Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K1-K5)

Thứ tư - 01/03/2017 04:22
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K1-K5)
STT Họ và Tên Lớp Niên khóa Quê quán Cơ quan công tác Số điện thoại Email
  KHÓA 1            
1 Phạm Thế Chi TT 1-CCN1B 1 Nguyên Xá, Thư Trì, Thái Bình      
2 Phạm Thị Bích Đào TT 1-CCN1B 1 Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định      
3 Phạm Thế Đoàn TT 1-CCN1B 1 Đông Cơ, Tiên Hải, Thái Bình      
4 Nguyễn Văn Hạnh TT 1-CCN1B 1 Ninh Mỹ, Gia Khánh, Ninh Bình      
5 Trần Quốc Khánh TT 1-CCN1B 1 Chợ Cầu, Hải Hậu, Nam Hà      
6 Phạm Thị Minh Khôi TT 1-CCN1B 1 Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình      
7 Đặng Xuân Sán TT 1-CCN1B 1 Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội      
8 Hà Thị Sắc TT 1-CCN1B 1 Tư Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
9 Trần Quý Thái TT 1-CCN1B 1 Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phú      
10 Nguyễn Kim Thi TT 1-CCN1B 1 Tề Lỗ, Yên Lạc, Vĩnh Phú      
11 Phạm Phú Thọ TT 1-CCN1B 1 Mỹ Cầm, Càn Long, Trà Vinh      
12 Nguyễn Trọng Phú TT 1-CCN1B 1 Đông Tâm, Ninh Giang, Hải Hưng      
13 Nguyễn Văn Tiến TT 1-CCN1B 1 Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Hưng      
14 Ngô Quốc Tuấn TT 1-CCN1B 1 Đông Hương, Đông Sơn, Thanh Hoá      
15 Nguyễn Thị Tuyến TT 1-CCN1B 1 Yên Phong, Yên Định, Thanh Hoá      
16 Trần Văn Truật TT 1-CCN1B 1 Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An      
17 Đào Thị H. Vinh TT 1-CCN1B 1 Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hoá      
18 Nguyễn Lương Bình TT 1-CLT 1 Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định      
19 Nguyễn Thị Điền TT 1-CLT 1 Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình      
20 Phan Thị Th. Giản TT 1-CLT 1 Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An      
21 Nguyễn Bích Lý TT 1-CLT 1 Vinh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội      
22 Lê Thị Hoa Lý TT 1-CLT 1 Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá      
23 Thẩm Hữu Phúc TT 1-CLT 1 Cấp Tiến, Đơn Dương, Tuyên Quang      
24 Khổng Thị Sinh TT 1-CLT 1 Cao Phong, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
25 Hoàng Thị Thanh TT 1-CLT 1 Sơn Động, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
26 Nguyễn Thị Trâm TT 1-CLT 1 Nhã Nam, Tân Yên, Hà Bắc      
27 Đậu Vũ Thành TT 1-CLT 1 Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình      
28 Vũ Thị Tường Vân TT 1-CLT 1 Chi Lăng Nam, Thanh Niệm, Hải Hưng      
29 Phạm Thị Đậu TT 1-CLT1B 1 Thái Hồng, Thái Ninh, Thái Bình      
30 Bùi Thị Hà TT 1-CLT1B 1 Phương Khê, Kim Bảng, Nam Hà      
31 Nguyễn Văn Hiền TT 1-CLT1B 1 Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Hưng      
32 Vũ Văn Hương TT 1-CLT1B 1 Tam Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
33 Trịnh Quốc Huy TT 1-CLT1B 1 Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Hưng      
34 Nguyễn Thị Khương TT 1-CLT1B 1 Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An      
35 Phan Thị Thuý Lan TT 1-CLT1B 1 Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
36 Nguyễn Văn Liêm TT 1-CLT1B 1 Tân Thịnh, Lạng Giang, Hà Bắc      
37 Dương Xuân Mai TT 1-CLT1B 1 Hưng Phúc, Hương Nguyên, Nghệ An      
38 Trần Minh Quang TT 1-CLT1B 1 Bắc Sơn, Tiên Hưng, Thái Bình      
39 Lê Thị Ngọc Quế TT 1-CLT1B 1 Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An      
40 Hà Văn Rục TT 1-CLT1B 1 Hoàng Diệu, Đông Quan, Thái Bình      
41 Nguyễn Văn Sái TT 1-CLT1B 1 Thái Sơn, Thái Ninh, Thái Bình      
42 Phạm Thị Thái TT 1-CLT1B 1 Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng      
43 Tiên Văn Thắp TT 1-CLT1B 1 Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng      
44 Trần Hữu Tiến TT 1-CLT1B 1 Hồng Hà, Hưng Nhân, Thái Bình      
45 Trần Đình Tiếp TT 1-CLT1B 1 Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Hưng      
46 Nguyễn Thế Tuân TT 1-CLT1B 1 Nam Tân, Nam Sách, Hải Hưng      
47 Vũ Hồng Tuyên TT 1-CLT1B 1 Hải Châu, Hải Hậu, Nam Hà      
48 Hoàng Văn Vình TT 1-CLT1B 1 Chân Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng      
49 Nguyễn Văn Chính TT1-CCN 1 Trường Đa, Sác Sái, Bến Tre      
50 Trần Xuân Dung TT1-CCN 1 Hưng Hoá, Hưng Nguyên, Nghệ An      
51 Tạ Ngọc Hải TT1-CCN 1 Phố Cường, Đức Phố, Quãng Ngãi      
52 Lê Như Hà TT1-CCN 1 Bồ Sao, Vinh Tường, Vĩnh Phú      
53 Trần Thị Hảo TT1-CCN 1 An Ninh, Kiến Xương, Thái Bình      
54 Nguyễn Thị T. Hương TT1-CCN 1 Thanh Lương, Thanh Cường, Nghệ An      
55 Trần Quang Ngọc TT1-CCN 1 Ngọc Lý, Bình Lục, Nam Hà      
56 Hoàng Thâm TT1-CCN 1 Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình      
57 Nguyễn Quang Dụ TT1-CLT1 1 Thương Nông, Tam Nông, Vĩnh Phú      
58 Vũ Đình Thăng TT1-CLT1 1 Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình      
59 Nguyễn Đình Phục TT1-CLT1A 1 An Quý, Phú Trực, Thái Bình      
60 Nguyễn Quang Dụ TT1-CLT1A 1 Thượng N., Tam Ng., Vĩnh Phú      
61 Trần Đức Long TT1-CLT1A 1 Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình      
62 Trần Văn Hồ TT1-CLT1A 1 Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình      
63 Trần Ngọc Trản TT1-CLT1A 1 Thanh T., Kiến S., Thái Bình      
64 Nguyễn Văn Lý TT1-CLT1A 1 Trường Yên, G. Kh., Ninh Bình      
65 Hoàng Đình Phương TT1-CLT1A 1 Kiến Trung, Kiến Sơn, Ninh Bình      
66 Nguyễn Viết Lập TT1-CLT1A 1 Thanh Khê, Thanh Bình, Thái Bình      
67 Vũ Kim Khanh TT1-CLT1A 1 An Đạo, Phù Ninh, Vĩnh Phú      
68 Bùi Văn Phú TT1-CLT1A 1 Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Hưng      
69 Nguyễn Hữu ất TT1-CT 1 Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hoá      
70 Lê Văn Đảm TT1-CT 1 Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
71 Trần Kầu TT1-CT 1 Hưng Hoà, Hưng Nguyên, Nghệ An      
72 Hoàng Văn Khắc TT1-CT 1 Phục Công, Văn Giang, Hải Hưng      
73 Trần Văn Tận TT1-CT 1 Liên Hiệp, Hưng Nhân, Thái Bình      
74 Phan Sỹ Trụ TT1-CT 1 Khang Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình      
75 Nguyễn Thị Liệu TT1-THK14 1        
  KHÓA 2            
1 Nguyễn Thị Thu Cúc Trồng trọt 2 2 Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
2 Đỗ Thị Ánh Trồng trọt 2 2 Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình      
3 Nguyễn Thị Bầu Trồng trọt 2 2 Mỹ Tho, Bình Lục, Nam Hà      
4 Đinh Minh Cao Trồng trọt 2 2 Thanh Sơn, Kim Bảng, Nam Hà      
5 Phạm Thị Côi Trồng trọt 2 2 Đông Đông, Đông Quan, Thái Bình      
6 Hà Thị Thanh Dương Trồng trọt 2 2 Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình      
7 Nguyễn Thị Điệp Trồng trọt 2 2 Tiên Du, Hữu Ninh, Vĩnh Phú      
8 Lê Đình Đán Trồng trọt 2 2 Bình Dương, Gia Lương, Hà Bắc      
9 Phùng Thế Giảng Trồng trọt 2 2 Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
10 Nguyễn Viết Hùng Trồng trọt 2 2 Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Tây      
11 Lương Thị Hải Trồng trọt 2 2 Nhật Tân, Tiên Lữ, Hải Hưng      
12 Chu Thị Hoà Trồng trọt 2 2 Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình      
13 Nguyễn Thị Hồng Trồng trọt 2 2 Tiên Tân, Duy Tiên, Nam Hà      
14 Trần Như Hồng Trồng trọt 2 2 Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình      
15 Thạch Văn Hùng Trồng trọt 2 2 Quang Thịnh, Lạng Giang, Hà Bắc      
16 Nguyễn Mận In Trồng trọt 2 2 Thuỵ Văn, Thuỵ Anh, Thái Bình      
17 Nguyễn Đăng Khoa Trồng trọt 2 2 Giao Thanh, Giao Thuỷ, Nam Hà      
18 Nguyễn Thị Lương Trồng trọt 2 2 Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
19 Đặng Thị Lanh Trồng trọt 2 2 Tam Quang, Thư Trì, Thái Bình      
20 Hứa Minh Long Trồng trọt 2 2 Cao Lâu, Cao Lộc, Lạng Sơn      
21 Phan Văn Lựu Trồng trọt 2 2 Sơn Thuỷ, Lộ Thuỷ, Quảng Bình      
22 Hồ Thị Lưu Trồng trọt 2 2 Quang Nhơn, Quảng Xương, Thanh Hoá      
23 Bùi Thị Lan Trồng trọt 2 2 Thuỵ Phong, Thuỵ Anh, Thái Bình      
24 Trần Xuân Lựu Trồng trọt 2 2 Số 20 Phố Thành Đồng, Thị xã Hà Tĩnh      
25 Trần Văn Mỹ Trồng trọt 2 2 Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
26 Ngô Thị Mai Trồng trọt 2 2 Văn Phú, My Hào, Hải Hưng      
27 Nguyễn Thị Ninh Trồng trọt 2 2 Yên Hồng, Ý Yên, Nam Hà      
28 Phạm Thị Nụ Trồng trọt 2 2 Khánh Thương, Yên Mô, Ninh Bình      
29 Mai Xuân Ninh Trồng trọt 2 2 Mang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
30 Nguyễn Thị Nhài Trồng trọt 2 2 Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Hà      
31 Vũ Thị Nhuận Trồng trọt 2 2 Hải Thành, Hải Hậu, Nam Hà      
32 Phùng Văn Nghê Trồng trọt 2 2 Văn Nam, Phúc Thọ, Hà Tây      
33 Bùi Thị Ngợi Trồng trọt 2 2 Thái Sơn, Thái Ninh, Thái Bình      
34 Lê Thị Phương Trồng trọt 2 2 Hải Nam, Hải Hậu, Nam Hà      
35 Nguyễn Quốc Thái Trồng trọt 2 2 Duy Lâm, Duy Xuyên, Quảng nam      
36 Nguyễn Văn Tửu Trồng trọt 2 2 Xuân Lũng, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
37 Nguyễn Gia Thiều Trồng trọt 2 2 Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
38 Trương Văn Thiệu Trồng trọt 2 2 Hồng Bàng, Yên Mỹ, Hải Hưng      
39 Nguyễn Thành Thông Trồng trọt 2 2 Hưng Đao, Tư Kỳ, Hải Hưng      
40 Nguyễn Thị Hồng Thái Trồng trọt 2 2 Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú      
41 Lê Kim Thăng Trồng trọt 2 2 Thiệu Long, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
42 Hà Thị Thao Trồng trọt 2 2 An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình      
43 Nguyễn Đăng Vương Trồng trọt 2 2 Sơn Đông, Hoài Đức, Hà Tây      
44 Dương Ngô Việt Trồng trọt 2 2 Dân Tiến, Việt Yên, Hà Bắc      
45 Phạm Thị Mai Yên Trồng trọt 2 2 Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình      
46 Mai Thị Phương Anh Trồng trọt 2 2 Đức Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh      
47 Phạm Đình Bé Trồng trọt 2 2 Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
48 Nguyễn Thị Biên Trồng trọt 2 2 Tân Dân, Bất Bạt, Hà Tây      
49 Trần Văn Bính Trồng trọt 2 2 Vu Hợp, Vũ Tiên, Thái Bình      
50 Nguyễn Văn Căn Trồng trọt 2 2 Thuỵ Phúc, Thuỵ Anh, Thái Bình      
51 Đặng Thị Chẩm Trồng trọt 2 2 Thuỵ Phong, Thuỵ Anh, Thái Bình      
52 Phạm Trọng Dũng Trồng trọt 2 2 Giao Long, Giao Thuỷ, Nam Hà      
53 Lê Thị Dung Trồng trọt 2 2 Hoằng Quang, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
54 Lê Văn Đạo Trồng trọt 2 2 Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Hưng      
55 Mạc Thị Đua Trồng trọt 2 2 An Lâm, Nam Sách, Hải Hưng      
56 Nguyễn Thị Hoạt Trồng trọt 2 2 Phương Công, Kiến Xương, Thái Bình      
57 Trần Thị Hằng Trồng trọt 2 2 Dũng Nghĩa, Thư Trì, Thái Bình      
58 Nguyễn Thế Hiểu Trồng trọt 2 2 Ngọc Văn, Tân Yên Hà Bắc      
59 Nguyễn Thị Hoá Trồng trọt 2 2 Tam Phúc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú      
60 Thân Văn Hùng Trồng trọt 2 2 Chí Minh, Yên Dũng, Hà Bắc      
61 Trần Văn Hồng Trồng trọt 2 2 Tri Quân, Phù Ninh, Vĩnh Phú      
62 Nguyễn Văn Khang Trồng trọt 2 2 Trực Đông, Trực Ninh, Nam Hà      
63 Phạm Quang Khánh Trồng trọt 2 2 Thuỵ Dân, Thuỵ Anh, Thái Bình      
64 Lê Thành Lâm Trồng trọt 2 2 Hoằng Kim, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
65 Ngô Doãn Lữ Trồng trọt 2 2 Xuân Nghiệp, Xuân Trường, Nam Hà      
66 Trịnh Thị Mến Trồng trọt 2 2 Giao Xuân, Giao Thuỷ, Nam Hà      
67 Nguyễn Ninh Trồng trọt 2 2 Phương Công, Kiến Xương, Thái Bình      
68 Phạm Thị Nhân Trồng trọt 2 2 Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Hưng      
69 Đào Quang Phục Trồng trọt 2 2 Lạc Hồng, Văn Lâm, Hải Hưng      
70 Nguyễn Văn Phin Trồng trọt 2 2 Thanh Sơn, Thanh Hà, hải Hưng      
71 Trần Thị Quý Trồng trọt 2 2 Nhân Mỹ, Lý Nhân, Nam Hà      
72 Lê Minh Sơn Trồng trọt 2 2 Hợp Thành, Lương Sơn, Hoà Bình      
73 Nguyễn Thị Kim Tuyến Trồng trọt 2 2 Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình      
74 Đoàn Văn Thiêm Trồng trọt 2 2 An Đức, Ninh Giang, Hải Hưng      
75 Hà Tiến Thịnh Trồng trọt 2 2 Yên Đồng, Ý Yên, Nam Hà      
76 Vũ Mạnh Thuyết Trồng trọt 2 2 Bạch Hà, Phú Xuyên, Hà Tây      
77 Lê Triệu Thảo Trồng trọt 2 2 Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Nam Hà      
78 Trần Thị Tư Trồng trọt 2 2 Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình      
79 Hoàng Ngọc Thạch Trồng trọt 2 2 Thanh Tân, Thanh Chương, Nghệ An      
80 Lê Văn Trinh Trồng trọt 2 2 Diên Viên, Diễn Châu, Nghệ An      
81 Lê Mẫu Toàn Trồng trọt 2 2 Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
82 Nguyễn Thị Thuỵ Trồng trọt 2 2 Cao Mai, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
83 Lê Văn Thuận Trồng trọt 2 2 Hoằng Lý, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
84 Phạm Văn Vân Trồng trọt 2 2 Ninh Nhất, Gia Khánh, Ninh Bình      
85 Lê Việt Trồng trọt 2 2 Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An      
86 Nguyễn Văn Chính Trồng trọt 2 (CCN) 2 Trường Đa, Sóc Sãi, Bến Tre      
87 Trần Xuân Dung Trồng trọt 2 (CCN) 2 Hưng Hoá, Hưng Nguyên, Nghệ An      
88 Tạ Ngọc Hải Trồng trọt 2 (CCN) 2 Phố Cường, Đức Phố, Quảng Ngãi      
89 Lê Như Hà Trồng trọt 2 (CCN) 2 Bồ Sao, Vinh Tường, Vĩnh Phú      
90 Trần Thị Hảo Trồng trọt 2 (CCN) 2 An Ninh, Kiến Xương, Thái Bình      
91 Nguyễn Thị Thanh Hương Trồng trọt 2 (CCN) 2 Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An      
92 Trần Quang Ngọc Trồng trọt 2 (CCN) 2 Ngọc Luỹ, Binh Lục, Nam Hà      
93 Hoàng Thâm Trồng trọt 2 (CCN) 2 Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình      
94 Bùi Thị Băng Tâm Trồng trọt 2 (CCN) 2 73 Cát Dài, Hải Phòng      
95 Đỗ Văn Viện Trồng trọt 2 (CCN) 2 Xuân Hà, Thư Trì, Thái Bình      
96 Nguyễn Lương Bình Trồng trọt 2 (CLT) 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định      
97 Nguyễn Thị Điển Trồng trọt 2 (CLT) 2 Đinh Phùng, Kiến Xương, Thái Bình      
98 Phan Thị Thanh Giản Trồng trọt 2 (CLT) 2 Tiền Thành, Yên Thành, Nghệ An      
99 Nguyễn Bích Lý Trồng trọt 2 (CLT) 2 Vinh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội      
100 Lê Thị Hoa Lý Trồng trọt 2 (CLT) 2 Quang Nhân, Quang Xương, Thanh Hoá      
101 Trần Hữu Phúc Trồng trọt 2 (CLT) 2 Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang      
102 Khổng Thị Sinh Trồng trọt 2 (CLT) 2 Cao Phong, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
103 Hoàng Thị Thanh Trồng trọt 2 (CLT) 2 Sơn Động, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
104 Nguyễn Thị Trầm Trồng trọt 2 (CLT) 2 Nhã Nam, Tân Yên, Hà Bắc      
105 Đậu Văn Thành Trồng trọt 2 (CLT) 2 Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Binh      
106 Vũ Thị Tường Vân Trồng trọt 2 (CLT) 2 Chi Lăng Nam, Thanh Niệm, Hải Hưng      
107 Phạm Mạnh Bổng Trồng trọt 2A 2 Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương      
108 Phùng Tiến Học Trồng trọt 2A 2 Xuân Đài, Thanh Sơn, Vĩnh Phú      
109 Hà Quang Hùng Trồng trọt 2A 2 Tân Hương, Ninh Giang, Vĩnh Phú      
110 Nguyễn Huy Hoàng Trồng trọt 2A 2 Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
111 Trịnh Văn Ngọc Mai Trồng trọt 2A 2 Đồng Hai, Hai An, Hải Phòng      
112 Ngô Văn Ngọc Trồng trọt 2A 2 Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
113 Ngô Minh Ngọc Trồng trọt 2A 2 Thị trấn Phú Lộc, Nghệ An      
114 Nguyễn Hải Truyền Trồng trọt 2A 2 Tuân Chính, Vĩnh Trường, Vĩnh Phúc      
115 Phạm Văn Phác Trồng trọt 2A 2 Quỳnh Hội, Quỳnh Côi, Thái Bình      
116 Lê Văn Tâm Trồng trọt 2A 2 Ngọc Châu, Nam Sách, Hải Dương      
117 Lê Văn Đức Trồng trọt 2A 2 Tràng An, Bình Lục, Nam Hà      
118 Chu Công Mận Trồng trọt 2A 2 Trung Tú, Ứng Hoá, Hà Tây      
119 Đặng Xuân Thụ Trồng trọt 2A 2 Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Hà      
120 Trần Đình Phùng Trồng trọt 2A 2 Độc Lập, Kim Động, Hải Hưng      
121 Phạm Văn Bằng Trồng trọt 2B 2 Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương      
122 Phạm Văn Xuân Trồng trọt 2B 2 Minh Hoà, Duyên Hà, Thái Bình      
123 Đào Đức Chi Trồng trọt 2B 2 Phạm Lễ, Hưng Nhân, Thái Bình      
124 Nguyễn Văn Điểu Trồng trọt 2B 2 Thanh Nho, Thanh Chương, Nghệ An      
125 Trần Đức Trịnh Trồng trọt 2B 2 Nhân Hậu, Lý Nhân, Nam Hà      
126 Đoàn Văn Thu Trồng trọt 2B 2 Tân Phòng, Ninh Giang, Hải Dương      
127 Đào Đình Thăng Trồng trọt 2B 2 Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương      
128 Bùi Văn Bân Trồng trọt 2B 2 Nam Đào, Nam Trực, Nam Hà      
129 Nguyễn Văn Bảo Trồng trọt 2B 2 Viĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
130 Lê Hồng Hương Trồng trọt 2B 2 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An      
131 Nguyễn Doãn Hoàn Trồng trọt 2B 2 Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An      
132 Trần Huy Liệu Trồng trọt 2B 2 Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương      
133 Nguyễn Văn Ké Trồng trọt 2B 2 An Lương, Thanh Hà, Hải Dương      
134 Nguyễn Gia Minh Trồng trọt 2B 2 Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương      
135 Phạm Minh Thưởng Trồng trọt 2B 2 Văn Lý, Lý Nhân, Nam Hà      
136 Nguyễn Văn Tính Trồng trọt 2B 2 Nơi sinh: Thôn Phù Phong, Hạc Trì, Vĩnh Phú      
137   Trồng trọt 2B 2 (Chính quán: Cao Xá, Lâm Thao, Vĩnh Phú)      
138 Hoàng Thương Lượng Trồng trọt 2B 2 Trần Phú, Hưng Nhân, Thái Bình      
139 Bùi Văn Đợt Trồng trọt 2B 2 Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình      
140 Taạ Văn Mười Trồng trọt 2B 2 Thăng Long, Kinh Môn, Hải Hưng      
141 Trần Minh Hoàng Trồng trọt 2B 2 Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Hà      
142 Trần Quang Tiệp Trồng trọt 2B 2 Mỹ Thuận, ngoại thành Nam Định, Nam Hà      
143 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 2B 2 Nật Tân, Kim Bảng, Nam Hà      
144 Lê Văn Thiềm Trồng trọt 2B 2 Hải Tập, Hải Hậu, Nam Hà      
145 Vũ Hữu Quế Trồng trọt 2B 2 Minh Châu, Tiên Hưng, Thái Bình      
146 Phạm Văn Vỹ Trồng trọt 2B 2 Hải Phong, Hải Ngũ, Nam Hà      
147 Dương Văn Kỳ Trồng trọt 2B 2 Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
148 Giáp Văn Thuỵ Trồng trọt 2B 2 Hồng Giang, Lục Ngạn, Hà Bắc      
149 Trần Văn Cường Trồng trọt 2B 2 Đông Quang, Quang Cai, Hà Tây      
150 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 2B 2 Thuỵ Bình, Thuỵ Anh, Thái Bình      
151 Nguyễn Văn Triệu Trồng trọt 2B 2 Hồng Thái, Minh Giang, Hải Hưng      
152 Nguyễn Trung Tiên Trồng trọt 2B 2 Viĩnh Hoà, Ninh Giang, Hải Hưng      
153 Phan Đức Huấn Trồng trọt 2B 2 Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá      
154 Nguyễn Nghĩa Duật Trồng trọt 2B 2 Diễn Ninh, Diễn Châu, Nghệ An      
155 Nguyễn Văn Yến Trồng trọt 2B 2 Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình      
156 Trần Trọng Thuỷ Trồng trọt 2B 2 Xóm 7 Mỹ Thắng, ngoại thành Nam Định, Nam Hà      
157 Nguyễn Hữu Độ Trồng trọt 2C 2 Quỳnh Giao, Quỳnh Côi, Thái Bình      
158 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 2C 2 Xuân Nghiệp, Xuân Thường, Nam Hà      
159 Trần Đại Toàn Trồng trọt 2C 2 Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An      
160 Đậu Văn Lộc Trồng trọt 2C 2 Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
161 Trần Huy Chương Trồng trọt 2C 2 Tiên Lục, Lạng Giang, Hà Bắc      
162 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 2D 2 Hoàng An, Kim Động, Hải Hưng      
163 Nguyễn Tuế Bao Trồng trọt 2D 2 Viĩnh Hoà, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
164 Trần Trung Dũng Trồng trọt 2D 2 Mỹ Trung, Mũng Lộc, Nam Hà      
165 Phạm Bá Kim Trồng trọt 2D 2 Hoa Thanh, Yên Thành, Nghệ An      
166 Đỗ Đặng Thịnh Trồng trọt 2D 2 An Thành, Hoài Đức, Hà Tây      
167 Nguyễn Văn Hiếu Trồng trọt 2D 2 Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
168 Lê Văn Nghỉ Trồng trọt 2D 2 Yên Phú, Yên Mỹ, Hải Hưng      
169 Vũ Văn Đáp Trồng trọt 2E 2 Thái Mỹ, Thái Ninh, Thái Bình      
170 Nguyễn Th. Trọng Trồng trọt 2E 2 Nhân Thịnh, Lý Nhân, Nam Hà      
171 Lê Văn Tính Trồng trọt 2E 2 Hợp Hải, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
172 Phạm Công Xuyết Trồng trọt 2E 2 Quỳnh Hai, Quỳnh Côi, Thái Bình      
173 Triệu Minh Đức Trồng trọt 2E 2 Nam Hoa, Nam Trực, nam Hà      
174 Nguyễn Hữu Hoạt Trồng trọt 2E 2 Nhật Tân, Tiên Lữ, Hải Hưng      
175 Nguyễn Đức Tiến Trồng trọt 2E 2 Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phú      
176 Đường Nguyên Thuỵ Trồng trọt 2E 2 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
177 Nguyễn Xuân Thiệu Trồng trọt 2E 2 Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Hưng      
178 Đỗ Đình Cứu Trồng trọt 2E 2 Trực Nhi, Trực Ninh, Nam Hà      
179 Đồng Hữu Văn Trồng trọt 2E 2 Trực Khang, Trực Ninh, Nam Hà      
180 Tạ Văn Đậu Trồng trọt 2E 2 Tất Thắng, Thịnh Sơn, Vĩnh Phú      
181 Nguyễn Hữu Cháu Trồng trọt 2E 2 Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An      
182 Nguyễn Văn Hồng Trồng trọt 2E 2 Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Hưng      
  KHÓA 3            
1 Vũ Thị Nhân Trồng trọt 3 3 Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình      
2 Lê Thị Lịch Trồng trọt 3 3 Thương Trung, Vinh Tường, Vĩnh Phú      
3 Bùi Thị Giắt Trồng trọt 3 3 Lai Vu, Kim Thanh, Hải Hưng      
4 Nguyễn Thị Lác Trồng trọt 3 3 Hoàng Hoá, An Thi, Hải Hưng      
5 Trần Thị Loan Trồng trọt 3 3 Quỳnh Lưu, Quỳnh Côi, Thái Bình      
6 Nguyễn Thị Loa Trồng trọt 3 3 Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Hà      
7 Nguyễn Thị Quang Trồng trọt 3 3 Tân Nông, Tiên Sơn, Hà Bắc      
8 Hoàng Duy Trung Trồng trọt 3 3 Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
9 Vũ Thị Đãi Trồng trọt 3 3 Hoàng Đức, Minh Đức, Thái Bình      
10 Nguyễn Tiến Hằng Trồng trọt 3 3 Trực Binh, Trực Ninh, Nam Hà      
11 Bùi Trúc Trồng trọt 3 3 Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi      
12 Nguyễn Thị Nhân Trồng trọt 3 3 Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình      
13 Lê Thị Tú Trồng trọt 3 3 Hoàng Châu, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
14 Chúc Thị Yến Trồng trọt 3 3 Quang Trung, Tân Yên, Hà Bắc      
15 Trương Thị Bôn Trồng trọt 3B 3 Kim Phổ, Đồng Hới, Quảng Bình   0'962433968  
16 Bùi Văn Chiến Trồng trọt 3B 3 Nam Hồng, Phú Xuyên, Hà Tây      
17 Nguyễn Thị Doãn Trồng trọt 3B 3 Vĩnh Liên, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
18 Trần Thị Đông Trồng trọt 3B 3 Quỳnh Giang, Quỳnh Văn, Nghệ An      
19 Vũ Thị Dùng Trồng trọt 3B 3 Minh Hồng, Duyên Hà, Thái Bình      
20 Trần Thị Hoà Trồng trọt 3B 3 Nguyễn Trãi, An Thi, Hải Hưng      
21 Trương Gia Khương Trồng trọt 3B 3 Châu Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình      
22 Mai Văn Lễ Trồng trọt 3B 3 Đông Kinh, Đông Quan, Thái Bình      
23 Nguyễn Thị Lan Trồng trọt 3B 3 Nguyễn Bính, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
24 Nguyễn Văn Ngọc Trồng trọt 3B 3 Hoàng Lý, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
25 Hoàng Thị Lộc Trồng trọt 3B 3 Tiên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
26 Tống Thị Minh Trồng trọt 3B 3 Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hoá      
27 Trần Xuân Quảng Trồng trọt 3B 3 Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
28 Trịnh Duy Quyên Trồng trọt 3B 3 Tân Tho, Nông Công, Thanh Hoá      
29 Lê Thị Tếnh Trồng trọt 3B 3 Tân Khang, Nông Công, Thanh Hoá      
30 Hoàng Văn Thắng Trồng trọt 3B 3 Đông Hưng, Kim Sơn, Ninh Bình      
31 Đào Thị Thành Trồng trọt 3B 3 Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình      
32 Mai Thị Thảo Trồng trọt 3B 3 Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hoá      
33 Trần Thị Thuỷ Trồng trọt 3B 3 Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
34 Võ Thị Minh Thởi Trồng trọt 3B 3 An Thuỷ, La Thuỷ, Quảng Bình      
35 Lê Thị Tương Trồng trọt 3B 3 Long Hằng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
36 Ngô Văn Hoè Trồng trọt 3B 3 Vinh Thành, Vinh Lộc, Thanh Hoá      
37 Nguyễn Hữu Lương Trồng trọt 3B 3 Quang Hưng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
38 Đào Thị Như Trồng trọt 3B 3 Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá      
39 Bùi Thị Vân Trồng trọt 3B 3 Tân Khang, N. Công, Thanh Hoá      
40 Nguyễn Thị Ba Trồng trọt 3C 3 Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
41 Nguyễn Thị Cảnh Trồng trọt 3C 3 Đức Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
42 Lê Thị Chinh Trồng trọt 3C 3 Hoàng Phú, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
43 Phan Thúc Đường Trồng trọt 3C 3 Thanh Minh, Thanh Chương, Nghệ An      
44 Lê Văn Hồng Trồng trọt 3C 3 Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hoá      
45 Lê Văn Hoè Trồng trọt 3C 3 Đinh thanh, Tân Định, Thanh Hoá      
46 Nguyễn Bá Hồng Trồng trọt 3C 3 Nam Điền, Nam Đàn, Nghệ An      
47 Trần Doãn Lương Trồng trọt 3C 3 Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
48 Hoàng Tường Lưu Trồng trọt 3C 3 Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ An      
49 Nguyễn Thị Xuân Liên Trồng trọt 3C 3 Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
50 Bùi Thị Liên Trồng trọt 3C 3 Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
51 Hà Huy Mây Trồng trọt 3C 3 Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
52 Trần Sơn Phụng Trồng trọt 3C 3 Nông Hà, Hưng Nhân, Thái Bình      
53 Nguyễn Văn Tuyến Trồng trọt 3C 3 Kỳ Lộc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
54 Dương Văn Tố Trồng trọt 3C 3 Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh      
55 Lê Đức Yên Trồng trọt 3C 3 Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
56 Trần Thị Yên Trồng trọt 3C 3 Trực Tuần, Trực Ninh, Nam Hà      
57 Nguyễn Thị Hoạch Trồng trọt 3C 3 Phú Lộc, Hậu Lộc Thanh Hoá      
58 Lê Năng Hoè Trồng trọt 3C 3 Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
59 Phan Văn Ngọc Trồng trọt 3C 3 Quang Hưng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
60 Trịnh Thị Quế Trồng trọt 3C 3 Vinh Hằng, Vinh Lộc, Thanh Hoá      
61 Nguyễn Đức Trinh Trồng trọt 3C 3 Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hoá      
62 Yên Đào Chiến Trồng trọt 3D 3 Đình Long, Yên Định, Thanh Hoá      
63 Trần Thị Doãn Trồng trọt 3D 3 Quyết Tiến, Văn Cử, Hải Hưng      
64 Lê Đăng Đức Trồng trọt 3D 3 Đồng Tiến, Thiệu Sơn, Thanh Hoá      
65 Nguyễn Thị Huệ Trồng trọt 3D 3 Mai Hoà, Tuyên hoá, Quảng Bình      
66 Nguyễn Đình Hùng Trồng trọt 3D 3 Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An      
67 Lê Thị Hương Trồng trọt 3D 3 Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hoá      
68 Trần Công Huỳnh Trồng trọt 3D 3 Đức Thanh, Đưc Thọ, Hà Tĩnh      
69 Nguyễn Cảnh Lan Trồng trọt 3D 3 Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
70 Trần Thị Mai Trồng trọt 3D 3 Thiệu Tân, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
71 Ngô Văn Quyên Trồng trọt 3D 3 Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
72 Nguyễn Tiên Thu Trồng trọt 3D 3 Đông Hợp, Đông Quan, Thái Bình      
73 Trịnh Ngọc Thắng Trồng trọt 3D 3 Đinh Tân, Vĩnh Định, Thanh Hoá      
74 Trần Hữu Trí Trồng trọt 3D 3 Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
75 Doãn Thị Thu Trồng trọt 3D 3 An Đồng, Duyên Hà, Thái Bình      
76 Trần Thị Xuân Trồng trọt 3D 3 Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An      
77 Lê Văn Cát Trồng trọt 3D 3 Vân Sơn, Thuận Sơn, Thanh Hoá      
78 Nguyễn Thị Hoà Trồng trọt 3D 3 Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
79 Hồ Thị Thuý Nga Trồng trọt 3D 3 Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
80 Phạm Sỹ Thạch Trồng trọt 3D 3 Quang Hưng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
81 Lê Thị Vãn Trồng trọt 3D 3 Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
82 Đinh Thị Đông Anh Trồng trọt 3Đ 3 Sơn Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
83 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 3Đ 3 Xuân Thuỷ, Xuân Trường, Nam Hà      
84 Ngô Tuý Diệu Trồng trọt 3Đ 3 Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An      
85 Lâm Thị Diệu Trồng trọt 3Đ 3 Cẩm Văn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá      
86 Hồ Đính Hiêng Trồng trọt 3Đ 3 Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
87 Nguyễn Thị Huệ Trồng trọt 3Đ 3 Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
88 Lý Công Hồng Trồng trọt 3Đ 3 Tân Phong, Thủ Triều, Hải Hưng      
89 Nguyễn Thị Hợp Trồng trọt 3Đ 3 Vũ Hoà, Vũ Tiên, Thái Bình      
90 Phan Bình Khuông Trồng trọt 3Đ 3 Cẩm Xương, Cẩm Xuyên, Hà tĩnh      
91 Hoàng Thị Kim Trồng trọt 3Đ 3 Câm Tiên, Khoái Châu, Hải Hưng      
92 Trương Thị Thu Liên Trồng trọt 3Đ 3 Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An      
93 Lê Thị Cát Trồng trọt 3Đ 3 Dạ Trạch, Khoái Châu, Hải Hưng      
94 Lê Thị Minh Trồng trọt 3Đ 3 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An      
95 Trần Đức Minh Trồng trọt 3E 3 Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
96 Nguyễn Văn Mùi Trồng trọt 3E 3 Tân Hưng, Ninh Giang, Hải Hưng      
97 Đỗ Đức Nghiệp Trồng trọt 3E 3 Ai Quốc, Tiên Lữ, Hải Hưng      
98 Trịnh Hữu Oanh Trồng trọt 3E 3 Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá      
99 Nguyễn Thị Song Trồng trọt 3E 3 Tam Nông, Duyên Hà, Thái Bình      
100 Nguyễn Văn Sử Trồng trọt 3E 3 Sơn Thành, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
101 Lê Văn Thiều Trồng trọt 3E 3 Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An      
102 Lương Thị Tích Trồng trọt 3E 3 Yên Định, Ý Yên, Nam Hà      
103 Trần Đức Thảo Trồng trọt 3E 3 Văn Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình      
104 Tạ Thị Xuân Trồng trọt 3E 3 Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình      
105 Nguyễn Thị Kim Yến Trồng trọt 3E 3 Đức Hồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh      
106 Lê Khắc Chung Trồng trọt 3E 3 Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hoá      
107 Lê Văn Chu Trồng trọt 3E 3 Hoàng Lưu, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
108 Lê Thanh Hải Trồng trọt 3E 3 Hoàng Hoá,    ?     , Thanh Hoá      
109 Nguyễn Văn Nghị Trồng trọt 3E 3 Hoàng Tân, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
  KHÓA 4            
1 Nguyễn Hữu Bình Trồng trọt 4A 4 Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hoá Tổng GĐ Công ty bông TP HCM    
2 Nguyễn Thị Bông Trồng trọt 4A 4 Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Giáo viên Đại học Hồng Đức TH    
3 Nguyễn Thị Chính Trồng trọt 4A 4 Nho quan Ninh Bình  NT Hắc dịch, BR V tàu    
4 Trần Sỹ Chiến Trồng trọt 4A 4 Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh      
5 Trịnh Thị Cúc Trồng trọt 4A 4 Quảng Thắng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
6 Phạm Ngọc Cường Trồng trọt 4A 4 Xuân Minh, Xuân Thuỷ, Nam Hà  Sở KH-ĐTư Nam Định 0'913018973  
7 Trương Văn Dũng Trồng trọt 4A 4 Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hoá Trưởng trạm Trạm BVTVSầm sơn TH    
8 Trần Ngọc Dùng Trồng trọt 4A 4 IX L. Tân, Hậu Lộc, Thanh Hoá ( T. hóa gửi)      
9 Bùi Văn Đệ Trồng trọt 4A 4 Can lộc Hà Tĩnh P. Gíam đốc XNCNN Chè Đông Phú Hòa Bình    
10 Nguyễn Văn Đàn Trồng trọt 4A 4 Nam đàn, Nghệ an      
11 Trịnh Ngọc Đức Trồng trọt 4A 4 TP Thanh Hóa  TT giống CLT-CTP Phú đô HN    
12 Đinh Văn Đức Trồng trọt 4A 4 Th. Học, Thanh Thuỷ, Thái Bình  Cục BVTV. HN    
13 Lê Xuân Đính Trồng trọt 4A 4 Th. Trung, Thiệu Hoá, Thanh Hoá  Hội Đất Việt Nam 0'903306466  
14 Lại Thị Đua Trồng trọt 4A 4 Quỳnh Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá  TT Bông nha hố Bình Thuận 0'982773025  
15 Võ Mạnh Hải Trồng trọt 4A 4 Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình  Viện Rau quả TW    
16 Đỗ Thị Minh Huệ Trồng trọt 4A 4 Quảng Thuận, Quảng Thi, Quảng Bình  Phòng NN TP. Nha Trang 0'982575052  
17 Trần Viết Hiền Trồng trọt 4A 4 Đông Khê, An hải, Hải Phòng  Công ty Chè Sông Lô, Tuyên Quang    
18 Cao Văn Hàng Trồng trọt 4A 4 Đông Vệ, Đông Sơn, Thanh Hoá  Sở KHCNMT Thanh Hóa    
19 Trần Quốc Hiển Trồng trọt 4A 4 Nghi Trung Nghi Lộc N.A P. chủ tịch huyện Nghi lộc, N. an 0'913392045  
20 Trần Bá Hoạt Trồng trọt 4A 4 Đức thọ, Hà Tĩnh      
21 Nguyễn Công Hoàn Trồng trọt 4A 4 Đông Sơn, Thanh Hóa P' khoa Gây mê Viện 268 Huế    
22 Hoàng Kim Trồng trọt 4A 4 Quảng Trạch QB Giám đốc TTNC NN Hưng lộc 0'903613024  
23 Phan Công Khải Trồng trọt 4A 4 Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An  Nguyên GĐ NT Hắc Dịch, Vũng Tàu    
24 Bùi Văn Khởi Trồng trọt 4A 4 Như Xuân, Thanh Hóa      
25 Nguyễn Thái Lai Trồng trọt 4A 4 Quảng trạch, Quảng Bình  Phòng KT, Bắc bình , Bình Thuận    
26 Trần Thị Loan Trồng trọt 4A 4 Trương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh      
27 Lê Xuân Lâm Trồng trọt 4A 4 Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An  TT Nghiên cứu Dâu tằm tơ, Hà Tây    
28 Phạm Văn Lý Trồng trọt 4A 4 Hương Vĩnh, Hương Nguyên, Nghệ An  Hội Nông dân Lâm Đồng    
29 Phạm Xuân Mỹ Trồng trọt 4A 4 Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình  Nông trường Lệ Ninh, Quảng Bình    
30 Trần Văn Minh Trồng trọt 4A 4 Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình  Đại học Nông Lâm Huế    
31 Trịnh Công Minh Trồng trọt 4A 4 Vinh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá  ốm chết tại Sông Bé 1998    
32 Chu Thị Nguyên Trồng trọt 4A 4 Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An  Nông trường Đông Hiếu, Nghệ An    
33 Nguyễn Văn Niêm Trồng trọt 4A 4 Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An  TT Nghiên cứu Bông Nha Hố, Bình Thuận 0'982773025  
34 Mai Đình Phùng Trồng trọt 4A 4 Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hoá  Trường Quản lý ruộng đất Thanh Hóa    
35 Ngô Văn Phụng Trồng trọt 4A 4 Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An   0'989384223  
36 Lê Đức Sảo Trồng trọt 4A 4 Tràng Cát, An Hải, Hải Phòng  Viện CLT-CTP Hải Dương    
37 Nguyễn Đình Sáng Trồng trọt 4A 4 Nội Duệ, Tiên Sơn, Hà Bắc  Viện Quy hoạch NN, Hà Nội    
38 Đinh Trọng Tuệ Trồng trọt 4A 4 Gia Phù, Gia Viễn, Ninh Bình  Phòng NN Gia Viễn, Ninh Bình    
39 Lâm Thị Thành Trồng trọt 4A 4 Liên Sơn, Đô Lương, Nghệ An  Nông trường 3/2 Phủ Quỳ, Nghệ An 0'915130677  
40 Đỗ Công Thắng Trồng trọt 4A 4 Thiệu Sơn, Thiệu Sơn, Thanh Hoá  Phân viện QHNN TP phía Nam, HCM    
41 Tào Quốc Tuấn Trồng trọt 4A 4 Hồng Lý, Hoàng Hoá, Thanh Hoá  Phân viện QHNN TP phía Nam, HCM    
42 Nguyễn Văn Toàn Trồng trọt 4A 4 Xuân Thịnh, Thiệu Sơn,Thanh Hoá  TT Đất Phân bón, Viện QHNN Hà Nội 0'913096545  
43 Nguyễn Văn Trường Trồng trọt 4A 4 Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Hà  UB Kế Hoạch Đồng Tháp    
44 Nguyễn Công Tiến Trồng trọt 4A 4 Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  XN Dâu tằm tơ Lộc Đức, Lâm Đồng    
45 Phạm Sỹ Tân Trồng trọt 4A 4 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An  Viện Lúa ĐBSCL, Cần Thơ    
46 Vũ Mạnh Toàn Trồng trọt 4A 4 Tứ Kỳ, văn Lâm, Hải Hưng  Công ty Giống cây trồng Nam Định    
47 Lê Thị Tình Trồng trọt 4A 4 Yên Thái, Yên Định, Thanh Hoá  Nông trường Vân Du Thanh Hóa    
48 Phạm Thị Tham Trồng trọt 4A 4 Văn An, Ngọc Lạc, Thanh Hoá  Trại Cây ăn quả Phú Hộ, Phú Thọ    
49 Đoàn Thị At Trồng trọt 4B 4 Liêm Chung, Thanh Liêm, Nam Hà  Sở Điện lực Hà Nội    
50 Lê Huy Bá Trồng trọt 4B 4 Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
51 Đỗ Huy Bảng Trồng trọt 4B 4 Yên Đồng, Ý Yên, Nam Hà  ĐH Tổng hợp TP.HCM    
52 Nguyễn Đình Chi Trồng trọt 4B 4 Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An,  Sở KHCNMT Ninh Bình 904442555  
53 Đỗ Đình Ca Trồng trọt 4B 4 Bach Đằng, Đông Hưng, Thái Bình Trưởng Bộ môn Bộ môn Cây ăn quả, Viện Rau quả TW    
54 Nguyễn Hữu Cận Trồng trọt 4B 4 Nghi Công Nghi Lộc NA  Phòng Đào tạo Đại học Nông Lâm Huế 0'982515273  
55 Phạm Thị Chiên Trồng trọt 4B 4 Đông Sơn, Đông Quan, Thái Bình  Phòng NN Huyện Phú Xuyên, Hà Tây    
56 Hoàng Văn Dần Trồng trọt 4B 4 Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hoá  Nông trường Vân Du, Thanh Hóa    
57 Hoàng Thiên Diễn Trồng trọt 4B 4 Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình  Báo Tiền Giang    
58 Nguyễn Thế Đại Trồng trọt 4B 4 Hội Thành, Yên Thành, Nghệ An  Trạm BVTV Yên Thành, Nghệ An    
59 Vũ Đình Đảm Trồng trọt 4B 4 Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá  ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa    
60 Mai Quốc Hùng Trồng trọt 4B 4 Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh  Lâm trường Thanh Lâm Đông Hà, Quảng Trị    
61 Trần Hữu Hải Trồng trọt 4B 4 Thạch Quý, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
62 Lâm Quang Hinh Trồng trọt 4B 4 Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình  Viện QHNN, Hà Nội    
63 Nguyễn Quang Hương Trồng trọt 4B 4 Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
64 Phạm Đức Hùng Trồng trọt 4B 4 Đinh Tân, Gia Khánh, Ninh Bình  Viện Cây lương thực & CTP Hải Dương    
65 Phạm Thị Bảo Khánh Trồng trọt 4B 4 Thuỵ Ninh, Thuỵ Anh, Thái bình      
66 Phan Văn Kiếm Trồng trọt 4B 4 Bắc Trạch, Bố Trach., Quảng bình P. Giám đốc Tổng Công ty Bông, TP.HCM 0'918011182  
67 Nguyễn Mạnh Lựu Trồng trọt 4B 4 Nam Thịnh, Nam Ninh, Nam Hà P. Hiệu trưởng Trường Trung học NN Nam Định    
68 Phạm Xuân Liêm Trồng trọt 4B 4 Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hoá P. Giám đốc TT Khảo kiểm nghiệm GCTTW    
69 Vũ Ngọc Lược Trồng trọt 4B 4 Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hoá  Viện NC Ngô    
70 Nguyễn Ngọc Ngân Trồng trọt 4B 4 Xuân Hồng, Xuân Thuỷ, Nam Hà P. Giám đốc TT Giống CLT Phú Đô, Hà Nội    
71 Nguyễn Đình Quế Trồng trọt 4B 4 Diễn Ninh, Diễn Châu, Nghệ An  Tổng Công ty Rau qủa TW    
72 Nguyễn Đình Sơn Trồng trọt 4B 4 Thanh Trường, Thanh Chương, Nghệ An  Công ty Giống Cây trồng TW    
73 Ngô Trung Sơn Trồng trọt 4B 4 Hoàng Đức, Hoàng Hoá, Thanh Hoá  Tổng Công ty Bông TW, TP.HCM    
74 Trần Công Sinh Trồng trọt 4B 4 Nghĩa Lộc, Mỹ Lộc, Nam Hà      
75 Nguyễn Trọng Thực Trồng trọt 4B 4 An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình  Về quê Quảng Bình    
76 Đỗ Xuân Tính Trồng trọt 4B 4 Khánh Cương, Yên Mô, Ninh Bình      
77 Nguyễn Văn Thân Trồng trọt 4B 4 Minh Châu, Trường Sơn, Thanh Hoá  CT Giống cây trồng TW    
78 Trần Thị Thịnh Trồng trọt 4B 4 Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình  Cửa hàng Bách hóa số 1 Huế    
79 Nguyễn Văn Tiêm Trồng trọt 4B 4 Đinh Thành, Yên Định, Thanh Hoá Phân viện trưởng Phân viện QHNN, TP. HCM    
80 Đỗ Khắc Thịnh Trồng trọt 4B 4 Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An Trưởng Bộ môn Viện KHKTNN miền Nam    
81 Nguyễn Thị Kim Tuyết Trồng trọt 4B 4 Nam Phúc, Hương Sơn, Hà Tĩnh  TT Nghiên cứu Cây ăn quả Phủ Quỳ, Nghệ An    
82 Trần Đức Vọng Trồng trọt 4B 4 Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An  TP.HCM    
83 Lê Thị Xuân Trồng trọt 4B 4 Hoàng Toại, Hoàng Hoá, Thanh Hoá  ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa    
84 Mai Thị Xuyên Trồng trọt 4B 4 Vinh Khang, Vĩnh Lâm, Thanh Hoá      
85 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 4B 4 Hà Tây  Viện Nghiên cứu Ngô    
  KHÓA 5            
1 Lê Văn Ái Trồng trọt 5A 5 Đôi Binh, H. Hoà, Hà Tây      
2 Trần Văn Bách Trồng trọt 5A 5 Khánh Thánh, Gia Khánh, Ninh Bình      
3 Nguyễn Thành Bình Trồng trọt 5A 5 An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
4 Nguyễn Viết Bo Trồng trọt 5A 5 Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình      
5 Trần Thị Cảnh Trồng trọt 5A 5 Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình      
6 Nguyễn Thị Châu Trồng trọt 5A 5 Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An      
7 Võ Văn Chấn Trồng trọt 5A 5 Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An      
8 Nguyễn Văn Dương Trồng trọt 5A 5 Hoàng Văn, Hiệp Hoà, Hà Bắc      
9 Đỗ Thị Dung Trồng trọt 5A 5 Văn Phú, Mỹ Hoà, Hải Hưng      
10 Vũ Duy Đáo Trồng trọt 5A 5 Bình Minh, Bình Giang, Hải Hưng      
11 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 5A 5 Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
12 Đặng Xuân Đăng Trồng trọt 5A 5 Xuân Khu, Xuân Trường, Nam Hà      
13 Lê Thị Biểu Trồng trọt 5A 5 Trung Trạch, H. Trách, Quảng Bình      
14 Hoàng Văn Gián Trồng trọt 5A 5 Diễn Liên, Diên Châu, Nghệ An      
15 Trần Hải Trồng trọt 5A 5 Vũ Di, Vinh Trưởng, Vĩnh Phú      
16 Trần Lưu Hái Trồng trọt 5A 5 Bảo Yên, Thành Thuý, Vĩnh Phú      
17 Nguyễn Thị Hợi Trồng trọt 5A 5 Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An      
18 Nguyễn Hữu Hơn Trồng trọt 5A 5 Nghi Hoà, Nghi Lộc, Nghệ An      
19 Phạm Thị Hương Trồng trọt 5A 5 Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
20 Doãn Văn Hường Trồng trọt 5A 5 Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
21 Quách Thị Hoà Trồng trọt 5A 5 Đức Long, Nho Quang, Ninh Bình      
22 Nguyễn Viết Hùng Trồng trọt 5A 5 Trường Trung, Nông Cống, Thanh Hoá      
23 Phạm Thị Miến Trồng trọt 5A 5 Đức Thắng, Tuyên Lữ, Hải Hưng      
24 Nguyễn Hữu Mở Trồng trọt 5A 5 Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hoá      
25 Nguyễn Thị Nga Trồng trọt 5A 5 Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
26 Đỗ Thị Nhiệm Trồng trọt 5A 5 Nam Chinh, Tiền Hải, Thái Bình      
27 Bùi Thị Ngoãn Trồng trọt 5A 5 Hoà Bình, Ân Thi, Hải Hưng      
28 Nguyễn Thị Ngọ Trồng trọt 5A 5 Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An      
29 Nguyễn Thị Như Trồng trọt 5A 5 Nam Hồng, P. Xuyên, Hà Tây      
30 Hoàng Văn Lâm Trồng trọt 5A 5 Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An      
31 Ngô Thị Lan Trồng trọt 5A 5 Lân Đồng, T. Nguyên, Hải Phòng      
32 Mai Thị Liễu Trồng trọt 5A 5 Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình      
33 Cao Thị Liên Trồng trọt 5A 5 Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An      
34 Nguyễn Thị Liêm Trồng trọt 5A 5 Võ Tường, Xuyên Sơn, Hà Bắc      
35 Hoàng Văn Lượng Trồng trọt 5A 5 Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
36 Dương Thị Lý Trồng trọt 5A 5 Thiên Thịnh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
37 Nguyễn Thị Cáy Trồng trọt 5A 5 Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh      
38 Nguyễn Hồng Sơn Trồng trọt 5A 5 Bình Dương, Thanh Chương, Nghệ An      
39 Nguyễn Cẩm Sơn Trồng trọt 5A 5 Hoàn Trạch, Đ. Trạch, Quảng Bình      
40 Nguyễn Tiên Tâm Trồng trọt 5A 5 Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
41 Nguyễn Thị Tâm Trồng trọt 5A 5 Ngõ 19 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng      
42 Nguyễn Thế Trung Trồng trọt 5A 5 Hầu Thành, Yên Thành, Nghệ An      
43 Nguyễn Thị Thảo Trồng trọt 5A 5 Hoàng Lộc, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
44 Trần Ngọc Tư Trồng trọt 5A 5 Tam Canh, Minh Xuyên, Vĩnh Phú      
45 Vũ Thị Thuý Trồng trọt 5A 5 Lộc An, Mỹ Lộc, Nam Hà      
46 Hoàng Khắc Tường Trồng trọt 5A 5 Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình      
47 Cao Thị Thống Trồng trọt 5A 5 Diễn Hoà, Diễn Châu, Nghệ An      
48 Lê Thị Toàn Trồng trọt 5A 5 Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá      
49 Phạm Thị Tuyền Trồng trọt 5A 5 Hoà Thành, Yên Thành, Nghệ An      
50 Nguyễn Thị Vắn Trồng trọt 5A 5 Hoà Toa, Hà Trung, Thanh Hoá      
51 Đặng Ngọc Vinh Trồng trọt 5A 5 Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình      
52 Lê Văn Việt Trồng trọt 5A 5 Thiệu Giao, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
53 Hoàng Việt Trồng trọt 5A 5 Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh      
54 Cao Đình Yến Trồng trọt 5A 5 Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An      
55 Nguyễn Viết Bá Trồng trọt 5B 5 Quảng Hưng, Quảng Xương,Thanh Hoá      
56 Đoàn Thị Bé Trồng trọt 5B 5 Hồng Tây, Kinh Bằng, Nam Hà      
57 Phạm Hữu Chiến Trồng trọt 5B 5 Gia Tân, Gia Lộc, Hải Hưng      
58 Trịnh Thị Chinh Trồng trọt 5B 5 Thạch Sơn, An Thuỵ, Hải Phòng      
59 Hoàng Hữu Cư Trồng trọt 5B 5 Hoàng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
60 Nguyễn Văn Dân Trồng trọt 5B 5 Tân An, Yên Dũng, Hà Bắc      
61 Đào Thị Dinh Trồng trọt 5B 5 Tân Dương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng      
62 Phạm Tiến Dũng Trồng trọt 5B 5 Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình      
63 Nguyễn Xuân Diệu Trồng trọt 5B 5 Mỹ Trạch, Quảng Trạch, Quảng Bình      
64 Nguyễn Thị Đoàn Trồng trọt 5B 5 Thanh Tâm, Thanh Liên, Nam Hà      
65 Nguyễn Đỉnh Trồng trọt 5B 5 Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
66 Dương X. Đường Trồng trọt 5B 5 Hưng Lộc, Hưng Nguyên, Nghệ An      
67 Lê Xuân Hiệu Trồng trọt 5B 5 Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
68 Nguyễn Hữu Hải Trồng trọt 5B 5 Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
69 Nguyễn Đình Hoàng Trồng trọt 5B 5 Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
70 Lương Như Hiên Trồng trọt 5B 5 Liên Chân, Quang Đồng, Trung Quốc      
71 Phan Sỹ Hiền Trồng trọt 5B 5 Thanh Tân, Thanh Chương, Nghệ An      
72 Trịnh Thị Hợp Trồng trọt 5B 5 Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá      
73 Hoàng Xuân Hoà Trồng trọt 5B 5 Thạch Hoá, Thạch Hoá, Thanh Hoá      
74 Vũ Thị Thu Lan Trồng trọt 5B 5 Đông Xuân, Đông Quan, Thái Bình      
75 Nguyễn Quốc Long Trồng trọt 5B 5 Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh      
76 Trần Thị Lan Trồng trọt 5B 5 Quảng Yên, Quảng Trạch, Quảng Bình      
77 Trịnh Thị Loan Trồng trọt 5B 5 Nga Thuỷ, Nga Sơn, Thanh Hoá      
78 Bùi Thị Lan Trồng trọt 5B 5 Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
79 Lê Trọng Lọc Trồng trọt 5B 5 Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
80 Nguyễn Thị Lương Trồng trọt 5B 5 Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình      
81 Hoàng Thị Quế Trồng trọt 5B 5 Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hoá      
82 Phan Văn Quý Trồng trọt 5B 5 Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Bình      
83 Nguyễn Thị Quế Trồng trọt 5B 5 Nam Quang, Nam Đàn, Nghệ An      
84 Vũ Thị T.Mai Trồng trọt 5B 5 Đáp Cầu, Võ Đàn, Bắc Ninh      
85 Nguyễn Thị Minh Trồng trọt 5B 5 Xuân Ninh, Quảng NInh, Quảng Bình      
86 Cao Hữu Nghĩa Trồng trọt 5B 5 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An      
87 Đào Thuý Nhuần Trồng trọt 5B 5 Can Đồng, Cẩm Giang, Hải Hưng      
88 Vũ Thị Nhạt Trồng trọt 5B 5 Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Hưng      
89 Đỗ Xuân Phác Trồng trọt 5B 5 Xuân Hoá, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
90 Nguyễn Thị Tăng Trồng trọt 5B 5 Thu Hoá, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
91 Phan Hữu Thán Trồng trọt 5B 5 Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
92 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 5B 5 Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
93 Hoàng Thị Thọ Trồng trọt 5B 5 Thanh Gia, Cẩm Khê, Vĩnh Phú      
94 Hồ Học Thức Trồng trọt 5B 5 Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
95 Thái Bá Thế Trồng trọt 5B 5 Liên Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
96 Trần Thị Thời Trồng trọt 5B 5 Đông Việt, Yên Dũng, Hà Bắc      
97 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 5B 5 Hồng Nam, Tuyên Lữ, Hải Hưng      
98 Nguyễn Hữu Thơ Trồng trọt 5B 5 Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
99 Nguyễn Thị Thu Trồng trọt 5B 5 Thu Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh      
100 Lê Anh Tuấn Trồng trọt 5B 5 Lê Lợi, Thường Tín, Hà Tây      
101 Trần Lương Tuấn Trồng trọt 5B 5 Thiệu Tiên, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
102 Phạm Đình Trọng Trồng trọt 5B 5 Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
103 Nguyễn Thị Tuyết Trồng trọt 5B 5 Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An      
104 Nguyễn Thị Tỵ Trồng trọt 5B 5 Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
105 Nguyễn Tuấn Vinh Trồng trọt 5B 5 Đống Thành, Thanh Ba, Vĩnh Phú      
106 Nguyễn Đình Vinh Trồng trọt 5B 5 Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
107 Nguyễn Hữu Vinh Trồng trọt 5B 5 Ninh Tiên, Gia Khánh, Ninh Bình      
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay268
  • Tháng hiện tại9,482
  • Tổng lượt truy cập189,630
« tháng 03/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây