Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)

Thứ tư - 01/03/2017 22:33
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)
STT Họ tên Lớp
KHÓA 26
1 Lê Thiên Chiến Trồng trọt 26A
2 Nguyễn Ngọc Anh Trồng trọt 26A
3 Lê Thị Cúc Trồng trọt 26A
4 Nguyễn Phi Dũng Trồng trọt 26A
5 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 26A
6 Nguyễn Tấn Được Trồng trọt 26A
7 Trần Đình Bình Hoà Trồng trọt 26A
8 Lê Quang Hoàng Trồng trọt 26A
9 Phan Văn Hùng Trồng trọt 26A
10 Nguyễn Thanh Hùng Trồng trọt 26A
11 Hoàng Văn Hưng Trồng trọt 26A
12 Nguyễn Phước Bảo Hưng Trồng trọt 26A
13 Nguyễn Tâm Hưng Trồng trọt 26A
14 Nguyễn Khoa Huân Trồng trọt 26A
15 Nguyễn Quốc Khanh Trồng trọt 26A
16 Nguyễn Tiến Lâm Trồng trọt 26A
17 Trương Đình Long Trồng trọt 26A
18 Phan Xuân Long Trồng trọt 26A
19 Lê Văn Năm Trồng trọt 26A
20 Phan Phước Vĩnh Nhân Trồng trọt 26A
21 Nguyễn Nhật Phong Trồng trọt 26A
22 Nguyễn Thanh Phúc Trồng trọt 26A
23 Đoàn Ngọc Quang Trồng trọt 26A
24 Nguyễn Thanh Quang Trồng trọt 26A
25 Trần Đình Lưu Quang Trồng trọt 26A
26 Lê Thị Hoa Sen Trồng trọt 26A
27 Đinh Thiếu Sơn Trồng trọt 26A
28 Nguyễn Bảo Thạch Trồng trọt 26A
29 Trần Quang Thanh Trồng trọt 26A
30 Nguyễn Đức Thương Trồng trọt 26A
31 Lê Văn Toàn Trồng trọt 26A
32 Võ Như Toàn Trồng trọt 26A
33 Nguyễn Thị Ái Trà Trồng trọt 26A
34 Nguyễn Thị Trâm Trồng trọt 26A
35 Lê Thị Trang Trồng trọt 26A
36 Lê Văn Trinh Trồng trọt 26A
37 Võ Thanh Tuấn Trồng trọt 26A
38 Hoàng Anh Tuấn Trồng trọt 26A
39 Nguyễn Xuân Vinh Trồng trọt 26A
40 Đồng Thị Yến Trồng trọt 26A
41 Nguyễn Thị Bê Trồng trọt 26B
42 Nguyễn Hữu Bộ Trồng trọt 26B
43 Nguyễn Thị Bông Trồng trọt 26B
44 Nguyễn Thị Thuý Cầm Trồng trọt 26B
45 Ngô Văn Chiến Trồng trọt 26B
46 Nguyễn Đình Chung Trồng trọt 26B
47 Đỗ Kim Cường Trồng trọt 26B
48 Đinh Văn Cường Trồng trọt 26B
49 Phan Thị Hoàng Dung Trồng trọt 26B
50 Lê Đăng Dũng Trồng trọt 26B
51 Tô Thị Hương Hà Trồng trọt 26B
52 Hoàng Thị Như Hằng Trồng trọt 26B
53 Đồng Thị Diệu Hiền Trồng trọt 26B
54 Lê Thị Thu Hoa Trồng trọt 26B
55 Huỳnh Thanh Hoài Trồng trọt 26B
56 Ngô Đức Huấn Trồng trọt 26B
57 Đặng Thị Huế Trồng trọt 26B
58 Phan Thị Bích Huệ Trồng trọt 26B
59 Phạm Văn Hùng Trồng trọt 26B
60 Lê Thị Thiên Hương Trồng trọt 26B
61 Võ Khánh Khang Trồng trọt 26B
62 Trần Đắc Lâm Trồng trọt 26B
63 Lê Thị Kim Lan Trồng trọt 26B
64 Trần Văn Lên Trồng trọt 26B
65 Mai Văn Linh Trồng trọt 26B
66 Đàm Quang Lộc Trồng trọt 26B
67 Trần Hữu Lục Trồng trọt 26B
68 Hoàng Thị Ngân Trồng trọt 26B
69 Hoàng Thị Thiên Nguyệt Trồng trọt 26B
70 Ngô Khôn Phúc Trồng trọt 26B
71 Lê Đình Phùng Trồng trọt 26B
72 Trần Thị Thuý Phương Trồng trọt 26B
73 Nguyễn Lương Quang Trồng trọt 26B
74 Nguyễn Phú Quốc Trồng trọt 26B
75 Lê Công Sơn Trồng trọt 26B
76 Nguyễn Văn Tấn Trồng trọt 26B
77 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 26B
78 Trần Văn Thanh Trồng trọt 26B
79 Võ Phúc Thịnh Trồng trọt 26B
80 Nguyễn Hữu Thư Trồng trọt 26B
81 Đỗ Trí Thức Trồng trọt 26B
82 Lương Thị Thuỷ Trồng trọt 26B
83 Lê Phước Tín Trồng trọt 26B
84 Nguyễn Văn Tín Trồng trọt 26B
85 Lê Thị Trang Trồng trọt 26B
86 Phan Minh Triết Trồng trọt 26B
87 Ngô Viết Tuấn Trồng trọt 26B
88 Hà Tùng Trồng trọt 26B
89 Nguyễn Thế Việt Trồng trọt 26B
90 Đoàn Vĩnh Trồng trọt 26B
91 Nguyễn Văn An Trồng trọt 26C
92 Lê Xuân Quốc Anh Trồng trọt 26C
93 Thái Minh Bảo Trồng trọt 26C
94 Trần Văn Cần Trồng trọt 26C
95 Võ Công Chánh Trồng trọt 26C
96 Nguyễn Thị Minh Châu Trồng trọt 26C
97 Nguyễn Chí Công Trồng trọt 26C
98 Nguyễn Dũng Trồng trọt 26C
99 Nguyễn Quang Duy Trồng trọt 26C
100 Nguyễn Thanh Hải Trồng trọt 26C
101 Lê Thị Tâm Hiền Trồng trọt 26C
102 Đặng Ngọc Hiệp Trồng trọt 26C
103 Nguyễn Thị Hoà Trồng trọt 26C
104 Phan Bá Quốc Hoà Trồng trọt 26C
105 Phan Thanh Hồng Trồng trọt 26C
106 Lê Bá Hùng Trồng trọt 26C
107 Lương Viết Hùng Trồng trọt 26C
108 Phạm Duy Hưng Trồng trọt 26C
109 Lê Lương Huy Trồng trọt 26C
110 Nguyễn Đình Lâm Trồng trọt 26C
111 Nguyễn Thị Lê Mẫn Trồng trọt 26C
112 Nguyễn Đức Ngọc Minh Trồng trọt 26C
113 Lê Thị Thuý Nga Trồng trọt 26C
114 Hoàng Văn Nhơn Trồng trọt 26C
115 Phan Thị Kiều Ninh Trồng trọt 26C
116 Hà Phước Phú Trồng trọt 26C
117 Nguyễn Hữu Phước Trồng trọt 26C
118 Lê Công Quang Trồng trọt 26C
119 Hoàng Thị Hồng Quế Trồng trọt 26C
120 Nguyễn Sơn Trồng trọt 26C
121 Thái Văn Sơn Trồng trọt 26C
122 Bùi Ngọc Minh Tâm Trồng trọt 26C
123 Nguyễn Văn Tâm Trồng trọt 26C
124 Tô Ngọc Tấn Trồng trọt 26C
125 Trần Nam Thắng Trồng trọt 26C
126 Trương Thị Trang Thanh Trồng trọt 26C
127 Phan Xuân Thánh Trồng trọt 26C
128 Nguyễn Thị Thảo Trồng trọt 26C
129 Hoàng Xuân Thiện Trồng trọt 26C
130 Nguyễn Văn Thương Trồng trọt 26C
131 Thái Thị Thanh Trà Trồng trọt 26C
132 Bùi Văn Tri Trồng trọt 26C
133 Huỳnh Công Tuyến Trồng trọt 26C
134 Trần Thị Tâm Uyên Trồng trọt 26C
135 Nguyễn Thế Vân Trồng trọt 26C
136 Dương Viết Viên Trồng trọt 26C
137 Lê Thiện Vinh Trồng trọt 26C
138 Hồ Công Vũ Trồng trọt 26C
139 Võ Quang Minh Chơn Trồng trọt 26C
140 Lê Đình Công Trồng trọt 26C
141 Hà Nhất Duy Trồng trọt 26C
142 Ngô Văn Hải Trồng trọt 26C
143 Ngô Xuân Hiền Trồng trọt 26C
144 Cao Văn Hoàng Trồng trọt 26C
145 Lê Khắc Hoàng Trồng trọt 26C
146 Nguyễn Vũ Hoàng Trồng trọt 26C
147 Dương Đăng Hưng Trồng trọt 26C
148 Nguyễn Hoàng Hưng Trồng trọt 26C
149 Lê Huỳnh Trồng trọt 26C
150 Bùi Đức Kính Trồng trọt 26C
151 Lê Hồng Kỳ Trồng trọt 26C
152 Võ Đại Thanh Lâm Trồng trọt 26C
153 Trần Đức Minh Trồng trọt 26C
154 Phan Thanh Mỹ Trồng trọt 26C
155 Hoàng Công Hoài Nam Trồng trọt 26C
156 Hồ Thị Thanh Nga Trồng trọt 26C
157 Lê Thi Hương Nga Trồng trọt 26C
158 Nguyễn Phước Thuật Nhiên Trồng trọt 26C
159 Trần Quang Nguyên Nhung Trồng trọt 26C
160 Nguyễn Hữu Phận Trồng trọt 26C
161 Phan Văn Phi Trồng trọt 26C
162 Lê Văn Phúc Trồng trọt 26C
163 Nguyễn Hoàng Phước Trồng trọt 26C
164 Nguyễn Văn Phú Quang Trồng trọt 26C
165 Nguyễn Rem Trồng trọt 26C
166 Trần Hà Sơn Trồng trọt 26C
167 Nguyễn Lê Đình Thắng Trồng trọt 26C
168 Nguyễn Thị Xuân Thanh Trồng trọt 26C
169 Lê Văn Thiện Trồng trọt 26C
170 Nguyễn Hữu Thọ Trồng trọt 26C
171 Lê Thị Thu Thuỷ Trồng trọt 26C
172 Đàm Truyền Nghiêm Tiến Trồng trọt 26C
173 Trịnh Văn Tiến Trồng trọt 26C
174 Huỳnh Ngọc Tính Trồng trọt 26C
175 Nguyễn Hữu Trí Trồng trọt 26C
176 Nguyễn Văn Trí Trồng trọt 26C
177 Phạm Đắc Trí Trồng trọt 26C
178 Nguyễn Hữu Quang Trưởng Trồng trọt 26C
179 Lê Văn Tú Trồng trọt 26C
180 Nguyễn Anh Tú Trồng trọt 26C
181 Lê Cảnh Anh Tuấn Trồng trọt 26C
182 Nguyễn Tuấn Trồng trọt 26C
183 Võ Anh Tuấn Trồng trọt 26C
184 Nguyễn Văn Tuyên Trồng trọt 26C
KHÓA 27
1 Nguyễn Thị Anh Trồng trọt 27A
2 Phạm Quang Bảo Trồng trọt 27A
3 Kiều Văn Cang Trồng trọt 27A
4 Nguyễn Đặng Minh Chánh Trồng trọt 27A
5 Đoàn Ngọc Có Trồng trọt 27A
6 Phạm Cường Trồng trọt 27A
7 Trần Thanh Đức Trồng trọt 27A
8 Hoàng Hữu Dũng Trồng trọt 27A
9 Nguyễn Thị Hà Trồng trọt 27A
10 Nguyễn Thị Hóa Trồng trọt 27A
11 Trần Thị Kim Hòa Trồng trọt 27A
12 Hoàng Thị Minh Hương Trồng trọt 27A
13 Trần Quốc Kỳ Trồng trọt 27A
14 Nguyễn Thị Bích Liên Trồng trọt 27A
15 Phạm Thị Bích Liễu Trồng trọt 27A
16 Vũ Tuấn Linh Trồng trọt 27A
17 Phùng Trần Nhất Minh Trồng trọt 27A
18 Đinh Thị Hoa Mỹ Trồng trọt 27A
19 Nguyễn Thị Tuyết Nga Trồng trọt 27A
20 Võ Thị Hằng Nga Trồng trọt 27A
21 Võ Văn Nghi Trồng trọt 27A
22 Nguyễn Hà Nam Phan Trồng trọt 27A
23 Phạm Hồng Quảng Trồng trọt 27A
24 Trần Đình Quý Trồng trọt 27A
25 Trần Hà Sơn Trồng trọt 27A
26 Trần Văn Thăng Trồng trọt 27A
27 Nguyễn Văn Thành Trồng trọt 27A
28 Trần Đình Thọ Trồng trọt 27A
29 Trương Minh Thuận Trồng trọt 27A
30 Trần Đức Thuận Trồng trọt 27A
31 Lê Văn Tú Trồng trọt 27A
32 Lương Anh Tuấn Trồng trọt 27A
33 Trần Út Trồng trọt 27A
34 Nguyễn Tấn Tuấn Trồng trọt 27A
35 Lê Hữu Tiến Trồng trọt 27A
36 Hoàng Ngọc Anh Trồng trọt 27B
37 Lê Đình Công Trồng trọt 27B
38 Hoàng Văn Cường Trồng trọt 27B
39 Hoàng Thị Kim Hoa Trồng trọt 27B
40 Nguyễn Thị Thu Hồng Trồng trọt 27B
41 Nguyễn Văn Hùng Trồng trọt 27B
42 Trần Thị Hồng Hưng Trồng trọt 27B
43 Lê Cao Khánh Trồng trọt 27B
44 Lê Hồng Kỳ Trồng trọt 27B
45 Lê Đình Kỳ Trồng trọt 27B
46 Huỳnh Hữu Lam Trồng trọt 27B
47 Lê Hứa Ngọc Lực Trồng trọt 27B
48 Đoàn Văn Minh Trồng trọt 27B
49 Nguyễn Thị Ngà Trồng trọt 27B
50 Nguyễn Thanh Nhàn Trồng trọt 27B
51 Phạm Phú Phát Trồng trọt 27B
52 Trần Thị Kim Phụng Trồng trọt 27B
53 Võ Phú Quang Trồng trọt 27B
54 Nguyễn Quốc Sinh Trồng trọt 27B
55 Nguyễn Văn Sinh Trồng trọt 27B
56 Trương Tấn Thắng Trồng trọt 27B
57 Nguyễn Thị Phương Thảo Trồng trọt 27B
58 Lê Thị Xuân Anh Trồng trọt 27C
59 Lê Công Bé Trồng trọt 27C
60 Nguyễn Thị Hòa Bình Trồng trọt 27C
61 Phan Bi Trồng trọt 27C
62 Bùi Phước Chương Trồng trọt 27C
63 Bùi Ngọc Đăng Trồng trọt 27C
64 Nguyễn Đức Trồng trọt 27C
65 Ngô Trí Dũng Trồng trọt 27C
66 Nguyễn Trọng Hiệp Trồng trọt 27C
67 Nguyễn Hữu Hoàng Trồng trọt 27C
68 Trương Quang Hoàng Trồng trọt 27C
69 Trần Văn Hùng Trồng trọt 27C
70 Trần Văn Hưng Trồng trọt 27C
71 Nguyễn Đại Hương Trồng trọt 27C
72 Trần Vân Khánh Trồng trọt 27C
73 Hoàng Thị Diệu Liên Trồng trọt 27C
74 Nguyễn Thị  Lý Trồng trọt 27C
75 Đặng Thị Mến Trồng trọt 27C
76 Lê Thị Hương Nga Trồng trọt 27C
77 Nguyễn Phạm Nguyên Trồng trọt 27C
78 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 27C
79 Nguyễn Đăng Nhật Trồng trọt 27C
80 Nguyễn Văn Nhật Trồng trọt 27C
81 Lê Thụy Phương Oanh Trồng trọt 27C
82 Lê Văn Phú Trồng trọt 27C
83 Võ Văn Phước Trồng trọt 27C
84 Phạm Văn Quý Trồng trọt 27C
85 Bùi Đình Băng Sơn Trồng trọt 27C
86 Lê Thị Sương Trồng trọt 27C
87 Tôn Thất Tâm Trồng trọt 27C
88 Đỗ Đăng Tèo Trồng trọt 27C
89 Phạm Nguyên Thành Trồng trọt 27C
90 Nguyễn Viết Thu Trồng trọt 27C
91 Văn Thị Thu Thủy Trồng trọt 27C
92 Lê Quế Trân Trồng trọt 27C
93 Lê Thị Thùy Trang Trồng trọt 27C
94 Nguyễn Văn Trí Trồng trọt 27C
95 Lê Công Tùng Trồng trọt 27C
96 Nguyễn Út Trồng trọt 27C
97 Nguyễn Thị Hoàng Vi Trồng trọt 27C
98 Nguyễn Quang Vinh Trồng trọt 27C
99   Trồng trọt 27C
100 Nguyễn Văn Bường Trồng trọt 27C
101 Nguyễn Xuân Chung Trồng trọt 27C
102 Huỳnh Văn Đại Trồng trọt 27C
103 Phan Thanh Đáng Trồng trọt 27C
104 Nguyễn Hòa Điền Trồng trọt 27C
105 Nguyễn Công Diêu Trồng trọt 27C
106 Lê Thanh Hải Trồng trọt 27C
107 Nguyễn Quang Hải Trồng trọt 27C
108 Đoàn Viết Hiền Trồng trọt 27C
109 Trần Thị Thu Hồng Trồng trọt 27C
110 Nguyễn Văn Hương Trồng trọt 27C
111 Lê Thị Thu Hường Trồng trọt 27C
112 Ngô Viết Huy Trồng trọt 27C
113 Phan Khanh Trồng trọt 27C
114 Đặng An Khánh Trồng trọt 27C
115 Trần Ngọc Lân Trồng trọt 27C
116 Dương Công Lộc Trồng trọt 27C
117 Phan Đình Long Trồng trọt 27C
118 Huỳnh Văn Lý Trồng trọt 27C
119 Lê Thị Quang Minh Trồng trọt 27C
120 Nguyễn Văn Minh Trồng trọt 27C
121 Nguyễn Thị Lê Na Trồng trọt 27C
122 Bùi  Nam Trồng trọt 27C
123 Trương Văn Nhâm Trồng trọt 27C
124 Đặng Hùng Phi Trồng trọt 27C
125 Hà Thế Phương Trồng trọt 27C
126 Lê Hồng Sơn Trồng trọt 27C
127 Vũ Thế Sơn Trồng trọt 27C
128 Cao Hữu Sỹ Trồng trọt 27C
129 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 27C
130 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 27C
131 Trần Công Thanh Trồng trọt 27C
132 Trần Văn Thanh Trồng trọt 27C
133 Huỳnh Ngọc Tính Trồng trọt 27C
134 Trần Ngọc Tính Trồng trọt 27C
135 Lê Vĩnh Triết Trồng trọt 27C
136 Lê Trọng Trường Trồng trọt 27C
137 Nguyễn Anh Tú Trồng trọt 27C
138 Nguyễn Tấn Tuấn Trồng trọt 27C
139 Huỳnh Ngọc Tùng Trồng trọt 27C
140 Lê Hữu Tùng Trồng trọt 27C
141 Nguyễn Tất Tùng Trồng trọt 27C
142 Trần Thanh Việt Trồng trọt 27C
KHÓA 28
1 Nguyễn Thị Kim Anh Trồng trọt 28A
2 Lê Thị Hải Âu Trồng trọt 28A
3 Trần Ngọc Bằng Trồng trọt 28A
4 Trương Công Cường Trồng trọt 28A
5 Ngô Quốc Dũng Trồng trọt 28A
6 Ngô Đắc Hiệp Trồng trọt 28A
7 Lê Hiên Trồng trọt 28A
8 Phan Gia Hưng Trồng trọt 28A
9 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 28A
10 Nguyễn Thị Hoa Trồng trọt 28A
11 Mai Văn Hào Trồng trọt 28A
12 Trần Thị Hoài Trồng trọt 28A
13 Văn Thị Thanh Huyền Trồng trọt 28A
14 Phan Nguyên Hy Trồng trọt 28A
15 Đỗ Lê Cẩm Hà Trồng trọt 28A
16 Đỗ Thanh Hải Trồng trọt 28A
17 Trương Thị Lanh Trồng trọt 28A
18 Lê Thị Thanh Loan Trồng trọt 28A
19 Trần Thành Long Trồng trọt 28A
20 Lê Văn Lập Trồng trọt 28A
21 Nguyễn Quang Men Trồng trọt 28A
22 Nguyễn Văn Nam Trồng trọt 28A
23 Huỳnh Thị Nga Trồng trọt 28A
24 Hoàng Hoài Ngọc Trồng trọt 28A
25 Võ Văn Nhân Trồng trọt 28A
26 Tôn Thất Phúc Trồng trọt 28A
27 Đặng Xuân Quang Trồng trọt 28A
28 Nguyễn Văn Quang Trồng trọt 28A
29 Trương Như Sơn Trồng trọt 28A
30 Võ Văn Sửu Trồng trọt 28A
31 Nguyễn Thăng Trồng trọt 28A
32 Nguyễn Bá Thi Trồng trọt 28A
33 Ngô Công Thiện Trồng trọt 28A
34 Trần Công Thiện Trồng trọt 28A
35 Nguyễn Thương Thương Trồng trọt 28A
36 Hồ Thị Yên Thuỷ Trồng trọt 28A
37 Trần Thị Thuý Trồng trọt 28A
38 Nguyễn Thị Hồng Thái Trồng trọt 28A
39 Bùi Chiến Thắng Trồng trọt 28A
40 Nguyễn Hữu Thực Trồng trọt 28A
41 Vĩnh Tâm Trồng trọt 28A
42 Phan Văn Tâm Trồng trọt 28A
43 Võ  Tấn Trồng trọt 28A
44 Trần Xuân Tình Trồng trọt 28A
45 Hồ Xuân Tú Trồng trọt 28A
46 Hồ Vinh Trồng trọt 28A
47 Lý văn Vỹ Trồng trọt 28A
48 Nguyễn Long An Trồng trọt 28B
49 Trần Thị Ngọc Anh Trồng trọt 28B
50 Nguyễn Lương An Trồng trọt 28B
51 Lê Văn Ái Trồng trọt 28B
52 Lê Ngọc Bình Trồng trọt 28B
53 Hoàng Đình Chiến Trồng trọt 28B
54 Trương Đức Minh Danh Trồng trọt 28B
55 Đoàn chí Dân Trồng trọt 28B
56 Phạm Đình Dũng Trồng trọt 28B
57 Trần Đăng Hiệp Trồng trọt 28B
58 Lương Ngọc Hòa Trồng trọt 28B
59 Võ Thị Thanh Huyền Trồng trọt 28B
60 Phạm Thị Thu Hằng Trồng trọt 28B
61 Bùi Văn Khân Trồng trọt 28B
62 Võ Đức Khá Trồng trọt 28B
63 Nguyễn Nam Kháng Trồng trọt 28B
64 Nguyễn Quốc Khánh Trồng trọt 28B
65 Nguyễn Thị Ngọc Lan Trồng trọt 28B
66 Ngô Đức Lâm Trồng trọt 28B
67 Nguyễn Thị Hồng Liên Trồng trọt 28B
68 Trần Thị Thanh Loan Trồng trọt 28B
69 Trần Văn Lành Trồng trọt 28B
70 Phạm Bá Lợi Trồng trọt 28B
71 Nguyễn Thị Thanh Mai Trồng trọt 28B
72 Nguyễn Văn Minh Trồng trọt 28B
73 Phạm Hiếu Nhân Trồng trọt 28B
74 Nguyễn Thành Nhân Trồng trọt 28B
75 Phạm Phú Quý Trồng trọt 28B
76 Võ Văn Sang Trồng trọt 28B
77 Trịnh Thị Sen Trồng trọt 28B
78 Lê Thị Sương Trồng trọt 28B
79 Nguyễn Tấn Tam Trồng trọt 28B
80 Lê Đình Thương Trồng trọt 28B
81 Cao Thị Thúy Trồng trọt 28B
82 Ngô Nam Thắng Trồng trọt 28B
83 Võ Thành Thìn Trồng trọt 28B
84 Trần Ngọc Yến Trang Trồng trọt 28B
85 Hồ Quang Trung Trồng trọt 28B
86 Lê Công Tuấn Trồng trọt 28B
87 Trần Văn Tý Trồng trọt 28B
88 Phạm Cảnh Tú Trồng trọt 28B
89 Hoàng Đức Từ Trồng trọt 28B
90 Nguyễn Văn Tuấn Trồng trọt 28B
91 Lê Thị Ái Vân Trồng trọt 28B
92 Nguyễn Thị Kim Ánh Trồng trọt 28C
93 Đỗ Thị Bình Trồng trọt 28C
94 Bùi Công Bình Trồng trọt 28C
95 Lê Như Cương Trồng trọt 28C
96 Đoàn Đại Cương Trồng trọt 28C
97 Lê Thị Anh Đào Trồng trọt 28C
98 Ngô Tùng Đức Trồng trọt 28C
99 Phạm Anh Đức Trồng trọt 28C
100 Ngô Công Dực Trồng trọt 28C
101 Bùi Lê Đức Hóa Trồng trọt 28C
102 Hồ Thị Thu Hà Trồng trọt 28C
103 Phạm Thị Hồng Hà Trồng trọt 28C
104 Trương Thị Hồng Hải Trồng trọt 28C
105 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trồng trọt 28C
106 Phạm Thanh Hùng Trồng trọt 28C
107 Lê Thúc Long Trồng trọt 28C
108 Huỳnh Nam Long Trồng trọt 28C
109 Phan Thanh Lộc Trồng trọt 28C
110 Hà Xuân Minh Trồng trọt 28C
111 Phan Xuân Phong Trồng trọt 28C
112 Hỳnh Văn Quang Trồng trọt 28C
113 Nguyễn Viết Quang Trồng trọt 28C
114 Đặng Nguyên Quân Trồng trọt 28C
115 Hồ Thị  Thoa Trồng trọt 28C
116 Trương Thu Trồng trọt 28C
117 Võ Xuân Thuyền Trồng trọt 28C
118 Hồ Thị Thủy Trồng trọt 28C
119 Nguyễn Thị Cẩm Thủy Trồng trọt 28C
120 Huỳnh Thị Thanh Thủy Trồng trọt 28C
121 Đoàn Nam Thành Trồng trọt 28C
122 Nguyễn Đức Thành Trồng trọt 28C
123 Trần Văn Thắng Trồng trọt 28C
124 Nguyễn Lê Đình Thắng Trồng trọt 28C
125 Hồ Quốc Thăng Trồng trọt 28C
126 Đỗ Thị Thanh Tâm Trồng trọt 28C
127 Lê Thành Trung Trồng trọt 28C
128 Nguyễn Hữu Hoài Trung Trồng trọt 28C
129 Hứa Chấn Trí Trồng trọt 28C
130 Nguyễn Ngọc Tuyến Trồng trọt 28C
131 Nguyễn Anh Tuấn Trồng trọt 28C
132 Nguyễn Cao Ty Trồng trọt 28C
133 Nguyễn Tài Trồng trọt 28C
134 Hoàng Quốc Việt Trồng trọt 28C
135 Nguyễn Thị Xuân Trồng trọt 28C
136 Phạm Đình Long Trồng trọt 28C
137 Phạm Văn Anh Trồng trọt 28D
138 Hoàng Kim Bảo Trồng trọt 28D
139 Lê Khắc Kỳ Bảo Trồng trọt 28D
140 Nguyễn Thị Thanh Bình Trồng trọt 28D
141 Phan Đình Chung Trồng trọt 28D
142 Nguyễn Trần Huy Cường Trồng trọt 28D
143 Trương Đình Dũng Trồng trọt 28D
144 Đặng Duy Đức Trồng trọt 28D
145 Lương Thị Hồng Hương Trồng trọt 28D
146 Hà Thị Thu Hằng Trồng trọt 28D
147 Phạm Quang Anh Khôi Trồng trọt 28D
148 Lê Thị Mỹ Linh Trồng trọt 28D
149 Nguyễn Xuân Lộc Trồng trọt 28D
150 Lương Quang Lý Trồng trọt 28D
151 Nguyễn Ngọc Minh Trồng trọt 28D
152 Trần Thị Diệu Minh Trồng trọt 28D
153 Nguyễn Khắc Mạnh Trồng trọt 28D
154 Trần Văn Nhơn Trồng trọt 28D
155 Lê Viết Nhu Trồng trọt 28D
156 Đỗ Văn Nhuần Trồng trọt 28D
157 Trần Ngọc Nhật Trồng trọt 28D
158 Tô Đỗ Văn Niêm Trồng trọt 28D
159 Lê Thị Thanh Phương Trồng trọt 28D
160 Nguyễn Viêt Phương Trồng trọt 28D
161 Lê Hồng Phong Trồng trọt 28D
162 Nguyễn Yên Phong Trồng trọt 28D
163 Nguyễn Văn Phú Trồng trọt 28D
164 Nguyễn Quang Quốc Trồng trọt 28D
165 Đoàn Minh Sang Trồng trọt 28D
166 Lê Thị Hồng Sâm Trồng trọt 28D
167 Võ Thuận Trồng trọt 28D
168 Phạm Thị Cẩm Thúy Trồng trọt 28D
169 Phan Việt Thành Trồng trọt 28D
170 Nguyễn Đình Thành Trồng trọt 28D
171 Trương Công Thành Trồng trọt 28D
172 Nguyễn Phạm Xuân Thảo Trồng trọt 28D
173 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Trồng trọt 28D
174 Nguyễn Văn Triển Trồng trọt 28D
175 Bùi Văn Tý Trồng trọt 28D
176 Trần Ngọc Tính Trồng trọt 28D
177 Nguyễn Tân Văn Trồng trọt 28D
178 Phan Xuân Ngọc Trồng trọt 28D
179 Lê Viết Thông Trồng trọt 28D
180 Lê Hữu Tùng Trồng trọt 28D
181 Võ Văn Phước Trồng trọt 28D
182 Lê Hứa Ngọc Lực Trồng trọt 28D
183 Vũ Thế Sơn Trồng trọt 28D
KHÓA 29
1 Phan Quốc Bảo BVTV 29
2 Nguyễn Văn Cường BVTV 29
3 Lê Văn Ðạt BVTV 29
4 Nguyễn Ðăng Quý Ðức BVTV 29
5 Nguyễn Hiền BVTV 29
6 Trần Thị Thu Hiền BVTV 29
7 Trương Hiệp Hòa BVTV 29
8 Lê Văn Quốc Huy BVTV 29
9 Phan Ðỗ Quốc Hùng BVTV 29
10 Phan Công Kiên BVTV 29
11 Thân Trọng Minh BVTV 29
12 Lê Vũ Ðình Ngân BVTV 29
13 Lê Công Nguyên BVTV 29
14 Phạm Viết Thanh BVTV 29
15 Lê Văn Thuận BVTV 29
16 Hoàng Trọng Tiền BVTV 29
17 Phan Minh Triết BVTV 29
18 Hồ Quốc Trung BVTV 29
19 Hà Thúc Thanh Tùng BVTV 29
20 Nguyễn Dũng Trồng trọt 29
21 Nguyễn Công Dũng Trồng trọt 29
22 Trần Văn Hiếu Trồng trọt 29
23 Lê Hiền Trồng trọt 29
24 Phan Thị Bích Hạnh Trồng trọt 29
25 Ðậu Quốc Khánh Trồng trọt 29
26 Võ Ngọc Lân Trồng trọt 29
27 Ông Thị Hạ Long Trồng trọt 29
28 Văn Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 29
29 Tô Ðỗ Văn Niệm Trồng trọt 29
30 Lê Ðức Phùng Trồng trọt 29
31 Trần Phú Sỹ Trồng trọt 29
32 Hoàng Văn Thịnh Trồng trọt 29
33 Hoàng Văn Tiến Trồng trọt 29
34 Nguyễn Văn Tư Trồng trọt 29
35 Lý Công Toàn Trồng trọt 29
36 Nguyễn Văn Triển Trồng trọt 29
37 Võ Văn Tuấn Trồng trọt 29
38 Lê Tuấn Trồng trọt 29
39 Nguyễn Ðình Vương Trồng trọt 29
KHÓA 30
1 Trần Xuân Duận BVTV 30
2 Dương Viết Hải BVTV 30
3 Trương Thị Diệu Hạnh BVTV 30
4 Hoàng Thị Thu Hằng BVTV 30
5 Lê Trung Hiếu BVTV 30
6 Lê Kim Hoàn BVTV 30
7 Võ Văn Hoàng BVTV 30
8 Trần Ðinh Hưng BVTV 30
9 Phạm Ðức Kiên BVTV 30
10 Lê Thanh Long BVTV 30
11 Nguyễn Thanh Long BVTV 30
12 Nguyễn Thị Thảo Nguyên BVTV 30
13 Nguyễn Dư Phước BVTV 30
14 Nguyễn Văn Quy BVTV 30
15 Dương Văn Tài BVTV 30
16 Ðặng Toàn Thắng BVTV 30
17 Trần Công Thiện BVTV 30
18 Ðinh Công Thuận BVTV 30
19 Văn Ðức Thuận BVTV 30
20 Bùi Phước Trang BVTV 30
21 Lê Hữu Tuấn BVTV 30
22 Trương Văn Bảo Tuấn BVTV 30
23 Lê Văn Tùng BVTV 30
24 Phạm Vũ Bảo Trồng trọt 30
25 Lê Thanh Bình Trồng trọt 30
26 Nguyễn Bình Trồng trọt 30
27 Trần Ngọc Châu Trồng trọt 30
28 Nguyễn Văn Chơn Trồng trọt 30
29 Nguyễn Thị Ngọc Dung Trồng trọt 30
30 Võ Nam Giang Trồng trọt 30
31 Ngô Thị Hạnh Trồng trọt 30
32 Thái Thị Lệ Hằng Trồng trọt 30
33 Nguyễn Hòa Trồng trọt 30
34 Dương Viết Hưng Trồng trọt 30
35 Nguyễn Ðăng Huấn Trồng trọt 30
36 Nguyễn Hương Trồng trọt 30
37 Phạm Ðức Hùng Trồng trọt 30
38 Uông Ðình Hùng Trồng trọt 30
39 Văn Tiến Hựu Trồng trọt 30
40 Võ Khánh Khoa Trồng trọt 30
41 Nguyễn Văn Là Trồng trọt 30
42 Võ Lê Duy Lâm Trồng trọt 30
43 Nguyễn Hương Liên Trồng trọt 30
44 Trần Ðức Luận Trồng trọt 30
45 Trần Văn Mạnh Trồng trọt 30
46 Trần Ðình Ngữ Trồng trọt 30
47 Nguyễn Minh Nhật Trồng trọt 30
48 Hà Thanh Phú Trồng trọt 30
49 Ðoàn Văn Quang Trồng trọt 30
50 Phạm Trường Sơn Trồng trọt 30
51 Phạm Ngọc Thành Trồng trọt 30
52 Nguyễn Văn Thăng Trồng trọt 30
53 Ðặng Hữu Thắng Trồng trọt 30
54 Nguyễn Ðăng Thục Trồng trọt 30
55 Lê Hữu Tin Trồng trọt 30
56 Ngô Thị Trưng Trồng trọt 30
57 Trương Ngọc Tuấn Trồng trọt 30
58 Ðào Anh Vũ Trồng trọt 30
59 Nguyễn Quang Vũ Trồng trọt 30

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay647
  • Tháng hiện tại28,036
  • Tổng lượt truy cập727,786
« tháng 03/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây