Cao Thị Thống Trồng trọt 5A 5
48 Lê Thị Toàn Trồng trọt 5A 5
49 Phạm Thị Tuyền Trồng trọt 5A 5
50 Nguyễn Thị Vắn Trồng trọt 5A 5
51 Đặng Ngọc Vinh Trồng trọt 5A 5
52 Lê Văn Việt Trồng trọt 5A 5
53 Hoàng Việt Trồng trọt 5A 5
54 Cao Đình Yến Trồng trọt 5A 5
55 Nguyễn Viết Bá Trồng trọt 5B 5
56 Đoàn Thị Bé Trồng trọt 5B 5
57 Phạm Hữu Chiến Trồng trọt 5B 5
58 Trịnh Thị Chinh Trồng trọt 5B 5
59 Hoàng Hữu Cư Trồng trọt 5B 5
60 Nguyễn Văn Dân Trồng trọt 5B 5
61 Đào Thị Dinh Trồng trọt 5B 5
62 Phạm Tiến Dũng Trồng trọt 5B 5
63 Nguyễn Xuân Diệu Trồng trọt 5B 5
64 Nguyễn Thị Đoàn Trồng trọt 5B 5
65 Nguyễn Đỉnh Trồng trọt 5B 5
66 Dương X. Đường Trồng trọt 5B 5
67 Lê Xuân Hiệu Trồng trọt 5B 5
68 Nguyễn Hữu Hải Trồng trọt 5B 5
69 Nguyễn Đình Hoàng Trồng trọt 5B 5
70 Lương Như Hiên Trồng trọt 5B 5
71 Phan Sỹ Hiền Trồng trọt 5B 5
72 Trịnh Thị Hợp Trồng trọt 5B 5
73 Hoàng Xuân Hoà Trồng trọt 5B 5
74 Vũ Thị Thu Lan Trồng trọt 5B 5
75 Nguyễn Quốc Long Trồng trọt 5B 5
76 Trần Thị Lan Trồng trọt 5B 5
77 Trịnh Thị Loan Trồng trọt 5B 5
78 Bùi Thị Lan Trồng trọt 5B 5
79 Lê Trọng Lọc Trồng trọt 5B 5
80 Nguyễn Thị Lương Trồng trọt 5B 5
81 Hoàng Thị Quế Trồng trọt 5B 5
82 Phan Văn Quý Trồng trọt 5B 5
83 Nguyễn Thị Quế Trồng trọt 5B 5
84 Vũ Thị T.Mai Trồng trọt 5B 5
85 Nguyễn Thị Minh Trồng trọt 5B 5
86 Cao Hữu Nghĩa Trồng trọt 5B 5
87 Đào Thuý Nhuần Trồng trọt 5B 5
88 Vũ Thị Nhạt Trồng trọt 5B 5
89 Đỗ Xuân Phác Trồng trọt 5B 5
90 Nguyễn Thị Tăng Trồng trọt 5B 5
91 Phan Hữu Thán Trồng trọt 5B 5
92 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 5B 5
93 Hoàng Thị Thọ Trồng trọt 5B 5
94 Hồ Học Thức Trồng trọt 5B 5
95 Thái Bá Thế Trồng trọt 5B 5
96 Trần Thị Thời Trồng trọt 5B 5
97 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 5B 5
98 Nguyễn Hữu Thơ Trồng trọt 5B 5
99 Nguyễn Thị Thu Trồng trọt 5B 5
100 Lê Anh Tuấn Trồng trọt 5B 5
101 Trần Lương Tuấn Trồng trọt 5B 5
102 Phạm Đình Trọng Trồng trọt 5B 5
103 Nguyễn Thị Tuyết Trồng trọt 5B 5
104 Nguyễn Thị Tỵ Trồng trọt 5B 5
105 Nguyễn Tuấn Vinh Trồng trọt 5B 5
106 Nguyễn Đình Vinh Trồng trọt 5B 5
107 Nguyễn Hữu Vinh Trồng trọt 5B 5
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay2,414
  • Tháng hiện tại24,541
  • Tổng lượt truy cập485,289
« tháng 08/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây