Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K16-K20)

Thứ tư - 01/03/2017 04:48
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K16-K20)
STT Họ tên Lớp Quê quán Địa chỉ cơ quan Điện thoại Email
  KHÓA 16          
1 Nguyễn Danh Chiến Trồng trọt 16 Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
2 Hoàng Thế Vệ Trồng trọt 16 Nam Tiến, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
  KHÓA 17          
1 Chu Văn Báo Trồng trọt 17 Xóm Thượng, Hồng Giang, Lục Ngạn, Hà Băc      
2 Hoàng Khắc Cường Trồng trọt 17 Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hoá      
3 Phạm Văn Chương Trồng trọt 17 Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
4 Lê Đình Doãn Trồng trọt 17 Thạch Điền, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
5 Đặng Văn Dương Trồng trọt 17 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
6 Nguyễn Thị Diệp Trồng trọt 17 Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
7 Ngọ Đình Giáp Trồng trọt 17 Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hoá      
8 Đỗ Thanh Hải Trồng trọt 17 Yên Ninh, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
9 Trịnh Đình Hải Trồng trọt 17 Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
10 Nguyễn Xuân Hoà Trồng trọt 17 Hoàng Xuyên, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
11 Lê Quốc Hùng Trồng trọt 17 Hoàng Thịnh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
12 Nghiêm Viết Hùng Trồng trọt 17 Đức Yên, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
13 Lê Văn Hồ Trồng trọt 17 Thiệu Nguyên, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
14 Lê Hươm Trồng trọt 17 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
15 Lê Văn Khương Trồng trọt 17 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
16 Nguyễn Hữu Lâm Trồng trọt 17 Thạch Lưu, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
17 Trịnh Khắc Long Trồng trọt 17 Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
18 Nguyễn Sỹ Lý Trồng trọt 17 Thạch Hội, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
19 Dương Đình Mão Trồng trọt 17 Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
20 Trương Khắc Minh Trồng trọt 17 Hoằng Đông, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
21 Phạm Thị Nhung Trồng trọt 17 Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình      
22 Lê Văn Ninh Trồng trọt 17 Bình Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
23 Trần Thị Kim Quy Trồng trọt 17 Thanh Nghị, Kim Thanh, Hải Hưng      
24 Cao Đăng Tâm Trồng trọt 17 Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
25 Nguyễn Văn Tâm Trồng trọt 17 Hoằng Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
26 Hồ Đức Tòng Trồng trọt 17 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
27 Nguyễn Thị Thìn Trồng trọt 17 Phúc Lẽ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng      
28 Đỗ Đình Thục Trồng trọt 17 Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh      
29 Nguyễn Thị bích Thuý Trồng trọt 17 Sơn Châu, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
30 Mai Văn Tuấn Trồng trọt 17 Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hoá      
31 Trịnh Ngọc Thu Trồng trọt 17 Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
32 Nguyễn Thị Tuyết Trồng trọt 17 Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hoá      
33 Lê Quý Tường Trồng trọt 17 Hoằng Đạo, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
34 Trịnh Minh Tường Trồng trọt 17 Yên Thọ, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
35 Phạm Thị Tư Trồng trọt 17 Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
36 Phùng Đình Vấn Trồng trọt 17 Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá      
37 Nguyễn Thị Vân Trồng trọt 17 Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hoá      
38 Đào Văn Sang Trồng trọt 17 Cao An, Cẩm Bình, Hải Hưng      
39 Nguyễn Lê Bảo Trồng trọt 17 Diễn Lạc, Diên Khánh, Phú Khánh      
40 Bùi Văn Binh Trồng trọt 17 Cam Thành Nam, Cam Ranh, Phú Khánh      
41 Trần Quang Cảnh Trồng trọt 17 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
42 Phạm Văn Cường Trồng trọt 17 Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
43 Bùi Quang Dung Trồng trọt 17 Cẩm Tiến, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
44 Nguyễn Dũng Trồng trọt 17 Quảng Phước, Hương Điền, Bình Trị Thiên      
45 Nguyễn Hữu Dũng Trồng trọt 17 Vạn Phước, Vạn Ninh, Phú Khánh      
46 Huỳnh Giang Trồng trọt 17 Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam - Đà Nẵng      
47 Nguyễn Hạnh Trồng trọt 17 Cam Hiếu, Đông Hà, Bình Trị Thiên      
48 Trần Thị Ngọc Hoa Trồng trọt 17 Hải Phú, Triệu Hải, Bình Trị Thiên      
49 Nguyễn Hoà Trồng trọt 17 Sơn Hà, Tây Sơn, Phú Khánh      
50 Lê Quang Hoà Trồng trọt 17 Nghi Hoà, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
51 Trần Xuân Hùng Trồng trọt 17 Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
52 Lê Văn Hùng Trồng trọt 17 Quỳnh Liên, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
53 Nguyễn Chấn Hưng Trồng trọt 17 An Phú, Tuy An, Phú Khánh      
54 Nguyễn Văn Khoa Trồng trọt 17 Cam Giang, Đông Hà, Bình Trị Thiên      
55 Trần Hữu Khoa Trồng trọt 17 HIền Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
56 Huỳnh Thúc Khoa Trồng trọt 17 Hiệp Hoà, Tuy Hoà, Phú Khánh      
57 Nguyễn Thị Lệ Trồng trọt 17 Diên An, Diên Khánh, Phú Khánh      
58 Nguyễn Hùng Mạnh Trồng trọt 17 Sơn Bình, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
59 Hoàng Quốc Mạnh Trồng trọt 17 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
60 Trương Mực Trồng trọt 17 Hoà Khương, Hoà Vang, Quảng Nam - Đà Nẵng      
61 Phan Văn Nam Trồng trọt 17 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
62 Lê Viết Nghị Trồng trọt 17 Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
63 Nguyễn Đăng Quang Trồng trọt 17 Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng      
64 Lê Xuân Sơn Trồng trọt 17 Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
65 Nguyễn Đình Sơn Trồng trọt 17 Đức Thịnh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
66 Trần Cảnh Sáng Trồng trọt 17 Trung Hải, Bến Hải, Bình Trị Thiên      
67 Đặng Minh Tâm Trồng trọt 17 Bình Kiến, Tuy Hoà, Phú Khánh      
68 Võ Thanh Trồng trọt 17 Triệu Phước, Triệu Hải, Bình Trị Thiên      
69 Trần Trung Thành Trồng trọt 17 Kim Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
70 Cái Văn Thám Trồng trọt 17 Lộc Trì, Phú Lộc, Bình Trị Thiên      
71 Hoàng Văn Tứ Trồng trọt 17 Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
72 Nguyễn Tiến Trồng trọt 17 Ninh Phụng, Ninh Hoà, Phú Khánh      
73 Nguyễn Bá Thức Trồng trọt 17 Lâm trường Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
74 Nhữ Thái Yên Trồng trọt 17 Kỳ Anh, Kỳ Châu, Nghệ Tĩnh      
75 Võ Tá Xá Trồng trọt 17 Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
  KHÓA 18          
1 Trần Thanh Bình Trồng trọt 18 Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
2 Mai Văn Bường Trồng trọt 18 Mai Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
3 Võ Thị Diễn Trồng trọt 18 Xuân Thuỷ, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
4 Mai Sĩ Diên Trồng trọt 18 Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hoá      
5 Dương Cao Dũng Trồng trọt 18 Thạch Hương, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
6 Phạm Hữu Dũng Trồng trọt 18 Tam Phước, Tam Kỳ, Quảng Nam - Đà Nẵng      
7 Nguyễn Quang Điềm Trồng trọt 18 Ngọc Văn, Tân Yên, Hà Bắc      
8 Trần Văn Đường Trồng trọt 18 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
9 Lê Văn Ghi Trồng trọt 18 Hoà Tân Tây, Tuy Hoà, Phú Khánh      
10 Nguyễn Sĩ Hiệp Trồng trọt 18 Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
11 Trần Ngọc Hoà Trồng trọt 18 Thọ Minh, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
12 Hoàng Văn Hoan Trồng trọt 18 Cẩm Thương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
13 Nguyễn Viết Hoàn Trồng trọt 18 Sơn Trà, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
14 Nguyễn Văn Huần Trồng trọt 18 Hải Trạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên      
15 Nguyễn Sĩ Hưng Trồng trọt 18 Trung Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
16 Nguyễn Văn Miên Trồng trọt 18 Cam Thương, Ba Vì, Hà Nội      
17 Trần Văn Nhâm Trồng trọt 18 Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
18 Võ Tá Phong Trồng trọt 18 Tiên Điều, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh      
19 Hoàng Xuân Phô Trồng trọt 18 Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
20 Đinh Văn Long Trồng trọt 18 Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
21 Trần Vĩnh Long Trồng trọt 18 Cẩm Tiên, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
22 Phạm Hữu Sáu Trồng trọt 18 Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
23 Đoàn Tuân Sĩ Trồng trọt 18 Minh Khánh, An Nhơn, Ninh Bình      
24 Nguyễn Tám Trồng trọt 18 Phường 5, thị xã Tuy Hoà, Phú Khánh      
25 Nguyễn Đình Thanh Trồng trọt 18 Sơn Tiên, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
26 Lương Trọng Thiện Trồng trọt 18 Sơn Thành, Tuy Hoà, Phú Khánh      
27 Võ Văn Tin Trồng trọt 18 Phổ Ninh, Đức Phổ, Ninh Bình      
28 Nguyễn Bá Trị Trồng trọt 18 Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
29 Nguyễn Văn Trọng Trồng trọt 18 Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
30 Nguyễn Văn Tuân Trồng trọt 18 Cam Nghĩa, Đông Hà, Bình Trị Thiên      
31 Nguyễn Đinh Tùng Trồng trọt 18 Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ Tĩnh      
32 Lê Thị Đông Vịnh Trồng trọt 18 Tuy Hiệp, Tuy Phước, Ninh Bình      
33 Phạm Văn Tăng Trồng trọt 18 Đức Thanh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
34 Phạm Thị Huyên Trồng trọt 18 Đức Hoá, Tuyên Hoá, Bình Trị Thiên      
35 Nguyễn Thị Như Trồng trọt 18 Phú Việt, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
36 Đặng Trọng Hải Trồng trọt 18 Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
  KHÓA 19          
1 Nguyễn Cảnh Bảy Trồng trọt 19 Thạch Thượng Thạch Hà, Hà Tĩnh      
2 Lê Quang Biên Trồng trọt 19 Hương Chữ Hương Trà, TT Huế      
3 Nguyễn Hữu Cường Trồng trọt 19 Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An      
4 Lê Đăng Dũng Trồng trọt 19 Thanh Xuân, Kim Động, Hưng Yên      
5 Hồ Công Duy Trồng trọt 19 Lịch Đợi, Phường Đúc, Huế      
6 Lê Quang Đông Trồng trọt 19 Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam      
7 Nguyễn Văn Đường Trồng trọt 19 Hoa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
8 Hoàng Hà Trồng trọt 19 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
9 Võ Thị Minh Hà Trồng trọt 19 Hương Long, Hương Trà, TT Huế      
10 Lê Văn Hai Trồng trọt 19 Hoà Liên, Hoà Vang, Quảng Nam - Đà Nẵng      
11 Lê Văn Hải Trồng trọt 19 Hoa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
12 Bùi Quang Hoàn Trồng trọt 19 Cẩm Tiến Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
13 Nguyễn Công Huấn Trồng trọt 19 Lý Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình      
14 Đoàn Ngọc Lâm Trồng trọt 19 Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, QB.      
15 Văn Đức Lâm Trồng trọt 19 Thạch Đồng, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
16 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 19 Quảng Hòa, Quảng Trạch, QB.      
17 Lê Văn Luận Trồng trọt 19 Triệu Đại, Triệu Phong, QT. T. P công tác sinh viên. ĐHNL 0'914114488 luan.lv@gmail.com
18 Phùng Thị Lựu Trồng trọt 19 An Thành Hương Điền TT Huế      
19 Nguyễn Hữu Nghị Trồng trọt 19 Hàm Ninh, Quảng Ninh, QB.      
20 Tô Giang Huyền Từ Phương Trồng trọt 19 Mỹ Lợi, Phú Lộc, TT Huế      
21 Lê Thành Quân Trồng trọt 19 Xuân Hòa, An Khê, Đà Nẵng      
22 Nguyễn Trung Sơn Trồng trọt 19 Quảng Thanh, Quảng Trạch, QB.      
23 Trần Văn Tam Trồng trọt 19 Lý Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình      
24 Nguyễn Ngọc Tâm Trồng trọt 19 Lý Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình      
25 Bùi Ngọc Tân Trồng trọt 19 Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
26 Đoàn Hữu Thanh Trồng trọt 19 Quảng Hòa, Quảng Trạch, QB.      
27 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 19 Giạ Lê Chánh, Hương Phú, TT Huế      
28 Hồ Văn Thanh Trồng trọt 19 Hương Phú, Hương Trà, TT Huế      
29 Trần Văn Tích Trồng trọt 19 Quảng Phú, Quảng Điền, TT Huế      
30 Ngô Ngọc Tiến Trồng trọt 19 Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng      
31 Lê minh Trung Trồng trọt 19 Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
32 Trần Đình Trung Trồng trọt 19 TX. Quảng Trị      
33 Nguyễn Minh Trường Trồng trọt 19 Trung Lương, Đức Thọ Hà Tĩnh      
34 Lê Công Tuệ Trồng trọt 19 Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế      
35 Lê Văn Tuyên Trồng trọt 19 Thủy Thanh, Hương Thủy, TT Huế      
36 Đỗ Phú Vinh Trồng trọt 19 Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam      
37 Ngô Đình Ba Trồng trọt 19 Mỹ Hiệp, Phú Mỹ, Bình Định      
38 Mai Công Danh Trồng trọt 19 Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định      
39 Lê Tấn Đàm Trồng trọt 19 Hòa Thành Tây, Tuy Hòa, Phú Yên      
40 Lê Đạm Trồng trọt 19 Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
41 Đào Văn Đức Trồng trọt 19 Hải Thượng, Hải Lăng, QT      
42 Huỳnh Tấn Đỉnh Trồng trọt 19 Bình Kiến Tuy Hòa, Phú Yên      
43 Nguyễn Giáp Trồng trọt 19 Hải Thọ, Hải Lăng, QT      
44 Bùi Văn Hoàng Trồng trọt 19 Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa      
45 Trần Công Hiệp Trồng trọt 19 Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi      
46 Nguyễn Công Hoa Trồng trọt 19 Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An      
47 Ngô Quang Hưng Trồng trọt 19 Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An      
48 Võ Ngọc Hiền Trồng trọt 19 An Ninh đông, Tuy Hòa, Phú Yên      
49 Cao Xuân Hưng Trồng trọt 19 Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa      
50 Nguyễn Văn Hòa Trồng trọt 19 Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa      
51 Nguyễn Thành Hiệp Trồng trọt 19 Xuân Lộc, Đồng Xuân, Phú Yên      
52 Nguyễn Xuân Hảo Trồng trọt 19 Tam Anh, Tam Kỳ, Quảng Nam      
53 Trần Thiện Hùng Trồng trọt 19 Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa      
54 Trần Văn Khang Trồng trọt 19 Hòa Đồng, Tuy Hòa, Phú Yên      
55 Lê Văn Khanh Trồng trọt 19 Dương Thủy, Lệ Thủy, QB.      
56 Trịnh Thị Thùy Linh Trồng trọt 19 Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa      
57 Nguyễn Văn Lân Trồng trọt 19 Hòa Đồng, Tuy Hòa, Phú Yên      
58 Võ Duy Loan Trồng trọt 19 Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi      
59 Nguyễn Văn Lộc Trồng trọt 19 Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên      
60 Nguyễn Bình Luận Trồng trọt 19 Cam Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị      
61 Hồ Ngọc Mẫn Trồng trọt 19 Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam      
62 Võ Thành Nhân Trồng trọt 19 Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa      
63 Nguyễn Thanh Phương Trồng trọt 19 Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam      
64 Hồ Thành Phi Trồng trọt 19 Bình Giang, Tây Sơn, Bình Định      
65 Trương Hùng Phi Trồng trọt 19 Hòa An, Tuy Hòa, Phú Yên      
66 Đặng Phúc Trồng trọt 19 Hòa Hiệp Nam, Tuy Hòa, Phú Yên      
67 Lê Văn Sang Trồng trọt 19 Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định      
68 Bạch Văn Sinh Trồng trọt 19 Lộc Bổn, Phú Lộc TT Huế      
69 Nguyễn Hoa Sơn Trồng trọt 19 Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An      
70 Trương Thị Thu Thảo Trồng trọt 19  Ninh Hòa, Khánh Hòa      
71 Thới Ngọc Tuyến Trồng trọt 19 Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
72 Nguyễn Văn Tuân Trồng trọt 19 Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
73 Trần Văn Thọ Trồng trọt 19 Mỹ Hiệp Phú Mỹ, Bình Định      
74 Phạm Công Trường Trồng trọt 19 An nghiệp, Tuy an, Phú Yên      
75 Nguyễn Minh Tiến Trồng trọt 19 An Hiệp, Tuy an, Phú Yên      
76 Nguyễn Thành Trồng trọt 19 An ninh đông, Tuy an, Phú Yên      
77 Nguyễn Thành Tây Trồng trọt 19 Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa      
78 Nguyễn Trọng Tùng Trồng trọt 19 Hòa Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên      
79 Trần Thái Thạnh Trồng trọt 19 Vinh Giang, Phú Lộc TT Huế      
80 Nguyễn Trí Triều Trồng trọt 19 Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị      
81 Nguyễn Văn Thông Trồng trọt 19 Vinh Hưng, Phú Lộc TT Huế      
82 Trần Thiên Văn Trồng trọt 19 Triệu Đại, Triệu Hải, Quảng Trị      
83 Lê Văn Viễn Trồng trọt 19 Trung Sơn, Do Linh, Quảng Trị      
84 Phùng Xuân Bá Trồng trọt 19  Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa      
85 Nguyễn Tấn Hạnh Trồng trọt 19 Hòa Quang, TP Tuy Hòa, Phú Yên      
86 Nguyễn Thừa Lộc Trồng trọt 19 Cẩm Thắng, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
87 Trần Văn Xiêm Trồng trọt 19 Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình      
  KHÓA 20          
1 Lê Văn Anh Trồng trọt 20 Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế      
2 Nguyễn Thanh Chiến Trồng trọt 20 Trường Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
3 Phan Phú Đạt Trồng trọt 20 Quảng Nam - Đà Nẵng      
4 Nguyễn Quang Châu Trồng trọt 20 Vĩnh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
5 Lê Bá Định Trồng trọt 20 Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
6 Huỳnh Ngọc Hưng Trồng trọt 20 Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng      
7 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 20 Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định      
8 Hà Thị Nam Hoà Trồng trọt 20 Lại Ân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
9 Lê Kim Hoàn Trồng trọt 20 Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế      
10 Phạm Kiều Khuê Trồng trọt 20 Thuận Hoà, Thừa Thiên Huế      
11 Võ Phúc Lợi Trồng trọt 20 Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị      
12 Trần Văn Lợi Trồng trọt 20 Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng      
13 Lê Quang Lâm Trồng trọt 20 Trường An, Huế      
14 Trần Văn Lạp Trồng trọt 20 Lộc Kỳ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
15 Lê Bá Lam Trồng trọt 20 Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
16 Lê Thị Loan Trồng trọt 20 Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
17 Trần Thị Lài Trồng trọt 20 Thạch Ngọc, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
18 Ngô Văn Man Trồng trọt 20 Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế      
19 Tôn Thất Kim Ngân Trồng trọt 20 Thuỷ Biều, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
20 Phan Thế Nghiệp Trồng trọt 20 Thuỷ Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
21 Lê Thị Tuyết Ngân Trồng trọt 20 Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
22 Đỗ Thị Bích Ngọc Trồng trọt 20 Thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam Đà Nẵng      
23 Hồ Thanh Viết Phong Trồng trọt 20 Xuân Long, Huế      
24 Trần Đại Phương Trồng trọt 20 Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
25 Trương Phúc Trồng trọt 20 Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
26 Phạm Viết Hùng Trồng trọt 20 Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
27 Nguyễn Văn Thảo Trồng trọt 20 Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam - Đà Nẵng      
28 Trương Công Tâm Trồng trọt 20 Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị      
29 Nguyễn Văn Trình Trồng trọt 20 Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
30 Lê Văn Từ Trồng trọt 20 Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
31 Phạm Thanh Minh Trồng trọt 20 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
32 Lương Trung Trồng trọt 20 Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam - Đà Nẵng      
33 Nguyễn Công Tình Trồng trọt 20 Cam Giang, Đông Hà, Quảng Trị      
34 Trần Tuấn Trồng trọt 20 Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị      
35 Lê Quý Thảo Trồng trọt 20 Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
36 Võ Thị Tú Trồng trọt 20 Văn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
37 Nguyễn Hữu Tâm Trồng trọt 20 Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị      
38 Bùi Văn Thính Trồng trọt 20 An Châu, Đông Hưng, Thái Bình      
39 Nguyễn Văn Thiện Trồng trọt 20 Văn Đình, Ứng Hoà, Hà Sơn Bình      
40 Phạm Văn Tần Trồng trọt 20 Thạch Hương, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
41 Đào Thị Bích Vân Trồng trọt 20 Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
42 Trần Nguyên Y Trồng trọt 20 Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị      
43 Phạm Đa Trồng trọt 20 Cẩm Thành, Đông Hà, Quảng Trị      
44 Lê Ngọc Hàn Trồng trọt 20 Hoà Mỹ, Tuy Hoà, Phú Yên      
45 Đào Văn Roa Trồng trọt 20 Hoà Bình, Tuy Hoà, Phú Yên      
46 Phan Thị Hoà Trồng trọt 20 Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay268
  • Tháng hiện tại9,467
  • Tổng lượt truy cập189,615
« tháng 03/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây