Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K16-K20)

Thứ tư - 01/03/2017 04:48
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K16-K20)
STT Họ tên Lớp
  KHÓA 16  
1 Nguyễn Danh Chiến Trồng trọt 16
2 Hoàng Thế Vệ Trồng trọt 16
  KHÓA 17  
1 Chu Văn Báo Trồng trọt 17
2 Hoàng Khắc Cường Trồng trọt 17
3 Phạm Văn Chương Trồng trọt 17
4 Lê Đình Doãn Trồng trọt 17
5 Đặng Văn Dương Trồng trọt 17
6 Nguyễn Thị Diệp Trồng trọt 17
7 Ngọ Đình Giáp Trồng trọt 17
8 Đỗ Thanh Hải Trồng trọt 17
9 Trịnh Đình Hải Trồng trọt 17
10 Nguyễn Xuân Hoà Trồng trọt 17
11 Lê Quốc Hùng Trồng trọt 17
12 Nghiêm Viết Hùng Trồng trọt 17
13 Lê Văn Hồ Trồng trọt 17
14 Lê Hươm Trồng trọt 17
15 Lê Văn Khương Trồng trọt 17
16 Nguyễn Hữu Lâm Trồng trọt 17
17 Trịnh Khắc Long Trồng trọt 17
18 Nguyễn Sỹ Lý Trồng trọt 17
19 Dương Đình Mão Trồng trọt 17
20 Trương Khắc Minh Trồng trọt 17
21 Phạm Thị Nhung Trồng trọt 17
22 Lê Văn Ninh Trồng trọt 17
23 Trần Thị Kim Quy Trồng trọt 17
24 Cao Đăng Tâm Trồng trọt 17
25 Nguyễn Văn Tâm Trồng trọt 17
26 Hồ Đức Tòng Trồng trọt 17
27 Nguyễn Thị Thìn Trồng trọt 17
28 Đỗ Đình Thục Trồng trọt 17
29 Nguyễn Thị bích Thuý Trồng trọt 17
30 Mai Văn Tuấn Trồng trọt 17
31 Trịnh Ngọc Thu Trồng trọt 17
32 Nguyễn Thị Tuyết Trồng trọt 17
33 Lê Quý Tường Trồng trọt 17
34 Trịnh Minh Tường Trồng trọt 17
35 Phạm Thị Tư Trồng trọt 17
36 Phùng Đình Vấn Trồng trọt 17
37 Nguyễn Thị Vân Trồng trọt 17
38 Đào Văn Sang Trồng trọt 17
39 Nguyễn Lê Bảo Trồng trọt 17
40 Bùi Văn Binh Trồng trọt 17
41 Trần Quang Cảnh Trồng trọt 17
42 Phạm Văn Cường Trồng trọt 17
43 Bùi Quang Dung Trồng trọt 17
44 Nguyễn Dũng Trồng trọt 17
45 Nguyễn Hữu Dũng Trồng trọt 17
46 Huỳnh Giang Trồng trọt 17
47 Nguyễn Hạnh Trồng trọt 17
48 Trần Thị Ngọc Hoa Trồng trọt 17
49 Nguyễn Hoà Trồng trọt 17
50 Lê Quang Hoà Trồng trọt 17
51 Trần Xuân Hùng Trồng trọt 17
52 Lê Văn Hùng Trồng trọt 17
53 Nguyễn Chấn Hưng Trồng trọt 17
54 Nguyễn Văn Khoa Trồng trọt 17
55 Trần Hữu Khoa Trồng trọt 17
56 Huỳnh Thúc Khoa Trồng trọt 17
57 Nguyễn Thị Lệ Trồng trọt 17
58 Nguyễn Hùng Mạnh Trồng trọt 17
59 Hoàng Quốc Mạnh Trồng trọt 17
60 Trương Mực Trồng trọt 17
61 Phan Văn Nam Trồng trọt 17
62 Lê Viết Nghị Trồng trọt 17
63 Nguyễn Đăng Quang Trồng trọt 17
64 Lê Xuân Sơn Trồng trọt 17
65 Nguyễn Đình Sơn Trồng trọt 17
66 Trần Cảnh Sáng Trồng trọt 17
67 Đặng Minh Tâm Trồng trọt 17
68 Võ Thanh Trồng trọt 17
69 Trần Trung Thành Trồng trọt 17
70 Cái Văn Thám Trồng trọt 17
71 Hoàng Văn Tứ Trồng trọt 17
72 Nguyễn Tiến Trồng trọt 17
73 Nguyễn Bá Thức Trồng trọt 17
74 Nhữ Thái Yên Trồng trọt 17
75 Võ Tá Xá Trồng trọt 17
  KHÓA 18  
1 Trần Thanh Bình Trồng trọt 18
2 Mai Văn Bường Trồng trọt 18
3 Võ Thị Diễn Trồng trọt 18
4 Mai Sĩ Diên Trồng trọt 18
5 Dương Cao Dũng Trồng trọt 18
6 Phạm Hữu Dũng Trồng trọt 18
7 Nguyễn Quang Điềm Trồng trọt 18
8 Trần Văn Đường Trồng trọt 18
9 Lê Văn Ghi Trồng trọt 18
10 Nguyễn Sĩ Hiệp Trồng trọt 18
11 Trần Ngọc Hoà Trồng trọt 18
12 Hoàng Văn Hoan Trồng trọt 18
13 Nguyễn Viết Hoàn Trồng trọt 18
14 Nguyễn Văn Huần Trồng trọt 18
15 Nguyễn Sĩ Hưng Trồng trọt 18
16 Nguyễn Văn Miên Trồng trọt 18
17 Trần Văn Nhâm Trồng trọt 18
18 Võ Tá Phong Trồng trọt 18
19 Hoàng Xuân Phô Trồng trọt 18
20 Đinh Văn Long Trồng trọt 18
21 Trần Vĩnh Long Trồng trọt 18
22 Phạm Hữu Sáu Trồng trọt 18
23 Đoàn Tuân Sĩ Trồng trọt 18
24 Nguyễn Tám Trồng trọt 18
25 Nguyễn Đình Thanh Trồng trọt 18
26 Lương Trọng Thiện Trồng trọt 18
27 Võ Văn Tin Trồng trọt 18
28 Nguyễn Bá Trị Trồng trọt 18
29 Nguyễn Văn Trọng Trồng trọt 18
30 Nguyễn Văn Tuân Trồng trọt 18
31 Nguyễn Đinh Tùng Trồng trọt 18
32 Lê Thị Đông Vịnh Trồng trọt 18
33 Phạm Văn Tăng Trồng trọt 18
34 Phạm Thị Huyên Trồng trọt 18
35 Nguyễn Thị Như Trồng trọt 18
36 Đặng Trọng Hải Trồng trọt 18
  KHÓA 19  
1 Nguyễn Cảnh Bảy Trồng trọt 19
2 Lê Quang Biên Trồng trọt 19
3 Nguyễn Hữu Cường Trồng trọt 19
4 Lê Đăng Dũng Trồng trọt 19
5 Hồ Công Duy Trồng trọt 19
6 Lê Quang Đông Trồng trọt 19
7 Nguyễn Văn Đường Trồng trọt 19
8 Hoàng Hà Trồng trọt 19
9 Võ Thị Minh Hà Trồng trọt 19
10 Lê Văn Hai Trồng trọt 19
11 Lê Văn Hải Trồng trọt 19
12 Bùi Quang Hoàn Trồng trọt 19
13 Nguyễn Công Huấn Trồng trọt 19
14 Đoàn Ngọc Lâm Trồng trọt 19
15 Văn Đức Lâm Trồng trọt 19
16 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 19
17 Lê Văn Luận Trồng trọt 19
18 Phùng Thị Lựu Trồng trọt 19
19 Nguyễn Hữu Nghị Trồng trọt 19
20 Tô Giang Huyền Từ Phương Trồng trọt 19
21 Lê Thành Quân Trồng trọt 19
22 Nguyễn Trung Sơn Trồng trọt 19
23 Trần Văn Tam Trồng trọt 19
24 Nguyễn Ngọc Tâm Trồng trọt 19
25 Bùi Ngọc Tân Trồng trọt 19
26 Đoàn Hữu Thanh Trồng trọt 19
27 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 19
28 Hồ Văn Thanh Trồng trọt 19
29 Trần Văn Tích Trồng trọt 19
30 Ngô Ngọc Tiến Trồng trọt 19
31 Lê minh Trung Trồng trọt 19
32 Trần Đình Trung Trồng trọt 19
33 Nguyễn Minh Trường Trồng trọt 19
34 Lê Công Tuệ Trồng trọt 19
35 Lê Văn Tuyên Trồng trọt 19
36 Đỗ Phú Vinh Trồng trọt 19
37 Ngô Đình Ba Trồng trọt 19
38 Mai Công Danh Trồng trọt 19
39 Lê Tấn Đàm Trồng trọt 19
40 Lê Đạm Trồng trọt 19
41 Đào Văn Đức Trồng trọt 19
42 Huỳnh Tấn Đỉnh Trồng trọt 19
43 Nguyễn Giáp Trồng trọt 19
44 Bùi Văn Hoàng Trồng trọt 19
45 Trần Công Hiệp Trồng trọt 19
46 Nguyễn Công Hoa Trồng trọt 19
47 Ngô Quang Hưng Trồng trọt 19
48 Võ Ngọc Hiền Trồng trọt 19
49 Cao Xuân Hưng Trồng trọt 19
50 Nguyễn Văn Hòa Trồng trọt 19
51 Nguyễn Thành Hiệp Trồng trọt 19
52 Nguyễn Xuân Hảo Trồng trọt 19
53 Trần Thiện Hùng Trồng trọt 19
54 Trần Văn Khang Trồng trọt 19
55 Lê Văn Khanh Trồng trọt 19
56 Trịnh Thị Thùy Linh Trồng trọt 19
57 Nguyễn Văn Lân Trồng trọt 19
58 Võ Duy Loan Trồng trọt 19
59 Nguyễn Văn Lộc Trồng trọt 19
60 Nguyễn Bình Luận Trồng trọt 19
61 Hồ Ngọc Mẫn Trồng trọt 19
62 Võ Thành Nhân Trồng trọt 19
63 Nguyễn Thanh Phương Trồng trọt 19
64 Hồ Thành Phi Trồng trọt 19
65 Trương Hùng Phi Trồng trọt 19
66 Đặng Phúc Trồng trọt 19
67 Lê Văn Sang Trồng trọt 19
68 Bạch Văn Sinh Trồng trọt 19
69 Nguyễn Hoa Sơn Trồng trọt 19
70 Trương Thị Thu Thảo Trồng trọt 19
71 Thới Ngọc Tuyến Trồng trọt 19
72 Nguyễn Văn Tuân Trồng trọt 19
73 Trần Văn Thọ Trồng trọt 19
74 Phạm Công Trường Trồng trọt 19
75 Nguyễn Minh Tiến Trồng trọt 19
76 Nguyễn Thành Trồng trọt 19
77 Nguyễn Thành Tây Trồng trọt 19
78 Nguyễn Trọng Tùng Trồng trọt 19
79 Trần Thái Thạnh Trồng trọt 19
80 Nguyễn Trí Triều Trồng trọt 19
81 Nguyễn Văn Thông Trồng trọt 19
82 Trần Thiên Văn Trồng trọt 19
83 Lê Văn Viễn Trồng trọt 19
84 Phùng Xuân Bá Trồng trọt 19
85 Nguyễn Tấn Hạnh Trồng trọt 19
86 Nguyễn Thừa Lộc Trồng trọt 19
87 Trần Văn Xiêm Trồng trọt 19
  KHÓA 20  
1 Lê Văn Anh Trồng trọt 20
2 Nguyễn Thanh Chiến Trồng trọt 20
3 Phan Phú Đạt Trồng trọt 20
4 Nguyễn Quang Châu Trồng trọt 20
5 Lê Bá Định Trồng trọt 20
6 Huỳnh Ngọc Hưng Trồng trọt 20
7 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 20
8 Hà Thị Nam Hoà Trồng trọt 20
9 Lê Kim Hoàn Trồng trọt 20
10 Phạm Kiều Khuê Trồng trọt 20
11 Võ Phúc Lợi Trồng trọt 20
12 Trần Văn Lợi Trồng trọt 20
13 Lê Quang Lâm Trồng trọt 20
14 Trần Văn Lạp Trồng trọt 20
15 Lê Bá Lam Trồng trọt 20
16 Lê Thị Loan Trồng trọt 20
17 Trần Thị Lài Trồng trọt 20
18 Ngô Văn Man Trồng trọt 20
19 Tôn Thất Kim Ngân Trồng trọt 20
20 Phan Thế Nghiệp Trồng trọt 20
21 Lê Thị Tuyết Ngân Trồng trọt 20
22 Đỗ Thị Bích Ngọc Trồng trọt 20
23 Hồ Thanh Viết Phong Trồng trọt 20
24 Trần Đại Phương Trồng trọt 20
25 Trương Phúc Trồng trọt 20
26 Phạm Viết Hùng Trồng trọt 20
27 Nguyễn Văn Thảo Trồng trọt 20
28 Trương Công Tâm Trồng trọt 20
29 Nguyễn Văn Trình Trồng trọt 20
30 Lê Văn Từ Trồng trọt 20
31 Phạm Thanh Minh Trồng trọt 20
32 Lương Trung Trồng trọt 20
33 Nguyễn Công Tình Trồng trọt 20
34 Trần Tuấn Trồng trọt 20
35 Lê Quý Thảo Trồng trọt 20
36 Võ Thị Tú Trồng trọt 20
37 Nguyễn Hữu Tâm Trồng trọt 20
38 Bùi Văn Thính Trồng trọt 20
39 Nguyễn Văn Thiện Trồng trọt 20
40 Phạm Văn Tần Trồng trọt 20
41 Đào Thị Bích Vân Trồng trọt 20
42 Trần Nguyên Y Trồng trọt 20
43 Phạm Đa Trồng trọt 20
44 Lê Ngọc Hàn Trồng trọt 20
45 Đào Văn Roa Trồng trọt 20
46 Phan Thị Hoà Trồng trọt 20
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay2,414
  • Tháng hiện tại24,523
  • Tổng lượt truy cập485,271
« tháng 08/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây