Danh sách CSV Khoa Tài nguyên đất & MTNN Đại học Cao đẳng (K41-K45)

Thứ tư - 01/03/2017 03:50
Danh sách CSV Khoa Tài nguyên đất & MTNN Đại học Cao đẳng (K41-K45)
STT Họ tên Lớp Niên khóa
  KHÓA 46    
1 Trần An Quản lý đất 46A 2012-2016
2 Đặng Châu Anh Quản lý đất 46A 2012-2016
3 Nguyễn Tuấn Anh Quản lý đất 46A 2012-2016
4 Trần Bá Cao Quản lý đất 46A 2012-2016
5 Võ Thị Chung Quản lý đất 46A 2012-2016
6 Đoàn Văn Cường Quản lý đất 46A 2012-2016
7 Hồ Minh Đĩnh Quản lý đất 46A 2012-2016
8 Huỳnh Thị Đông Quản lý đất 46A 2012-2016
9 Nguyễn Ngọc Đức Quản lý đất 46A 2012-2016
10 Đoàn Văn Dũng Quản lý đất 46A 2012-2016
11 Đặng Ngọc Minh Dương Quản lý đất 46A 2012-2016
12 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Quản lý đất 46A 2012-2016
13 Trần Thị Thanh Hà Quản lý đất 46A 2012-2016
14 Hoàng Thị Ngọc Hân Quản lý đất 46A 2012-2016
15 Đinh Thúy Hằng Quản lý đất 46A 2012-2016
16 Đinh Thị Hiền Quản lý đất 46A 2012-2016
17 Phan Thị Thu Hiền Quản lý đất 46A 2012-2016
18 Nguyễn Hữu Hiếu Quản lý đất 46A 2012-2016
19 Phạm Văn Bảo Hoàng Quản lý đất 46A 2012-2016
20 Trần Nhật Hùng Quản lý đất 46A 2012-2016
21 Nguyễn Xuân Huy Quản lý đất 46A 2012-2016
22 Trần Đức Huyến Quản lý đất 46A 2012-2016
23 Hồ Đăng Khoa Quản lý đất 46A 2012-2016
24 Nguyễn Công Lành Quản lý đất 46A 2012-2016
25 Nguyễn Thị Thùy Linh Quản lý đất 46A 2012-2016
26 Nguyễn Trần Khánh Linh Quản lý đất 46A 2012-2016
27 Đặng Đình Lực Quản lý đất 46A 2012-2016
28 Trần Thị Yến Ly Quản lý đất 46A 2012-2016
29 Nguyễn Diệu My Quản lý đất 46A 2012-2016
30 Nguyễn Phú Năng Quản lý đất 46A 2012-2016
31 Lê Trọng Nghĩa Quản lý đất 46A 2012-2016
32 Võ Đức Ngọc Quản lý đất 46A 2012-2016
33 Huỳnh Văn Nhật Quản lý đất 46A 2012-2016
34 Nguyễn Thị Lan Nhi Quản lý đất 46A 2012-2016
35 Trần Thị Nhung Quản lý đất 46A 2012-2016
36 Trần Châu Tôn ái Nữ Quản lý đất 46A 2012-2016
37 Lê Thị Hồng Phúc Quản lý đất 46A 2012-2016
38 Lê Thị Phương Quản lý đất 46A 2012-2016
39 Đặng Thị Hồng Phương Quản lý đất 46A 2012-2016
40 Trương Thị Dạ Phương Quản lý đất 46A 2012-2016
41 Châu Khắc Quang Quản lý đất 46A 2012-2016
42 Hồ Văn Quang Quản lý đất 46A 2012-2016
43 Võ Trọng Quý Quản lý đất 46A 2012-2016
44 Lê Thị Quyên Quản lý đất 46A 2012-2016
45 Phan Xuân Sơn Quản lý đất 46A 2012-2016
46 Nguyễn Thị Thu Thảo Quản lý đất 46A 2012-2016
47 Nguyễn Quốc Thịnh Quản lý đất 46A 2012-2016
48 Nguyễn Xuân Toàn Quản lý đất 46A 2012-2016
49 Phan Thị Mai Trang Quản lý đất 46A 2012-2016
50 Phan Anh Tú Quản lý đất 46A 2012-2016
51 Đặng Ngọc Tuấn Quản lý đất 46A 2012-2016
52 Đỗ Vạn Tuần Quản lý đất 46A 2012-2016
53 Phùng Nhật Tuyên Quản lý đất 46A 2012-2016
54 Nguyễn Quốc Việt Quản lý đất 46A 2012-2016
55 Trương Công Vũ Quản lý đất 46A 2012-2016
56 Lê Thị Xuân Yến Quản lý đất 46A 2012-2016
57 Phan Thanh Hoài Quản lý đất 46B 2012-2016
58 Lê Vũ Quản lý đất 46B 2012-2016
59 Hoàng Quang Linh Quản lý đất 46B 2012-2016
60 Nguyễn Trắc Bá Ẩn Quản lý đất 46B 2012-2016
61 Nguyễn Thị Biên Quản lý đất 46B 2012-2016
62 Nguyễn Tấn Cường Quản lý đất 46B 2012-2016
63 BHLing Thị  Dan Quản lý đất 46B 2012-2016
64 Cao Thị Dung Quản lý đất 46B 2012-2016
65 Nguyễn Trùng Dương Quản lý đất 46B 2012-2016
66 Lê Đức Hậu Quản lý đất 46B 2012-2016
67 Trần Thị Thu Hiền Quản lý đất 46B 2012-2016
68 Trần Thị Hoa Quản lý đất 46B 2012-2016
69 Võ Tá Hoàng Quản lý đất 46B 2012-2016
70 Dương Thị Huệ Quản lý đất 46B 2012-2016
71 Võ Văn Huy Quản lý đất 46B 2012-2016
72 Thái Văn Hưng Quản lý đất 46B 2012-2016
73 Phan Văn Khang Quản lý đất 46B 2012-2016
74 Dương Quốc Đăng Khoa Quản lý đất 46B 2012-2016
75 Phạm Trịnh Phương Lan Quản lý đất 46B 2012-2016
76 Nguyễn Thị Lành Quản lý đất 46B 2012-2016
77 Lê Lâm Quản lý đất 46B 2012-2016
78 Trần Thị Hoài Linh Quản lý đất 46B 2012-2016
79 Phạm Nhật Luý Quản lý đất 46B 2012-2016
80 Trần Văn Minh Quản lý đất 46B 2012-2016
81 Võ Lê Anh Minh Quản lý đất 46B 2012-2016
82 Nguyễn Thị My My Quản lý đất 46B 2012-2016
83 Ngô Thị Kim Ngân Quản lý đất 46B 2012-2016
84 Nhan Thị Kiều Ngân Quản lý đất 46B 2012-2016
85 Phạm Phương Nguyên Quản lý đất 46B 2012-2016
86 Nguyễn Văn Phong Nhã Quản lý đất 46B 2012-2016
87 Trần Minh Phúc Quản lý đất 46B 2012-2016
88 Nguyễn Đức  Phương Quản lý đất 46B 2012-2016
89 Phạm Minh Phương Quản lý đất 46B 2012-2016
90 Phạm Phước Quang Quản lý đất 46B 2012-2016
91 Nguyễn Huỳnh Minh Quý Quản lý đất 46B 2012-2016
92 Lâm Thanh  Sơn Quản lý đất 46B 2012-2016
93 Lê Thuận Nhật Tân Quản lý đất 46B 2012-2016
94 Lê Quang Thành Quản lý đất 46B 2012-2016
95 Đặng Văn Thịnh Quản lý đất 46B 2012-2016
96 Nguyễn Vi Thịnh Quản lý đất 46B 2012-2016
97 Lang Văn Thưởng Quản lý đất 46B 2012-2016
98 Bùi Thị Hà Trang Quản lý đất 46B 2012-2016
99 Trương Minh Trang Quản lý đất 46B 2012-2016
100 Trương Minh Trường Quản lý đất 46B 2012-2016
101 Trần Minh Tuấn Quản lý đất 46B 2012-2016
102 Lê Thị Cẩm Tú Quản lý đất 46B 2012-2016
103 Phạm Thị Viên Quản lý đất 46B 2012-2016
104 Nguyễn Văn Vinh Quản lý đất 46B 2012-2016
105 Đặng Châu Trường Vy Quản lý đất 46B 2012-2016
106 Nguyễn Đoàn Thị Hải Yến Quản lý đất 46B 2012-2016
107 Lương Văn Anh Quản lý đất 46B 2012-2016
108 Võ Văn Nhật Chung Quản lý đất 46B 2012-2016
109 Trần Thị Ngọc Hà Quản lý đất 46B 2012-2016
110 Nguyễn Thị Hiền Quản lý đất 46B 2012-2016
111 Trần Hoàng Huy Quản lý đất 46B 2012-2016
112 Nguyễn Thị Kim Mẫn Quản lý đất 46B 2012-2016
113 Bùi Hồ Thanh Nhật Quản lý đất 46B 2012-2016
114 Nguyễn Đắc Phương Quản lý đất 46B 2012-2016
115 Nguyễn Thị Qui Phượng Quản lý đất 46B 2012-2016
116 Lê Thành Quang Quản lý đất 46B 2012-2016
117 Nguyễn Đức  Qúa Quản lý đất 46B 2012-2016
118 Trương Thị Thúy Quản lý đất 46B 2012-2016
119 Nguyễn Quang  Tuấn Quản lý đất 46B 2012-2016
120 Võ Thị Thùy An Quản lý đất 46B 2012-2016
121 Trần Hồng Hạnh Quản lý đất 46B 2012-2016
122 Đỗ Thị Thu Hiền Quản lý đất 46B 2012-2016
123 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt Quản lý đất 46B 2012-2016
124 Nguyễn Phan Nhật Quỳnh Quản lý đất 46B 2012-2016
125 Hoàng Ngọc Thái Quản lý đất 46B 2012-2016
126 Lưu Thị Phương Thảo Quản lý đất 46B 2012-2016
127 Nguyễn Văn Sử Quản lý đất 46B 2012-2016
128 Đinh Thị Đỏ Quản lý đất 46B 2012-2016
129 Đinh Văn Mâm Quản lý đất 46B 2012-2016
130 Phạm Văn Re Quản lý đất 46B 2012-2016
131 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
132 Nguyễn Phương Duyên Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
133 Trần Huy Gia Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
134 Nguyễn Văn Lộc Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
135 Lê Văn Mến Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
136 Nguyễn Văn Nguyện Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
137 Phan Văn Nhựt Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
138 Lê Văn Quý Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
139 Nguyễn Văn Tài Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
140 Nguyễn Ngọc Thành Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
141 Phan Văn Trung Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
142 Trương Tấn Đạt Quản lý thị trường BĐS 46 2012-2016
143 Trần Minh Hiếu CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
144 Đặng Hoàng Nhật Linh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
145 Nguyễn Thị Châu Loan CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
146 Nguyễn Thị Kim Anh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
147 Hoàng Thị Chanh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
148 Lê Thị Chín CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
149 Nguyễn Hữu Quốc Cường CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
150 Trần Thị Đào CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
151 Nguyễn Thành Đồng CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
152 Nguyễn Văn Đức CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
153 Nguyễn Văn Guynh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
154 Nguyễn Thị Lệ Hằng CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
155 Hồ Thị Ngọc Hồng CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
156 Phạm Thị Huyên CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
157 Phan Nguyễn Nghĩa Huyền CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
158 Nguyễn Thị Mai Hương CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
159 Trần Thị Thu Hương CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
160 Nguyễn Tú Long CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
161 Nguyễn Thị My Ly CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
162 Nguyễn Trường Nghĩa CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
163 Trương Thị Minh Nguyệt CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
164 Hoàng Thị Nhung CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
165 Nguyễn Thị Nhung CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
166 Nguyễn Thị Ngọc Oanh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
167 Nguyễn Thị Phượng CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
168 Đinh Văn Quả CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
169 Hồ Thị Hoa Quỳnh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
170 Lê Văn Quý CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
171 Nguyễn Quang Rinh CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
172 Lê Thị Tân CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
173 Phan Văn Thành CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
174 Trần Trung Thành CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
175 Lê Phụ Thái CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
176 Nguyễn Thành Tin CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
177 Lê Quang Trì CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
178 Kiều Công Văn CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
179 Hoàng Vũ CĐ Quản lý đất 47 2013-2016
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay959
  • Tháng hiện tại28,870
  • Tổng lượt truy cập405,376
« tháng 06/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây