Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K11-K15)

Thứ tư - 01/03/2017 04:44
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K11-K15)
STT KHÓA 11 Lớp
1 Trần Văn Bảo Trồng trọt 11
2 Phan Hữu Bằng Trồng trọt 11
3 Phạm Kim Chung Trồng trọt 11
4 Nguyễn Văn Chiến Trồng trọt 11
5 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 11
6 Nguyễn Thị Dung Trồng trọt 11
7 Trương Văn Duyên Trồng trọt 11
8 Phạm Thế Đại Trồng trọt 11
9 Trần Khắc Đoan Trồng trọt 11
10 Đào Đoàn Đích Trồng trọt 11
11 Trương Đình Hải Trồng trọt 11
12 Tống Thọ Hằng Trồng trọt 11
13 Đỗ Huy Hoan Trồng trọt 11
14 Thái Doãn Hiền Trồng trọt 11
15 Trần Công Hiếu Trồng trọt 11
16 Phan Nho Huyên Trồng trọt 11
17 Bùi Ngọc Hùng Trồng trọt 11
18 Nguyễn Văn Hợi Trồng trọt 11
19 Nguyễn Phú Hùng Trồng trọt 11
20 Lê Văn Huynh Trồng trọt 11
21 Trần Thị Hoà Trồng trọt 11
22 Hồ Thị Kha Trồng trọt 11
23 Hoàng Thị Khương Trồng trọt 11
24 Đào Văn Kiên Trồng trọt 11
25 Giang Văn Liêu Trồng trọt 11
26 Nguyễn Văn Lý Trồng trọt 11
27 Trần Xuân Ninh Trồng trọt 11
28 Trần Duy Ninh Trồng trọt 11
29 Trần Quốc Sũng Trồng trọt 11
30 Lê Nghĩa Sỹ Trồng trọt 11
31 Trần Văn Tái Trồng trọt 11
32 Nguyễn Văn Tài Trồng trọt 11
33 Đào Viết Tâm Trồng trọt 11
34 Nguyễn Thị Tâm Trồng trọt 11
35 Vũ Văn Tạo Trồng trọt 11
36 Lê Văn Thanh Trồng trọt 11
37 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 11
38 Trần Nguyên Thác Trồng trọt 11
39 Lê Văn Thất Trồng trọt 11
40 Lê Bá Thao Trồng trọt 11
41 Ngô Văn Tĩnh Trồng trọt 11
42 Trần Đức Thịnh Trồng trọt 11
43 Nguyễn Đình Thiên Trồng trọt 11
44 Cao Thị Thanh Trà Trồng trọt 11
45 Dương Khắc Trinh Trồng trọt 11
46 Vũ Quang Vinh Trồng trọt 11
47 Lương Thị Viễn Trồng trọt 11
48 Nguyễn Xuân Vỵ Trồng trọt 11
49 Hoàng Đông Anh Trồng trọt 11
50 Đỗ Văn Hưởng Trồng trọt 11
51 Vũ Đức Bình Trồng trọt 11
52 Trần Thị Báu Trồng trọt 11
53 Nguyễn Văn Cần Trồng trọt 11
54 Nguyễn Văn Cương Trồng trọt 11
55 Nguyễn Duy Chí Trồng trọt 11
56 Nguyễn Quốc Cường Trồng trọt 11
57 Đặng Văn Duẩn Trồng trọt 11
58 Hoàng Minh Dậu Trồng trọt 11
59 Nguyễn Viết Đạt Trồng trọt 11
60 Nguyễn Xuân Hà Trồng trọt 11
61 Nguyễn Thị Hà Trồng trọt 11
62 Nguyễn Quốc Huy Trồng trọt 11
63 Đặng Huy Hải Trồng trọt 11
64 Phan Sỹ Hạnh Trồng trọt 11
65 Nguyễn Thế Hoà Trồng trọt 11
66 Ngô Đức Hợp Trồng trọt 11
67 Lê Nguyên Đức Trồng trọt 11
68 Trần Thị Hồng Hà Trồng trọt 11
69 Phạm Văn Khang Trồng trọt 11
70 Võ Sỹ Long Trồng trọt 11
71 Đặng Thị Lự Trồng trọt 11
72 Lê Thị Hồng Lạng Trồng trọt 11
73 Nguyễn Văn Liên Trồng trọt 11
74 Giáp Công Minh Trồng trọt 11
75 Ngô Văn Lục Trồng trọt 11
76 Phạm Thị Nga Trồng trọt 11
77 Nguyễn Danh Nhẫn Trồng trọt 11
78 Hoàng Thị Liệu Trồng trọt 11
79 Đoàn Văn Phôi Trồng trọt 11
80 Hồ Đình Phùng Trồng trọt 11
81 Nguyễn Văn Quê Trồng trọt 11
82 Trần Đức Phú Trồng trọt 11
83 Tạ Đình Trợ Trồng trọt 11
84 Nguyễn Hữu Trượng Trồng trọt 11
85 Hoàng Thiện Tú Trồng trọt 11
86 Hoàng Văn Thái Trồng trọt 11
87 Nguyễn Tiến Thành Trồng trọt 11
88 Trần Văn Tuân Trồng trọt 11
89 Lê Đức Thắng Trồng trọt 11
90 Trần Nhật Thành Trồng trọt 11
91 Nguyễn Thị Tân Trồng trọt 11
92 Phan Văn Quang Trồng trọt 11
93 Đào Văn Thạch Trồng trọt 11
94 Nguyễn Thị Thuận Trồng trọt 11
95 Nguyễn Quốc Út Trồng trọt 11
96 Lê Hồng Viễn Trồng trọt 11
97 Tống Hữu Vọng Trồng trọt 11
98 Nguyễn Thị Thiêm Trồng trọt 11
99 Phan Văn Báu Trồng trọt 11
100 Phạm Như Chắt Trồng trọt 11
101 Phan Tiến Đức Trồng trọt 11
102 Nguyễn Thị Hiệp Trồng trọt 11
103 Thân Văn Nhiên Trồng trọt 11
104 Phan Văn Ngọc Trồng trọt 11
105 Bùi Văn Tuấn Trồng trọt 11
106 Nguyễn Đức Hiến Trồng trọt 11
107 Hoàng Ngọc Khiêm Trồng trọt 11
108 Trần Văn Lộc Trồng trọt 11
109 Dương Văn Phao Trồng trọt 11
110 Nguyễn Văn Thường Trồng trọt 11
111 Vi Văn Diệc (K10) Trồng trọt 11
112 Nguyễn Văn Nhẫn (K10) Trồng trọt 11
113 Cao Thanh Long (K10) Trồng trọt 11
  KHÓA 12  
1 Lê Văn Bình Trồng trọt 12
2 Nguyễn Hải An Trồng trọt 12
3 Nguyễn Văn Bình Trồng trọt 12
4 Lê Văn Bảo Trồng trọt 12
5 Trần Đức Bôn Trồng trọt 12
6 Nguyễn Phước Canh Trồng trọt 12
7 Phan Thị Chữ Trồng trọt 12
8 Đỗ Thị Cần Trồng trọt 12
9 Phạm Đức Chính Trồng trọt 12
10 Trần Thanh Định Trồng trọt 12
11 Trần Thị Hạnh Trồng trọt 12
12 Lê Văn Dũng Trồng trọt 12
13 Nguyễn Văn Hiên Trồng trọt 12
14 Trương Châu Dương Trồng trọt 12
15 Phạm Thị Hiền Trồng trọt 12
16 Nguyễn Bá Đông Trồng trọt 12
17 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 12
18 Nguyễn Văn Hai Trồng trọt 12
19 Đinh Văn Hậu Trồng trọt 12
20 Trần Thị Hoan Trồng trọt 12
21 Hà Minh Hoà Trồng trọt 12
22 Nguyễn Bá Hồng Trồng trọt 12
23 Lương Văn Hoè Trồng trọt 12
24 Trần Văn Hùng Trồng trọt 12
25 Nguyễn Thị Huê Trồng trọt 12
26 Nguyễn Văn Hứa Trồng trọt 12
27 Phạm Văn Hùng Trồng trọt 12
28 Đỗ Văn Kỳ Trồng trọt 12
29 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 12
30 Nguyễn Trọng Lâm Trồng trọt 12
31 Lê Thị Lan A Trồng trọt 12
32 Lê Thị Hương Trồng trọt 12
33 Trần Xuân Hoặc Trồng trọt 12
34 Trần Thị Lệ Trồng trọt 12
35 Nghiêm Quốc Hiển Trồng trọt 12
36 Bùi Văn Lương Trồng trọt 12
37 Nguyễn Văn Khai Trồng trọt 12
38 Nguyễn Thị Khánh Trồng trọt 12
39 Phan Quốc Linh Trồng trọt 12
40 Trịnh Thế Khiết Trồng trọt 12
41 Nguyễn Thị Mai Trồng trọt 12
42 Nguyễn Văn Liễu Trồng trọt 12
43 Lê Đức Mùi Trồng trọt 12
44 Nguyễn Viết Liệu Trồng trọt 12
45 Trần Thị Nhuần Trồng trọt 12
46 Nguyễn Thị Lý Trồng trọt 12
47 Vương Văn Nam Trồng trọt 12
48 Nguyễn Bình Nhự Trồng trọt 12
49 Lương Quang Phược Trồng trọt 12
50 Mai Văn Nho Trồng trọt 12
51 Nguyễn Xuân Quân Trồng trọt 12
52 Phạm Doãn Nguyên Trồng trọt 12
53 Lê Thị Quân Trồng trọt 12
54 Nguyễn Thị Ơn Trồng trọt 12
55 Nguyễn đăng Quyên Trồng trọt 12
56 Đặng Văn Quý Trồng trọt 12
57 Vũ Văn Ngọc Trồng trọt 12
58 Trần Đình Sơn Trồng trọt 12
59 Dương Vĩnh Thành Trồng trọt 12
60 Ngô Thị Tân Trồng trọt 12
61 Ngô Văn Tân Trồng trọt 12
62 Đỗ Thị Thanh Tâm Trồng trọt 12
63 Lê Minh Toán Trồng trọt 12
64 Phạm Văn Tuý Trồng trọt 12
65 Lê Xuân Tiến Trồng trọt 12
66 Trần Văn Tỉu Trồng trọt 12
67 Phạm Văn Thi Trồng trọt 12
68 Trương Đức Thắng Trồng trọt 12
69 Nguyễn Văn Thịnh Trồng trọt 12
70 Trương Trí Thiết Trồng trọt 12
71 Đỗ Thị Thu Trồng trọt 12
72 Nguyễn Văn Thi Trồng trọt 12
73 Nguyễn Văn Trọng Trồng trọt 12
74 Lê Khả Tường Trồng trọt 12
75 Nguyễn Văn Tráng Trồng trọt 12
76 Nguyễn Khắc Thuý Trồng trọt 12
77 Trương Công Tuyên Trồng trọt 12
78 Hồ Văn Uyển Trồng trọt 12
79 Hoàng Tuấn Việt Trồng trọt 12
80 Trần Văn Việt Trồng trọt 12
81 Tống Xuân Viễn Trồng trọt 12
82 Vũ Ngọc Vĩnh Trồng trọt 12
83 Mai Thị Xanh Trồng trọt 12
84 Trần Minh Tân Trồng trọt 12
85 Trương Công Lanh Trồng trọt 12
86 Trần Đức Vinh Trồng trọt 12
87 Lê Văn Hoà Trồng trọt 12
88 Nguyễn Đăng Phúc Trồng trọt 12
89 Nguyễn Đình Bình Trồng trọt 12
90 Nguyễn Văn Chúc Trồng trọt 12
91 Nguyễn Văn Học Trồng trọt 12
92 Trần Thị Huệ Trồng trọt 12
93 Phạm Thị Hường Trồng trọt 12
94 Lê Thị Lan Trồng trọt 12
95 Lê Văn Hiền Trồng trọt 12
96 Đỗ Văn Lê Trồng trọt 12
97 Nguyễn Thanh Minh Trồng trọt 12
98 Nguyễn Thị Thìn Trồng trọt 12
99 Trần Bá Lòng Trồng trọt 12
100 Hồ Sỹ Lý Trồng trọt 12
  KHÓA 13  
1 Nguyễn Văn Bái Trồng trọt 13
2 Bách Trọng Báo Trồng trọt 13
3 Đặng Văn Chất Trồng trọt 13
4 Võ Thị Hồng Cương Trồng trọt 13
5 Nguyễn Văn Đề Trồng trọt 13
6 Nguyễn Văn Hải Trồng trọt 13
7 Lại Đình Hoà Trồng trọt 13
8 Hoàng Thị Hiền Trồng trọt 13
9 Phạm Thị Hiệp Trồng trọt 13
10 Lê Văn Hiệp Trồng trọt 13
11 Mã Ngọc Huy Trồng trọt 13
12 Nguyễn Thị Huyền Trồng trọt 13
13 Hà Văn Huỳnh Trồng trọt 13
14 Mai Văn Hoà Trồng trọt 13
15 Nguyễn Văn Lâm Trồng trọt 13
16 Nguyễn Văn Lập Trồng trọt 13
17 Lê Văn Lợi Trồng trọt 13
18 Nông Quốc Long Trồng trọt 13
19 Nguyễn Thị Liên A Trồng trọt 13
20 Phạm Thị Nga Trồng trọt 13
21 Nguyễn Thị Ngoan Trồng trọt 13
22 Cao Thọ Ngọc Trồng trọt 13
23 Lê Hồng Phong Trồng trọt 13
24 Đỗ Thị Quy Trồng trọt 13
25 Nghiêm Thị Thảo Trồng trọt 13
26 Lê Công Thanh Trồng trọt 13
27 Nguyễn Quốc Thành Trồng trọt 13
28 Nguyễn Văn Toàn Trồng trọt 13
29 Nguyễn Trí Tuệ Trồng trọt 13
30 Nguyễn Lương Tuân Trồng trọt 13
31 Đô Vũ Tuấn Trồng trọt 13
32 Cao Minh Tươi Trồng trọt 13
33 Dương Văn Tụng Trồng trọt 13
34 Nguyễn Xuân Thuỷ Trồng trọt 13
35 Nguyễn Thị Vinh Trồng trọt 13
36 Hồ Thị Sinh Trồng trọt 13
37 Nguyễn Văn Xuất Trồng trọt 13
38 Mai Văn Quyết Trồng trọt 13
39 Trần Như Khoát Trồng trọt 13
40 Hà Đức Báu Trồng trọt 13
41 Phạm Văn Bộc Trồng trọt 13
42 Đinh Kiên Cường Trồng trọt 13
43 Chữ Quốc Doanh Trồng trọt 13
44 Nguyễn Văn Doăng Trồng trọt 13
45 Trần Thị Đính Trồng trọt 13
46 Bùi Văn Đương Trồng trọt 13
47 Nguyễn Duy Hải Trồng trọt 13
48 Lê Thị Hiền Trồng trọt 13
49 Nguyễn Văn Học Trồng trọt 13
50 Phạm Thị Hồng Trồng trọt 13
51 Nguyễn Mạnh Hùng Trồng trọt 13
52 Lê Thị Hương Trồng trọt 13
53 Vũ Xuân Hưởng Trồng trọt 13
54 Nguyễn Hữu La Trồng trọt 13
55 Cao Thị Lan Trồng trọt 13
56 Đặng Trọng Lương Trồng trọt 13
57 Trương Thị Minh Trồng trọt 13
58 Tô Thế Mỹ Trồng trọt 13
59 Nguyễn Văn Phú Trồng trọt 13
60 Trần Ngọc Quỳnh Trồng trọt 13
61 Vũ Lệnh Sách Trồng trọt 13
62 Trần Sơn Trồng trọt 13
63 Phạm Thị Tài Trồng trọt 13
64 Lã Thị Tám Trồng trọt 13
65 Nguyễn Ngọc Thành Trồng trọt 13
66 Lê Thị Thanh Trồng trọt 13
67 Nguyễn Thị Thu Trồng trọt 13
68 Phạm Quang Tú Trồng trọt 13
69 Nguyễn Đức Vận Trồng trọt 13
70 Nguyễn Thị Vỹ Trồng trọt 13
71 Lê Văn Vĩnh Trồng trọt 13
72 Hoàng Minh Tâm Trồng trọt 13
73 Ngô Văn Cố Trồng trọt 13
74 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 13
75 Trần Thị Linh Trồng trọt 13
76 Nguyễn Thị Liên Trồng trọt 13
77 Lê Thị Nga Trồng trọt 13
78 Đào Đức Thức Trồng trọt 13
79 Nguyễn Văn Tú Trồng trọt 13
80 Nông Thị Tuyến Trồng trọt 13
81 Nguyễn Văn Biên Trồng trọt 13
82 Trần Thị Chính Trồng trọt 13
83 Võ Thị Hà Trồng trọt 13
84 Phan Thị Hằng Trồng trọt 13
85 Nguyễn Thị Liên B Trồng trọt 13
86 Nguyễn Thị Minh Trồng trọt 13
87 Vũ Thị Hương Trồng trọt 13
88 Vũ Văn Huân Trồng trọt 13
  KHÓA 14  
1 Hoàng Thị Ái Trồng trọt 14
2 Nguyễn Xuân Cẩm Trồng trọt 14
3 Phạm Tiến Du Trồng trọt 14
4 Ngô Văn Duân Trồng trọt 14
5 Trần Thị Dung Trồng trọt 14
6 Mai Đại Giang Trồng trọt 14
7 Nguyễn Thị Hạnh Trồng trọt 14
8 Đinh Xuân Hiền Trồng trọt 14
9 Dương Tuấn Hiếu Trồng trọt 14
10 Đặng Thị Hiệp Trồng trọt 14
11 Trần Xuân Hoà Trồng trọt 14
12 Phạm Thị Hồng Trồng trọt 14
13 Phạm Thị Hợp Trồng trọt 14
14 Võ Thị Hương Trồng trọt 14
15 Hà Thị Hường Trồng trọt 14
16 Hoàng Đăng Hường Trồng trọt 14
17 Phan Quốc Hùng Trồng trọt 14
18 Nguyễn Tiến Hưng Trồng trọt 14
19 Vũ Đình Huyễn Trồng trọt 14
20 Đỗ Doan Kiểm Trồng trọt 14
21 Nguyễn Thị Dung Trồng trọt 14
22 Đinh Văn Minh Trồng trọt 14
23 Phạm Văn Nhã Trồng trọt 14
24 Trần Thị Trần Trồng trọt 14
25 Trịnh Thị Nguyệt Trồng trọt 14
26 Nguyễn Đức Quang Trồng trọt 14
27 Lê Đình Sơn Trồng trọt 14
28 Đặng Quang Tấn Trồng trọt 14
29 Nguyễn Văn Tạm Trồng trọt 14
30 Dương Thị Thất Trồng trọt 14
31 Bùi Thị Tình Trồng trọt 14
32 Nguyễn Văn Tiếp Trồng trọt 14
33 Mai Thị Toàn Trồng trọt 14
34 Phạm Thị Thu Trồng trọt 14
35 Nguyễn Duy Trí Trồng trọt 14
36 Trần Thị Trường Trồng trọt 14
37 Nguyễn Đình Thắng Trồng trọt 14
38 Trịnh Thị Vân Trồng trọt 14
39 Phạm Thị Vẻ Trồng trọt 14
40 Lê Xuân Vinh Trồng trọt 14
41 Dương Văn Ban Trồng trọt 14
42 Hoàng Xuân Cuốn Trồng trọt 14
43 Hoàng Sĩ Đang Trồng trọt 14
44 Nguyễn Văn Dương Trồng trọt 14
45 Hoàng Thị Đoán Trồng trọt 14
46 Nguyễn Văn Đức Trồng trọt 14
47 Thái Quang Hải Trồng trọt 14
48 Nguyễn Quang Hảo Trồng trọt 14
49 Phạm Thị Hậu Trồng trọt 14
50 Bùi Đức Hiền Trồng trọt 14
51 Phan Quốc Hiển Trồng trọt 14
52 Nguyễn Viết Hiến Trồng trọt 14
53 Nguyễn Văn Hoá Trồng trọt 14
54 Phạm Thiên Huỳnh Trồng trọt 14
55 Trần Thanh Hùng Trồng trọt 14
56 Trần Thị Huệ Trồng trọt 14
57 Võ Thị Hướng Trồng trọt 14
58 Nguyễn Thị Lan Trồng trọt 14
59 Đô Thị Loan Trồng trọt 14
60 Trần Thị Lợi Trồng trọt 14
61 Nguyễn Thị Lý Trồng trọt 14
62 Hoàng Ngọc Luyện Trồng trọt 14
63 Đinh Văn Minh Trồng trọt 14
64 Đinh Khắc Minh Trồng trọt 14
65 Lê Bình Minh Trồng trọt 14
66 Nguyễn Văn Nam Trồng trọt 14
67 Lê Thị Năm Trồng trọt 14
68 Nguyễn Thị Nụ Trồng trọt 14
69 Lâm Văn Ngấm Trồng trọt 14
70 Đỗ Khắc Ngữ Trồng trọt 14
71 Trịnh Xuân Quý Trồng trọt 14
72 Lê Đăng Sương Trồng trọt 14
73 Hồ Ngọc Tân Trồng trọt 14
74 Phan Thanh Thắng Trồng trọt 14
75 Hoàng Thị Thắng Trồng trọt 14
76 Phạm Ngọc Thao Trồng trọt 14
77 Đinh Văn Thoá Trồng trọt 14
78 Hoàng Sĩ Thìn Trồng trọt 14
79 Nguyễn Xuân Thu Trồng trọt 14
80 Nguyễn Trịnh Trọng Trồng trọt 14
81 Lê Thị Vích Trồng trọt 14
82 Trịnh Kỳ Vịnh Trồng trọt 14
83 Trần Thị Huyền Trồng trọt 14
84 Nguyễn Thị Mận Trồng trọt 14
85 Trần Thanh Hiền Trồng trọt 14
86 Mai Thị Huê Trồng trọt 14
87 Phạm Thị Hoàn Trồng trọt 14
88 Bùi Thị Hợp Trồng trọt 14
89 Hà Duyên Lục Trồng trọt 14
90 Lê Thị Trâm Trồng trọt 14
91 Bùi Tất Vụ Trồng trọt 14
  KHÓA 15  
1 Lê Hữu Ánh Trồng trọt 15
2 Trương Ngọc Bá Trồng trọt 15
3 Tào Thị Ngọc Bích Trồng trọt 15
4 Đỗ Văn Công Trồng trọt 15
5 Nguyễn Văn Cường Trồng trọt 15
6 Lê Huy Dũng Trồng trọt 15
7 Bùi Quang Đạo Trồng trọt 15
8 Nguyễn Tuấn Điệp Trồng trọt 15
9 Lê Văn Đoàn Trồng trọt 15
10 Ngô Đinh Giang Trồng trọt 15
11 Cao Văn Hải Trồng trọt 15
12 Nguyễn Đình Hiếu Trồng trọt 15
13 Vũ Thị Hiền Trồng trọt 15
14 Trịnh Hữu Hiển Trồng trọt 15
15 Lê Duy Hàm Trồng trọt 15
16 Ngô Thị Hiền Trồng trọt 15
17 Nguyễn Hữu Hiệu Trồng trọt 15
18 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 15
19 Trần Thị Huệ Trồng trọt 15
20 Lê Thị Hường Trồng trọt 15
21 Lê Quốc Huế Trồng trọt 15
22 Đặng Văn Hợi Trồng trọt 15
23 Nguyễn Thị Loan Trồng trọt 15
24 Nguyễn Hải Long Trồng trọt 15
25 Nguyễn Thị Lục Trồng trọt 15
26 Hồ Thị Mai Trồng trọt 15
27 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 15
28 Lê Công Nông Trồng trọt 15
29 Phạm Nhuần Trồng trọt 15
30 Lê Thị Nhụ Trồng trọt 15
31 Nguyễn Thị Ngoan Trồng trọt 15
32 Chu Thị Phượng Trồng trọt 15
33 Nguyễn Thị Phượng Trồng trọt 15
34 Vi Văn Phương Trồng trọt 15
35 Nguyễn Bá Quý Trồng trọt 15
36 Nguyễn Thị Sẽ Trồng trọt 15
37 Đặng Thị Thái Trồng trọt 15
38 Vũ Thị Thắm Trồng trọt 15
39 Đỗ Trung Thành Trồng trọt 15
40 Võ Thị Thín Trồng trọt 15
41 Nguyễn Đức Thông Trồng trọt 15
42 Nguyễn Thị Thơm Trồng trọt 15
43 Trần Văn Tải Trồng trọt 15
44 Hồ Văn Sơn Trồng trọt 15
45 Trần Văn Sỹ Trồng trọt 15
46 Lê Trọng Tình Trồng trọt 15
47 Lê Ngọc Tuấn Trồng trọt 15
48 Đỗ Thị Tuân Trồng trọt 15
49 Đinh Quang Tuyến Trồng trọt 15
50 Lê Thị Xuyến Trồng trọt 15
51 Đặng Thị Thắm Trồng trọt 15
52 Ngô Xuân Yên Trồng trọt 15
53 Trần Viết Xước Trồng trọt 15
54 Nguyễn Đức Dũng Trồng trọt 15
55 Đoàn Thị Kim Tứ Trồng trọt 15
56 Trần Quang Anh Trồng trọt 15
57 Đỗ Xuân Bình Trồng trọt 15
58 Chu Văn Chiến Trồng trọt 15
59 Nguyễn Thị Chung Trồng trọt 15
60 Nguyễn Thị Cúc Trồng trọt 15
61 Phạm Thị Cổn Trồng trọt 15
62 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 15
63 Hoàng Gia Dụ Trồng trọt 15
64 Đỗ Văn Duyệt Trồng trọt 15
65 Trần Kim Định Trồng trọt 15
66 Phan Thanh Hải Trồng trọt 15
67 Đỗ Thị Hải Trồng trọt 15
68 Hoàng Khắc Hùng Trồng trọt 15
69 Phạm Việt Hùng Trồng trọt 15
70 Phan Văn Hoà Trồng trọt 15
71 Hoàng Thị Hương Trồng trọt 15
72 Lê Thị Hiền Trồng trọt 15
73 Đinh Thái Hoàn Trồng trọt 15
74 Nguyễn Xuân Khải Trồng trọt 15
75 Bùi Hồng Khang Trồng trọt 15
76 Nguyễn Văn Lâm Trồng trọt 15
77 Nguyễn Hồng Lê Trồng trọt 15
78 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 15
79 Vũ Thị Liên Trồng trọt 15
80 Nguyễn Thị Long Trồng trọt 15
81 Đào Thị Muôn Trồng trọt 15
82 Bùi Thị Ngần Trồng trọt 15
83 Đặng Văn Ngọc Trồng trọt 15
84 Nguyễn Văn Nguyệt Trồng trọt 15
85 Trịnh Văn Nho Trồng trọt 15
86 Nguyễn Minh Phương Trồng trọt 15
87 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trồng trọt 15
88 Nguyễn Đức Quyên Trồng trọt 15
89 Phan Văn Tách Trồng trọt 15
90 Phan Thị Tín Trồng trọt 15
91 Nguyễn Viết Tuân Trồng trọt 15
92 Võ Văn Toán Trồng trọt 15
93 Trương Văn Tuyến Trồng trọt 15
94 Đông Xuân Thạnh Trồng trọt 15
95 Nguyễn Thị Hải Thanh Trồng trọt 15
96 Nguyễn Đức Thi Trồng trọt 15
97 Võ Khắc Thông Trồng trọt 15
98 Phạm Văn Ro Trồng trọt 15
99 Nguyễn Thị Ro Trồng trọt 15
100 Lê Thanh Vinh Trồng trọt 15
101 Nguyễn Phúc Vĩnh Trồng trọt 15
102 Ninh Thị Xen Trồng trọt 15
103 Phạm Thị Hải Yến Trồng trọt 15
104 Lê Xuân Lới Trồng trọt 15
105 Phan Văn Chương Trồng trọt 15
106 Trần Văn Kim Trồng trọt 15
107 Bùi Văn Tinh Trồng trọt 15
108 Phạm Văn Dũng Trồng trọt 15
109 Trần Bá Đậu Trồng trọt 15
110 Nguyễn Thị Oanh Trồng trọt 15
111 Hoàng Sỹ Hùng Trồng trọt 15
112 Nguyễn T. Thanh Đào Trồng trọt 15
113 Phan Chu Đức Trồng trọt 15
114 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 15
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay958
  • Tháng hiện tại28,869
  • Tổng lượt truy cập405,375
« tháng 06/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây