Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)

Thứ tư - 01/03/2017 22:33
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)
Danh sách CSV Khoa Nông học Đại học Cao đẳng (K26-K30)
STT Họ tên Lớp Quê quán Địa chỉ cơ quan Điện thoại Email
KHÓA 26
1 Lê Thiên Chiến Trồng trọt 26A Hòa Khánh, Hòa vang, Đà Nẵng      
2 Nguyễn Ngọc Anh Trồng trọt 26A Cẩm Phổ, Hội an, QN      
3 Lê Thị Cúc Trồng trọt 26A Đại Minh, Đại Lộc, QN      
4 Nguyễn Phi Dũng Trồng trọt 26A Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng      
5 Nguyễn Văn Dũng Trồng trọt 26A Phú nhơn, Thành nội TP Huế      
6 Nguyễn Tấn Được Trồng trọt 26A Hành Đức, Nghĩa hành Quảng Ngãi      
7 Trần Đình Bình Hoà Trồng trọt 26A Bình Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên      
8 Lê Quang Hoàng Trồng trọt 26A Thủy Châu, Hương Thủy TT Huế      
9 Phan Văn Hùng Trồng trọt 26A Phú Nhuận, TP Huế      
10 Nguyễn Thanh Hùng Trồng trọt 26A Triệu Long, Triệu Phong, QT      
11 Hoàng Văn Hưng Trồng trọt 26A Diễn Bích, Diễn Châu, NA      
12 Nguyễn Phước Bảo Hưng Trồng trọt 26A Thusnj Thành, TP Huế      
13 Nguyễn Tâm Hưng Trồng trọt 26A        
14 Nguyễn Khoa Huân Trồng trọt 26A Phú Cát, TP Huế      
15 Nguyễn Quốc Khanh Trồng trọt 26A  Triệu Phong, QT      
16 Nguyễn Tiến Lâm Trồng trọt 26A Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
17 Trương Đình Long Trồng trọt 26A        
18 Phan Xuân Long Trồng trọt 26A Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam      
19 Lê Văn Năm Trồng trọt 26A Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam      
20 Phan Phước Vĩnh Nhân Trồng trọt 26A Hương An, Hương Trà, TT Huế      
21 Nguyễn Nhật Phong Trồng trọt 26A Đồng Hới, QB      
22 Nguyễn Thanh Phúc Trồng trọt 26A Quảng Công, Quảng điền, TT Huế      
23 Đoàn Ngọc Quang Trồng trọt 26A Quận 3, TP Đà Nẵng      
24 Nguyễn Thanh Quang Trồng trọt 26A Thủy an, Hương Thủy TT Huế      
25 Trần Đình Lưu Quang Trồng trọt 26A Tân an, Phong dinh, Cần Thơ      
26 Lê Thị Hoa Sen Trồng trọt 26A Triệu Trung, Triệu Phong, QT      
27 Đinh Thiếu Sơn Trồng trọt 26A Quảng Lộc, Quảng Trạch, QB      
28 Nguyễn Bảo Thạch Trồng trọt 26A Vinh Thanh, Phú Vang TT Huế      
29 Trần Quang Thanh Trồng trọt 26A Hải Thượng, Hải Lăng, QT      
30 Nguyễn Đức Thương Trồng trọt 26A Hải Lệ, Hải Lăng, QT      
31 Lê Văn Toàn Trồng trọt 26A Hải Thiện, Hải Lăng, QT      
32 Võ Như Toàn Trồng trọt 26A Bình Nguyên, Thăng Bình, QN      
33 Nguyễn Thị Ái Trà Trồng trọt 26A Thuận Lộc, Huế      
34 Nguyễn Thị Trâm Trồng trọt 26A Phú Thuuaanj, Huế      
35 Lê Thị Trang Trồng trọt 26A Hương Long, Huế      
36 Lê Văn Trinh Trồng trọt 26A Phong Thu, Phong Điền TT Huế      
37 Võ Thanh Tuấn Trồng trọt 26A Quy Nhơn, BĐ      
38 Hoàng Anh Tuấn Trồng trọt 26A Điền Hải, Phong Điền, TT Huế      
39 Nguyễn Xuân Vinh Trồng trọt 26A Quảng Phú, Quảng Điền TT Huế      
40 Đồng Thị Yến Trồng trọt 26A Hòa Khánh, Hòa Vang, Đà Nẵng      
41 Nguyễn Thị Bê Trồng trọt 26B Quảng Hòa, Quảng Điền TT Huế      
42 Nguyễn Hữu Bộ Trồng trọt 26B Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
43 Nguyễn Thị Bông Trồng trọt 26B Vinh Thanh, Phú vang, TT Huế      
44 Nguyễn Thị Thuý Cầm Trồng trọt 26B Văn Hóa, Tuyên Hóa, QB      
45 Ngô Văn Chiến Trồng trọt 26B Hòa Long, Hòa Vang, Đà Nẵng      
46 Nguyễn Đình Chung Trồng trọt 26B Hội an, Quảng Nam      
47 Đỗ Kim Cường Trồng trọt 26B Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi      
48 Đinh Văn Cường Trồng trọt 26B Điện Minh, Điện Bàn, QN      
49 Phan Thị Hoàng Dung Trồng trọt 26B Thủy Trường, Hương Thủy, TT Huế      
50 Lê Đăng Dũng Trồng trọt 26B Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa      
51 Tô Thị Hương Hà Trồng trọt 26B Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh      
52 Hoàng Thị Như Hằng Trồng trọt 26B TP Thanh Hóa      
53 Đồng Thị Diệu Hiền Trồng trọt 26B Phước Quang, Tuy Phước, BĐ      
54 Lê Thị Thu Hoa Trồng trọt 26B Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế      
55 Huỳnh Thanh Hoài Trồng trọt 26B Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi      
56 Ngô Đức Huấn Trồng trọt 26B Cổ Triết, Tam Nông, Vĩnh Phú      
57 Đặng Thị Huế Trồng trọt 26B Xuân Thủy, Lệ Thủy QB      
58 Phan Thị Bích Huệ Trồng trọt 26B Tây Hưng, Tây Sơn, BĐ      
59 Phạm Văn Hùng Trồng trọt 26B Tây Hương, Kon Tum      
60 Lê Thị Thiên Hương Trồng trọt 26B Quân, Nhì, TP Đà Nẵng      
61 Võ Khánh Khang Trồng trọt 26B Viĩnh Thành, Yên Thành, NA      
62 Trần Đắc Lâm Trồng trọt 26B Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
63 Lê Thị Kim Lan Trồng trọt 26B Biên Hòa Đồng Nai      
64 Trần Văn Lên Trồng trọt 26B Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
65 Mai Văn Linh Trồng trọt 26B Hòa Khánh, Hòa Vang, Đà Nẵng      
66 Đàm Quang Lộc Trồng trọt 26B Quân, Nhì, TP Đà Nẵng      
67 Trần Hữu Lục Trồng trọt 26B Hòa Hợp, Hòa Vang, Đà Nẵng      
68 Hoàng Thị Ngân Trồng trọt 26B Quảng Thành, Quảng Điền TT Huế      
69 Hoàng Thị Thiên Nguyệt Trồng trọt 26B Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi      
70 Ngô Khôn Phúc Trồng trọt 26B Hòa Long, Hòa Vang, Đà Nẵng      
71 Lê Đình Phùng Trồng trọt 26B An Thủy, Lệ Thủy, QB      
72 Trần Thị Thuý Phương Trồng trọt 26B Triệu Độ, Triệu Phong, QT      
73 Nguyễn Lương Quang Trồng trọt 26B Thủy Châu, Hương Thủy TT Huế      
74 Nguyễn Phú Quốc Trồng trọt 26B Vĩnh Linh, QT      
75 Lê Công Sơn Trồng trọt 26B Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An      
76 Nguyễn Văn Tấn Trồng trọt 26B Bình Lâm, Thăng Bình, QN      
77 Nguyễn Văn Thắng Trồng trọt 26B Nông Trường Rạng đông, Nam hà      
78 Trần Văn Thanh Trồng trọt 26B Cam Thành, Đông Hà QT      
79 Võ Phúc Thịnh Trồng trọt 26B Triệu Đông, Triệu Phong, QT      
80 Nguyễn Hữu Thư Trồng trọt 26B Viĩnh Thành, Yên Thành, NA      
81 Đỗ Trí Thức Trồng trọt 26B Tam An, Tam Kỳ, QN      
82 Lương Thị Thuỷ Trồng trọt 26B Tam Kỳ, QN      
83 Lê Phước Tín Trồng trọt 26B Mỹ Quang, Phù Mỹ, BĐ      
84 Nguyễn Văn Tín Trồng trọt 26B Quy nhơn, BĐ      
85 Lê Thị Trang Trồng trọt 26B Triệu Đông, Triệu Phong, QT      
86 Phan Minh Triết Trồng trọt 26B Triệu Trung, Triệu Phong, QT      
87 Ngô Viết Tuấn Trồng trọt 26B Thủy Phù, Hương Thủy, TT Huế      
88 Hà Tùng Trồng trọt 26B Điện Phương, Điện Bàn, QN      
89 Nguyễn Thế Việt Trồng trọt 26B Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng      
90 Đoàn Vĩnh Trồng trọt 26B Phú Dương, Phú Vang, TT huế      
91 Nguyễn Văn An Trồng trọt 26C Quế Phú, Quế Sơn, QN      
92 Lê Xuân Quốc Anh Trồng trọt 26C Tây Lộc, Huế      
93 Thái Minh Bảo Trồng trọt 26C Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế      
94 Trần Văn Cần Trồng trọt 26C Tuyên Hóa, QB      
95 Võ Công Chánh Trồng trọt 26C Thủy An, Huế, TT Huế      
96 Nguyễn Thị Minh Châu Trồng trọt 26C Thuận Lộc, Huế      
97 Nguyễn Chí Công Trồng trọt 26C Duy Sơn, Duy Xuyên, QN      
98 Nguyễn Dũng Trồng trọt 26C Điện Bàn, QN      
99 Nguyễn Quang Duy Trồng trọt 26C Cẩm Phố, Hội An, QN      
100 Nguyễn Thanh Hải Trồng trọt 26C Quận Nhì, TP Đà Nẵng      
101 Lê Thị Tâm Hiền Trồng trọt 26C P. Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi      
102 Đặng Ngọc Hiệp Trồng trọt 26C Phú Hiệp, TP Huế      
103 Nguyễn Thị Hoà Trồng trọt 26C Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh      
104 Phan Bá Quốc Hoà Trồng trọt 26C Huế, TT huế      
105 Phan Thanh Hồng Trồng trọt 26C Duy Tân, Duy Xuyên, QN      
106 Lê Bá Hùng Trồng trọt 26C Thọ Xuân, Thanh Hóa      
107 Lương Viết Hùng Trồng trọt 26C Đức Thọ, Hà Tĩnh      
108 Phạm Duy Hưng Trồng trọt 26C Yên Mỹ, Hải Dương      
109 Lê Lương Huy Trồng trọt 26C Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế      
110 Nguyễn Đình Lâm Trồng trọt 26C Khuê Trung, Đà Nẵng      
111 Nguyễn Thị Lê Mẫn Trồng trọt 26C Thủy Xuân, Hương Thủy, TT Huế      
112 Nguyễn Đức Ngọc Minh Trồng trọt 26C Thuận Lộc, Huế      
113 Lê Thị Thuý Nga Trồng trọt 26C Đồng Hới, QB      
114 Hoàng Văn Nhơn Trồng trọt 26C Lộc An, Phú Lộc, TT Huế      
115 Phan Thị Kiều Ninh Trồng trọt 26C Bệnh Viện 1, Nam Hà      
116 Hà Phước Phú Trồng trọt 26C Thạch Giản, Đà Nẵng      
117 Nguyễn Hữu Phước Trồng trọt 26C Điện Thắng, Điện Bàn, QN      
118 Lê Công Quang Trồng trọt 26C Quận 3, TP Đà Nẵng      
119 Hoàng Thị Hồng Quế Trồng trọt 26C Quảng Bình      
120 Nguyễn Sơn Trồng trọt 26C Hải Trí, Hải Lăng, QT      
121 Thái Văn Sơn Trồng trọt 26C Nha Trâng, Khánh Hòa      
122 Bùi Ngọc Minh Tâm Trồng trọt 26C 10 Lê Lợi Huế      
123 Nguyễn Văn Tâm Trồng trọt 26C Điện Phương, Điện Bàn, QN      
124 Tô Ngọc Tấn Trồng trọt 26C Phổ Vinh, Đức Phổ Quảng Ngãi      
125 Trần Nam Thắng Trồng trọt 26C Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang      
126 Trương Thị Trang Thanh Trồng trọt 26C Thủy Phù, Hương Thủy TT Huế      
127 Phan Xuân Thánh Trồng trọt 26C Tam Sơn, Núi Thành, QN      
128 Nguyễn Thị Thảo Trồng trọt 26C Mỹ Thủy, Lệ Thủy, QB      
129 Hoàng Xuân Thiện Trồng trọt 26C Phong Bình, Phong Điền, TT Huế      
130 Nguyễn Văn Thương Trồng trọt 26C Bình Lãnh, Thăng Bình, QN      
131 Thái Thị Thanh Trà Trồng trọt 26C Tây Lộc, Huế      
132 Bùi Văn Tri Trồng trọt 26C Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế      
133 Huỳnh Công Tuyến Trồng trọt 26C Vĩnh Lợi, Huế      
134 Trần Thị Tâm Uyên Trồng trọt 26C 11/2 Nguyễn Công Trứ, Huế      
135 Nguyễn Thế Vân Trồng trọt 26C Thủy Lương, Hương Thủy, TT Huế      
136 Dương Viết Viên Trồng trọt 26C Vỹ Dạ Huế      
137 Lê Thiện Vinh Trồng trọt 26C Vĩnh Linh, QT      
138 Hồ Công Vũ Trồng trọt 26C Phước Lông Tuy Phước, BĐ      
139 Võ Quang Minh Chơn Trồng trọt 26C        
140 Lê Đình Công Trồng trọt 26C        
141 Hà Nhất Duy Trồng trọt 26C        
142 Ngô Văn Hải Trồng trọt 26C        
143 Ngô Xuân Hiền Trồng trọt 26C        
144 Cao Văn Hoàng Trồng trọt 26C        
145 Lê Khắc Hoàng Trồng trọt 26C        
146 Nguyễn Vũ Hoàng Trồng trọt 26C        
147 Dương Đăng Hưng Trồng trọt 26C        
148 Nguyễn Hoàng Hưng Trồng trọt 26C        
149 Lê Huỳnh Trồng trọt 26C        
150 Bùi Đức Kính Trồng trọt 26C        
151 Lê Hồng Kỳ Trồng trọt 26C        
152 Võ Đại Thanh Lâm Trồng trọt 26C        
153 Trần Đức Minh Trồng trọt 26C        
154 Phan Thanh Mỹ Trồng trọt 26C        
155 Hoàng Công Hoài Nam Trồng trọt 26C        
156 Hồ Thị Thanh Nga Trồng trọt 26C        
157 Lê Thi Hương Nga Trồng trọt 26C        
158 Nguyễn Phước Thuật Nhiên Trồng trọt 26C        
159 Trần Quang Nguyên Nhung Trồng trọt 26C        
160 Nguyễn Hữu Phận Trồng trọt 26C        
161 Phan Văn Phi Trồng trọt 26C        
162 Lê Văn Phúc Trồng trọt 26C        
163 Nguyễn Hoàng Phước Trồng trọt 26C        
164 Nguyễn Văn Phú Quang Trồng trọt 26C        
165 Nguyễn Rem Trồng trọt 26C        
166 Trần Hà Sơn Trồng trọt 26C        
167 Nguyễn Lê Đình Thắng Trồng trọt 26C        
168 Nguyễn Thị Xuân Thanh Trồng trọt 26C        
169 Lê Văn Thiện Trồng trọt 26C        
170 Nguyễn Hữu Thọ Trồng trọt 26C        
171 Lê Thị Thu Thuỷ Trồng trọt 26C        
172 Đàm Truyền Nghiêm Tiến Trồng trọt 26C        
173 Trịnh Văn Tiến Trồng trọt 26C        
174 Huỳnh Ngọc Tính Trồng trọt 26C        
175 Nguyễn Hữu Trí Trồng trọt 26C        
176 Nguyễn Văn Trí Trồng trọt 26C        
177 Phạm Đắc Trí Trồng trọt 26C        
178 Nguyễn Hữu Quang Trưởng Trồng trọt 26C        
179 Lê Văn Tú Trồng trọt 26C        
180 Nguyễn Anh Tú Trồng trọt 26C        
181 Lê Cảnh Anh Tuấn Trồng trọt 26C        
182 Nguyễn Tuấn Trồng trọt 26C        
183 Võ Anh Tuấn Trồng trọt 26C        
184 Nguyễn Văn Tuyên Trồng trọt 26C        
KHÓA 27
1 Nguyễn Thị Anh Trồng trọt 27A Đà Nẵng      
2 Phạm Quang Bảo Trồng trọt 27A TP Huế      
3 Kiều Văn Cang Trồng trọt 27A Quy Nhơn, Bình Định      
4 Nguyễn Đặng Minh Chánh Trồng trọt 27A TP Huế      
5 Đoàn Ngọc Có Trồng trọt 27A Quy Nhơn, Bình Định      
6 Phạm Cường Trồng trọt 27A Phù Cát, Bình Định      
7 Trần Thanh Đức Trồng trọt 27A Yên Thành, Nghệ An      
8 Hoàng Hữu Dũng Trồng trọt 27A Triệu Phong, Quảng Trị      
9 Nguyễn Thị Hà Trồng trọt 27A Phong Điền TT Huế      
10 Nguyễn Thị Hóa Trồng trọt 27A Triệu Phong, Quảng Trị      
11 Trần Thị Kim Hòa Trồng trọt 27A Viện Quân y 4      
12 Hoàng Thị Minh Hương Trồng trọt 27A Bố Trạch, Quảng Bình      
13 Trần Quốc Kỳ Trồng trọt 27A Đức Thọ, Hà Tĩnh      
14 Nguyễn Thị Bích Liên Trồng trọt 27A Tuy Phước, Bình Định      
15 Phạm Thị Bích Liễu Trồng trọt 27A Đại Lộc, Quảng Nam      
16 Vũ Tuấn Linh Trồng trọt 27A Việt Yên, Bắc Giang      
17 Phùng Trần Nhất Minh Trồng trọt 27A TP Huế      
18 Đinh Thị Hoa Mỹ Trồng trọt 27A Văn Chấn, Nghĩa Lộ      
19 Nguyễn Thị Tuyết Nga Trồng trọt 27A TP Huế      
20 Võ Thị Hằng Nga Trồng trọt 27A Nghi Xuân, Hà Tĩnh      
21 Võ Văn Nghi Trồng trọt 27A Hoài Đức, Thuận Hải      
22 Nguyễn Hà Nam Phan Trồng trọt 27A Hoội An, Quảng Nam      
23 Phạm Hồng Quảng Trồng trọt 27A Triệu Phong, Quảng Trị      
24 Trần Đình Quý Trồng trọt 27A Phú Thọ      
25 Trần Hà Sơn Trồng trọt 27A Khoái Châu, Hưng Yên      
26 Trần Văn Thăng Trồng trọt 27A Bố Trạch, Quảng Bình      
27 Nguyễn Văn Thành Trồng trọt 27A Quế Sơn, Quảng Nam      
28 Trần Đình Thọ Trồng trọt 27A Triệu Phong, Quảng Trị      
29 Trương Minh Thuận Trồng trọt 27A Quảng Trạch, Quảng Bình      
30 Trần Đức Thuận Trồng trọt 27A Đồng Hới, Quảng Bình      
31 Lê Văn Tú Trồng trọt 27A TP Huế      
32 Lương Anh Tuấn Trồng trọt 27A Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh      
33 Trần Út Trồng trọt 27A Núi Thành, Quảng Nam      
34 Nguyễn Tấn Tuấn Trồng trọt 27A Tam Kỳ, Quảng Nam      
35 Lê Hữu Tiến Trồng trọt 27A Hương Trà, TT Huế      
36 Hoàng Ngọc Anh Trồng trọt 27B TP Huế      
37 Lê Đình Công Trồng trọt 27B Quy Nhơn, Bình Định      
38 Hoàng Văn Cường Trồng trọt 27B TP Huế      
39 Hoàng Thị Kim Hoa Trồng trọt 27B Lệ Thủy, Quảng Bình      
40 Nguyễn Thị Thu Hồng Trồng trọt 27B An Nhơn, Bình Định      
41 Nguyễn Văn Hùng Trồng trọt 27B Đà Nẵng      
42 Trần Thị Hồng Hưng Trồng trọt 27B Đức Phổ, Quảng Ngãi      
43 Lê Cao Khánh Trồng trọt 27B Đại Lộc, Quảng Nam      
44 Lê Hồng Kỳ Trồng trọt 27B Quảng Ninh, Quảng Bình      
45 Lê Đình Kỳ Trồng trọt 27B Hiệp Đức, QN      
46 Huỳnh Hữu Lam Trồng trọt 27B Hoài Nhơn, Bình Đinh      
47 Lê Hứa Ngọc Lực Trồng trọt 27B Quảng Điền, TT Huế      
48 Đoàn Văn Minh Trồng trọt 27B TP Huế      
49 Nguyễn Thị Ngà Trồng trọt 27B Hòa Vang, Đà Nẵng      
50 Nguyễn Thanh Nhàn Trồng trọt 27B Phù Mỹ, Bình Định      
51 Phạm Phú Phát Trồng trọt 27B Tam Kỳ, Quảng Nam      
52 Trần Thị Kim Phụng Trồng trọt 27B Phú Vang, TT Huế      
53 Võ Phú Quang Trồng trọt 27B Bình Sơn, Quảng Ngãi      
54 Nguyễn Quốc Sinh Trồng trọt 27B Tuy Phước, Bình Định      
55 Nguyễn Văn Sinh Trồng trọt 27B Phú Vang, TT Huế      
56 Trương Tấn Thắng Trồng trọt 27B Lệ Thủy, Quảng Bình      
57 Nguyễn Thị Phương Thảo Trồng trọt 27B Đồng Hới, Quảng Bình      
58 Lê Thị Xuân Anh Trồng trọt 27C TP Huế      
59 Lê Công Bé Trồng trọt 27C Quảng Nam      
60 Nguyễn Thị Hòa Bình Trồng trọt 27C TP Huế      
61 Phan Bi Trồng trọt 27C Núi Thành, Quảng Nam      
62 Bùi Phước Chương Trồng trọt 27C TP Huế      
63 Bùi Ngọc Đăng Trồng trọt 27C Quảng Điền, TT Huế      
64 Nguyễn Đức Trồng trọt 27C Đại Lộc, Quảng nam      
65 Ngô Trí Dũng Trồng trọt 27C Quảng Điền TT Huế      
66 Nguyễn Trọng Hiệp Trồng trọt 27C Bình Sơn, Quảng Ngãi      
67 Nguyễn Hữu Hoàng Trồng trọt 27C TP Huế      
68 Trương Quang Hoàng Trồng trọt 27C Thăng Bình, Quảng Nam      
69 Trần Văn Hùng Trồng trọt 27C Tam Kỳ, Quảng Nam      
70 Trần Văn Hưng Trồng trọt 27C Tam Tòa, Đà Nẵng      
71 Nguyễn Đại Hương Trồng trọt 27C Núi Thành, Quảng Nam      
72 Trần Vân Khánh Trồng trọt 27C Kim Thi, Hải Dương      
73 Hoàng Thị Diệu Liên Trồng trọt 27C Thuận Lộc, Huế      
74 Nguyễn Thị  Lý Trồng trọt 27C Thạch Hà, Hà Tĩnh      
75 Đặng Thị Mến Trồng trọt 27C Triệu Phong, Quảng Trị      
76 Lê Thị Hương Nga Trồng trọt 27C Tịnh Gia, Thanh Hóa      
77 Nguyễn Phạm Nguyên Trồng trọt 27C Đà Nẵng      
78 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 27C TP Huế      
79 Nguyễn Đăng Nhật Trồng trọt 27C Vĩnh Linh, Quảng Trị      
80 Nguyễn Văn Nhật Trồng trọt 27C Hoài Nhơn, Bình Định      
81 Lê Thụy Phương Oanh Trồng trọt 27C TP Huế      
82 Lê Văn Phú Trồng trọt 27C Tam Kỳ, Quảng Nam      
83 Võ Văn Phước Trồng trọt 27C Đông Hà, Quảng Trị      
84 Phạm Văn Quý Trồng trọt 27C TP Huế      
85 Bùi Đình Băng Sơn Trồng trọt 27C Phú Lộc, TT Huế      
86 Lê Thị Sương Trồng trọt 27C Tam Kỳ, Quảng Nam      
87 Tôn Thất Tâm Trồng trọt 27C Thạch Gián, Đà Nẵng      
88 Đỗ Đăng Tèo Trồng trọt 27C Phù Cát, Bình Định      
89 Phạm Nguyên Thành Trồng trọt 27C TP Huế      
90 Nguyễn Viết Thu Trồng trọt 27C TX Tuy Hòa, Phú Yên      
91 Văn Thị Thu Thủy Trồng trọt 27C TP Huế      
92 Lê Quế Trân Trồng trọt 27C TP Huế      
93 Lê Thị Thùy Trang Trồng trọt 27C Đà Nẵng      
94 Nguyễn Văn Trí Trồng trọt 27C Diên Khánh, Khánh Hòa      
95 Lê Công Tùng Trồng trọt 27C Dđiện Bàn, Quảng Nam      
96 Nguyễn Út Trồng trọt 27C Tam Kỳ, Quảng Nam      
97 Nguyễn Thị Hoàng Vi Trồng trọt 27C Tuy Phước, Bình Định      
98 Nguyễn Quang Vinh Trồng trọt 27C Phú Vang, TT Huế      
99   Trồng trọt 27C        
100 Nguyễn Văn Bường Trồng trọt 27C        
101 Nguyễn Xuân Chung Trồng trọt 27C        
102 Huỳnh Văn Đại Trồng trọt 27C        
103 Phan Thanh Đáng Trồng trọt 27C        
104 Nguyễn Hòa Điền Trồng trọt 27C        
105 Nguyễn Công Diêu Trồng trọt 27C        
106 Lê Thanh Hải Trồng trọt 27C        
107 Nguyễn Quang Hải Trồng trọt 27C        
108 Đoàn Viết Hiền Trồng trọt 27C        
109 Trần Thị Thu Hồng Trồng trọt 27C        
110 Nguyễn Văn Hương Trồng trọt 27C        
111 Lê Thị Thu Hường Trồng trọt 27C        
112 Ngô Viết Huy Trồng trọt 27C        
113 Phan Khanh Trồng trọt 27C        
114 Đặng An Khánh Trồng trọt 27C        
115 Trần Ngọc Lân Trồng trọt 27C        
116 Dương Công Lộc Trồng trọt 27C        
117 Phan Đình Long Trồng trọt 27C        
118 Huỳnh Văn Lý Trồng trọt 27C        
119 Lê Thị Quang Minh Trồng trọt 27C        
120 Nguyễn Văn Minh Trồng trọt 27C        
121 Nguyễn Thị Lê Na Trồng trọt 27C        
122 Bùi  Nam Trồng trọt 27C        
123 Trương Văn Nhâm Trồng trọt 27C        
124 Đặng Hùng Phi Trồng trọt 27C        
125 Hà Thế Phương Trồng trọt 27C        
126 Lê Hồng Sơn Trồng trọt 27C        
127 Vũ Thế Sơn Trồng trọt 27C        
128 Cao Hữu Sỹ Trồng trọt 27C        
129 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 27C        
130 Nguyễn Văn Thanh Trồng trọt 27C        
131 Trần Công Thanh Trồng trọt 27C        
132 Trần Văn Thanh Trồng trọt 27C        
133 Huỳnh Ngọc Tính Trồng trọt 27C        
134 Trần Ngọc Tính Trồng trọt 27C        
135 Lê Vĩnh Triết Trồng trọt 27C        
136 Lê Trọng Trường Trồng trọt 27C        
137 Nguyễn Anh Tú Trồng trọt 27C        
138 Nguyễn Tấn Tuấn Trồng trọt 27C        
139 Huỳnh Ngọc Tùng Trồng trọt 27C        
140 Lê Hữu Tùng Trồng trọt 27C        
141 Nguyễn Tất Tùng Trồng trọt 27C        
142 Trần Thanh Việt Trồng trọt 27C        
KHÓA 28
1 Nguyễn Thị Kim Anh Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
2 Lê Thị Hải Âu Trồng trọt 28A        
3 Trần Ngọc Bằng Trồng trọt 28A Tam Kỳ, Quảng Nam      
4 Trương Công Cường Trồng trọt 28A        
5 Ngô Quốc Dũng Trồng trọt 28A        
6 Ngô Đắc Hiệp Trồng trọt 28A        
7 Lê Hiên Trồng trọt 28A        
8 Phan Gia Hưng Trồng trọt 28A Quận 3, TP Đà Nẵng      
9 Nguyễn Thị Hương Trồng trọt 28A        
10 Nguyễn Thị Hoa Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
11 Mai Văn Hào Trồng trọt 28A Đại Lộc, Quảng Nam      
12 Trần Thị Hoài Trồng trọt 28A Hưng Nguyên, Nghệ An      
13 Văn Thị Thanh Huyền Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
14 Phan Nguyên Hy Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
15 Đỗ Lê Cẩm Hà Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
16 Đỗ Thanh Hải Trồng trọt 28A Tây Sơn, Bình Định      
17 Trương Thị Lanh Trồng trọt 28A        
18 Lê Thị Thanh Loan Trồng trọt 28A Triệu Phong, Quảng Trị      
19 Trần Thành Long Trồng trọt 28A Sơn Tinh, Quảng Ngãi      
20 Lê Văn Lập Trồng trọt 28A Hương Thủy, TT Huế      
21 Nguyễn Quang Men Trồng trọt 28A Huyện Giằng, Quảng Nam      
22 Nguyễn Văn Nam Trồng trọt 28A Quảng Ninh, Quảng Bình      
23 Huỳnh Thị Nga Trồng trọt 28A Pleiku, Gia Lai      
24 Hoàng Hoài Ngọc Trồng trọt 28A Hoài Ân, Bình Định      
25 Võ Văn Nhân Trồng trọt 28A        
26 Tôn Thất Phúc Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
27 Đặng Xuân Quang Trồng trọt 28A        
28 Nguyễn Văn Quang Trồng trọt 28A Phong Điền, TT Huế      
29 Trương Như Sơn Trồng trọt 28A Tiên Phước, Quảng Nam      
30 Võ Văn Sửu Trồng trọt 28A Triệu Phong, Quảng Trị      
31 Nguyễn Thăng Trồng trọt 28A Phú Vang, TT Huế      
32 Nguyễn Bá Thi Trồng trọt 28A Phong Điền, TT Huế      
33 Ngô Công Thiện Trồng trọt 28A Núi Thành, Quảng Nam      
34 Trần Công Thiện Trồng trọt 28A        
35 Nguyễn Thương Thương Trồng trọt 28A        
36 Hồ Thị Yên Thuỷ Trồng trọt 28A Phú Vang, TT Huế      
37 Trần Thị Thuý Trồng trọt 28A Hải Lăng, Quảng Trị      
38 Nguyễn Thị Hồng Thái Trồng trọt 28A Thái Nguyên      
39 Bùi Chiến Thắng Trồng trọt 28A Đông Hưng, Thái Bình      
40 Nguyễn Hữu Thực Trồng trọt 28A Triệu Sơn, Thanh Hóa      
41 Vĩnh Tâm Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
42 Phan Văn Tâm Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
43 Võ  Tấn Trồng trọt 28A        
44 Trần Xuân Tình Trồng trọt 28A Quảng Ninh, Quảng Bình      
45 Hồ Xuân Tú Trồng trọt 28A Huế, TT Huế      
46 Hồ Vinh Trồng trọt 28A TP Đà Nẵng      
47 Lý văn Vỹ Trồng trọt 28A TX Sơn Tây, Hà Tây      
48 Nguyễn Long An Trồng trọt 28B        
49 Trần Thị Ngọc Anh Trồng trọt 28B TP Đà Nẵng      
50 Nguyễn Lương An Trồng trọt 28B Tam Kỳ, Quảng Nam      
51 Lê Văn Ái Trồng trọt 28B Hương Thủy, TT Huế      
52 Lê Ngọc Bình Trồng trọt 28B Hải Lăng, Quảng Trị      
53 Hoàng Đình Chiến Trồng trọt 28B Yên Định, Thanh Hóa      
54 Trương Đức Minh Danh Trồng trọt 28B Huế, TT Huế      
55 Đoàn chí Dân Trồng trọt 28B        
56 Phạm Đình Dũng Trồng trọt 28B NT Việt Trung, Quảng bình      
57 Trần Đăng Hiệp Trồng trọt 28B        
58 Lương Ngọc Hòa Trồng trọt 28B        
59 Võ Thị Thanh Huyền Trồng trọt 28B Thạch Hà, Hà Tĩnh      
60 Phạm Thị Thu Hằng Trồng trọt 28B Đông Hưng, Thái Bình      
61 Bùi Văn Khân Trồng trọt 28B Quảng Ninh, Quảng Bình      
62 Võ Đức Khá Trồng trọt 28B Huế, TT Huế      
63 Nguyễn Nam Kháng Trồng trọt 28B        
64 Nguyễn Quốc Khánh Trồng trọt 28B        
65 Nguyễn Thị Ngọc Lan Trồng trọt 28B Phong Điền, TT Huế      
66 Ngô Đức Lâm Trồng trọt 28B Hương Thủy, TT Huế      
67 Nguyễn Thị Hồng Liên Trồng trọt 28B        
68 Trần Thị Thanh Loan Trồng trọt 28B Hương Trà, TT Huế      
69 Trần Văn Lành Trồng trọt 28B Thăng Bình, Quảng Nam      
70 Phạm Bá Lợi Trồng trọt 28B Phong Điền, TT Huế      
71 Nguyễn Thị Thanh Mai Trồng trọt 28B Đồng Hới, Quảng Bình      
72 Nguyễn Văn Minh Trồng trọt 28B Thanh Chương, Nghệ An      
73 Phạm Hiếu Nhân Trồng trọt 28B Lệ Thủy, Quảng Bình      
74 Nguyễn Thành Nhân Trồng trọt 28B Phú Vang, TT Huế      
75 Phạm Phú Quý Trồng trọt 28B Núi Thành, Quảng Nam      
76 Võ Văn Sang Trồng trọt 28B Hải Lăng, Quảng Trị      
77 Trịnh Thị Sen Trồng trọt 28B Quảng Trạch, Quảng Bình      
78 Lê Thị Sương Trồng trọt 28B Triệu Phong, Quảng Trị      
79 Nguyễn Tấn Tam Trồng trọt 28B Núi Thành, Quảng Nam      
80 Lê Đình Thương Trồng trọt 28B Huế, TT Huế      
81 Cao Thị Thúy Trồng trọt 28B Hương Thủy, TT Huế      
82 Ngô Nam Thắng Trồng trọt 28B Vinh, Nghệ An      
83 Võ Thành Thìn Trồng trọt 28B Thăng Bình, Quảng Nam      
84 Trần Ngọc Yến Trang Trồng trọt 28B TP Hồ Chí Minh      
85 Hồ Quang Trung Trồng trọt 28B TX Hà Tĩnh, Hà Tĩnh      
86 Lê Công Tuấn Trồng trọt 28B Nghĩa Đàn, Nghệ An      
87 Trần Văn Tý Trồng trọt 28B Huê, TT Huế      
88 Phạm Cảnh Tú Trồng trọt 28B Cục hậu Cần Quân Khu 4      
89 Hoàng Đức Từ Trồng trọt 28B Đông Hà, Quảng Trị      
90 Nguyễn Văn Tuấn Trồng trọt 28B        
91 Lê Thị Ái Vân Trồng trọt 28B        
92 Nguyễn Thị Kim Ánh Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
93 Đỗ Thị Bình Trồng trọt 28C        
94 Bùi Công Bình Trồng trọt 28C        
95 Lê Như Cương Trồng trọt 28C Đức Thọ, Hà Tĩnh      
96 Đoàn Đại Cương Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
97 Lê Thị Anh Đào Trồng trọt 28C NT Lệ Ninh, Quảng Bình      
98 Ngô Tùng Đức Trồng trọt 28C Hương Thủy, TT Huế      
99 Phạm Anh Đức Trồng trọt 28C Lệ Thủy, quảng Bình      
100 Ngô Công Dực Trồng trọt 28C Gio Linh, quảng Trị      
101 Bùi Lê Đức Hóa Trồng trọt 28C        
102 Hồ Thị Thu Hà Trồng trọt 28C Phú Lộc, TT Huế      
103 Phạm Thị Hồng Hà Trồng trọt 28C Tam Kỳ, Quảng Nam      
104 Trương Thị Hồng Hải Trồng trọt 28C Nghi Lộc, Nghệ An      
105 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trồng trọt 28C Vĩnh Linh, Quảng Trị      
106 Phạm Thanh Hùng Trồng trọt 28C Sơn Tinh, quảng Ngãi      
107 Lê Thúc Long Trồng trọt 28C Hương Thủy, TT Huế      
108 Huỳnh Nam Long Trồng trọt 28C Phú Lộc, TT Huế      
109 Phan Thanh Lộc Trồng trọt 28C Đồng Hới, Quảng Bình      
110 Hà Xuân Minh Trồng trọt 28C Hương Trà, TT Huế      
111 Phan Xuân Phong Trồng trọt 28C Phong Điền, TT Huế      
112 Hỳnh Văn Quang Trồng trọt 28C Núi Thành, Quảng Nam      
113 Nguyễn Viết Quang Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
114 Đặng Nguyên Quân Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
115 Hồ Thị  Thoa Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
116 Trương Thu Trồng trọt 28C Hòa Vang, Đà Nẵng      
117 Võ Xuân Thuyền Trồng trọt 28C        
118 Hồ Thị Thủy Trồng trọt 28C Triệu Phong, Quảng Trị      
119 Nguyễn Thị Cẩm Thủy Trồng trọt 28C Huế, TT Huế      
120 Huỳnh Thị Thanh Thủy Trồng trọt 28C Hương Trà, TT Huế      
121 Đoàn Nam Thành Trồng trọt 28C Bố Trạch, Quảng Bình      
122 Nguyễn Đức Thành Trồng trọt 28C Gio Linh, Quảng Trị      
123 Trần Văn Thắng Trồng trọt 28C Núi Thành, Quảng Nam      
124 Nguyễn Lê Đình Thắng Trồng trọt 28C Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk      
125 Hồ Quốc Thăng Trồng trọt 28C Hương Thủy, TT Huế      
126 Đỗ Thị Thanh Tâm Trồng trọt 28C Quảng Trạch, Quảng Bình      
127 Lê Thành Trung Trồng trọt 28C Thăng Bình, Quảng Nam      
128 Nguyễn Hữu Hoài Trung Trồng trọt 28C Hôc Môn, Gia Định      
129 Hứa Chấn Trí Trồng trọt 28C        
130 Nguyễn Ngọc Tuyến Trồng trọt 28C Thọ Xuân, Thanh Hóa      
131 Nguyễn Anh Tuấn Trồng trọt 28C Hải Lăng, Quảng Trị      
132 Nguyễn Cao Ty Trồng trọt 28C An Nhơn, Bình Định      
133 Nguyễn Tài Trồng trọt 28C Hòa Vang, Đà Nẵng      
134 Hoàng Quốc Việt Trồng trọt 28C NT Việt Trung, Quảng Bình      
135 Nguyễn Thị Xuân Trồng trọt 28C Đông Hà, quảng Trị      
136 Phạm Đình Long Trồng trọt 28C        
137 Phạm Văn Anh Trồng trọt 28D Tam Kỳ, Quảng Nam      
138 Hoàng Kim Bảo Trồng trọt 28D Cam Lộ, Quảng Trị      
139 Lê Khắc Kỳ Bảo Trồng trọt 28D        
140 Nguyễn Thị Thanh Bình Trồng trọt 28D Yên Định, Thanh Hóa      
141 Phan Đình Chung Trồng trọt 28D Hương Trà, TT Huế      
142 Nguyễn Trần Huy Cường Trồng trọt 28D        
143 Trương Đình Dũng Trồng trọt 28D Thạch Hà, Hà Tĩnh      
144 Đặng Duy Đức Trồng trọt 28D Bình Sơn, Quảng Ngãi      
145 Lương Thị Hồng Hương Trồng trọt 28D Huê, TT Huế      
146 Hà Thị Thu Hằng Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
147 Phạm Quang Anh Khôi Trồng trọt 28D Huê, TT Huế      
148 Lê Thị Mỹ Linh Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
149 Nguyễn Xuân Lộc Trồng trọt 28D Hải Lăng, Quảng Trị      
150 Lương Quang Lý Trồng trọt 28D Đại Lộc, Quảng Nam      
151 Nguyễn Ngọc Minh Trồng trọt 28D Phú Lộc, TT Huế      
152 Trần Thị Diệu Minh Trồng trọt 28D Huê, TT Huế      
153 Nguyễn Khắc Mạnh Trồng trọt 28D Hải Lăng, Quảng Trị      
154 Trần Văn Nhơn Trồng trọt 28D Hòa Cường, Đà Nẵng      
155 Lê Viết Nhu Trồng trọt 28D Hương Trà, TT Huế      
156 Đỗ Văn Nhuần Trồng trọt 28D Gia Lương, Hà Bắc      
157 Trần Ngọc Nhật Trồng trọt 28D        
158 Tô Đỗ Văn Niêm Trồng trọt 28D        
159 Lê Thị Thanh Phương Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
160 Nguyễn Viêt Phương Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
161 Lê Hồng Phong Trồng trọt 28D Bình Sơn, Quảng Ngãi      
162 Nguyễn Yên Phong Trồng trọt 28D Yên Khánh, Ninh Bình      
163 Nguyễn Văn Phú Trồng trọt 28D Đại Lộc, Quảng Nam      
164 Nguyễn Quang Quốc Trồng trọt 28D Lệ Thủy, Quảng Bình      
165 Đoàn Minh Sang Trồng trọt 28D An Nhơn, Bình Định      
166 Lê Thị Hồng Sâm Trồng trọt 28D Bố Trạch, Quảng Bình      
167 Võ Thuận Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
168 Phạm Thị Cẩm Thúy Trồng trọt 28D Phong Điền, TT Huế      
169 Phan Việt Thành Trồng trọt 28D Thanh Trì, Hà Nội      
170 Nguyễn Đình Thành Trồng trọt 28D Hương Thủy, TT Huế      
171 Trương Công Thành Trồng trọt 28D Bố Trạch, Quảng Bình      
172 Nguyễn Phạm Xuân Thảo Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
173 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Trồng trọt 28D Huế, TT Huế      
174 Nguyễn Văn Triển Trồng trọt 28D        
175 Bùi Văn Tý Trồng trọt 28D Cam Lộ, Quảng Trị      
176 Trần Ngọc Tính Trồng trọt 28D Hiệp Đức, Quảng Nam      
177 Nguyễn Tân Văn Trồng trọt 28D Núi Thành, Quảng Nam      
178 Phan Xuân Ngọc Trồng trọt 28D Lệ Thủy, Quảng Bình      
179 Lê Viết Thông Trồng trọt 28D Triệu Phong, Quảng Trị      
180 Lê Hữu Tùng Trồng trọt 28D Hòa Vang, Đà Nẵng      
181 Võ Văn Phước Trồng trọt 28D Đông Hà, Quảng Trị      
182 Lê Hứa Ngọc Lực Trồng trọt 28D Quảng Điền, TT Huế      
183 Vũ Thế Sơn Trồng trọt 28D Hà Đông, Hà Tây      
KHÓA 29
1 Phan Quốc Bảo BVTV 29        
2 Nguyễn Văn Cường BVTV 29        
3 Lê Văn Ðạt BVTV 29        
4 Nguyễn Ðăng Quý Ðức BVTV 29        
5 Nguyễn Hiền BVTV 29        
6 Trần Thị Thu Hiền BVTV 29        
7 Trương Hiệp Hòa BVTV 29        
8 Lê Văn Quốc Huy BVTV 29        
9 Phan Ðỗ Quốc Hùng BVTV 29        
10 Phan Công Kiên BVTV 29        
11 Thân Trọng Minh BVTV 29        
12 Lê Vũ Ðình Ngân BVTV 29        
13 Lê Công Nguyên BVTV 29        
14 Phạm Viết Thanh BVTV 29        
15 Lê Văn Thuận BVTV 29        
16 Hoàng Trọng Tiền BVTV 29        
17 Phan Minh Triết BVTV 29        
18 Hồ Quốc Trung BVTV 29        
19 Hà Thúc Thanh Tùng BVTV 29        
20 Nguyễn Dũng Trồng trọt 29        
21 Nguyễn Công Dũng Trồng trọt 29        
22 Trần Văn Hiếu Trồng trọt 29        
23 Lê Hiền Trồng trọt 29        
24 Phan Thị Bích Hạnh Trồng trọt 29        
25 Ðậu Quốc Khánh Trồng trọt 29        
26 Võ Ngọc Lân Trồng trọt 29        
27 Ông Thị Hạ Long Trồng trọt 29        
28 Văn Thị Thanh Nhàn Trồng trọt 29        
29 Tô Ðỗ Văn Niệm Trồng trọt 29        
30 Lê Ðức Phùng Trồng trọt 29        
31 Trần Phú Sỹ Trồng trọt 29        
32 Hoàng Văn Thịnh Trồng trọt 29        
33 Hoàng Văn Tiến Trồng trọt 29        
34 Nguyễn Văn Tư Trồng trọt 29        
35 Lý Công Toàn Trồng trọt 29        
36 Nguyễn Văn Triển Trồng trọt 29        
37 Võ Văn Tuấn Trồng trọt 29        
38 Lê Tuấn Trồng trọt 29        
39 Nguyễn Ðình Vương Trồng trọt 29        
KHÓA 30
1 Trần Xuân Duận BVTV 30        
2 Dương Viết Hải BVTV 30        
3 Trương Thị Diệu Hạnh BVTV 30        
4 Hoàng Thị Thu Hằng BVTV 30        
5 Lê Trung Hiếu BVTV 30        
6 Lê Kim Hoàn BVTV 30        
7 Võ Văn Hoàng BVTV 30        
8 Trần Ðinh Hưng BVTV 30        
9 Phạm Ðức Kiên BVTV 30        
10 Lê Thanh Long BVTV 30        
11 Nguyễn Thanh Long BVTV 30        
12 Nguyễn Thị Thảo Nguyên BVTV 30        
13 Nguyễn Dư Phước BVTV 30        
14 Nguyễn Văn Quy BVTV 30        
15 Dương Văn Tài BVTV 30        
16 Ðặng Toàn Thắng BVTV 30        
17 Trần Công Thiện BVTV 30        
18 Ðinh Công Thuận BVTV 30        
19 Văn Ðức Thuận BVTV 30        
20 Bùi Phước Trang BVTV 30        
21 Lê Hữu Tuấn BVTV 30        
22 Trương Văn Bảo Tuấn BVTV 30        
23 Lê Văn Tùng BVTV 30        
24 Phạm Vũ Bảo Trồng trọt 30        
25 Lê Thanh Bình Trồng trọt 30        
26 Nguyễn Bình Trồng trọt 30        
27 Trần Ngọc Châu Trồng trọt 30        
28 Nguyễn Văn Chơn Trồng trọt 30        
29 Nguyễn Thị Ngọc Dung Trồng trọt 30        
30 Võ Nam Giang Trồng trọt 30        
31 Ngô Thị Hạnh Trồng trọt 30        
32 Thái Thị Lệ Hằng Trồng trọt 30        
33 Nguyễn Hòa Trồng trọt 30        
34 Dương Viết Hưng Trồng trọt 30        
35 Nguyễn Ðăng Huấn Trồng trọt 30        
36 Nguyễn Hương Trồng trọt 30        
37 Phạm Ðức Hùng Trồng trọt 30        
38 Uông Ðình Hùng Trồng trọt 30        
39 Văn Tiến Hựu Trồng trọt 30        
40 Võ Khánh Khoa Trồng trọt 30        
41 Nguyễn Văn Là Trồng trọt 30        
42 Võ Lê Duy Lâm Trồng trọt 30        
43 Nguyễn Hương Liên Trồng trọt 30        
44 Trần Ðức Luận Trồng trọt 30        
45 Trần Văn Mạnh Trồng trọt 30        
46 Trần Ðình Ngữ Trồng trọt 30        
47 Nguyễn Minh Nhật Trồng trọt 30        
48 Hà Thanh Phú Trồng trọt 30        
49 Ðoàn Văn Quang Trồng trọt 30        
50 Phạm Trường Sơn Trồng trọt 30        
51 Phạm Ngọc Thành Trồng trọt 30        
52 Nguyễn Văn Thăng Trồng trọt 30        
53 Ðặng Hữu Thắng Trồng trọt 30        
54 Nguyễn Ðăng Thục Trồng trọt 30        
55 Lê Hữu Tin Trồng trọt 30        
56 Ngô Thị Trưng Trồng trọt 30        
57 Trương Ngọc Tuấn Trồng trọt 30        
58 Ðào Anh Vũ Trồng trọt 30        
59 Nguyễn Quang Vũ Trồng trọt 30        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay268
  • Tháng hiện tại9,515
  • Tổng lượt truy cập189,663
« tháng 03/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây