Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K35-K40)

Thứ ba - 28/02/2017 21:50
Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K35-K40)
STT Họ tên Niên khóa Địa chỉ thường trú Địa chỉ cơ quan Điện thoại Email
  KHÓA 35          
1 Phạm Đình Mỹ Công Thủy sản 35 Khóm 4, TT Cam Lộ, Cam lộ, Q. trị   53.871461  
2 Phạm Tiến Dũng Thủy sản 35 Xóm Tây, Cổ Hiền, Hiền Ninh, Quảng ninh, Quảng bình      
3 Phan Thị Mỹ  Dung Thủy sản 35 Cụm 1, Quê Chữ, H.Chữ, Hương Trà, TT Huế      
4 Trần Văn   Đẹp Thủy sản 35 Xóm 8, Triều Thủy, Phú An, Phú vang, TT Huế      
5 Phan Công   Đoàn Thủy sản 35 KV5, Phú Hải, Phú vang, TT Huế,      
6 Nguyễn Thành   Đồng Thủy sản 35 Đức Trung, Đức Trạch, Bố Trạch, QBình      
7 Nguyễn Thị Ngọc  Hương Thủy sản 35 62 Phan Chu Trinh, TX Quảng Ngãi      
8 Hoàng Thị Xuân  Hồng Thủy sản 35 Thôn Trung, Võ Ninh, Quảng ninh, Quảng bình,      
9 Lê Quý   Hợi Thủy sản 35 Tiền Vinh,  Gia Ninh, Quảng ninh, Quảng bình      
10 Đặng Thị Mỹ  Hạnh Thủy sản 35 Xóm 3 Bình Dương, Bình Sơn, Q.Ngãi      
11 Lê Vũ Minh  Hiền Thủy sản 35 442 Lê Duẩn, Huế      
12 Lê Thái Hòa Thủy sản 35 Xóm 13 Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
13 Nguyễn Quang   Hùng Thủy sản 35 Hữu Hậu, Võ Ninh, Quảng ninh, Quảng bình      
14 Mai Xuân   Lãm Thủy sản 35 Lựu Bảo, Hương Hồ, Hương trà, TT Huế      
15 Phạm Văn   Lợi Thủy sản 35 Xóm Tây, Quảng Văn, Quảng trạch, Quảng bình      
16 Nguyễn Thị   Liên Thủy sản 35 5/6 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, huế (số cũ)      
17 Phan Ngọc   Long Thủy sản 35 Đội 7, Thượng Long, Phong Thủy, Lệ thủy, Quảng bình,      
18 Nguyễn Thành   Luân Thủy sản 35 Tổ 5, TK3, P. Nam Lý, Đồng hới, QB      
19 Trần Văn   Mẫn Thủy sản 35 275 Huỳnh Thúc Kháng, Huế      
20 Trần Quang   Minh Thủy sản 35 KV2, TT Phú Bài, Hương Thủy, TTHuế      
21 Lê Vũ Tâm  Minh Thủy sản 35 28 Tăng Bạt Hổ, Huế      
22 Cao Thị Hoạ  My Thủy sản 35 56 Ấp Phú Yên, Phúc Trung, Tân Phú, Đ.Nai      
23 Huyền Tôn Nữ Thanh Nhàn Thủy sản 35 118 Kim Long, Huế (số cũ)      
24 Nguyễn Đôn   Phước Thủy sản 35 9/10 Nguyễn Thiện Kế (số mới 45), Huế      
25 Nguyễn Văn   Phiến Thủy sản 35 Đội 2, Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, TT Huế      
26 Hồ Thiện   Phú Thủy sản 35 34 Lê Đại Hành, Tây Lộc, Huế      
27 Trịnh Mai   Phú Thủy sản 35 Thượng Thọ Ngoại, Ba Đình, Nga Sơn, T.Hóa      
28 Trương Văn Phú Thủy sản 35 Diên Hải, Phong điền, TT Huế,      
29 Lê Ngọc   Phúc Thủy sản 35 Xóm 6, Cẩm Sơn, Cẩm xuyên, Hà tĩnh,      
30 Phạm Ngọc   Quỳnh Thủy sản 35 TK2, TT NT Việt Trung, Bố trạch, Quảng bình,      
31 Lý Thị   Sương Thủy sản 35 Trung Đơn, Hải Thanh, Hải lăng, Q. trị,      
32 Hoàng La   Sơn Thủy sản 35 Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio linh, Q. Trị      
33 Nguyễn Thị Mai  Thảo Thủy sản 35 36 Duy Tân, An Cựu, Huế      
34 Hồ Đắc Thái  Thanh Thủy sản 35 117B, Nhật Lệ, Huế (số cũ)      
35 Nguyễn    Thạch Thủy sản 35 Ô Sa, Quảng Vinh, N.an , Quảng điền, TT Huế,      
36 Nguyễn Ngọc   Thịnh Thủy sản 35 190 Chi Lăng, Huế      
37 Nguyễn Thị   Thuần Thủy sản 35 Đội 2, Thanh Tân, Thanh Thủy, Lệ thủy, Quảng bình,      
38 Lê Thọ   Tiến Thủy sản 35 Thôn8, Quế Xuân, Quế sơn, Q. nam,      
39 Võ Phi   Trường Thủy sản 35 Đội 2, Thôn Thượng, Võ Ninh, Quảng ninh, Quảng bình,      
40 Phạm Xuân   Trường Thủy sản 35 Đông Hải, Hồng Thủy, Lệ thủy, Quảng bình,      
41 Lê Huy   Trắc Thủy sản 35 Thôn 2, Bình Dương, Thăng bình, Q. Nam,      
42 Nguyễn Thị Anh  Tuyết Thủy sản 35 An Thuận, Hương Toàn, Hương trà, TT Huế,      
43 Hoàng Thị Hồng  Vân Thủy sản 35 9 Bà Trưng, Huế      
44 Trần Thị Hồng  Vân Thủy sản 35 Phước Lý, Quảng Phước, Quảng điền, TT Huế,      
45 Thái Khắc Nguyên  Vũ Thủy sản 35 119 Nhật Lệ, Huế      
46 Vũ Hàn Phong Thủy sản 35 Thôn 2 - Tam Hoà - Núi Thành - Quảng Nam      
  KHÓA 36          
1 Lê Quỳnh Anh Thủy sản 36 91 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ Huể      
2 Trần Văn Cường Thủy sản 36 Thôn 1, Vĩnh Hải, Phú Lộc, TT. Huế      
3 Nguyễn Quốc Chung Thủy sản 36 Tổ 43, KV 5, P.Quang Trung,TP. Quy Nhơn,B. Định   56.747408  
4 Trần Văn Chung Thủy sản 36 Tiền Ninh, Gia Ninh, Qủang Ninh. Q. Bình      
5 Trần Thị Dàng Thủy sản 36 Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Q. Bình      
6 Võ Xuân Diễn Thủy sản 36 Thôn4, Iale,Chư Sê, Gia Lai,      
7 Hà Văn Duy Thủy sản 36 Dương Mai, Quảng Phước, Q. Điền TT Hué      
8 Trần Xuân Đông Thủy sản 36 Nam Lý, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh      
9 Ngô Thị Hương Giang Thủy sản 36 40 Xuân Diệu, Trường An - Huế      
10 Nguyễn Hùng Hải Thủy sản 36 Khối II, TT- La Hà, Tư Nghĩa, QNgãi      
11 Lê Thanh Hải Thủy sản 36 65 Trường Chinh, Xuân Phú -Huế      
12 Nguyễn  Thị Thuý Hằng Thủy sản 36 Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị      
13 Nguyễn Thị Mỹ Hồng Thủy sản 36 Lam Thủy, Hải Vĩnh, Hải Lăng, QTrị      
14 Phan Thị Mỹ Hạnh Thủy sản 36 Tổ 1, TK 10 Nam Lý, Đồng Hới, Q. Bình      
15 Phạm Nguyên Hậu Thủy sản 36 Đông Phước, Thủy Biều - Huế      
16 Lê Kiếm Hoàng Thủy sản 36 Lưỡng Kim, Triệu Phước, Triệu Phong, QTrị      
17 Trương Vy Hùng Thủy sản 36 Duy Phiên, Triệu Phước, Triệu Phong, Qtrị      
18 Trần Thị Hoa Lài Thủy sản 36 Thôn 6, thôn Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh      
19 Hoàng Lê Thùy Lan Thủy sản 36 58/2 Dương Văn An - Huế      
20 Trần Thị Kim Loan Thủy sản 36 K2, TT Phú Bài, Hương Thủy, TTH      
21 Nguyễn Thị Kim Loan Thủy sản 36 73/32 Phan Đình Phùng - Huế      
22 Hoàng Nam Long Thủy sản 36 68 thôn 2, EA hu 1, Krông ANa, Đắc lắc      
23 Phan Trịnh Long Thủy sản 36 Thôn 3, Duy Hòa, Duy Xuyên, QNam      
24 Lê Thị Nga Thủy sản 36 TK10 Nam lý, TX. Đồng Hới, QB      
25 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thủy sản 36 TK3, P. Nam lý, QB      
26 Cái Viết Ngọc Thủy sản 36 Tổ 2, Hạ 2, Thủy Xuân, Huế      
27 Nguyễn Thị Như Ngọc Thủy sản 36 83 Hoàng Diệu,  Huế      
28 Đỗ Hoàng Nguyên Thủy sản 36 Thôn Lệ Khê, Hương Sơ, Huế      
29 Bùi Thị Nhân Thủy sản 36 Hà Cảng, Quảng phú, Qủang Điện, TTH      
30 Trần Văn Nhuận Thủy sản 36 Duy Phiên, Triệu Phước, Triệu Phong, Qtrị      
31 Phan Văn Nhuận Thủy sản 36 Đông Hải, Hồng Thủy, Lệ Thủy, QB      
32 Hoàng Thị Nhung Thủy sản 36 Khánh Mỹ, TT- Phong Điền, TTH      
33 Trần Viết Phương Thủy sản 36 Tổ 44 A, P. Hòa Cường, Hải Châu, ĐNẵng      
34 Lê Cảnh Phương Thủy sản 36 Phong Thu, Phong Điền, TTH      
35 Nguyễn Thị Thanh Phương Thủy sản 36 Tổ 6, P. Bắc Hà, TX. Hà Tĩnh      
36 Phan Bá Phú Thủy sản 36 Xóm 3, Thuận Sơn, Đô Lương, N. An      
37 Nguyễn Thị Phụng Thủy sản 36 An Thuận , Hương Toàn, Hương Trà, TTH      
38 Phạm Văn Quang Thủy sản 36 Tổ 17, Tân An, Mân Thái, Sơn Trà, ĐNẵng      
39 Nguyễn Nam Quang Thủy sản 36 Xóm 4, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình      
40 Cao Bảo Quốc Thủy sản 36 Thôn 6, Điền Hải, Phong Điền, TTH      
41 Võ Thị Như Sương Thủy sản 36 72 Xuân Hòa, An khê, Thanh Khê, ĐN      
42 Hồ Quang Tường Thủy sản 36 Lê Xá Tây, phú lương, Phú Vang, TTH      
43 Nguyễn Đức Thành Thủy sản 36 10/6 Nguyễn Tri Phương - Huế   54824681  
44 Dương Thị Thanh Thảo Thủy sản 36 Đông Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch, QB      
45 Trần Hữu Thọ Thủy sản 36 Cụm 3, Hương Chữ, Hương Trà, TTH      
46 Nguyễn Anh Thọ Thủy sản 36 An Bẵng, Vinh An, Phú Vang, TTH      
47 Phan Thị Thuỷ Thủy sản 36 Đội 7, Điền Hải, Phong Điền, TTH      
48 Mai Trọng Thuỷ Thủy sản 36 Minh Phượng, Quảng Thọ, Quảng Trạch, QB      
49 Dương Thị Thu Thuỷ Thủy sản 36 23/3 Chi Lăng - Huế      
50 Phạm Thể Thao Thủy sản 36 Thượng Đức, Đức Trạch, Bố Trạch, QB      
51 Đặng Trọng Trợ Thủy sản 36 Quảng Xuyên, phú Xuân, Phú Vang, TTH      
52 Nguyễn Văn Tuân Thủy sản 36 Lê Xá Tây, phú lương, Phú Vang, TTH      
53 Nguyễn Anh Tuấn Thủy sản 36 19 Nguyễn Trường tộ - Huế      
54 Trương Minh Tuấn Thủy sản 36 Thô Trung, Võ Ninh, Quảng Ninh, QB      
55 Nguyễn Văn Ty Thủy sản 36 Phước Hưng, Lộc Thủy, Phú Lộc, TTH      
56 Nguyễn Tý Thủy sản 36 Thôn 8, Điền Hải, Phong Điền, TTH      
57 Nguyễn Văn Vĩnh Thủy sản 36 Long Hồ Thượng, Hương Hồ, Hương Trà, TTH      
58 Nguyễn Văn Việt Thủy sản 36 Mỹ Hòa, Quảng Phúc, Quảng Trạch, QB      
59 Cao Đông Giang Thủy sản 36 56 Ấp Phú Yên, Phú Trung, Tân Phú, Đồng Nai      
  KHÓA 37          
1 Lê Thị Thu An Thủy sản 37 Cụm 5 - Hương Chữ - Hương Trà - Hương Trà - TT Huế      
2 Nguyễn Thị An Thủy sản 37 Khối 7 - Đô Lương - Nghệ An      
3 Nguyễn Đức Quỳnh Anh Thủy sản 37 !49 - Nguyễn Cư Trinh - TP Huế - TT Huế   529080  
4 Nguyễn Văn Anh Thủy sản 37 Nam Tiến - Cẩm Bình - - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh      
5 Phạm Hoàng Anh Thủy sản 37 18 - Dương Văn An - TP Huế - TT Huế   822309  
6 Hoàng Thị Kim Ánh Thủy sản 37 KV5 - Tứ Hạ - Hương Trà - TT Huế      
7 Phạm Thị Ánh Thủy sản 37 Phủ Tây 2 - Thủy Châu - Hương Thủy - TT Huế      
8 Hồ Thị Bé Thủy sản 37 Xóm 7 - Đồng Miệu - Phú An - Phú Vang - TT Huế      
9 Trần Thanh Chung Thủy sản 37 Lai Phước  - Đông Lương - Thị xã Đ. Hà - Quảng Trị      
10 Võ Văn Chí Thủy sản 37 Đội 9 - Vạn Hòa - Ân Bảo - Hoài Ân - Bình Định      
11 Cù Huy Cung Thủy sản 37 Xóm 7 - Hồng Lộc  - Can Lộc - Hà Tĩnh      
12 Trần Thị Bạch Dương Thủy sản 37 Đội 8 - Thôn 7 - Bình Lâm - Hiệp Đức - Hiệp Đức - Quảng Nam      
13 Lê Quang Duy Thủy sản 37 Đội 4 - Hạ Láng - Q. Phú  - Quảng Điền - TT Huế      
14 Nguyễn Nhất Duy Thủy sản 37 Đội 5 - Tịnh Ân Tây - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi      
15 Nguyễn Thị Duyên Thủy sản 37 Đội 3 - Châu Hạ - Thạch Châu - Thạch Hà - Hà Tĩnh      
16 Lê Minh Đức Thủy sản 37 TK10 - Nam Lý - Thị xã Đ. Hới - Quảng Bình      
17 Nguyễn Minh Giáp Thủy sản 37 TK 13 - Bắc Lý - Thị xã Đ Hới - Quảng Bình      
18 Ngô Văn Hữu Thủy sản 37 An việt  - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh      
19 Trần Quang Hải Thủy sản 37 Ngũ Tây - Thủy An - TP Huế - TT Huế      
20 Trần Xuân Hưởng Thủy sản 37 189 - Phan Đăng Lưu - TP Huế - TT Huế   513593  
21 Hoàng Thị Diệu Hiền Thủy sản 37 140 - Tăng Bạt Hổ - Phú Nhuận - TP Huế - TT Huế   580518  
22 Nguyễn Thị Diệu Hiền Thủy sản 37 203 - Nguyễn Sinh Cung - TP Huế - TT Huế   849725  
23 Nguyễn Thị Phương Hiền Thủy sản 37 Đội 2 - Tứ Cân - Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam      
24 Nguyễn Hữu Hiếu Thủy sản 37 Xóm 5 - Làng Thành - Yên Thành - Nghệ An      
25 Nguyễn Quốc Hưng Thủy sản 37 Do Thành  - Do Linh - Quảng Trị   825303  
26 Trần Thị Ngọc Hưng Thủy sản 37 Phú Mỹ - Phú Vang - TT Huế      
27 Nguyễn Thị Hoài Thủy sản 37 Xóm 16 - Xuân Lâm - Nam Đàn - Nghệ An      
28 Nguyễn Tuấn Hoài Thủy sản 37 Khu I - Bắc Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa   037.776564  
29 Nguyễn Văn Hoàng Thủy sản 37 Thôn Bến  - Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình      
30 Lê Thanh Khang Thủy sản 37 Đội 1 - Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An      
31 Nguyễn Công Khanh Thủy sản 37 Phường I - Thị xã QTrị - Quảng Trị   862275  
32 Nguyễn Thị Loan Thủy sản 37 Xóm 3 - Vương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh      
33 Lê Quang Long Thủy sản 37 125 - Thái Phiên - TP Huế - TT Huế   515198  
34 Dương Thị Hải Ly Thủy sản 37 57/1 - Khóm 2 - Khu 2 - Tân Phú - Đồng Nai      
35 Võ Thị Trà My Thủy sản 37 Tổ 5 - Vĩ Dạ - TP Huế - TT Huế      
36 Trần Quảng Nam Thủy sản 37 Khối II - Núi Thành - Quảng Nam      
37 Nguyễn Hữu Nghiêm Thủy sản 37 Đội 1 - Điền Hương - Phong Điền - TT Huế      
38 Lê Tây Nguyên Thủy sản 37 Đội 3 - Thượng xá  - Hải Lăng - Quảng Trị   873693  
39 Nguyễn Thành Nhân Thủy sản 37 14B - Nguyễn Trãi -  TP Huế - TT Huế      
40 Phan Thị Mỹ Nhung Thủy sản 37 Hà xá - Triệụ  Aí -  Triệu Phong - Quảng Trị   828662  
41 Lê Văn Phát Thủy sản 37 Đội 4 - Q. Điền - Triệu Đại- Triệu Phong - Quảng Trị      
42 Trương Thị Uyên Phương Thủy sản 37 84/17 - Phan Chu Trinh - TP Huế - TT Huế   849176  
43 Nguyễn Phúc Thủy sản 37 Phú Dương - Phú Vang - TT Huế      
44 Nguyễn Hữu Phúc Thủy sản 37 111 - Lê Trung Định - TP Huế - TT Huế      
45 Nguyễn Sỹ Quang Thủy sản 37 Nhóm 4 - Thôn 1 - Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh      
46 Nguyễn Hữu Quyết Thủy sản 37 Nam Sơn - Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An      
47 Phùng Anh Tình Thủy sản 37 Xóm 1 - V.Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình      
48 Hoàng Xuân Thành Thủy sản 37 Đội 1 - An Xuân -  Q. An - Quảng Điền - TT Huế      
49 Phan Duy Thành Thủy sản 37 TK3,Thị xã Đ .Hới - Quảng Bình      
50 Trần Hữu Thành Thủy sản 37 18 - Lê Hữu Trác - TP Huế - TT Huế   581639  
51 Đặng Thị Thắm Thủy sản 37 Đội 5 - Thôn 4 - Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị      
52 Hà Nam Thắng Thủy sản 37 Nhà AB3 - Khu TT. Mang Cá - TP Huế - TT Huế      
53 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thủy sản 37 Đội 4 - Thôn 4 - Đức Chánh - Mộ Đức - Quảng Ngãi   939240  
54 Trần Thị Thuỷ Thủy sản 37 Thượng Trạch - Triệu Sơn -Hải Lăng - Quảng Trị      
55 Nguyễn Viết Tùng Thủy sản 37 67 - Trần Quý cáp - TP Huế - TT Huế      
56 Lê Thị Quỳnh Trâm Thủy sản 37 22/20/9 K119 - Hùng Vương - TP Huế - TT Huế   812806  
57 Trần Thị Thu Trâm Thủy sản 37 Đức nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi      
58 Đặng Thị Thu Trang Thủy sản 37 282 - Điện Biên Phủ - Thanh Khê - TP Đà Nẵng   645904  
59 Trần Quốc Tuấn Thủy sản 37 Tk10 - Hoàn Lão -Bố Trạch - Quảng Bình      
60 Trần Thị Yên Thủy sản 37 Đội 2 - Xuân Hồi - Lệ Thủy - Quảng Bình      
61 Phan Nhật Phương Thủy sản 37 19/3 - Lý Lương Kiệt - Thừa Thiên Huế   824432  
62 Nguyễn Đức Bảo Thủy sản 37 144/2/10 Nhật Lệ -TP Huế - TT Huế   535014  
  KHÓA 38          
1 Nguyễn Ngọc Anh Thủy sản 38A Xóm 3, Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An      
2 Hồ Văn Biên Thủy sản 38A Xóm 2 Quỳnh Thu, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
3 Nguyễn Thị Lan Châu Thủy sản 38A 1/34 Tạ Quang Bửu, TP Huế, TT - Huế      
4 Trần Văn Du Thủy sản 38A Thôn 6, ĐIền HảI, Phong Điền, TT - Huế      
5 Hoàng Công Duẩn Thủy sản 38A Đội 4, Vĩnh Xương, ĐIền Môn, Phong Điền, TT - Huế      
6 Lê Văn Bảo Duy Thủy sản 38A 33 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế, TT - Huế   054.823093  
7 Nguyễn Đôn Giáp Thủy sản 38A Thôn Đông, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
8 Tôn Nữ Việt Hương Thủy sản 38A 90 Ông ích Khiêm, TP Huế - TT Huế   054.522772  
9 Tôn Nữ Cẩm Hà Thủy sản 38A 291 Bùi Thị Xuân, TP Huế, TT - Huế      
10 Trần Nam Hà Thủy sản 38A Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm - Hưng Yên   0321.989058  
11 Đinh Thị  Hạnh Thủy sản 38A Đội 2, Châu Bộ, xã Hiệp Hòa, Kinh Môn, HảI Dương      
12 Huỳnh Thị Hưởng Thủy sản 38A Xóm NgoàI, thôn 4, xã HảI Dương, Hương Trà, TT - Huế      
13 Hồ Thị Hoà Thủy sản 38A Tổ 3, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh   033.850006  
14 Nguyễn Thanh Hoàng Thủy sản 38A An Dương, Phú Thuận, Phú Vang, TT - Huế      
15 Nguyễn Văn Kiên Thủy sản 38A Đông Hà, Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình      
16 Lê Vũ Lương Thủy sản 38A Thượng Thôn, Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình      
17 Hoàng Lào Thủy sản 38A HảI Thế, Phong HảI, Phong Điền, TT - Huế   054.552710  
18 Trương Thị Minh Thủy sản 38A Xóm Cát, Thôn Trung, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
19 Nguyễn Thị Kim Oanh Thủy sản 38A Tam Thành, Nghĩa TháI, Tân Kỳ - Nghệ An      
20 Nguyễn Thị Phường Thủy sản 38A Lưu Đồn, Thụy Hồng, Thái Thụy - Thái Bình      
21 Dương Ngọc Phước Thủy sản 38A 96/3 Phan Chu Trinh, TP Huế, TT - Huế   054.541017  
22 Nguyễn Văn Sơn Thủy sản 38A Xóm 8B, Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An      
23 Nguyễn Thị Tâm Thủy sản 38A Chính Trung, Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh      
24 Trần Vĩnh Thắng Thủy sản 38A Khu phố 1, phường 5, TX Đông Hà, Quảng Trị   053.550499  
25 Hoàng Thị Thanh Thủy sản 38A Xóm 4, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An   038.657645  
26 Nguyễn Văn Thường Thủy sản 38A Thôn 7, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh      
27 Hoàng Thới Thủy sản 38A Phú Xuân B, HảI Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị   053.551706  
28 Tô Văn Thế Thủy sản 38A Xóm Chạ, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình      
29 Nguyễn Thanh Tùng Thủy sản 38A Đ2, Kế Môn, ĐIền Môn, Phong Điền, TT - Huế      
30 Phan Văn Tiệp Thủy sản 38A Xóm 7, Diễn TháI, Diễn Châu, Nghệ An      
31 Nguyễn Văn Tú Thủy sản 38A Khu 2, TT Thành Hà - Hải Dương      
32 Ngô Quang Trình Thủy sản 38A 42 /3 Phú Mộng, Kim Long, TP Huế, TT - Huế      
33 Nguyễn Trường Thủy sản 38A Khu vực 6, TT Phú Lộc, TT - Huế   054.876687  
34 Mai Thị ánh Tuyết Thủy sản 38A Thôn Vĩnh An, Tam Xuân 2, Nùi Thành - QN      
35 Hà Công Viễn Thủy sản 38A thôn 6, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam   0510.874982  
36 Phan Quốc Việt Thủy sản 38A An Gia, TT Sịa, Quảng Điền, TT - Huế   054.564473  
37 Trần Quốc Việt Thủy sản 38A Đội 4, Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình      
38 Đoàn Ngọc Đệ Thủy sản 38A Cụm 7, Phú An, Hương Chữ, Hương Trà, TT - Huế      
39 Nguyễn Văn Hiệu Thủy sản 38A Yên Quý, Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
40 Trần Quang Toàn Thủy sản 38A 6A, Vĩnh Trà, Lê Hồng Phong, TX Thái Bình -      
41 Nguyễn Phan Đức Hoàng Thủy sản 38A 37 Mai Thúc Loan, Thuận Thành, TP Huế   054.529371  
42 Nguyễn Quốc Khánh Thủy sản 38A 461 Ông ích Khiêm, Hải Châu - TP Đà Nẵng      
43 Hoàng Thị Đức Tâm Thủy sản 38A Thôn 2, ĐIền HảI, Phong Điền, TT - Huế   054.553375  
44 Nguyễn Phan Vỹ Thủy sản 38A Tổ 26, Thắng Lợi, Tân Phú,Đồng Phú,B. Phước   0651.832237  
45 Võ Thị Bình Thủy sản 38B Xóm 12 Nghĩa Mỹ, Nghĩa Đàn, Nghệ An   515440  
46 Trần Thị Kim Chi Thủy sản 38B 37 Hòa Mỹ, Tây Lộc, TP Huế, TT - Huế      
47 Nguyễn Văn Chung Thủy sản 38B Xóm 6, Xuân Hóa, Nam Đàn, Nghệ An      
48 Ngô Tiến Dũng Thủy sản 38B 16/110 Nhật Lệ, TP Huế, TT - Huế      
49 Nguyễn Anh Dũng Thủy sản 38B K14, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An   514620  
50 Đặng Ngọc Duy Thủy sản 38B 3B Tăng Bạt Hổ, TP Huế, TT - Huế      
51 Võ Thị Điệp Thủy sản 38B Phước Lễ, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị      
52 Trần Thị Hương Thủy sản 38B Xóm 1, Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh   527694  
53 Nguyễn Viết Hiền Thủy sản 38B Kiệt 6, Phú An, Phú Vang, TT - Huế      
54 Trương Thị Nhật Lệ Thủy sản 38B Trường Dục, Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình   530085  
55 Phạm Đình Luật Thủy sản 38B 37/31 Nguyễn Huệ, TP Huế, TT - Huế      
56 Trần Đình Minh Thủy sản 38B Thôn 6, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị   516957  
57 Nguyễn Phương Nam Thủy sản 38B Xóm 5, Trường Sơn, Đức Thọ - Hà Tĩnh   515791  
58 Đoàn Thị Kiều Nga Thủy sản 38B Hà Long, Quảng Phú, Quảng Điền, TT - Huế   516502  
59 Nguyễn Văn Nghĩa Thủy sản 38B Xóm 4, Bắc Thành, Yên Thành - Nghệ An   581766  
60 Nguyễn Thành Nhân Thủy sản 38B Lai Thành, Hương Vân, Hương Trà, TT - Huế      
61 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Thủy sản 38B KP Hưng Hòa, TT Kỳ Anh, Hà Tĩnh   581766  
62 Trần Như Phát Thủy sản 38B Đội 7, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam      
63 Nguyễn Trần Nhã Phương Thủy sản 38B 8 Lê Đình Chinh, Phú Hiệp, TP Huế, TT - Huế      
64 Phạm Thị Phương Thủy sản 38B Vạn Lộc, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định   516502  
65 Trần Vinh Phương Thủy sản 38B Đội 6, Long Hưng, HảI Phú, Hải Lăng, Quảng Trị   529799  
66 Dương Thị Quy Thủy sản 38B Thôn 7, Di Tây, Phú Hồ, Phú Vang, TT - Huế      
67 Phạm Cao Quý Thủy sản 38B Mốc Thượng 1, Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình   538085  
68 Phùng Văn Sáng Thủy sản 38B Đội 8, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An   514728  
69 Lữ T. Kiến Đăng Tâm Thủy sản 38B Phú Thọ 1, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa   535764  
70 Trần Xuân Tường Thủy sản 38B Tiền Vinh, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
71 Phạm Văn Thành Thủy sản 38B Đội 4, Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Tây   535230  
72 Lê Thị Thu Thủy sản 38B Hà Thượng, Gio Châu, Do Linh, Quảng Trị   539586  
73 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thủy sản 38B Đồng Lễ, Đồng HảI, TP Thanh Hóa - T. Hóa   515356  
74 Nguyễn Thị Thuý Thủy sản 38B Đội 2, Mai Sơn, Yên Mô - Ninh Bình   515108  
75 Dương Thị Trang Thủy sản 38B Phù Thị, Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình   536186  
76 Hồ Sỹ Trang Thủy sản 38B Xóm Yên Linh, Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
77 Trần Thanh Trưởng Thủy sản 38B Tổ 10, Khu vực 4, Phú Hậu, TP Huế, TT - Huế      
78 Võ Văn Tuấn Thủy sản 38B Xóm 4, Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
79 Hoàng Công Tiến Thủy sản 38B Tiểu khu 3, Bắc Lý, Đồng hới, Quảng Bình      
80 Nguyễn Hữu Vũ Thủy sản 38B Thủy Bắc, Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
81 Nguyễn Thị Hải Yến Thủy sản 38B Xóm 3, Thường Nga, Can Lộc, Hà Tĩnh   517226  
82 Văn Thị Hải Yến Thủy sản 38B Xóm Sơn ĐoàI, Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn - N.An      
83 Đoàn Ngọc Đệ Thủy sản 38B Cụm 7, Phú An, Hương Chữ, Hương Trà, TT - Huế      
84 Hoàng Thế Quốc Thủy sản 38B Xóm 3, Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An   516246  
85 Đinh Trường An Thủy sản 38B Tân Nhất, Lạng Phong, Nho Quan - Ninh Bình   528564  
86 Phan Hoàng Sơn Thủy sản 38B Xóm Đồng Xuân, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An   530096  
87 Nguyễn Ngọc Thuỷ Thủy sản 38B Xóm 18, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu - Nghệ An      
88 Phạm Anh Tuấn Thủy sản 38B Đội 2, Tân Lập, Cam Phước Tây, Cam Ranh, Khánh hòa   887502  
  KHÓA 39          
1 Hoàng Nguyễn Châu Bích Thủy sản 39A Khu Vực 1, Tứ Hạ, Hương Trà, TT-Huế   54558696  
2 Trần Văn Cư Thủy sản 39A An Dương, Phú Thuận, Phú Vang, TT-Huế      
3 Trần Hữu Chánh Thủy sản 39A Phan Hiền, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị      
4 Võ Thị Kim Chi Thủy sản 39A 183 Chi Lăng, Tp. Huế   54517287  
5 Nguyễn Trung Dũng Thủy sản 39A Khối 3, T.trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An   38861376  
6 Nguyễn Văn Tiến Dũng Thủy sản 39A 92-28 Dương Văn An, Xuân Phú, Tp. Huế   5481351  
7 Trần Xuân Dũng Thủy sản 39A 8 Kiệt 38, Tịnh Tâm, Tp. Huế      
8 Lê Thị Dung Thủy sản 39A Văn Minh, Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh      
9 Bùi Thanh Được Thủy sản 39A Xóm Hải Đông, Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An      
10 Hoàng Hải Đăng Thủy sản 39A Phượng Nghĩa, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   53812511  
11 Nguyễn Hữu Điền Thủy sản 39A Quảng Điền, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị      
12 Trần Hải Thủy sản 39A Thôn 6, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị      
13 Lê Thị Hiền Thủy sản 39A Xóm 4, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An   38631194  
14 Từ Đức Hiền Thủy sản 39A Dương Lệ Đông, Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị      
15 Nguyễn Thị Hoàn Thủy sản 39A Xóm Đồng Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh   0.39817190  
16 Hồ Viết Lãm Thủy sản 39A Tân Hòa, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình      
17 Võ Thị Thuỳ Linh Thủy sản 39A Kv 7, T.trấn Phú Lộc, TT-Huế      
18 Nguyễn Thị Loan Thủy sản 39A Khối 9, T.trấn Tân Kỳ, Nghệ An   38970335  
19 Nguyễn Mẫn Thủy sản 39A Thuận Hòa, Hương Phong, Hương Trà, TT-Huế      
20 Huỳnh Nam Thủy sản 39A Hiền An, Vinh Hiền, Phú Lộc, TT-Huế      
21 Nguyễn Hữu Nha Thủy sản 39A Thôn An Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, TT-Huế      
22 Trần Thị Tuyết Nhung Thủy sản 39A Lương Mai, Phong Chương, Phong Điền, TT-Huế      
23 Nguyễn Hữu Phước Thủy sản 39A Kv.5, T.trấn Phú Lộc, TT-Huế   871524  
24 Huỳnh Thị Phương Thủy sản 39A Thôn 4, Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi   55941411  
25 Lê Văn Phong Thủy sản 39A Xóm 2, Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An      
26 Mai Hồng Phong Thủy sản 39A Khối 14, P. Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An   0.38565320  
27 Phùng Thế Quảng Thủy sản 39A Vĩnh Tuy, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
28 Trần Công Tam Thủy sản 39A Ninh Phước Thượng, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình      
29 Lê Công Tình Thủy sản 39A Hà Bản, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam      
30 Đoàn Chí Thanh Thủy sản 39A Trường Thọ, Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình      
31 Lê Thị Hồng Thắm Thủy sản 39A Tổ 6, Tk 11, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình   52770873  
32 Văn Đình Thắng Thủy sản 39A An Xuân, Quảng An, Quảng Điền, TT-Huế      
33 Nguyễn Thế Thiện Thủy sản 39A Vân Cù, Hương Toàn, Hương Trà, TT-Huế   568936  
34 Nguyễn Thị Thủy Thủy sản 39A Đại Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình   52960056  
35 Đỗ Nhật Tiến Thủy sản 39A Phú Tài, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị      
36 Nguyễn Thị Tiến Thủy sản 39A Đông Hải, Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình      
37 Huỳnh Thuỳ Trang Thủy sản 39A Phước Thiện, Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi   55610334  
38 Văn Thị Thùy Trang Thủy sản 39A Tk 4, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình   52829266  
39 Ngô Văn Tuấn Thủy sản 39A Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang, TT-Huế      
40 Nguyễn Thế Vương Thủy sản 39A Bỉnh Đức, Tây Ninh, Tây Sơn, Bình Định   56883135  
41 Võ Trọng Vinh Thủy sản 39A Khu 2, Phú Bài, Hương Thủy, TT-Huế   851456  
42 Nguyễn Văn Hiệu Thủy sản 39A Yên Quý, Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
43 Trần Quang Toàn Thủy sản 39A 6A, Vĩnh Trà, Lê Hồng Phong, TX Thái Bình -      
44 Lê Kim Cường Thủy sản 39A Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị   53888445  
45 Nguyễn Nam Cường Thủy sản 39A Thạch Hạ, Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình   52950301  
46 Phạm Mạnh Dần Thủy sản 39A Xóm 4, Hồng Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
47 Bùi Phi Hùng Thủy sản 39A 382/24, Hùng Vương, Vĩnh Trung, Đà Nẵng   51169813  
48 Trương Xuân Lực Thủy sản 39A Thôn Bình Tân, Đa Kia, Phước Long, Bình Phước      
49 Phạm Tấn Phây Thủy sản 39A Châu Thuận Nông, Bình Châu, B. Sơn, Quảng Ngãi      
50 Nguyễn Khánh Quân Thủy sản 39A 31 Phan Đăng Lưu, Tp. Huế      
51 Nguyễn Văn Quyến Thủy sản 39A Phú Liêu, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị      
52 Nguyễn Thị Thành Trung Thủy sản 39A Tk 1, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình      
53 Dương Ngọc ái Thủy sản 39B Xóm 5, Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
54 Trần Thị Anh Thủy sản 39B Thôn Cợp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị      
55 Võ Thị Phương Anh Thủy sản 39B 12 Kiệt 1 Bảo Quốc, Tp. Huế   54820557  
56 Võ Đại Bửu Thủy sản 39B Bình An, Lộc Bổn, Phú Lộc, TT-Huế   54892319  
57 Đặng Văn Cường Thủy sản 39B Lộc Bổn, Phú Lộc, TT-Huế      
58 Phạm Văn Cửu Thủy sản 39B Hà Bắc, Vinh Phú, Phú Vang, TT-Huế      
59 Nguyễn Đình Cảnh Thủy sản 39B Yên Thành, Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
60 Phan Văn Chớ Thủy sản 39B Kv 9, Tt. Phú Lộc, TT-Huế   5876693  
61 Dương Xuân Duệ Thủy sản 39B Bắc Thắng, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
62 Trương Văn Đàn Thủy sản 39B Bình An, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
63 Nguyễn Quốc Đạt Thủy sản 39B Xóm 6, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An   36618796  
64 Nguyễn Đức Giáp Thủy sản 39B Xóm 3, Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An      
65 Phan Thị Thu Hướng Thủy sản 39B Hiển Lộc, Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình   52873794  
66 Ngô Thị Hà Thủy sản 39B Xóm 1, Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An      
67 Trần Thị Thuý Hằng Thủy sản 39B Tổ 7, Kv 3, Vỹ Dạ, Tp. Huế   54845834  
68 Nguyễn Cảnh Hội Thủy sản 39B Thống Nhất, Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An      
69 Nguyễn Thị Hiền Thủy sản 39B Đội 8, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An      
70 Phạm Thị Thu Hiền Thủy sản 39B Kv. 2, T.trấn Phú Lộc, Phú Lộc, TT-Huế      
71 Nguyễn Quỳnh Lưu Thủy sản 39B Tiểu Khu 9, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình   52828767  
72 Nguyễn Tấn Hoàng Long Thủy sản 39B 17 Phan Văn Trj, Tây Lộc, Tp. Huế   54515904  
73 Phan Văn Luật Thủy sản 39B 24 C Phủ Hoài Đức, Nguyễn Du, Phú Cát, Tp. Huế   54519673  
74 Văn Quý Mạnh Thủy sản 39B Khu ái Mỹ, T.trấn ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam      
75 Tôn ái Nhân Thủy sản 39B Tổ 9, Kv. 3, P. Vỹ Dạ, Tp. Huế      
76 Hồ Thị Hồng Nhi Thủy sản 39B 16/5 Kiệt 85 Nguyễn Huệ, Tp. Huế   54823038  
77 Nguyễn Thị Thu Phương Thủy sản 39B Tân Trúc, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị   53730342  
78 Phan Thế Phong Thủy sản 39B Phò An, Phú Dương, Phú Vang, TT-Huế      
79 Hoàng Minh Quốc Thủy sản 39B An Xuân, Quảng An, Quảng Điền, TT-Huế      
80 Nguyễn Văn Sơn Thủy sản 39B Xóm Quang Trung, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An      
81 Đinh Văn Tập Thủy sản 39B Đội 1, Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An      
82 Trần Thị Minh Thư Thủy sản 39B K 38/17 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Đà Nẵng      
83 Bùi Hữu Thành Thủy sản 39B 181. Tôn Quang Phiệt, Thủy An, Tp. Huế      
84 Nguyễn Xuân Thành Thủy sản 39B Xóm 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
85 Nguyễn Đức Trường Thủy sản 39B Hải Hòa, Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị      
86 Nguyễn Thị Huyền Trang Thủy sản 39B Tứ Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam      
87 Trần Văn Trí Thủy sản 39B 6 Kiệt 28 Ngự Bình, An Cựu, Tp. Huế      
88 Nguyễn Đức Trung Thủy sản 39B Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị      
89 Trần Văn Tuấn Thủy sản 39B Hòa Duân, Phú Thuận, Phú Vang, TT-Huế      
90 Huỳnh Thị ánh Tuyết Thủy sản 39B Tổ 4, Thượng 1, Thủy Xuân, Tp. Huế      
91 Lê Nguyễn Tường Vi Thủy sản 39B 33 Hoàng Quốc Việt, Thủy An, Tp. Huế   54810956  
92 Nguyễn Đình Tuấn Vũ Thủy sản 39B 4 Kiệt 99, Duy Tân, Tp. Huế   54829892  
93 Hoàng Thế Quốc Thủy sản 39B Xóm 3, Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An      
  KHÓA 40          
1 Văn Thị Bé Ngư y 40 Tây Hoàng, Quảng Thái,Quảng Điền - TT Huế   555322  
2 Trương Thị Búp Ngư y 40 Thọ Khương, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế      
3 Nguyễn Thị Hồng Công Ngư y 40 Diên Khánh, Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị   53860497  
4 Nguyễn Văn Dụng Ngư y 40 Xóm 8, An Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh      
5 Phan Thị Gấm Ngư y 40 An Dương, Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
6 Trần Thị Linh (12/4) Giang Ngư y 40 Hậu Thành, Phù Hoá, Quảng Trạch - Quảng Bình      
7 Trần Thị Thu Hương Ngư y 40 Xóm Tiền Phong, Nam Hưng, Nam Đàn - Nghệ An      
8 Trần Bảo Hưng Ngư y 40 1/2 La Sơn Phu Tử, Thành Phố Huế   529484  
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà Ngư y 40 Vân Dương Thuỷ Vân, Hương Thuỷ - TT Huế      
10 Trương Văn Hiệp Ngư y 40 Cụm Giáp Thượng, Xã Hương Văn,Hương Trà - TT Huế   5256704  
11 Hồ Thị Lê Ngư y 40 Xóm 4, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu - Nghệ An      
12 Nguyễn Anh Lâm Ngư y 40 Kim Sơn Thuỷ Bằng, Hương Thủy - TT Huế      
13 Bùi Thị Linh Ngư y 40 Thôn 6, Tam Mỹ Tây, Núi Thành, Quảng Nam   510542016  
14 Nguyễn Thị Tuyết Mai Ngư y 40 Thôn Thuận An, Duy Nghĩa, Duy Xuyên - Quảng Nam   730226  
15 Hoàng Thị Yên Minh Ngư y 40 Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế   552916  
16 Phan Trung Minh Ngư y 40 Thủ Lễ Đông, Quảng Phước, Q. Điền, Thừa Thiên Huế      
17 Dương Hữu Nam Ngư y 40 Tô Đà 2, Thuỷ Tân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế   9055290357  
18 Nguyễn Thái Ngọc Ngư y 40 Xóm 10 Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An   38611319  
19 Nguyễn Công Nhật Ngư y 40 Duy Tân, Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị      
20 Vũ Thị Nhung Ngư y 40 Mĩ Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
21 Nguyễn Thị Hoàng Ny Ngư y 40 172 Thái Phiên, Thành Phố Huế   851105  
22 Lê Thị Phước Ngư y 40 Thôn 1, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam      
23 Võ Đình Phú Ngư y 40 An Hải, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế   866181  
24 Nguyễn Thị Thu Phương Ngư y 40 Nam Sơn, Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An      
25 Phan Văn Quán Ngư y 40 Thôn 8, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế   552065  
26 Nguyễn Đình Quang Ngư y 40 Thôn 5, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế   854166  
27 Ngô Văn Quốc Ngư y 40 Đốc Sơ, Hương Sơ, Thành Phố Huế   588067  
28 Lê Thị Hồng Quý Ngư y 40 12 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Huế   814838  
29 Nguyễn Khánh Quý Ngư y 40 Thôn Thắng Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
30 Phan Thị Sáu Ngư y 40 Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Thừa Thiên Huế      
31 Nguyễn Thế Tân Ngư y 40 Lưu Bảo, Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế   568756  
32 Nguyễn Thị Thanh Ngư y 40 Xóm 7, Tân Phong, Thanh Khai, T.chương, Nghệ An      
33 Nguyễn Thị Thảo Ngư y 40 Xóm 10 Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
34 Trần Hữu Thoại Ngư y 40 Vân Trình, Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế      
35 Bùi Minh Thu Ngư y 40 Câu Nhi, Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị   53876052  
36 Ngô Thị Thuý Ngư y 40 An Dương, Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
37 Lê Thị Thuỷ Ngư y 40 Xóm 6, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An      
38 Nguyễn Thương Ngư y 40 Trường Lưu, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế   869453  
39 Đoàn Thị Thanh Tuyền Ngư y 40 Thị Trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An      
40 Nguyễn Thị Minh Uyên Ngư y 40 Thành Trung, Quảng Thành, Quảng Điền, T. T. Huế      
41 Hoàng Ngọc Tâm Ngư y 40 Phú Cưòng, Lộc Thuỷ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
42 Huỳnh Thị Thanh Ngư y 40 Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
43 Cao Văn Nhẫn Ngư y 40 ái Tử, Triệu ái, Triệu Phong, Quảng Trị      
44 Nguyễn Văn Bình Thủy sản 40 Tân Phú, Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình      
45 Hồ Bo Thủy sản 40 Xóm 2, An Truyền, Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
46 Nguyễn Ngọc Dương Thủy sản 40 Xuân Bắc, Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình   52996336  
47 Nguyễn Lê Dũng Thủy sản 40 44/14 Nguyễn Phúc Nguyên, Thành Phố Huế      
48 Chu Văn Đại Thủy sản 40 Xóm Trung Nam, Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An      
49 Nguyễn Hữu Đoàn Thủy sản 40 Đội 3 Hàm Hoà, Hàm Ninh, Quảng Ninh - Quảng Bình      
50 Trần Thị Linh (24/4) Giang Thủy sản 40 Hoà Bình, Tân Ninh, Quảng Ninh - Quảng Bình   52935372  
51 Nguyễn Đăng Hải Thủy sản 40 Thượng 1, Thuỷ Xuân, Tam Thai, TP Huế - TT Huế   885301  
52 Lê Thị Thuý Hằng Thủy sản 40 k282 Lý Thái Tổ,Triều Sơn Tây, Hương Sơ,TP Huế - TT Huế   589122  
53 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thủy sản 40 Khối 7, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn - Quảng Nam   510716957  
54 Hà Văn Hậu Thủy sản 40 Xóm Đồng Hà, Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An      
55 Hoàng Đức Hoãn Thủy sản 40 Thượng Giang, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình      
56 Lê Xuân Hoàng Thủy sản 40 Đội 4, Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An   383760607  
57 Nguyễn Văn Hoàng Thủy sản 40 Đội 6, Quy Hậu, Liên Thuỷ, Lệ Thủy - Quảng Bình   5296543  
58 Bùi Văn Hóa Thủy sản 40 Diêm Thượng, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình      
59 Hoàng Mạnh Hùng Thủy sản 40 Hoà Bình, Sen Thuỷ, Lệ Thủy - Quảng Bình      
60 Nguyễn Quốc Hùng Thủy sản 40 Xóm 5, Gia Hạnh, Can Lộc, Hà Tĩnh      
61 Nguyễn Thanh Nhật Hy Thủy sản 40 4/11 Võ Thị Sáu, TP Huế - TT Huế   816596  
62 Nguyễn Khánh Thủy sản 40 Mỹ An, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
63 Hoàng Ngọc Lưu Thủy sản 40 Tân Xuân Lai, Quảng Thọ,Quảng Điền - TT Huế      
64 Nguyễn Duy Lĩnh Thủy sản 40 Xóm 3 B, Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An      
65 Nguyễn Ngọc Linh Thủy sản 40 Bích Giang, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị      
66 Nguyễn Sỹ Lý Thủy sản 40 Xóm Yên, Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh      
67 Nguyễn Văn Mão Thủy sản 40 Mỏ Than, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An   38879567  
68 Nguyễn Trường Mậu Thủy sản 40 Lương Viện, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
69 Lê Thị Nga Thủy sản 40  Khu 6, TT Aïi Nghĩa, Đại lộc - Quảng Nam      
70 Mai Văn Nghiễm Thủy sản 40 Ô Sa, Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế      
71 Lê Thị Kim Ngọc Thủy sản 40 06 Triệu Quang Phục, Thuận Hoà, Thành Phố Huế.   539162  
72 Trần Nguyên Ngọc Thủy sản 40 Xóm Xuân Hà, Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
73 Trần Thị Hoàng Oanh Thủy sản 40 40 Lương Ngọc Quyến, Tây Lộc, TP Huế - TT Huế      
74 Ngô Văn Phước Thủy sản 40 Thôn 2, Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế      
75 Trần Thiện Phước Thủy sản 40 Thôn 2, Quảng Ngạn, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế   554523  
76 Trần Hữu Phương Thủy sản 40 Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị      
77 Trương Hồng Phi Thủy sản 40 Hồng Phong, An Hoà, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
78 Phan Thanh Phong Thủy sản 40 Thôn 4, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh      
79 Võ Thanh Sang Thủy sản 40 Tây Thành, Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế      
80 Phan Sữ Thủy sản 40 Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị      
81 Đoàn Thanh Tài Thủy sản 40 Dương Lệ Đông, Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị      
82 Nguyễn Thị Thư Thủy sản 40 Hà Bắc, Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế      
83 Nguyễn Chí Thanh Thủy sản 40 Đội 2, Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình      
84 Lê Thái Thủy sản 40 Bắc Dinh, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình      
85 Nguyễn Sỹ Thìn Thủy sản 40 Xóm 10 Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An      
86 Trần Thị Phương Thuỳ Thủy sản 40 Mỹ Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình      
87 Nguyễn Hữu Thuận Thủy sản 40 Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
88 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủy sản 40 An Cư Đông 1, Thị Trấn Lăng Cô, phú lộc T. T. Huế      
89 Nguyễn Công Tiến Thủy sản 40 Hoà Tây, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế   859042  
90 Trần Văn Tùng Thủy sản 40 Xóm 5, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An      
91 Bùi Quang Tú Thủy sản 40 Xóm 4, Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An      
92 Lương Quốc Vương Thủy sản 40 Thôn 6, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An   383676526  
93 Phạm Thị Hải Yến Thủy sản 40 Tân Đức, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị      
94 Phạm Tấn  Phây Thủy sản 40        
95 Hoàng Ngọc Tâm Thủy sản 40 Phú Cưòng, Lộc Thuỷ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
96 Huỳnh Thị Thanh Thủy sản 40 Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế      
97 Cao Văn Nhẫn Thủy sản 40 ái Tử, Triệu ái, Triệu Phong, Quảng Trị      
98 Trương Tấn Thủy sản 40 Điện Bàn - Quảng Nam      
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay2,414
  • Tháng hiện tại24,525
  • Tổng lượt truy cập485,273
« tháng 08/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây