Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K21-K25)

Thứ tư - 01/03/2017 04:51
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K21-K25)
STT Họ tên Lớp
  KHÓA 21  
1 Phan Ánh Trồng trọt 21
2 Dương Chí Bình Trồng trọt 21
3 Lê Khắc Cương Trồng trọt 21
4 Trần Hoàng Châu Trồng trọt 21
5 Nguyễn Cửu Trồng trọt 21
6 Vũ Đức Dũng Trồng trọt 21
7 Tạ Quốc Dũng Trồng trọt 21
8 Nguyễn Khương Duy Trồng trọt 21
9 Hồ Đính Trồng trọt 21
10 Huỳnh Thu Hà Trồng trọt 21
11 Trần Phước Hùng Trồng trọt 21
12 Hoàng Văn Huynh Trồng trọt 21
13 Võ Thị Hồng Trồng trọt 21
14 Võ Văn Lai Trồng trọt 21
15 Nguyễn Trung Hiệp Trồng trọt 21
16 Đào Mạnh Hùng Trồng trọt 21
17 Nguyễn Thị Thuý Nga Trồng trọt 21
18 Lê Thị Minh Ngọc Trồng trọt 21
19 Trương Văn Phúc Trồng trọt 21
20 Trần Minh Phúc Trồng trọt 21
21 Phan Đăng Quang Trồng trọt 21
22 Trương Vĩnh Quân Trồng trọt 21
23 Thái Văn Sự Trồng trọt 21
24 Phan Văn Toàn Trồng trọt 21
25 Lê Văn Tuấn Trồng trọt 21
26 Khúc Duy Thiện Trồng trọt 21
27 Nguyễn Nho Trân Trồng trọt 21
28 Nguyễn Duy Thông Trồng trọt 21
29 Nguyễn Đăng Thành Trồng trọt 21
30 Trương Thị Xuân Thu Trồng trọt 21
31 Hà Đức Thành Trồng trọt 21
32 Phan Văn Trình Trồng trọt 21
33 Đặng Xuân Thọ Trồng trọt 21
34 Nguyễn Thị Hồng Việt Trồng trọt 21
35 Nguyễn Thị Cẩm Hoa Trồng trọt 21
36 Nguyễn Thanh Hoà Trồng trọt 21
37 Phan Văn Trọng Trồng trọt 21
38 Nguyễn Minh Tuấn Trồng trọt 21
  KHÓA 22  
1 Thân Thời An Trồng trọt 22
2 Trần Viết Dũng Trồng trọt 22
3 Hồ Đình Dũng Trồng trọt 22
4 Nguyễn Đình Diên Trồng trọt 22
5 Phạm Thị Thanh Huyền Trồng trọt 22
6 Hoàng Hải Trồng trọt 22
7 Trần Đăng Hòa Trồng trọt 22
8 Thái Ngô Hùng Trồng trọt 22
9 Nguyễn Tất Hùng Trồng trọt 22
10 Nguyễn Văn Hùng Trồng trọt 22
11 Lê Trần Bảo Kim Trồng trọt 22
12 Trương Thị Loan Trồng trọt 22
13 Trần Hữu Nhật Trồng trọt 22
14 Nguyễn Thị Nga Trồng trọt 22
15 Tôn Thất Nhân Trồng trọt 22
16 Lê Hữu Pháp Trồng trọt 22
17 Nguyễn Thị Sương Trồng trọt 22
18 Đỗ Kim Sơn Trồng trọt 22
19 Trần Lâm Sinh Trồng trọt 22
20 Phan Văn Tân Trồng trọt 22
21 Lê Viết Tường Trồng trọt 22
22 Trần Minh Tuấn Trồng trọt 22
23 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trồng trọt 22
24 Trần Văn Thuận Trồng trọt 22
25 Trương Thị Như Thủy Trồng trọt 22
26 Trần Thị Thương Trồng trọt 22
27 Nguyễn Văn Toàn Trồng trọt 22
  KHÓA 23  
1 Nguyễn Bình Trồng trọt 23
2 Lê Đình Hoài Bảo Trồng trọt 23
3 Phạm Cò Trồng trọt 23
4 Nguyễn Văn Cường Trồng trọt 23
5 Đặng Văn Cung Trồng trọt 23
6 Nguyễn Quang Chơn Trồng trọt 23
7 Dương Xuân Dũng Trồng trọt 23
8 Lê Bá Dũng Trồng trọt 23
9 Trần Đình Dũng Trồng trọt 23
10 Châu Văn Dần Trồng trọt 23
11 Dương Xuân Diên Trồng trọt 23
12 Phạm Quý Đổng Trồng trọt 23
13 Trần Đạt Trồng trọt 23
14 Nguyễn Đăng Đoán Trồng trọt 23
15 Phan Thị Quỳnh Hoa Trồng trọt 23
16 Trần Thị Hoa Trồng trọt 23
17 Nguyễn Thế Hưng Trồng trọt 23
18 Lê Công Hoan Trồng trọt 23
19 Trần Thị Hồng Trồng trọt 23
20 Bùi Viết Hà Trồng trọt 23
21 Nguyễn Thị Minh Huệ Trồng trọt 23
22 Tống Thị Quỳnh Hoa Trồng trọt 23
23 Uông Văn Hiến Trồng trọt 23
24 Phan Khắc Hùng Trồng trọt 23
25 Nguyễn Hùng Trồng trọt 23
26 Trần Xuân Lộc Trồng trọt 23
27 Nguyễn Văn Luận Trồng trọt 23
28 Nguyễn Thị  Liệu Trồng trọt 23
29 Nguyễn Thị Thu Liễu Trồng trọt 23
30 Nguyễn Thị Mơ Trồng trọt 23
31 Võ Đức Mùi Trồng trọt 23
32 Võ Văn Nhơn Trồng trọt 23
33 Ngô Hoài Nam Trồng trọt 23
34 Trần Hữu Nguyên Trồng trọt 23
35 Võ Đức Quốc Trồng trọt 23
36 Nguyễn Thanh Quang Trồng trọt 23
37 Phan Diễm Quỳnh Trồng trọt 23
38 Thái Văn Quân Trồng trọt 23
39 Hồ Đắc Quốc Trồng trọt 23
40 Lê Anh Quốc Trồng trọt 23
41 Tạ Sáu Trồng trọt 23
42 Nguyễn Cao Sâm Trồng trọt 23
43 Hoàng Thị Sa Trồng trọt 23
44 Dương Bá Thanh Trồng trọt 23
45 Nguyễn Xuân Tư Trồng trọt 23
46 Nguyễn Phúc Tín Trồng trọt 23
47 Lê Hữu Tiến Trồng trọt 23
48 Nguyễn Thân Trồng trọt 23
49 Nguyễn Văn Thành Trồng trọt 23
50 Nguyễn Duy Tân Trồng trọt 23
51 Hoàng Đức Tuệ Trồng trọt 23
52 Võ Văn Tâm Trồng trọt 23
53 Đoàn Thảo Trồng trọt 23
54 Nguyễn Đức Thiện Trồng trọt 23
55 Nguyễn Ngọc Thu Trồng trọt 23
56 Đào Văn Toàn Trồng trọt 23
57 Nguyễn Văn Tuấn Trồng trọt 23
58 Trần Văn Thiện Trồng trọt 23
59 Nguyễn Quang Tích Trồng trọt 23
60 Trần Hữu Vinh Trồng trọt 23
  KHÓA 24  
1 Hoàng Đức Ân Trồng trọt 24
2 Đinh Văn Bằng Trồng trọt 24
3 Hồ Công Bình Trồng trọt 24
4 Nguyễn Văn Chiến Trồng trọt 24
5 Lê Văn Công Trồng trọt 24
6 Trần Cườm Trồng trọt 24
7 Nguyễn Văn Cường Trồng trọt 24
8 Nguyễn Văn Danh Trồng trọt 24
9 Trần Đạt Trồng trọt 24
10 Nguyễn Tiến Đức Trồng trọt 24
11 Phan Quốc Dũng Trồng trọt 24
12 Đoàn Văn Dũng Trồng trọt 24
13 Nguyễn Thị Thanh Hà Trồng trọt 24
14 Võ Đức Hải Trồng trọt 24
15 Phan Văn Hào Trồng trọt 24
16 Ngô Tấn Hiển Trồng trọt 24
17 Võ Quang Hòa Trồng trọt 24
18 Hoàng Thị Thái Hòa Trồng trọt 24
19 Cao Xuân Hoan Trồng trọt 24
20 Lê Công Hoan Trồng trọt 24
21 Nguyễn Thị Kim Huệ Trồng trọt 24
22 Nguyễn Văn Kiệm Trồng trọt 24
23 Nguyễn Xuân Kỳ Trồng trọt 24
24 Trương Quang Lang Trồng trọt 24
25 Hồ Duy Linh Trồng trọt 24
26 Nguyễn Văn Lộc Trồng trọt 24
27 Mai Văn Minh Trồng trọt 24
28 Hồ Quốc Minh Trồng trọt 24
29 Dương Quang Ngọc Trồng trọt 24
30 Nguyễn Kim Ngọc Trồng trọt 24
31 Nguyễn Văn Phước Trồng trọt 24
32 Nguyễn Văn Quốc Trồng trọt 24
33 Nguyễn Trịnh Sỹ Trồng trọt 24
34 Trần Ngọc Thăng Trồng trọt 24
35 Phạm Ngọc Thoan Trồng trọt 24
36 Lê Thị Thanh Thủy Trồng trọt 24
37 Võ Văn Trí Trồng trọt 24
38 Dương Công Anh Tuyến Trồng trọt 24
39 Nguyễn Xuân Vĩnh Trồng trọt 24
  KHÓA 25  
1 Đặng Hoàng Bảo Trồng trọt 25A
2 Nguyễn Văn Bằng Trồng trọt 25A
3 Nguyễn Thanh Bình Trồng trọt 25A
4 Cù Huy Cẩm Trồng trọt 25A
5 Phan Thị Diểm Chi Trồng trọt 25A
6 Đỗ Văn Chín Trồng trọt 25A
7 Huỳnh Văn Chương Trồng trọt 25A
8 Đỗ Đình Dũng Trồng trọt 25A
9 Trần Xuân Dưỡng Trồng trọt 25A
10 Bùi Thị Đức Trồng trọt 25A
11 Lê Văn Đức Trồng trọt 25A
12 Nguyễn Thị Thu Hà Trồng trọt 25A
13 Lê Văn Hải Trồng trọt 25A
14 Phan Vũ Hải Trồng trọt 25A
15 Trần Thanh Hải Trồng trọt 25A
16 Trương Tấn Hải Trồng trọt 25A
17 Nguyễn Thi Hồng Hạnh Trồng trọt 25A
18 Phan Thị Hạnh Trồng trọt 25A
19 Nguyễn Phong Hợi Trồng trọt 25A
20 Nguyễn Thị Huệ Trồng trọt 25A
21 Đặng Ngọc Quốc Hường Trồng trọt 25A
22 Hà Văn Hùng Trồng trọt 25A
23 Dương Đặng Minh Khánh Trồng trọt 25A
24 Phạm Tấn Khương Trồng trọt 25A
25 Đặng Văn Kiệm Trồng trọt 25A
26 Ngô Lành Trồng trọt 25A
27 Nguyễn Khánh Lâm Trồng trọt 25A
28 Phan Xuân Long Trồng trọt 25A
29 Lê Văn Minh Trồng trọt 25A
30 Trần Nhật Minh Trồng trọt 25A
31 Bùi Nam Trồng trọt 25A
32 Ngô Đình Nghệ Trồng trọt 25A
33 Châu Thanh Ngọc Trồng trọt 25A
34 Lê Doãn Việt Anh Trồng trọt 25A
35 Lê Hoài Nhân Trồng trọt 25A
36 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 25A
37 Nguyễn Xuân Nhân Trồng trọt 25A
38 Trần Thị Thục Oanh Trồng trọt 25A
39 Trương Tấn Phát Trồng trọt 25A
40 Võ Văn Phong Trồng trọt 25A
41 Ngô Hữu Phúc Trồng trọt 25A
42 Lê Minh Quang Trồng trọt 25A
43 Lê Tấn Quang Trồng trọt 25A
44 Võ Văn Tần Trồng trọt 25A
45 Lê Thạch Trồng trọt 25A
46 Trần Nguyên Quốc Thăng Trồng trọt 25A
47 Nguyễn Thanh Thọ Trồng trọt 25A
48 Lê Hữu Tiến Trồng trọt 25A
49 Phạm Hữu Tín Trồng trọt 25A
50 Đồng Sỹ Toàn Trồng trọt 25A
51 Phan Văn Toản Trồng trọt 25A
52 Lê Ngọc Tuấn Trồng trọt 25A
53 Lê Thị Hương Vân Trồng trọt 25A
54 Trần Tú Việt Trồng trọt 25A
55 Trần Nguyên Vinh Trồng trọt 25A
56 Nguyễn Văn Vũ Trồng trọt 25A
57 Đào Hồng Hải Trồng trọt 25A
58 Trần Thị Ánh Trồng trọt 25B
59 Nguyễn Quốc Ân Trồng trọt 25B
60 Nguyễn Thanh Bé Trồng trọt 25B
61 Cái Quang Bình Trồng trọt 25B
62 Nguyễn Thanh Bình Trồng trọt 25B
63 Dương Bá Cầu Trồng trọt 25B
64 Lê Chánh Trồng trọt 25B
65 Ngô Thị Lệ Chi Trồng trọt 25B
66 Phan Đức Cương Trồng trọt 25B
67 Hoàng Mạnh Cường Trồng trọt 25B
68 Ngô Quốc Cường Trồng trọt 25B
69 Nguyễn Vũ Thị Duyên Trồng trọt 25B
70 Lê Hữu Dũng Trồng trọt 25B
71 Đặng Thị Thu Hà Trồng trọt 25B
72 Trần Thị Thu Hà Trồng trọt 25B
73 Nguyễn Hoàng Trí Hải Trồng trọt 25B
74 Huỳnh Tấn Hảo Trồng trọt 25B
75 Đào Thị Thu Hằng Trồng trọt 25B
76 Nguyễn Khoa Hiếu Trồng trọt 25B
77 Hồ Trọng Hoài Trồng trọt 25B
78 Lê Văn Hướng Trồng trọt 25B
79 Đặng Tiến Hỷ Trồng trọt 25B
80 Đinh Như Khánh Trồng trọt 25B
81 Đoàn Bá Khương Trồng trọt 25B
82 Trần Ái Nguyên Khương Trồng trọt 25B
83 Hồ Văn Lai Trồng trọt 25B
84 Ngô Thị Hồng Lê Trồng trọt 25B
85 Đỗ Vạn Lộc Trồng trọt 25B
86 Phan Nam Trồng trọt 25B
87 Lê Thị Thu Nga Trồng trọt 25B
88 Tôn Thất Ngọc Trồng trọt 25B
89 Nguyễn Văn Nhanh Trồng trọt 25B
90 Lê Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 25B
91 Nguyễn Bá Nhị Trồng trọt 25B
92 Lê Thị Kim Nhung Trồng trọt 25B
93 Hồ Thị Hoàng Oanh Trồng trọt 25B
94 Trần Anh Pha Trồng trọt 25B
95 Nguyễn Bằng Phi Trồng trọt 25B
96 PhanThanh Phong Trồng trọt 25B
97 Trần Minh Phước Trồng trọt 25B
98 Thái Văn Quân Trồng trọt 25B
99 Nguyễn Thị Rí Trồng trọt 25B
100 Nguyễn Văn Sỹ Trồng trọt 25B
101 Lê Văn Tài Trồng trọt 25B
102 Nguyễn Thị Lệ Thu Trồng trọt 25B
103 Lê Đình Thuần Trồng trọt 25B
104 Huỳnh Đức Thưởng Trồng trọt 25B
105 Nguyễn Thanh Tỉnh Trồng trọt 25B
106 Trần Ngọc Tịnh Trồng trọt 25B
107 Nguyễn Đỉnh Trung Trồng trọt 25B
108 Võ Quốc Trung Trồng trọt 25B
109 Hoàng Văn Trường Trồng trọt 25B
110 Đỗ Anh Tuấn Trồng trọt 25B
111 Lê Thị Ánh Tuyết Trồng trọt 25B
112 Phan Đặng Ngọc Tuyển Trồng trọt 25B
113 Hồ Thị  Ty Trồng trọt 25B
114 Đặng Ngọc Vỹ Trồng trọt 25B
115 Lê Doãn Duy Anh Trồng trọt 25C
116 Nguyễn Quang Hòa Anh Trồng trọt 25C
117 Võ Quang Bảng Trồng trọt 25C
118 Lê Huỳnh Danh Trồng trọt 25C
119 Nguyễn Dũng Trồng trọt 25C
120 Lê Đình Điền Trồng trọt 25C
121 Nguyễn Trần Đoàn Trồng trọt 25C
122 Trần Văn Đức Trồng trọt 25C
123 Trần Văn Đức Trồng trọt 25C
124 Văn Thị Hà Trồng trọt 25C
125 Bảo Hoài Trồng trọt 25C
126 Đinh Hữu ` Hoàng Trồng trọt 25C
127 Trần Quang Hoàng Trồng trọt 25C
128 Hồ Hữu Hòa Trồng trọt 25C
129 Ngô Hữu Hòa Trồng trọt 25C
130 Trươg Văn Hội Trồng trọt 25C
131 Nguyễn Hữu Hùng Trồng trọt 25C
132 Nguyễn Vũ Linh Trồng trọt 25C
133 Hồ Thị Tường Loan Trồng trọt 25C
134 Lê Ngọc Tường Long Trồng trọt 25C
135 Đặng Bá Lộc Trồng trọt 25C
136 Nguyễn Văn Lời Trồng trọt 25C
137 Lê Văn Luật Trồng trọt 25C
138 Nguyễn Thị Hồng Mai Trồng trọt 25C
139 Lê Chí Nghiã Trồng trọt 25C
140 Tôn Thất Ai Nghĩa Trồng trọt 25C
141 Lê Đình Hải Nguyên Trồng trọt 25C
142 Nguyễn Trần Nguyên Trồng trọt 25C
143 Dương Minh Nhật Trồng trọt 25C
144 Huỳnh Thị Thanh Phong Trồng trọt 25C
145 Nguyễn Trịnh Phong Phú Trồng trọt 25C
146 Phan Phúc Trồng trọt 25C
147 Hoàng Huyền Phương Trồng trọt 25C
148 Nguyễn Thị Ái Phương Trồng trọt 25C
149 Lê Hữu Phước Trồng trọt 25C
150 Hoàng An Quốc Trồng trọt 25C
151 Phan Quyền Trồng trọt 25C
152 Đồng Sỹ Quý Trồng trọt 25C
153 Nguyễn Hồng Sơn Trồng trọt 25C
154 Phan Thế Sơn Trồng trọt 25C
155 Nguyễn Trọng Tài Trồng trọt 25C
156 Tạ Ngọc Tâm Trồng trọt 25C
157 Phan Hữu Thành Trồng trọt 25C
158 Bùi Văn Thình Trồng trọt 25C
159 Nguyễn Viết Thọ Trồng trọt 25C
160 Nguyễn Văn Tín Trồng trọt 25C
161 Hoàng Huy Tuấn Trồng trọt 25C
162 Nguyễn Quốc Tuấn Trồng trọt 25C
163 Dương Minh Tý Trồng trọt 25C
164 Lê Viết Tý Trồng trọt 25C
165 Trần Văn Viên Trồng trọt 25C
166 Huỳnh Quang Vinh Trồng trọt 25C
167 Đoàn Minh Thông Trồng trọt 25C
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay2,414
  • Tháng hiện tại24,532
  • Tổng lượt truy cập485,280
« tháng 08/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây