Mạng lưới Cựu sinh viên, Cựu giáo chức trường đại học Nông Lâm Huế

http://cuusinhvien.huaf.edu.vn


Kế hoạch hoạt động dự kiến của Ban liên lạc cựu sinh viên và Ban chấp hành cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế

Kế hoạch hoạt động dự kiến của Ban liên lạc cựu sinh viên và Ban chấp hành cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế
Kế hoạch hoạt động dự kiến của Ban liên lạc cựu sinh viên và Ban chấp hành cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế
Các nội dung như sau:
- Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường: Dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2017
- Ban liên lạc Cựu sinh viên của trường đang tổng hợp dữ liệu, hoàn thiện cẩm nang Cựu sinh viên và một số hoạt động cho Ban liên lạc, BCH Hội Cựu sinh viên
Kế hoạch các hoạt động đã triển khai và dự kiến hoạt động thời gian tới (Dự kiến)
TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH GHI CHÚ
1 Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên của trường Tháng 12/2015 Trường Đại học Nông Lâm Huế BGH/trưởng Ban liên lạc Đã hoàn thành
2 Thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Tháng 12/2015 Trường Đại học Nông Lâm Huế BGH/BTC Đã hoàn thành
3 Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Cựu sinh viên lâm thời Tháng 2-3/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế Các khoa chuyên môn/Ban liên lạc Đã hoàn thành
4 Gửi thư mời xác nhận tham gia BCH Cựu sinh viên lâm thời Tháng 4/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế Ban liên lạc CSV Đang triển khai
5 Tổng hợp dữ liệu, thông tin cho cẩm nang cựu sinh viên Tháng 4-5/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế Ban liên lạc CSV Đang triển khai
7 Soạn thảo điều lệ và kế hoạch hoạt động BCH Hội Cựu sinh viên Tháng 4/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế Ban liên lạc CSV Đang triển khai
8 Đại hội lần thứ nhất BCH Hội Cựu sinh viên Ngày 28/5/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế BGH - Ban liên lạc CSV Đang chuẩn bị
9 Thành lập các chi hội Cựu sinh viên tại các tỉnh/khu vực Ngày 28/5/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế BGH – BCH Hội CSV Đang chuẩn bị
10 Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường và lãnh đạo nhà trường làm việc với BCH Hội, các chi hội Cựu sinh viên các tỉnh/khu vực Tháng 7-8/2016 Đoàn công tác tại: Khu vực Hà Nội, TP HCM, các tỉnh Bắc Trung bộ, Các tỉnh Nam trung bộ BTC kỷ niệm 50 năm, BCH Hội CSV Sẽ có QĐ và TB gửi đến BCH Hội CSV
11 Lên kế hoạch vận động, kêu gọi tài trợ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Tháng 10-11/2016 Tại các tỉnh/khu vực BTC, BCH Hội CSV Sẽ có TB gửi BCH Hội CSV
12 Thống nhất phối hợp tổ chức, hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường Tháng 12/2016 Trường Đại học Nông Lâm Huế BTC, BCH Hội CSV  
13 Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Cuối tháng 3 – đầu tháng 4/2017 Trường Đại học Nông Lâm Huế BTC, BCH Hội CSV  
14 Các hoạt động sau lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Từ tháng 4/2017 Trường Đại học Nông Lâm Huế và các tỉnh/khu vực BGH – BCH Hội CSV BCH Hội CSV chủ động lên kế hoạch hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây