Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K11-K15)

Thứ tư - 01/03/2017 04:44
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K11-K15)
  KHÓA 11          
1 Trần Văn Bảo Trồng trọt 11 Thiệu Tân, Đông Thiệu, Thanh Hoá      
2 Phan Hữu Bằng Trồng trọt 11 Đức Hoà, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
3 Phạm Kim Chung Trồng trọt 11 Vĩnh Hào, Vụ Bản, Hà Nam Ninh      
4 Nguyễn Văn Chiến Trồng trọt 11 Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
5 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 11 Lương Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
6 Nguyễn Thị Dung Trồng trọt 11 Trực Phú, Hải Hậu, Hà Nam Ninh      
7 Trương Văn Duyên Trồng trọt 11 Phú Thuỷ, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
8 Phạm Thế Đại Trồng trọt 11 Lệ Ninh, Kim Môn, Hải Hưng      
9 Trần Khắc Đoan Trồng trọt 11 Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Hưng      
10 Đào Đoàn Đích Trồng trọt 11 Tân Hương, Ninh Giang, Hải Hưng      
11 Trương Đình Hải Trồng trọt 11 Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
12 Tống Thọ Hằng Trồng trọt 11 Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình      
13 Đỗ Huy Hoan Trồng trọt 11 Yên Tâm, Thiệu Sơn, Thanh Hoá      
14 Thái Doãn Hiền Trồng trọt 11 Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
15 Trần Công Hiếu Trồng trọt 11 Vĩnh Tú, Bến Hải, Bình Trị Thiên      
16 Phan Nho Huyên Trồng trọt 11 Thái Yên, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
17 Bùi Ngọc Hùng Trồng trọt 11 Thái Phương, Hưng Hà, Thái bình      
18 Nguyễn Văn Hợi Trồng trọt 11 Hưng Ngãi, Thạch Thất, Hà Sơn Bình      
19 Nguyễn Phú Hùng Trồng trọt 11 Thạch Sơn, Phong Châu, Vĩnh Phú      
20 Lê Văn Huynh Trồng trọt 11 Thọ Nghiệp, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
21 Trần Thị Hoà Trồng trọt 11 Đức Hợp, Kim Động, Hải Hưng      
22 Hồ Thị Kha Trồng trọt 11 Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
23 Hoàng Thị Khương Trồng trọt 11 Vũ Hoà, Kiến Xương, Thái Bình      
24 Đào Văn Kiên Trồng trọt 11 Thái Dương, Thái Thuỵ, Thái Bình      
25 Giang Văn Liêu Trồng trọt 11 Thái Đô, Thái Thuỵ, Thái Bình      
26 Nguyễn Văn Lý Trồng trọt 11 Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình      
27 Trần Xuân Ninh Trồng trọt 11 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
28 Trần Duy Ninh Trồng trọt 11 Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình      
29 Trần Quốc Sũng Trồng trọt 11 Gia Phù, Gia Viễn, Hà Nam Ninh      
30 Lê Nghĩa Sỹ Trồng trọt 11 Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ, Bình Trị Thiên      
31 Trần Văn Tái Trồng trọt 11 Hải Đoàn, Hải Hậu, Hà Nam Ninh      
32 Nguyễn Văn Tài Trồng trọt 11 Tam Nông, Hưng Hà, Thái Bình      
33 Đào Viết Tâm Trồng trọt 11 Giao Long, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
34 Nguyễn Thị Tâm Trồng trọt 11 Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
35 Vũ Văn Tạo Trồng trọt 11 Phúc Thành, Kim Thành, Hải Hưng      
36 Lê Văn Thanh Trồng trọt 11 Xuân Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
37 Nguyễn Thị Thanh Trồng trọt 11 Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
38 Trần Nguyên Thác Trồng trọt 11 An Viên, Phù Tiên, Hải Hưng      
39 Lê Văn Thất Trồng trọt 11 Đức Nhân, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
40 Lê Bá Thao Trồng trọt 11 Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hoá      
41 Ngô Văn Tĩnh Trồng trọt 11 Mai Trung, Hiệp Hoà, Hà Bắc      
42 Trần Đức Thịnh Trồng trọt 11 58 Vĩnh Trà, thị xã Thái Bình      
43 Nguyễn Đình Thiên Trồng trọt 11 Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
44 Cao Thị Thanh Trà Trồng trọt 11 Hưng Thái, Hưng Nguyên , Nghệ Tĩnh      
45 Dương Khắc Trinh Trồng trọt 11 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
46 Vũ Quang Vinh Trồng trọt 11 Tam Kỳ, Kim Thanh, Hải Hưng      
47 Lương Thị Viễn Trồng trọt 11 Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình      
48 Nguyễn Xuân Vỵ Trồng trọt 11 Đức Lập, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
49 Hoàng Đông Anh Trồng trọt 11 Kim Định, Kim Sơn, Hà Nam Ninh      
50 Đỗ Văn Hưởng Trồng trọt 11 Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Hà Nam Ninh      
51 Vũ Đức Bình Trồng trọt 11 Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
52 Trần Thị Báu Trồng trọt 11 Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam Ninh      
53 Nguyễn Văn Cần Trồng trọt 11 Xuân Ninh, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
54 Nguyễn Văn Cương Trồng trọt 11 Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh      
55 Nguyễn Duy Chí Trồng trọt 11 Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
56 Nguyễn Quốc Cường Trồng trọt 11 Sơn Vy, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
57 Đặng Văn Duẩn Trồng trọt 11 Vạn Yên, Yên Lãng, Vĩnh Phú      
58 Hoàng Minh Dậu Trồng trọt 11 Hồng Quảng, Văn Miện, Hải Hưng      
59 Nguyễn Viết Đạt Trồng trọt 11 Xuân Phú, Yên Dũng, Hà Bắc      
60 Nguyễn Xuân Hà Trồng trọt 11 Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội      
61 Nguyễn Thị Hà Trồng trọt 11 Hàm Sơn, Yên Phong, Hà Bắc      
62 Nguyễn Quốc Huy Trồng trọt 11 Van An, Chí Linh, Hải Hưng      
63 Đặng Huy Hải Trồng trọt 11 Xuân Khu, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
64 Phan Sỹ Hạnh Trồng trọt 11 Cao Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh      
65 Nguyễn Thế Hoà Trồng trọt 11 Tân Việt, Thanh Hà, Hải Hưng      
66 Ngô Đức Hợp Trồng trọt 11 Tiên Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
67 Lê Nguyên Đức Trồng trọt 11 Hồng Hà, Hưng Hà, Thái Bình      
68 Trần Thị Hồng Hà Trồng trọt 11 Tân Trạch, Cần Đước, Long An      
69 Phạm Văn Khang Trồng trọt 11 Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Hưng      
70 Võ Sỹ Long Trồng trọt 11 Khánh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
71 Đặng Thị Lự Trồng trọt 11 Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Hưng      
72 Lê Thị Hồng Lạng Trồng trọt 11 Phù Vân, Kim Bảng, Hà Nam Ninh      
73 Nguyễn Văn Liên Trồng trọt 11 Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam Ninh      
74 Giáp Công Minh Trồng trọt 11 Phi Mô, Lạng Giang, Hà Bắc      
75 Ngô Văn Lục Trồng trọt 11 Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
76 Phạm Thị Nga Trồng trọt 11 Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam Ninh      
77 Nguyễn Danh Nhẫn Trồng trọt 11 Cở Dũng, Kim Thanh, Hải Hưng      
78 Hoàng Thị Liệu Trồng trọt 11 Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
79 Đoàn Văn Phôi Trồng trọt 11 Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình      
80 Hồ Đình Phùng Trồng trọt 11 Hưng Thái, Hưng Nguyên , Nghệ Tĩnh      
81 Nguyễn Văn Quê Trồng trọt 11 Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
82 Trần Đức Phú Trồng trọt 11 Mộ Đạo, Quế Võ, Hà Bắc      
83 Tạ Đình Trợ Trồng trọt 11 Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
84 Nguyễn Hữu Trượng Trồng trọt 11 Văn Tương, Tiên Sơn, Hà Bắc      
85 Hoàng Thiện Tú Trồng trọt 11 Mỹ Xá, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
86 Hoàng Văn Thái Trồng trọt 11 Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
87 Nguyễn Tiến Thành Trồng trọt 11 Khu phố Đội Cấn, T. Nguyên, Bình Trị Thiên      
88 Trần Văn Tuân Trồng trọt 11 Quảng Tiến, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
89 Lê Đức Thắng Trồng trọt 11 Thị trấn Đại Từ, Bắc Thái      
90 Trần Nhật Thành Trồng trọt 11 Thạch Quý, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
91 Nguyễn Thị Tân Trồng trọt 11 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạch, Thanh Hoá      
92 Phan Văn Quang Trồng trọt 11 Ích Mận, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
93 Đào Văn Thạch Trồng trọt 11 Thuỵ Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình      
94 Nguyễn Thị Thuận Trồng trọt 11 Tân Lập, Ba Vì, Hà Nội      
95 Nguyễn Quốc Út Trồng trọt 11 Quảng Long, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
96 Lê Hồng Viễn Trồng trọt 11 Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Bình Trị Thiên      
97 Tống Hữu Vọng Trồng trọt 11 Thiệu Hoà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá      
98 Nguyễn Thị Thiêm Trồng trọt 11 Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hoá      
99 Phan Văn Báu Trồng trọt 11 Thạch Khê, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
100 Phạm Như Chắt Trồng trọt 11 Vũ Chính, Vũ Thư, Thái Bình      
101 Phan Tiến Đức Trồng trọt 11 Giao Hải, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
102 Nguyễn Thị Hiệp Trồng trọt 11 Yên Hồng, Ý Yên, Hà Nam Ninh      
103 Thân Văn Nhiên Trồng trọt 11 Sơn Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
104 Phan Văn Ngọc Trồng trọt 11 Quản Nạp, Lâm Thao, Vĩnh Phú      
105 Bùi Văn Tuấn Trồng trọt 11 Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình      
106 Nguyễn Đức Hiến Trồng trọt 11 Phúc Khành, Hưng Hà, Thái Bình      
107 Hoàng Ngọc Khiêm Trồng trọt 11 Mỹ Xá, Nam Định, Hà Nam Ninh      
108 Trần Văn Lộc Trồng trọt 11 Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
109 Dương Văn Phao Trồng trọt 11 Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
110 Nguyễn Văn Thường Trồng trọt 11 Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
111 Vi Văn Diệc (K10) Trồng trọt 11 Tùng Phái, Văn quan, Lạng Sơn      
112 Nguyễn Văn Nhẫn (K10) Trồng trọt 11 An Ninh, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
113 Cao Thanh Long (K10) Trồng trọt 11 Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ Tĩnh      
  KHÓA 12          
1 Lê Văn Bình Trồng trọt 12 Đức Nhân, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
2 Nguyễn Hải An Trồng trọt 12 Trực Đông, Nam Ninh, Hà Nam Ninh      
3 Nguyễn Văn Bình Trồng trọt 12 Hiền Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
4 Lê Văn Bảo Trồng trọt 12 Thanh Cường, Nam Thanh, Hải Hưng      
5 Trần Đức Bôn Trồng trọt 12 Yên Tri, Ý Yên, Hà Nam Ninh      
6 Nguyễn Phước Canh Trồng trọt 12 Phương Long, Phương Trà, Bình Trị Thiên      
7 Phan Thị Chữ Trồng trọt 12 Phương Đông, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
8 Đỗ Thị Cần Trồng trọt 12 Xuân Hoà, Thọ Sơn, Thanh Hoá      
9 Phạm Đức Chính Trồng trọt 12 Ban Nguyên, Phong Châu, Vĩnh Phú      
10 Trần Thanh Định Trồng trọt 12 Đức Long, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
11 Trần Thị Hạnh Trồng trọt 12 Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
12 Lê Văn Dũng Trồng trọt 12 Hương Xuân, Hương Trà, Bình Trị Thiên      
13 Nguyễn Văn Hiên Trồng trọt 12 Hoàng Hà, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
14 Trương Châu Dương Trồng trọt 12 Xuân An, Đà Lạt, Lâm Đồng      
15 Phạm Thị Hiền Trồng trọt 12 Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình      
16 Nguyễn Bá Đông Trồng trọt 12 Hoằng Quy, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
17 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 12 Đông Thọ, Yên Phong, Hà Bắc      
18 Nguyễn Văn Hai Trồng trọt 12 Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
19 Đinh Văn Hậu Trồng trọt 12 Ninh Thành, Hoa Lư, Hà Nam Ninh      
20 Trần Thị Hoan Trồng trọt 12 Nhật Tự, Kim Thanh, Hà Nam Ninh      
21 Hà Minh Hoà Trồng trọt 12 Vạn Ninh, Gia Lương, Hà Bắc      
22 Nguyễn Bá Hồng Trồng trọt 12 Thạch Việt, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
23 Lương Văn Hoè Trồng trọt 12 Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
24 Trần Văn Hùng Trồng trọt 12 Vĩnh Sơn, An Sơn, Nghệ Tĩnh      
25 Nguyễn Thị Huê Trồng trọt 12 Tân Dương, Nghi Giang, Hải Hưng      
26 Nguyễn Văn Hứa Trồng trọt 12 Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh      
27 Phạm Văn Hùng Trồng trọt 12 Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
28 Đỗ Văn Kỳ Trồng trọt 12 Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
29 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 12 Thạch Ngọc, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
30 Nguyễn Trọng Lâm Trồng trọt 12 Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
31 Lê Thị Lan A Trồng trọt 12 Thạch Tĩnh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
32 Lê Thị Hương Trồng trọt 12 Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam Ninh      
33 Trần Xuân Hoặc Trồng trọt 12 Xuân Khê, Lý Nhân, Hà Nam Ninh      
34 Trần Thị Lệ Trồng trọt 12 Quảng Tùng, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
35 Nghiêm Quốc Hiển Trồng trọt 12 Nga An, Nga Sơn, Thanh Hoá      
36 Bùi Văn Lương Trồng trọt 12 Nhãn Quyền, Cẩm Bình, Hải Hưng      
37 Nguyễn Văn Khai Trồng trọt 12 Văn Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
38 Nguyễn Thị Khánh Trồng trọt 12 Mỹ Lộc, Thái Thuỵ, Thái Bình      
39 Phan Quốc Linh Trồng trọt 12 Kỳ Hà, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
40 Trịnh Thế Khiết Trồng trọt 12 Phù Lưu Tế, Mỹ Lức, Hà Sơn Bình      
41 Nguyễn Thị Mai Trồng trọt 12 Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình      
42 Nguyễn Văn Liễu Trồng trọt 12 Bao Đài, Lục Nam, Hà Bắc      
43 Lê Đức Mùi Trồng trọt 12 Hoàng Vinh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
44 Nguyễn Viết Liệu Trồng trọt 12 Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hoá      
45 Trần Thị Nhuần Trồng trọt 12 Thành Phố Nam Định, Hà Nam Ninh      
46 Nguyễn Thị Lý Trồng trọt 12 Tân Chí, Tiên Sơn, Hà Bắc      
47 Vương Văn Nam Trồng trọt 12 Tiên Thắng, Yên Thế, Hà Bắc      
48 Nguyễn Bình Nhự Trồng trọt 12 Cao Đức, Gia Lương, Hà Bắc      
49 Lương Quang Phược Trồng trọt 12 Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng      
50 Mai Văn Nho Trồng trọt 12 Thanh Thuỷ, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
51 Nguyễn Xuân Quân Trồng trọt 12 Song Hồ, Thuận Thành, Hà Bắc      
52 Phạm Doãn Nguyên Trồng trọt 12 Phú Hiệp, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
53 Lê Thị Quân Trồng trọt 12 Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Hà Bắc      
54 Nguyễn Thị Ơn Trồng trọt 12 Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
55 Nguyễn đăng Quyên Trồng trọt 12 Song Giang, Gia Lương, Hà Bắc      
56 Đặng Văn Quý Trồng trọt 12 Đức Thuận, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
57 Vũ Văn Ngọc Trồng trọt 12 Đặng Giang, An Hải, Hải Phòng      
58 Trần Đình Sơn Trồng trọt 12 Đài Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
59 Dương Vĩnh Thành Trồng trọt 12 Nông trường Hà Trung, Thanh Hoá      
60 Ngô Thị Tân Trồng trọt 12 Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ tĩnh      
61 Ngô Văn Tân Trồng trọt 12 Công Lạc, Tứ Lộc, Hải Hưng      
62 Đỗ Thị Thanh Tâm Trồng trọt 12 5B đường số 10, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
63 Lê Minh Toán Trồng trọt 12 Thiệu Hưng, Thiệu Yến, Thanh Hoá      
64 Phạm Văn Tuý Trồng trọt 12 Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình      
65 Lê Xuân Tiến Trồng trọt 12 16 Gia Tự B, Hà Nội      
66 Trần Văn Tỉu Trồng trọt 12 Thạch Hải, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
67 Phạm Văn Thi Trồng trọt 12 Thạch Lưu, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
68 Trương Đức Thắng Trồng trọt 12 Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
69 Nguyễn Văn Thịnh Trồng trọt 12 Nam Sơn, Kim Thi, Hải Hưng      
70 Trương Trí Thiết Trồng trọt 12 Yên Đông, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú      
71 Đỗ Thị Thu Trồng trọt 12 Mỹ Thuận, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
72 Nguyễn Văn Thi Trồng trọt 12 111 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội      
73 Nguyễn Văn Trọng Trồng trọt 12 Phương Tú, Ứng Hoà, Hà Sơn Bình      
74 Lê Khả Tường Trồng trọt 12 Hoàng Đại, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
75 Nguyễn Văn Tráng Trồng trọt 12 Long Xuyên, Cẩm Bình, Hải Hưng      
76 Nguyễn Khắc Thuý Trồng trọt 12 Văn Môn, Yên Phong, Hà Bắc      
77 Trương Công Tuyên Trồng trọt 12 Đại Hợp, Tứ Kỳ, Hải Hưng      
78 Hồ Văn Uyển Trồng trọt 12 Nghĩa An, Ninh Thanh, Hải Hưng      
79 Hoàng Tuấn Việt Trồng trọt 12 Diễn An, Diễn Khánh, Phú Khánh      
80 Trần Văn Việt Trồng trọt 12 Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh      
81 Tống Xuân Viễn Trồng trọt 12 Ninh Tiến, Hoa Lư, Hà Nam Ninh      
82 Vũ Ngọc Vĩnh Trồng trọt 12 Quảng Bình, Kiến Xương, Thái Bình      
83 Mai Thị Xanh Trồng trọt 12 Đông Sơn, Đông Hưng, Thái bình      
84 Trần Minh Tân Trồng trọt 12 Vương Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
85 Trương Công Lanh Trồng trọt 12 Hiền Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
86 Trần Đức Vinh Trồng trọt 12 Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh      
87 Lê Văn Hoà Trồng trọt 12 Thọ Yên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
88 Nguyễn Đăng Phúc Trồng trọt 12 Xuân Hồng, Xuân Thuỷ, Hà Nam Ninh      
89 Nguyễn Đình Bình Trồng trọt 12 Đình Cao, Phù Tiên, Hải Hưng      
90 Nguyễn Văn Chúc Trồng trọt 12 Đinh Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú      
91 Nguyễn Văn Học Trồng trọt 12 Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
92 Trần Thị Huệ Trồng trọt 12 Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
93 Phạm Thị Hường Trồng trọt 12 Tùng Anh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
94 Lê Thị Lan Trồng trọt 12 Xuân Khánh, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
95 Lê Văn Hiền Trồng trọt 12 Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
96 Đỗ Văn Lê Trồng trọt 12 Duyên Thái, Thường Tín, Hà Sơn Bình      
97 Nguyễn Thanh Minh Trồng trọt 12 Nam Chương, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
98 Nguyễn Thị Thìn Trồng trọt 12 Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình      
99 Trần Bá Lòng Trồng trọt 12 Quang Phổ, Quảng Điền, Bình Trị Thiên      
100 Hồ Sỹ Lý Trồng trọt 12 Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hoá      
  KHÓA 13          
1 Nguyễn Văn Bái Trồng trọt 13 Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình      
2 Bách Trọng Báo Trồng trọt 13 Quỳnh Liên, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
3 Đặng Văn Chất Trồng trọt 13 Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
4 Võ Thị Hồng Cương Trồng trọt 13 Xuân Thuỵ, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
5 Nguyễn Văn Đề Trồng trọt 13 Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
6 Nguyễn Văn Hải Trồng trọt 13 Sơn Châu, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
7 Lại Đình Hoà Trồng trọt 13 Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
8 Hoàng Thị Hiền Trồng trọt 13 Song Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
9 Phạm Thị Hiệp Trồng trọt 13 Tiên Điền, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh      
10 Lê Văn Hiệp Trồng trọt 13 Văn lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
11 Mã Ngọc Huy Trồng trọt 13 Long Thọ, Thụy Điền- Huế      
12 Nguyễn Thị Huyền Trồng trọt 13 Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh      
13 Hà Văn Huỳnh Trồng trọt 13 Mai Hoà, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
14 Mai Văn Hoà Trồng trọt 13 Duy Tân, Kim Môn, Hải Hưng      
15 Nguyễn Văn Lâm Trồng trọt 13 Nông trường Sông Con, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
16 Nguyễn Văn Lập Trồng trọt 13 Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
17 Lê Văn Lợi Trồng trọt 13 Minh Thuyên, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
18 Nông Quốc Long Trồng trọt 13 Đại Đồng, Ràng Thịnh, Lạng Sơn      
19 Nguyễn Thị Liên A Trồng trọt 13 Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
20 Phạm Thị Nga Trồng trọt 13 Sơn Ninh, Sơn Thuỷ, Hà Nam Ninh      
21 Nguyễn Thị Ngoan Trồng trọt 13 An Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng      
22 Cao Thọ Ngọc Trồng trọt 13 Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải Hưng      
23 Lê Hồng Phong Trồng trọt 13 Hoàng Đại, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
24 Đỗ Thị Quy Trồng trọt 13 Tân Việt, Nam Thanh, Hải Hưng      
25 Nghiêm Thị Thảo Trồng trọt 13 Đức Yên, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
26 Lê Công Thanh Trồng trọt 13 Hoàng Vinh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
27 Nguyễn Quốc Thành Trồng trọt 13 Thiệu Thịnh, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
28 Nguyễn Văn Toàn Trồng trọt 13 Hoàng Lương, Hiệp Hoà, Hà Bắc      
29 Nguyễn Trí Tuệ Trồng trọt 13 Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hoá      
30 Nguyễn Lương Tuân Trồng trọt 13 Đại Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
31 Đô Vũ Tuấn Trồng trọt 13 Phan Đình Phùng, Văn Mỹ, Hải Hưng      
32 Cao Minh Tươi Trồng trọt 13 Cẩm Liên, Cẩm Thuỵ, Thanh Hoá      
33 Dương Văn Tụng Trồng trọt 13 Hoà Long, Yên Phong, Hà Bắc`      
34 Nguyễn Xuân Thuỷ Trồng trọt 13 Từ Tuân, Vũ Thư, Thái Bình      
35 Nguyễn Thị Vinh Trồng trọt 13 Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
36 Hồ Thị Sinh Trồng trọt 13 Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
37 Nguyễn Văn Xuất Trồng trọt 13 Tân Liễu, Yên Dũng, Hà Bắc      
38 Mai Văn Quyết Trồng trọt 13 Yên Khang, Ý Yên, Hà Nam Ninh      
39 Trần Như Khoát Trồng trọt 13 Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội      
40 Hà Đức Báu Trồng trọt 13 Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
41 Phạm Văn Bộc Trồng trọt 13 Trồng Quán, Đông Hưng, Thái Bình      
42 Đinh Kiên Cường Trồng trọt 13 Gia Vân, Gia Viễn, Hà Nam Ninh      
43 Chữ Quốc Doanh Trồng trọt 13 Sai Nga, Sông Thao, Vĩnh Phú      
44 Nguyễn Văn Doăng Trồng trọt 13 Hoàng Xuân, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
45 Trần Thị Đính Trồng trọt 13 Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
46 Bùi Văn Đương Trồng trọt 13 Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
47 Nguyễn Duy Hải Trồng trọt 13 Đại Đồng, Tiên Sơn, Hà Bắc      
48 Lê Thị Hiền Trồng trọt 13 Cửu Cao, Văn Giang, Hải Hưng      
49 Nguyễn Văn Học Trồng trọt 13 Phú Phong, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
50 Phạm Thị Hồng Trồng trọt 13 Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
51 Nguyễn Mạnh Hùng Trồng trọt 13 Thị xã Phú Thọ, Vĩnh Phú      
52 Lê Thị Hương Trồng trọt 13 Đại Trạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên      
53 Vũ Xuân Hưởng Trồng trọt 13 Tết Kiện, Tự Lộc, Hải Hưng      
54 Nguyễn Hữu La Trồng trọt 13 Đô Nhân, Lập Thạch, Vĩnh Phú      
55 Cao Thị Lan Trồng trọt 13 Sơn Mỹ, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh      
56 Đặng Trọng Lương Trồng trọt 13 Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
57 Trương Thị Minh Trồng trọt 13 Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
58 Tô Thế Mỹ Trồng trọt 13 Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh      
59 Nguyễn Văn Phú Trồng trọt 13 Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
60 Trần Ngọc Quỳnh Trồng trọt 13 Xuân Lam, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh      
61 Vũ Lệnh Sách Trồng trọt 13 Thanh Hải, Lục Ngạn, Hà Bắc      
62 Trần Sơn Trồng trọt 13 Đồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
63 Phạm Thị Tài Trồng trọt 13 Liên Minh, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
64 Lã Thị Tám Trồng trọt 13 Thuỵ Dương, Thái Thuỵ, Thái Bình      
65 Nguyễn Ngọc Thành Trồng trọt 13 Phúc Yên, Mê Linh, Hà Nội      
66 Lê Thị Thanh Trồng trọt 13 Hoàng Tiến, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
67 Nguyễn Thị Thu Trồng trọt 13 Trung Thành, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
68 Phạm Quang Tú Trồng trọt 13 Bản Nguyên, Phong Châu, Vĩnh Phú      
69 Nguyễn Đức Vận Trồng trọt 13 Yên Phong, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
70 Nguyễn Thị Vỹ Trồng trọt 13 Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
71 Lê Văn Vĩnh Trồng trọt 13 Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
72 Hoàng Minh Tâm Trồng trọt 13 Võ Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
73 Ngô Văn Cố Trồng trọt 13 Quang Trung, Kim Môn, Hải Hưng      
74 Nguyễn Văn Hoà Trồng trọt 13 Lộc Yên, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
75 Trần Thị Linh Trồng trọt 13 Thạch Ngọc, Thạch Hà, Nghê Tĩnh      
76 Nguyễn Thị Liên Trồng trọt 13 Văn Phúc, Phú Thọ, Hà Nội      
77 Lê Thị Nga Trồng trọt 13 Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
78 Đào Đức Thức Trồng trọt 13 Phật Tích, Tiến Sơn, Hà Bắc      
79 Nguyễn Văn Tú Trồng trọt 13 Xuân Trúc, Kim Thi, Hải Hưng      
80 Nông Thị Tuyến Trồng trọt 13 Thị Xã, Cao Bằng      
81 Nguyễn Văn Biên Trồng trọt 13 Chấn Hưng, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phuc      
82 Trần Thị Chính Trồng trọt 13 Mỹ Thuận, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
83 Võ Thị Hà Trồng trọt 13 Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
84 Phan Thị Hằng Trồng trọt 13 Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
85 Nguyễn Thị Liên B Trồng trọt 13 Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
86 Nguyễn Thị Minh Trồng trọt 13 Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh      
87 Vũ Thị Hương Trồng trọt 13 Tân Khanh, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
88 Vũ Văn Huân Trồng trọt 13 Ninh Giang, Hoa Lư, Hà Nam Ninh      
  KHÓA 14          
1 Hoàng Thị Ái Trồng trọt 14 Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hoá      
2 Nguyễn Xuân Cẩm Trồng trọt 14 Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam Ninh      
3 Phạm Tiến Du Trồng trọt 14 Hoàng Quang, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
4 Ngô Văn Duân Trồng trọt 14 Vạn Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
5 Trần Thị Dung Trồng trọt 14 Khánh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
6 Mai Đại Giang Trồng trọt 14 Hải Giang, Hải Hậu, Hà Nam Ninh      
7 Nguyễn Thị Hạnh Trồng trọt 14 Ngọc Lữ, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
8 Đinh Xuân Hiền Trồng trọt 14 Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
9 Dương Tuấn Hiếu Trồng trọt 14 Trìa Cao, Phù Tiên, Hải Hưng      
10 Đặng Thị Hiệp Trồng trọt 14 Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
11 Trần Xuân Hoà Trồng trọt 14 Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
12 Phạm Thị Hồng Trồng trọt 14 Trung Thành, Bố Trạch, Bình Trị Thiên      
13 Phạm Thị Hợp Trồng trọt 14 Quảng Minh, Việt Yên, Hà Bắc      
14 Võ Thị Hương Trồng trọt 14 Thạch Hạ, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
15 Hà Thị Hường Trồng trọt 14 Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
16 Hoàng Đăng Hường Trồng trọt 14 Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
17 Phan Quốc Hùng Trồng trọt 14 Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
18 Nguyễn Tiến Hưng Trồng trọt 14 Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội      
19 Vũ Đình Huyễn Trồng trọt 14 Đại An, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
20 Đỗ Doan Kiểm Trồng trọt 14 Yên Mỹ, Lạng Giang, Hà Bắc      
21 Nguyễn Thị Dung Trồng trọt 14 Hoàng Châu, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
22 Đinh Văn Minh Trồng trọt 14 Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
23 Phạm Văn Nhã Trồng trọt 14 Nguyên Hoá, Phù Tiên, Hải Hưng      
24 Trần Thị Trần Trồng trọt 14 Tiên Điền, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh      
25 Trịnh Thị Nguyệt Trồng trọt 14 Thọ Trương, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
26 Nguyễn Đức Quang Trồng trọt 14 An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
27 Lê Đình Sơn Trồng trọt 14 Gia Lương, Nam Thanh, Hà Bắc      
28 Đặng Quang Tấn Trồng trọt 14 Kim Thái, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
29 Nguyễn Văn Tạm Trồng trọt 14 Tam Đa, Phù Tiên, Hải Hưng      
30 Dương Thị Thất Trồng trọt 14 Gia Lương, Tân Yên, Hà Bắc      
31 Bùi Thị Tình Trồng trọt 14 Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình      
32 Nguyễn Văn Tiếp Trồng trọt 14 Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
33 Mai Thị Toàn Trồng trọt 14 Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình      
34 Phạm Thị Thu Trồng trọt 14 Đô Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
35 Nguyễn Duy Trí Trồng trọt 14 Phù Việt, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
36 Trần Thị Trường Trồng trọt 14 Hồng Sa, Hưng Hà, Thái Bình      
37 Nguyễn Đình Thắng Trồng trọt 14 Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội      
38 Trịnh Thị Vân Trồng trọt 14 Thọ Trương, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
39 Phạm Thị Vẻ Trồng trọt 14 Minh Tân, Vũ Bản, Hà Nam Ninh      
40 Lê Xuân Vinh Trồng trọt 14 Cao Đại, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú      
41 Dương Văn Ban Trồng trọt 14 Châu Khê, Tiên Sơn, Hà Bắc      
42 Hoàng Xuân Cuốn Trồng trọt 14 Diễn Thị, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
43 Hoàng Sĩ Đang Trồng trọt 14 Hoằng Châu, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
44 Nguyễn Văn Dương Trồng trọt 14 Đức Nhẫn, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
45 Hoàng Thị Đoán Trồng trọt 14 Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội      
46 Nguyễn Văn Đức Trồng trọt 14 Thạch Hương, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
47 Thái Quang Hải Trồng trọt 14 Thuỷ Lợi, Kim Bảng, Hà Nam Ninh      
48 Nguyễn Quang Hảo Trồng trọt 14 Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
49 Phạm Thị Hậu Trồng trọt 14 Thanh Lạng, Nam Thanh, Hải Hưng      
50 Bùi Đức Hiền Trồng trọt 14 Quảng Tùng, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
51 Phan Quốc Hiển Trồng trọt 14 Đức Hùng, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
52 Nguyễn Viết Hiến Trồng trọt 14 Trung Sơn, Bến Hải, Bình Trị Thiên      
53 Nguyễn Văn Hoá Trồng trọt 14 Đức Phúc, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
54 Phạm Thiên Huỳnh Trồng trọt 14 An Lương, Nam Thanh, Hải Hưng      
55 Trần Thanh Hùng Trồng trọt 14 Phù Tiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
56 Trần Thị Huệ Trồng trọt 14 Đông Thọ, Đông Sơn, Thanh Hoá      
57 Võ Thị Hướng Trồng trọt 14 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
58 Nguyễn Thị Lan Trồng trọt 14 Yên Bình, Ý Yên, Hà Nam Ninh      
59 Đô Thị Loan Trồng trọt 14 Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
60 Trần Thị Lợi Trồng trọt 14 Phú Thịnh, Kim Thi, Hải Hưng      
61 Nguyễn Thị Lý Trồng trọt 14 Xuân Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
62 Hoàng Ngọc Luyện Trồng trọt 14 Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh      
63 Đinh Văn Minh Trồng trọt 14 Nga Diễn, Nga Sơn, Thanh Hoá      
64 Đinh Khắc Minh Trồng trọt 14 Đông Sơn, Đông Thiệu, Thanh Hoá      
65 Lê Bình Minh Trồng trọt 14 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
66 Nguyễn Văn Nam Trồng trọt 14 Đan Hội, Lục Nam, Hà Bắc      
67 Lê Thị Năm Trồng trọt 14 Hoàng Đại, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
68 Nguyễn Thị Nụ Trồng trọt 14 Hoàng Đồng, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
69 Lâm Văn Ngấm Trồng trọt 14 Xuân Lục, Lục Ngạn, Hà Bắc      
70 Đỗ Khắc Ngữ Trồng trọt 14 Phan Đình Phùng, Mỹ Văn, Hải Hưng      
71 Trịnh Xuân Quý Trồng trọt 14 Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
72 Lê Đăng Sương Trồng trọt 14 Hương Hải, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
73 Hồ Ngọc Tân Trồng trọt 14 Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh      
74 Phan Thanh Thắng Trồng trọt 14 Thịnh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
75 Hoàng Thị Thắng Trồng trọt 14 Xuân Hải, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
76 Phạm Ngọc Thao Trồng trọt 14 Hưng Đạo, Tứ Lộc, Hải Hưng      
77 Đinh Văn Thoá Trồng trọt 14 Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh      
78 Hoàng Sĩ Thìn Trồng trọt 14 Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh      
79 Nguyễn Xuân Thu Trồng trọt 14 Minh Sơn, Phù Tiên, Hải Hưng      
80 Nguyễn Trịnh Trọng Trồng trọt 14 Lâm Đồng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng      
81 Lê Thị Vích Trồng trọt 14 Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá      
82 Trịnh Kỳ Vịnh Trồng trọt 14 Vĩnh Thành , Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
83 Trần Thị Huyền Trồng trọt 14 Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình      
84 Nguyễn Thị Mận Trồng trọt 14 Gia Định, Gia Viễn, Hà Nam Ninh      
85 Trần Thanh Hiền Trồng trọt 14 Triệu Lăng, Triệu Hải, Bình Trị Thiên      
86 Mai Thị Huê Trồng trọt 14 Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
87 Phạm Thị Hoàn Trồng trọt 14 Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh      
88 Bùi Thị Hợp Trồng trọt 14 Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình      
89 Hà Duyên Lục Trồng trọt 14 Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
90 Lê Thị Trâm Trồng trọt 14 Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
91 Bùi Tất Vụ Trồng trọt 14 An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
  KHÓA 15          
1 Lê Hữu Ánh Trồng trọt 15 Quảng Liên, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên      
2 Trương Ngọc Bá Trồng trọt 15 Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
3 Tào Thị Ngọc Bích Trồng trọt 15 Công ty Tạp phẩm, Giáp Bát, Hà Nội      
4 Đỗ Văn Công Trồng trọt 15 Nghĩa Hoàng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh      
5 Nguyễn Văn Cường Trồng trọt 15 Hoàng Quý, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
6 Lê Huy Dũng Trồng trọt 15 Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
7 Bùi Quang Đạo Trồng trọt 15 Đồng Lạc, Nam Thanh, Hải Hưng      
8 Nguyễn Tuấn Điệp Trồng trọt 15 Thái Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình      
9 Lê Văn Đoàn Trồng trọt 15 Thiệu Phú, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
10 Ngô Đinh Giang Trồng trọt 15 Xuân Cẩm, Hiệp Hoà, Hà Bắc      
11 Cao Văn Hải Trồng trọt 15 Hoàng Vinh, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
12 Nguyễn Đình Hiếu Trồng trọt 15 Hoàng Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
13 Vũ Thị Hiền Trồng trọt 15 Ninh Xá, Thuận Thành, Hà Bắc      
14 Trịnh Hữu Hiển Trồng trọt 15 Nghĩa Đông, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
15 Lê Duy Hàm Trồng trọt 15 Tam Giang, Yên Phong, Hà Bắc      
16 Ngô Thị Hiền Trồng trọt 15 Thọ Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
17 Nguyễn Hữu Hiệu Trồng trọt 15 Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình      
18 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 15 Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
19 Trần Thị Huệ Trồng trọt 15 Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
20 Lê Thị Hường Trồng trọt 15 Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh      
21 Lê Quốc Huế Trồng trọt 15 Hoàng Phụ, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
22 Đặng Văn Hợi Trồng trọt 15 Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội      
23 Nguyễn Thị Loan Trồng trọt 15 Vĩnh Ninh, Vĩnh Thạch, Thanh Hoá      
24 Nguyễn Hải Long Trồng trọt 15 Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
25 Nguyễn Thị Lục Trồng trọt 15 A2 Lý Thường Kiệt, Nam Đinh, Hà Nam Ninh      
26 Hồ Thị Mai Trồng trọt 15 Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh      
27 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 15 Hoàng Xuân, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
28 Lê Công Nông Trồng trọt 15 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
29 Phạm Nhuần Trồng trọt 15 Đức Đông, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
30 Lê Thị Nhụ Trồng trọt 15 Trung Kênh, Gia Lương, Hà Bắc      
31 Nguyễn Thị Ngoan Trồng trọt 15 Quế Sơn, Bình Lục, Hà Nam Ninh      
32 Chu Thị Phượng Trồng trọt 15 Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hoá      
33 Nguyễn Thị Phượng Trồng trọt 15 Đồng Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
34 Vi Văn Phương Trồng trọt 15 Tô Hiệu, Bình Gia, Lạng Sơn      
35 Nguyễn Bá Quý Trồng trọt 15 An Đông, Hưng Hà, Thái Bình      
36 Nguyễn Thị Sẽ Trồng trọt 15 Tân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình      
37 Đặng Thị Thái Trồng trọt 15 Nông trường Sao vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
38 Vũ Thị Thắm Trồng trọt 15 Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng      
39 Đỗ Trung Thành Trồng trọt 15 Thuỵ Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình      
40 Võ Thị Thín Trồng trọt 15 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
41 Nguyễn Đức Thông Trồng trọt 15 An Thu, Kinh Môn, Hải Hưng      
42 Nguyễn Thị Thơm Trồng trọt 15 Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình      
43 Trần Văn Tải Trồng trọt 15 Hợp Tiến, Nam Thanh, Hải Hưng      
44 Hồ Văn Sơn Trồng trọt 15 Thạch Lạc, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
45 Trần Văn Sỹ Trồng trọt 15 Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
46 Lê Trọng Tình Trồng trọt 15 Nhân Tiến, Lý Nhân, Hà Nam Ninh      
47 Lê Ngọc Tuấn Trồng trọt 15 Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
48 Đỗ Thị Tuân Trồng trọt 15 Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh      
49 Đinh Quang Tuyến Trồng trọt 15 Gia Lộc, Hoàng Long, Hà Nam Ninh      
50 Lê Thị Xuyến Trồng trọt 15 Thanh Giang, Kim Thanh, Hà Nam Ninh      
51 Đặng Thị Thắm Trồng trọt 15 Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình      
52 Ngô Xuân Yên Trồng trọt 15 Phú Phong, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
53 Trần Viết Xước Trồng trọt 15 Thanh Lam, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
54 Nguyễn Đức Dũng Trồng trọt 15 Phong Hoà, Phong Điền, Bình Trị Thiên      
55 Đoàn Thị Kim Tứ Trồng trọt 15 Vũ Minh, Vũ Thư, Thái Bình      
56 Trần Quang Anh Trồng trọt 15 Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh      
57 Đỗ Xuân Bình Trồng trọt 15 Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Hà Bắc      
58 Chu Văn Chiến Trồng trọt 15 Pho Lãng, Gia Lương, Hà Bắc      
59 Nguyễn Thị Chung Trồng trọt 15 Thị xã Cao Bằng      
60 Nguyễn Thị Cúc Trồng trọt 15 Thọ Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
61 Phạm Thị Cổn Trồng trọt 15 Thị Việt, Thái Thuỵ, Thái Bình      
62 Nguyễn Thị Đào Trồng trọt 15 Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh      
63 Hoàng Gia Dụ Trồng trọt 15 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh      
64 Đỗ Văn Duyệt Trồng trọt 15 Thái Học, Thái Thuỵ, Thái Bình      
65 Trần Kim Định Trồng trọt 15 Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
66 Phan Thanh Hải Trồng trọt 15 Thạch Hoà, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
67 Đỗ Thị Hải Trồng trọt 15 Đội Thống Nhất, NT Đông Giao, Hà Nam Ninh      
68 Hoàng Khắc Hùng Trồng trọt 15 Bảo Ninh, Đồng Hới, Bình Trị Thiên      
69 Phạm Việt Hùng Trồng trọt 15 Xuân Du, Như Xuân, Thanh Hoá      
70 Phan Văn Hoà Trồng trọt 15 Triệu Trung, Triệu Phong, Bình Trị Thiên      
71 Hoàng Thị Hương Trồng trọt 15 Vĩ Dạ, Hương Lưu, Bình Trị Thiên      
72 Lê Thị Hiền Trồng trọt 15 Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh      
73 Đinh Thái Hoàn Trồng trọt 15 Hương Xuân, Hương Khê, Nghệ Tĩnh      
74 Nguyễn Xuân Khải Trồng trọt 15 Võ Cường, Tiên Sơn, Hà Bắc      
75 Bùi Hồng Khang Trồng trọt 15 Gia Thanh, Hoàng Long, Hà Nam Ninh      
76 Nguyễn Văn Lâm Trồng trọt 15 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hoá      
77 Nguyễn Hồng Lê Trồng trọt 15 Chí Đám, Sông Lô, Vĩnh Phú      
78 Nguyễn Văn Lợi Trồng trọt 15 Thạch Thanh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
79 Vũ Thị Liên Trồng trọt 15 Thượng Liên, Kim Sơn, Hà Nam Ninh      
80 Nguyễn Thị Long Trồng trọt 15 Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
81 Đào Thị Muôn Trồng trọt 15 An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình      
82 Bùi Thị Ngần Trồng trọt 15 Thuỵ Văn, Thái Thuỵ, Thái Bình      
83 Đặng Văn Ngọc Trồng trọt 15 Vũ Trang, Kiến Xương, Thái Bình      
84 Nguyễn Văn Nguyệt Trồng trọt 15 Lệ Môn, Đông Hải, Thanh Hoá      
85 Trịnh Văn Nho Trồng trọt 15 Bạch Thuận, Vũ Thư, Thái Bình      
86 Nguyễn Minh Phương Trồng trọt 15 Hoà Tiến, Hưng Hoà, Thái Bình      
87 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trồng trọt 15 Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình      
88 Nguyễn Đức Quyên Trồng trọt 15 Hoàng Xuân, Hoàng Hoá, Thanh Hoá      
89 Phan Văn Tách Trồng trọt 15 Mai Trung, Hiệp Hoà, Hà Bắc      
90 Phan Thị Tín Trồng trọt 15 Bình Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh      
91 Nguyễn Viết Tuân Trồng trọt 15 Thanh Tuyền, Kim Thanh, Hải Hưng      
92 Võ Văn Toán Trồng trọt 15 Phong Thịnh, Phong Chương, Nghệ Tĩnh      
93 Trương Văn Tuyến Trồng trọt 15 Hiền Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên      
94 Đông Xuân Thạnh Trồng trọt 15 Nghi Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá      
95 Nguyễn Thị Hải Thanh Trồng trọt 15 Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh      
96 Nguyễn Đức Thi Trồng trọt 15 Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình      
97 Võ Khắc Thông Trồng trọt 15 Yên Hồ, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
98 Phạm Văn Ro Trồng trọt 15 Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh      
99 Nguyễn Thị Ro Trồng trọt 15 Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình      
100 Lê Thanh Vinh Trồng trọt 15 Phú Việt, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh      
101 Nguyễn Phúc Vĩnh Trồng trọt 15 Nghiã Thái, Hà Nam Ninh      
102 Ninh Thị Xen Trồng trọt 15 Yên Mỹ, Tam Điệp, Hà Nam Ninh      
103 Phạm Thị Hải Yến Trồng trọt 15 81 Cao Thắng, thị xã Thanh Hoá      
104 Lê Xuân Lới Trồng trọt 15 Thiệu Phú, Thiệu Yên, Thanh Hoá      
105 Phan Văn Chương Trồng trọt 15 Cao Thịnh, Ngọc Lạc, Thanh Hoá      
106 Trần Văn Kim Trồng trọt 15 Cẩm Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá      
107 Bùi Văn Tinh Trồng trọt 15 Quảng Lạc, Hoàng Long, Hà Nam Ninh      
108 Phạm Văn Dũng Trồng trọt 15 Vĩnh Phong, Hải Phòng      
109 Trần Bá Đậu Trồng trọt 15 Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình      
110 Nguyễn Thị Oanh Trồng trọt 15 Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá      
111 Hoàng Sỹ Hùng Trồng trọt 15 Xuân Tân, Thọ Xuân, Thanh Hoá      
112 Nguyễn T. Thanh Đào Trồng trọt 15 Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
113 Phan Chu Đức Trồng trọt 15 Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh      
114 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 15 Đức Hương, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh      
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay147
  • Tháng hiện tại8,379
  • Tổng lượt truy cập176,846
« tháng 02/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây