Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K29-K34)

Thứ ba - 28/02/2017 21:41
Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K29-K34)
Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K29-K34)
STT Họ và Tên Lớp Địa chỉ nhà riêng Cơ quan công tác Số điện thoại Email
KHÓA 29
1 Phan Thị Lệ Anh Thủy sản 29        
2 Nguyễn Ðức Bình Thủy sản 29        
3 Nguyễn Viết Cam Thủy sản 29        
4 Võ Văn Dũng Thủy sản 29        
5 Võ  Ðiều Thủy sản 29        
6 Trần Hưng Hải Thủy sản 29        
7 Trần Thanh Hải Thủy sản 29        
8 Ngô Ðắc Thanh Hiệp Thủy sản 29        
9 Trương Thị Hoa Thủy sản 29        
10 Nguyễn Phước Bảo Hưng Thủy sản 29        
11 Ph­m Ðình Long Thủy sản 29        
12 Trần Hoàng Long Thủy sản 29        
13 Phan Xuân Nam Thủy sản 29        
14 Trần Hoàng Sơn Thủy sản 29        
15 Trần Nhật Thành Thủy sản 29        
16 Lê Văn Thắm Thủy sản 29        
17 Trần Thị Thùy Trang Thủy sản 29        
18 Nguyễn Văn Vũ Thủy sản 29        
KHÓA 30
1 Nguyễn Thanh Bình Thủy sản 30        
2 Nguyễn Văn  Cảm Thủy sản 30        
3 Ðào Văn Chung Thủy sản 30        
4 Ðỗ Hữu  Cường Thủy sản 30        
5 Bá Thị Dung Thủy sản 30        
6 Trần Hữu Hải Thủy sản 30        
7 Lê Dương Hoàng Thủy sản 30        
8 Ðào  Ðức Hưng Thủy sản 30        
9 Hà Thị Kiều Lang Thủy sản 30        
10 Hoàng Như Lĩnh Thủy sản 30        
11 Ðoàn Văn Lợi Thủy sản 30        
12 Hồ Thiện Nghĩa Thủy sản 30        
13 Lê Ðình Thanh Nhã Thủy sản 30        
14 Nguyễn Hồng Phong Thủy sản 30        
15 Nguyễn Duy Quang Thủy sản 30        
16 Lê Quang Thành Thủy sản 30        
17 Nguyễn Ðăng Thành Thủy sản 30        
18 Hoàng Thị Bích Thủy Thủy sản 30        
19 Võ Mạnh Trường Thủy sản 30        
20 Lê Xuân Vinh Thủy sản 30        
KHÓA 31
1 Dương Thế Anh Thủy sản 31 Hoa Lư, Ninh Bình      
2 Mạc Như Bình Thủy sản 31 Hòa Phú, Hòa Vang, Ðà Nẵng      
3 Nguyễn  Ðức  Bình Thủy sản 31 Quy Nhơn      
4 Văn Quốc  Bửu Thủy sản 31 Quảng Ðiền, TT Huế      
5 Nguyễn  Ðại Dũng Thủy sản 31 Hải Lăng, Quảng Trị      
6 Lê Ngọc Dĩnh Thủy sản 31 Hải Dương, Hương Trà, TT Huế      
7 Nguyễn  Thị Tuyết Dung Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
8 Nguyễn  Chánh  Ðại Thủy sản 31 Hương Toàn, Hương Trà, TT Huế      
9 Nguyễn Thị Thu Giang Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
10 Trần Ðình Hào Thủy sản 31 Ðông Hà, Quảng Trị      
11 Phan Thị Lệ Hằng Thủy sản 31 Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình      
12 Nguyễn Thị Xuân Hồng Thủy sản 31 Nam Lý, Ðồng Hới, Quảng Bình      
13 Trần Văn  Hùng Thủy sản 31 Triệu Hải, Quảng Trị      
14 Nguyễn Kim  Hoạch Thủy sản 31 Lộc Vĩnh Phú lộc, TT Huế      
15 Ph­m Thị Liên Hương Thủy sản 31 Bình Ðiền II, TT Huế      
16 Huỳnh Văn Hậu Thủy sản 31 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam      
17 Nguyễn Văn  Ly Thủy sản 31 Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi      
18 Võ Văn  Nam Thủy sản 31 Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị      
19 Phan Nông Thủy sản 31 Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế      
20 Lê Châu Quốc  Phú Thủy sản 31 Vĩnh Lợi, TT Huế      
21 Trần Anh Phương Thủy sản 31 Vĩnh Vinh, Quảng Trị      
22 Châu Quốc  Phương Thủy sản 31 Hương Phong, Hương Trà, TT Huế      
23 Phan Văn Phương Thủy sản 31 Gio Linh, Quảng Trị      
24 Huỳnh Thanh  Tâm Thủy sản 31 Sơn Trà, Thành phố Ðà Nẵng      
25 Nguyễn  Cửu Tân Thanh Thủy sản 31 Lộc Bổn, Phú lộc, TT Huế      
26 Lê Viết Thuận Thủy sản 31 Phú Vang, TT Huế      
27 Nguyễn Văn Thuyết Thủy sản 31 Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình      
28 Hồ Quang Tiến Thủy sản 31 Phú Lương, Phú Vang, TT Huế      
29 Hồ Thị  Tùng Thủy sản 31 Ðại Hòa, Ðại Lộc, Quảng Nam      
30 Nguyễn Văn  Toại Thủy sản 31 Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam      
31 Hoàng Thị Khánh Trâm Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
32 Nguyễn  Duy Trinh Thủy sản 31 Thành phố Ðà Nẵng      
33 Nguyễn  Ngọc Tý Thủy sản 31 Phú Vang, TT Huế      
34 Ngô Võ Phương Uyên Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
35 Nguyễn  Thanh  Vinh Thủy sản 31 Bắc Lý, Ðồng Hới, Quảng Bình      
36 Văn Thị Thu Vinh Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
37 Trần Thị Thúy Vinh Thủy sản 31 Phong Hòa, Phong Ðiền, TT Huế      
38 Lê Thế Kỷ Thủy sản 31 Tam Thành, Tam Kỳ, Quảng Nam      
39 Ðào viết Dũng Thủy sản 31 Quảng Ðiền, TT Huế      
40 Trần Văn Hùng Thủy sản 31 Ðồng Hới, Quảng Bình      
41 Hoàng Trọng Quốc Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
42 Trần Công Sơn Thủy sản 31 Quảng Nam      
43 Ðoàn Ðại Thắng Thủy sản 31 Phú Vang, TT Huế      
44 Trần Hoàng Minh Tú Thủy sản 31 Thừa Thiên Huế      
45 Nguyễn Ðình Thắng Thủy sản 31 Hương Trà, TT Huế      
KHÓA 32
1 Nguyễn Bá Ðài Thủy sản 32 Hải Lăng, Quảng Trị      
2 Phạm Thị Xuân Diệu Thủy sản 32 Hải Châu, TP Ðà Nẵng      
3 Hoàng Thị Hà Thủy sản 32 Lệ Thuỷ, Quảng Bình      
4 Mai Xuân Hà Thủy sản 32 Phú Vang, TT Huế      
5 Nguyễn Thanh Hải Thủy sản 32 Phú Vang, TT Huế      
6 Lương Thị Hiền Thủy sản 32 Phù Cát, Bình Ðịnh      
7 Nguyễn Thị Hoa Thủy sản 32 Phú Vang, TT Huế      
8 Lê Văn Khánh Thủy sản 32 Ðiện Bàn, Quảng Nam      
9 Phạm Thị Bích Liên Thủy sản 32 Quảng Nam Ðà Nẵng      
10 Hồ Hải Nam Thủy sản 32 TP Ðà Nẵng      
11 Ðào Trọng Nghĩa Thủy sản 32 Phú Vang, TT Huế      
12 Trần Thanh Ngọc Thủy sản 32 Tam Kỳ, Quảng Nam      
13 Trần Thị Lan Phương Thủy sản 32 Phú Vang, TT Huế      
14 Trương Thị Quyết Thủy sản 32 Gio Linh, Quảng Trị      
15 Mạc Thanh Sanh Thủy sản 32 Ðiện Bàn, Quảng Nam      
16 Phạm Thị  Sương Thủy sản 32 Phong Ðiền, TT Huế      
17 Cao Huy Thái Thủy sản 32 Phong Ðiền, TT Huế      
18 Nguyễn Hữu Thư Thủy sản 32 Ðiện Bàn, Quảng Nam      
19 Hoàng Thanh Thuận Thủy sản 32 Quảng Ninh, Quảng Bình      
20 Cao Hữu Trung Thủy sản 32 Phong Ðiền, TT Huế      
21 Hồ Văn (1979) Trung Thủy sản 32 Thừa Thiên Huế      
22 Hồ Văn (1978) Trung Thủy sản 32 Ðại Lộc, Quảng Nam      
23 Huỳnh Thị Diễm Tú Thủy sản 32 Hải Châu, TP Ðà Nẵng      
24 Nguyễn Anh Tuấn Thủy sản 32 Nghi Lộc, Nghệ An      
25 Trần Quốc Tuấn Thủy sản 32 Ðông Hà, Quảng Trị      
26 Nguyễn Cảnh Tùng Thủy sản 32 Thạch Hà, Hà Tĩnh      
27 Nguyễn Thị Tuyến Thủy sản 32 Phong Ðiền, TT Huế      
28 Trần Thị Thu Vân Thủy sản 32 Thừa Thiên Huế      
29 Huỳnh Văn Vì Thủy sản 32 Thừa Thiên Huế      
30 Huỳnh Thị Ngọc Xuân Thủy sản 32 Sơn Trà, TP Ðà Nẵng      
31 Lê Trọng Minh Thủy sản 32 Thừa Thiên Huế      
32 Lê Đình Phận Thủy sản 32 Hương Trà- TT Huế      
33 Đặng Xuân Minh Thủy sản 32 Thừa Thiên Huế      
34 Trịnh Thanh Hương Thủy sản 32 Hương Khê – Hà Tĩnh      
KHÓA 33
1 Võ Thị Trường An Thủy sản 33 100/1B Lý Thường Kiệt, P.7, Cà Mau      
2 Nguyễn Văn Cường Thủy sản 33 158A Bùi Thị Xuân, P.Đúc, Huế      
3 Mai Văn Định Thủy sản 33 Quan Chiêm, Hà Giang, Hà Trung, T.Hóa      
4 Nguyễn Anh Đức Thủy sản 33 Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình      
5 Nguyễn Ngọc Dũng Thủy sản 33 Eaquang, KrôngPăk, Đăk Lăk      
6 Phạm Văn Giáo Thủy sản 33 Thủy Tân, Hương Thủy, TT-Huế      
7 Đặng Thị Hà Thủy sản 33 Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An      
8 Nguyễn Hồng Hà Thủy sản 33 Trung Trạch, Hoàn Lão, B.Trạch, Q.Bình      
9 Huỳnh Thị Như Hải Thủy sản 33 Khu 3, TT Phú Bài, Hương Thủy, TT-Huế      
10 Lê Quang Hải Thủy sản 33 TT Phú Bài, Hương Thuỷ, TT_Huế      
11 Trần Minh Hải Thủy sản 33 161 Vạn Xuân, P.Kim Long, Huế      
12 Đặng Thị Cẩm Hằng Thủy sản 33 56 Nhật Lệ, Huế      
13 Trần Anh Ngọc Hiền Thủy sản 33 378 Trần Hưng Đạo, P.2, Quảng Trị      
14 Mai Đình Vinh Hiển Thủy sản 33 134/17 Phan Chu Trinh, Huế      
15 Đặng Thị Minh Huế Thủy sản 33 39D Phan Đình Phùng, Huế      
16 Huỳnh Phước Hùng Thủy sản 33 Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam      
17 Trần Mạnh Hùng Thủy sản 33 KP. 1, TT Ba Đồn, Quảng Trạch, Q.Bình      
18 Trương Ngọc Hương Thủy sản 33 KV 8, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định      
19 Võ Thị Hữu Thủy sản 33 Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi      
20 Phạm Thị Phương Lan Thủy sản 33 Thuận Hòa, Hương Phong, H.Trà, TT-Huế      
21 Đặng Văn Minh Thủy sản 33 Hương Hòa, Hương Phong, H.Trà, TT-Huế      
22 Ngô Đình Nghĩa Thủy sản 33 Đồng Sơn, Đồng Hới, Q.Bình      
23 Nguyễn Hữu Phương Thủy sản 33 Vinh Phú, Phong Xuân, Phong Điền, TT-Huế      
24 Nguyễn Tấn Quang Thủy sản 33 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng      
25 Dương Văn Quốc Thủy sản 33 23/3 Chi Lăng, Huế      
26 Phạm Minh Sơn Thủy sản 33 Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam      
27 Đỗ Sỹ Thìn Thủy sản 33 Phú Tài, Triệu Đại, T.Phong, Quảng Trị      
28 Hồ Khắc Thuần Thủy sản 33 149 Đường Xuân 68, P.Thuận Lộc, Huế      
29 Lê Văn Thuỷ Thủy sản 33 107 Chi Lăng, Huế      
30 Nguyễn Văn Tĩnh Thủy sản 33 Thị trấn Sịa, Quảng Điền, TT-Huế      
KHÓA 34
1   Thủy sản 34        
2 Lê An Thủy sản 34 KP3, P5, TX  Đông Hà, Quảng trị      
3 Hồ Đắc Anh Thủy sản 34 Thôn 10 Thủy Phương, Hương Thủy, TTH      
4 Phan Đình Châu Thủy sản 34 Thôn 4, Bình sơn, Hiệp Đức, Q.Nam      
5 Phan Quốc Châu Thủy sản 34 An Gia, Thị trấn Sịa, Quảng Điền, TTH      
6 Phạm Thị Kim Chi Thủy sản 34 Tổ 51 A, An Hải Đông, Q. Sơn trà, ĐN      
7 Võ Văn Chương Thủy sản 34 Vạn Hội, Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định      
8 Hồ Ngọc Cường Thủy sản 34 Vinh  Phú, Phong Xuân, Phong Điền, TTH      
9 Nguyễn Cường Thủy sản 34 Phường Đông, Phú Dương, Phú Vang, TTH      
10 Ngô Kiến Được Thủy sản 34 Thôn Nhì Tấy, Thủy An Huế      
11 Nguyễn Thị Thu Hà Thủy sản 34 139(82)- Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế      
12 Võ Thị Minh Hải Thủy sản 34 200 Tăng Bạt Hổ, Phú Thuận Huế      
13 Huỳnh Thế Hiền Thủy sản 34 Tây Thành, Quảng thành, Quảng Điền, TTH      
14 Lê Thanh Hiệp Thủy sản 34 Hải Phòng, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh      
15 Nguyễn Văn Huy Thủy sản 34 Xóm 4 A, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An      
16 Trần Văn Huyền Thủy sản 34 Đội 3, Tam Tiến, Núi thành, QNam      
17 Dương Quốc Hùng Thủy sản 34 Thạch Căn, Phú Dương, Phú vang, TTH      
18 Trần Thế Hưng Thủy sản 34 130/6/ Quang Trung, Đà Nẵng      
19 DĐỗ Ngọc Khánh Thủy sản 34 An Hải, TT Thuận An, Phú vang, TTH      
20 Trần Thị Lan Thủy sản 34 Tiểu Khu 2, P. Bắc Lý, Đồng Hới, QBình      
21 Phan Thị Lệ Thủy sản 34 Thôn 2, Đại Lãnh, Đại Lộc, QNam      
22 Nguyễn Nhất Linh Thủy sản 34 Giang Đông, TT Sịa, Quảng Điền, TTH      
23 Huỳnh Thanh Long Thủy sản 34 Tây Thành, Quảng thành, Quảng Điền, TTH      
24 Phạm Thị Luận Thủy sản 34 Thôn 7, Gio Hải, Gio Linh, Q.Trị      
25 Nguyễn Thị Trà Lý Thủy sản 34 Tân Lâm, Cam Lộ, Q.Trị      
26 Hoàng Nghĩa Mạnh Thủy sản 34 Xóm 5A, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyênì, Nghệ An      
27 Võ Đức Nghĩa Thủy sản 34 21 Nguyễn Khuyến, Phú Nhuận, Huế      
28 Trần Thị Thanh Nhã Thủy sản 34 Phước Lý, Quảng Phước, Quảng Điền, TTH      
29 Nguyễn Văn Phát Thủy sản 34 Thôn 5, Đại hòa, Đại Lộc, QNam      
30 Vũ Hàn Phong Thủy sản 34 Thôn 2, Tam Hòa, Núi thành,  QNam      
31 Nguyễn Văn Phúc Thủy sản 34 Tô Đà I, Thủy Tân, Hương Thủy, TTH      
32 Phạm Thị Thu Phương Thủy sản 34 1B/3 Báo Quốc, Phường Đúc- Huế      
33 Đặng Quốc Quân Thủy sản 34 TriềuThủy, Phú An, Phú Vang, TTH      
34 Lê Bá Quỳnh Thủy sản 34 Đội 8, Kế Sum, phú Diên, Phú Vang, TTH      
35 Nguyễn Văn Quý Thủy sản 34 Thôn 3, Phong Sơn, phong Điền, TTH      
36 Nguyễn Đức Tấn Thủy sản 34 Hàm Hòa, Hàm Ninh, Quảng Ninh, QB      
37 Võ Đình Thanh Thủy sản 34 Vinh Giang, Bình Nam,  Thăng Bình QNam      
38 Nguyễn Thị Bích Thảo Thủy sản 34 182-Trường Chinh - Đã Nẵng      
39 Đỗ Vĩnh Thái Thủy sản 34 02-Kiệt 96-Phan Chu Trinh      
40 Trần Thọ Thủy sản 34 Diên Trường, Thuận An, Phú vang, TTH      
41 Nguyễn Thị Thanh Thu Thủy sản 34 12, Võ Lai, TT Phú Phong, Tây Sơn, BĐ      
42 Nguyễn Thị Thủy Thủy sản 34 Thôn Phùì Nam 3, Thủy Châu, Hương Thủy, TTH      
43 Lê Văn Tiến Thủy sản 34 Điền Trung, Vinh Phú, Phú Vang, TTH      
44 Huỳnh Tăng Phước Toàn Thủy sản 34 85- Nguyễn Trãi, Phường Thuận Hòa, Huế      
45 Nguyễn Mạnh Trinh Thủy sản 34 Nhật Lệ, Cam Thủy, Cam Lộ, QTrị      
46 Đặng Quốc Tuấn Thủy sản 34 Quảng Xuyên,Phú xuân, Phú Vang, TT Huế      
47 Nguyễn Thị Nhật Uyên Thủy sản 34 479-Lê Duẩn, Huế      
48 Nguyễn Thị Thủy Vân Thủy sản 34 Tân Cảng TT.Thuận An,Phú Vang TT. Huế      
49 Võ Tuấn Anh Thủy sản 34 TT.Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình      
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay2,414
  • Tháng hiện tại24,543
  • Tổng lượt truy cập485,291
« tháng 08/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây