Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K41-K45)

Thứ ba - 28/02/2017 22:14
Danh sách CSV Khoa Thủy sản Đại học- Cao đẳng (K41-K45)
STT Họ tên Niên khóa
  KHÓA 41  
1 Trương Thụy Bảo Ngư y 41
2 Nguyễn Duy Bắc Ngư y 41
3 Hoàng Thị Bông Ngư y 41
4 Thân Thị Ngọc Cẩm Ngư y 41
5 Đỗ Thị Kim Cúc Ngư y 41
6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Ngư y 41
7 Nguyễn Thị Bích Đào Ngư y 41
8 Lê Viết Đạt Ngư y 41
9 Trần Vĩnh Đạt Ngư y 41
10 Nguyễn Thị Giang Ngư y 41
11 Hoàng Thị Ly Hương Ngư y 41
12 Lương Thị Hoài Hương Ngư y 41
13 Cao Ngọc Hùng Ngư y 41
14 Lê Hùng Ngư y 41
15 Nguyễn Thị Hiền Ngư y 41
16 Nguyễn Văn Hiếu Ngư y 41
17 Nguyễn Hữu Hoá Ngư y 41
18 Nguyễn Văn Khánh Ngư y 41
19 Hoàng Lê Lâm Ngư y 41
20 Nguyễn Thị Loan Ngư y 41
21 Nguyễn Văn Nghĩa Ngư y 41
22 Dương Đức Nhã Ngư y 41
23 Đỗ Minh Nhật Ngư y 41
24 Hồ Thị Diễm Nhi Ngư y 41
25 Nguyễn Thị Nhớ Ngư y 41
26 Trần Hoàng Phú Ngư y 41
27 Nguyễn Quang Phụng Ngư y 41
28 Lê Văn Quang Ngư y 41
29 Lê Văn Anh Quốc Ngư y 41
30 Trương Nguyễn Anh Quốc Ngư y 41
31 Phạm Thị Như Quỳnh Ngư y 41
32 Nguyễn Ngọc Sơn Ngư y 41
33 Nguyễn Văn Sỹ Ngư y 41
34 Nguyễn Cữu Tư Ngư y 41
35 Tô Minh Tâm Ngư y 41
36 Trần Thị Tâm Ngư y 41
37 Hoàng Văn Tân Ngư y 41
38 Trần Văn Thìn Ngư y 41
39 Trương Nhật Thành Ngư y 41
40 Trần Thái Thọ Ngư y 41
41 Nguyễn Viết Thường Ngư y 41
42 Lê Thị Thuyền Ngư y 41
43 Bùi Tiến Ngư y 41
44 Hoàng Hữu Trung Ngư y 41
45 Nguyễn Quang Trí Ngư y 41
46 Hồ Công Tỵ Ngư y 41
47 Diệp Minh Tuấn Ngư y 41
48 Trần Thị Hải Yến Ngư y 41
49 Cao Thị Lệ Thu Ngư y 41
50 Phan Văn Anh Thủy sản 41A
51 Võ Phan Bình Thủy sản 41A
52 Bùi Trung Bỉnh Thủy sản 41A
53 Ma Khánh Châu Thủy sản 41A
54 Phạm Văn Châu Thủy sản 41A
55 Lê Thị Kim Chi Thủy sản 41A
56 Đặng Ngọc Thuỳ Dương Thủy sản 41A
57 Nguyễn Hải Dương Thủy sản 41A
58 Trần Duy Diễn Thủy sản 41A
59 Nguyễn Thanh Duyệt Thủy sản 41A
60 Trần Tuấn Đạt Thủy sản 41A
61 Trần Văn Đồng Thủy sản 41A
62 Đào Sỹ Đề Thủy sản 41A
63 Lê Hoàng Đức Thủy sản 41A
64 Phan Thị Thu Hằng Thủy sản 41A
65 Phan Thị Thuý Hằng Thủy sản 41A
66 Lê Tiến Hữu Thủy sản 41A
67 Tôn Nữ Ngọc Hải Thủy sản 41A
68 Phan Văn Nhật Hồng Thủy sản 41A
69 Nguyễn Trung Hậu Thủy sản 41A
70 Trương Đình Hiền Thủy sản 41A
71 Nguyễn Đình Hiệp Thủy sản 41A
72 Hồ Đức Hiếu Thủy sản 41A
73 Tôn Thị Hoá Thủy sản 41A
74 Nguyễn Văn Khánh Thủy sản 41A
75 Phan Ngọc Khoa Thủy sản 41A
76 Hoàng Kim Lân Thủy sản 41A
77 Trần Thị Làn Thủy sản 41A
78 Phạm Văn Lai Thủy sản 41A
79 Nguyễn Thị Loan Thủy sản 41A
80 Đinh Viết Lự Thủy sản 41A
81 Lê Ngọc Luân Thủy sản 41A
82 Nguyễn Minh Luận Thủy sản 41A
83 Trần Văn Minh Thủy sản 41A
84 Phạm Thị Nga Thủy sản 41A
85 Nguyễn Thị ánh Ngọc Thủy sản 41A
86 Phạm Viết Nhân Thủy sản 41A
87 Lê Văn Nhàn Thủy sản 41A
88 Nguyễn Công Nhật Thủy sản 41A
89 Nguyễn Thị Kiều Nhi Thủy sản 41A
90 Phan Thị Thuỳ Nhiên Thủy sản 41A
91 Nguyễn Thị Ni Thủy sản 41A
92 Lý Thị Cẩm Oanh Thủy sản 41A
93 Trần Viết Phước Thủy sản 41A
94 Đoàn Đại Phúc Thủy sản 41A
95 Nguyễn Hữu Phụng Thủy sản 41A
96 Bùi Văn Quốc Thủy sản 41A
97 Phạm Anh Quốc Thủy sản 41A
98 Tô Việt Tân Thủy sản 41A
99 Trần Văn Tường Thủy sản 41A
100 Nguyễn Thị Tưởng Thủy sản 41A
101 Phạm Thái Thủy sản 41A
102 Võ Thị Thái Thủy sản 41A
103 Trần Đình Thông Thủy sản 41A
104 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thủy sản 41A
105 Nguyễn Văn Thạch Thủy sản 41A
106 Đặng Phước Thạnh Thủy sản 41A
107 Nguyễn Thị Thi Thủy sản 41A
108 Nguyễn Duy Thịnh Thủy sản 41A
109 Trần Đức Thịnh Thủy sản 41A
110 Trần Quốc Thịnh Thủy sản 41A
111 Hồ Văn Thu Thủy sản 41A
112 Phan  Tiến Thủy sản 41A
113 Hoàng Trọng Toàn Thủy sản 41A
114 Phan Thị Trà Thủy sản 41A
115 Nguyễn Thị Ngọc Trang Thủy sản 41A
116 Phan Thị Hà Trang Thủy sản 41A
117 Hồ Công Trường Thủy sản 41A
118 Trần Xuân Tuấn Thủy sản 41A
119 Hoàng Văn Việt Thủy sản 41A
120 Lê Thị Thuý Việt Thủy sản 41A
121 Phạm Thị Như ý Thủy sản 41A
122 Nguyễn Xuân Liệu Thủy sản 41A
123 Trần Thị Quỳnh Nhi Thủy sản 41A
124 Lê Đức Bình Thủy sản 41B
125 Nguyễn Viết Bình Thủy sản 41B
126 Trần Văn Bình Thủy sản 41B
127 Huỳnh Bốn Thủy sản 41B
128 Võ Đình Chí Thủy sản 41B
129 Phạm Thị Cúc Thủy sản 41B
130 Nguyễn Công Danh Thủy sản 41B
131 Phạm Văn Dũng Thủy sản 41B
132 Trần Xuân Giàu Thủy sản 41B
133 Huỳnh Thị Giang Thủy sản 41B
134 Lê Đức Hải Thủy sản 41B
135 Nguyễn Minh Hải Thủy sản 41B
136 Phan Văn Hải Thủy sản 41B
137 Trần Thị Hạnh Thủy sản 41B
138 Võ Thị Hạnh Thủy sản 41B
139 Vũ Thị Hải Hồng Thủy sản 41B
140 Nguyễn Thị Hiên Thủy sản 41B
141 Phan Hữu Hợp Thủy sản 41B
142 Hoàng Đăng Hoà Thủy sản 41B
143 Tuyển Thị Vành Khuyên Thủy sản 41B
144 Nguyễn Văn Linh Thủy sản 41B
145 Lê Huyền Long Thủy sản 41B
146 Trương Văn Long Thủy sản 41B
147 Bùi Xuân Mão Thủy sản 41B
148 Đặng Thị Mai Thủy sản 41B
149 Phạm Thị Tuyết Mai Thủy sản 41B
150 Đặng Duy Minh Thủy sản 41B
151 Trần Thị Minh Thủy sản 41B
152 Trần Thị Mỹ Thủy sản 41B
153 Bùi Rô Na Thủy sản 41B
154 Nguyễn Đình Phi Thủy sản 41B
155 Hoàng Xuân Nhật Thủy sản 41B
156 Đinh Thị Phương Thủy sản 41B
157 Huỳnh Thị Mỹ Phượng Thủy sản 41B
158 Nguyễn Phú Thủy sản 41B
159 Trương Thị Phụng Thủy sản 41B
160 Nguyễn Hà Quảng Thủy sản 41B
161 Nguyễn Hữu Quốc Thủy sản 41B
162 Phạm Anh  Quốc Thủy sản 41B
163 Đỗ Hữu Sáu Thủy sản 41B
164 Nguyễn Thanh Sơn Thủy sản 41B
165 Trương Thế Sơn Thủy sản 41B
166 Viên Hàn Sơn Thủy sản 41B
167 Nguyễn Thị Sang Thủy sản 41B
168 Nguyễn Thị Hồng Thanh Thủy sản 41B
169 Lương Quang Tưởng Thủy sản 41B
170 Phan Vũ Thành Thủy sản 41B
171 Trần Thắng Thủy sản 41B
172 Phạm Công Thạnh Thủy sản 41B
173 Trương Thể Thủy sản 41B
174 Hoàng Thị Bảo Thu Thủy sản 41B
175 Nguyễn Bá Thuyên Thủy sản 41B
176 Nguyễn Hữu Tiến Thủy sản 41B
177 Phạm Tiến Thủy sản 41B
178 Phùng Bá Tiến Thủy sản 41B
179 Bùi Trọng Toàn Thủy sản 41B
180 Lê Thị Trai Thủy sản 41B
181 Mai Thị Trang Thủy sản 41B
182 Nguyễn Xuân Tuân Thủy sản 41B
183 Trần Quốc Tuấn Thủy sản 41B
184 Nguyễn Quang Tuyển Thủy sản 41B
185 Lê Ngọc Ty Thủy sản 41B
186 Mai Thị Cẩm Vân Thủy sản 41B
187 Nguyễn Thị Kiều Vân Thủy sản 41B
188 Trần Thị Thuý Vân Thủy sản 41B
189 Lê Văn Vương Thủy sản 41B
190 Lê Thanh Vũ Thủy sản 41B
191 Huỳnh Đức Chính Thủy sản 41B
192 Hồ Văn Quý Thủy sản 41B
193 Hoàng Thị Phương Lan Thủy sản 41B
194 Huỳnh Thị Diệu Nga Thủy sản 41B
195 Huỳnh Thị Nhật Mỹ Thủy sản 41B
196 Lê Thanh Tài Thủy sản 41B
197 Lê Xuân Tiến Thủy sản 41B
198 Lý Đức Dũng Thủy sản 41B
199 Nguyễn Hoàng Linh Thủy sản 41B
200 Nguyễn Hữu Duẫn Thủy sản 41B
201 Nguyễn Ngọc Sáng Thủy sản 41B
202 Nguyễn Quốc Cao Thủy sản 41B
203 Nguyễn Thị Huệ Thủy sản 41B
204 Nguyễn Trí Khiêm Thủy sản 41B
205 Nguyễn Việt Trung Thủy sản 41B
206 Nguyễn Xuân Châu Thủy sản 41B
207 Phan Thiên Long Thủy sản 41B
208 Phan Văn Kiên Thủy sản 41B
209 Trần Đức Tuấn Thủy sản 41B
210 Trần Phú Hữu Thủy sản 41B
211 Trần Quốc Việt Thủy sản 41B
212 Trần Thị Lệ Thủy sản 41B
213 Từ Ngọc Hoàng Thủy sản 41B
214 Phạm Bảo Quốc Thủy sản 41B
  KHÓA 42  
1 Nguyễn Xuân Anh  CĐ Thủy sản  42
2 Nguyễn Thị Ngọc Bảo  CĐ Thủy sản  42
3 Hà Văn Bình  CĐ Thủy sản  42
4 Lê Thị Thuỳ Duyên  CĐ Thủy sản  42
5 Nguyễn Quốc Đại  CĐ Thủy sản  42
6 Nguyễn Lê Sỹ Đức  CĐ Thủy sản  42
7 Nguyễn Hữu Hải  CĐ Thủy sản  42
8 Võ Công Hải  CĐ Thủy sản  42
9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  CĐ Thủy sản  42
10 Lê Thị Thúy Hằng  CĐ Thủy sản  42
11 Phạm Thị Hiên  CĐ Thủy sản  42
12 Nguyễn Thị Hiền  CĐ Thủy sản  42
13 Cao Hoà  CĐ Thủy sản  42
14 Nguyễn Thị Kim Huệ  CĐ Thủy sản  42
15 Nguyễn Đức Hùng  CĐ Thủy sản  42
16 Hoàng Minh Gia Khang  CĐ Thủy sản  42
17 Huỳnh Thị Mỹ Linh  CĐ Thủy sản  42
18 Trần Thị Lụa  CĐ Thủy sản  42
19 Phan Ngọc Khánh Ly  CĐ Thủy sản  42
20 Chế Thị Diệu Mỹ  CĐ Thủy sản  42
21 Trần Thị Hằng Nga  CĐ Thủy sản  42
22 Nguyễn Thị Kiều Oanh  CĐ Thủy sản  42
23 Nguyễn Thị Quyên  CĐ Thủy sản  42
24 Hồ Thị Thìn  CĐ Thủy sản  42
25 Nguyễn Thanh Thuận  CĐ Thủy sản  42
26 Bùi Thị Thương  CĐ Thủy sản  42
27 Nguyễn Thị Trầm  CĐ Thủy sản  42
28 Lê Đình Tuấn  CĐ Thủy sản  42
29 Trần Văn Tuấn  CĐ Thủy sản  42
30 Hoàng Quốc Vũ  CĐ Thủy sản  42
31 Nguyễn Đức Dũng Ngư y 42
32 Nguyễn Tiến Đạt Ngư y 42
33 Trần Thị Minh Hải Ngư y 42
34 Đoàn Xuân Hảo Ngư y 42
35 Phạm Văn Hân Ngư y 42
36 Nguyễn Thị Hằng Ngư y 42
37 Ngô Thị ánh Hiền Ngư y 42
38 Trần Đức Hiền Ngư y 42
39 Lê Hoàng Ngư y 42
40 Hoàng Kim Hòa Ngư y 42
41 Lê Thành Hưng Ngư y 42
42 Hoàng Thị Mỹ Hương Ngư y 42
43 Phạm Thị Diệu Hương Ngư y 42
44 Ngô Đức Hữu Ngư y 42
45 Võ Công Khoa Ngư y 42
46 Hồ Ngọc Linh Ngư y 42
47 Trần Đức Lượng Ngư y 42
48 Võ Văn Miên Ngư y 42
49 Hồ Thị Ngân Ngư y 42
50 Nguyễn Thỵ Kim Ngân Ngư y 42
51 Cao Thị Nhung Ngư y 42
52 Nguyễn Thị Nhung Ngư y 42
53 Huỳnh Khánh Phúc Ngư y 42
54 Lê Xuân Phúc Ngư y 42
55 Hoàng Thị Mỹ Phương Ngư y 42
56 Nguyễn Thị Diễm Phương Ngư y 42
57 Văn Viết Quan Ngư y 42
58 Trần Văn Quỳnh Ngư y 42
59 Lê Hoài Tâm Ngư y 42
60 Nguyễn Xuân Thanh Ngư y 42
61 Trần Văn Thắng Ngư y 42
62 Nguyễn Minh Thi Ngư y 42
63 Nguyễn Khoa Thiện Ngư y 42
64 Ngô Văn Đức Thịnh Ngư y 42
65 Nguyễn Thị Thúy Ngư y 42
66 Lường Thị út Thư Ngư y 42
67 Nguyễn Thị Tình Ngư y 42
68 Phan Chánh Tín Ngư y 42
69 Lê Duy Toàn Ngư y 42
70 Nguyễn Đình Trường Ngư y 42
71 Nguyễn Hồng Trường Ngư y 42
72 Phùng Đình Tư Ngư y 42
73 Nguyễn Thanh Tựu Ngư y 42
74 Phan Thị Vân Ngư y 42
75 Nguyễn Ngọc Vĩnh Ngư y 42
76 Phạm Thị Tuý Hoa Ngư y 42
77 Trần Hữu Đạt Ngư y 42
78 Hà Thanh Hoà Ngư y 42
79 Nguyễn Văn Ngọc Ngư y 42
80 Lường Thị út Thư Ngư y 42
81 Hoàng Kim Ân Thủy sản 42
82 Thân Văn Bắc Thủy sản 42
83 Trần Thị Búp Thủy sản 42
84 Phạm Viết Chiến Thủy sản 42
85 Phan Quốc Cường Thủy sản 42
86 Nguyễn Quang Dịnh Thủy sản 42
87 Trần Thị Kim Dung Thủy sản 42
88 Võ Thị Thuỳ Dương Thủy sản 42
89 Trần Thị Đào Thủy sản 42
90 Nguyễn Văn Đại Thủy sản 42
91 Nguyễn Thị Đạt Thủy sản 42
92 Nguyễn Văn Hữu Đức Thủy sản 42
93 Nguyễn Đình Hàm Thủy sản 42
94 Hoàng Thị Ngọc Hân Thủy sản 42
95 Trần Thị Hậu Thủy sản 42
96 Vương Công Hậu Thủy sản 42
97 Đinh Thị Hiền Thủy sản 42
98 Hồ Thị Hiệp Thủy sản 42
99 Lê Xuân Hoà Thủy sản 42
100 Khổng Hoài Thủy sản 42
101 Nguyễn Thị Hoài Thủy sản 42
102 Nguyễn Thị Hoài Thủy sản 42
103 Hoàng Thị Hồng Thủy sản 42
104 Phan Thị ánh Hội Thủy sản 42
105 Lê Quang Huấn Thủy sản 42
106 Nguyễn Thị Huệ Thủy sản 42
107 Võ Thị Kiều Thủy sản 42
108 Huỳnh Nhật Kin Thủy sản 42
109 Phan Thị Lan Thủy sản 42
110 Phan Thị Hương Lan Thủy sản 42
111 Nguyễn Thị Là Thủy sản 42
112 Trương Thị Lành Thủy sản 42
113 Nguyễn Thị Lân Thủy sản 42
114 Nguyễn Văn Lộc Thủy sản 42
115 Hồ Thị Mau Thủy sản 42
116 Dương Hoàng Mẫn Thủy sản 42
117 Võ Thị Thanh Na Thủy sản 42
118 Phan Xuân Nam Thủy sản 42
119 Trần Nàn Thủy sản 42
120 Phan Thị Phi Nga Thủy sản 42
121 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thủy sản 42
122 Nguyễn Thị Nhung Thủy sản 42
123 Nguyễn Thị Niềm Thủy sản 42
124 Nguyễn Thị Nương Thủy sản 42
125 Lê Thị Kim Oanh Thủy sản 42
126 Nguyễn Thị Yến Phi Thủy sản 42
127 Phạm Như Phi Thủy sản 42
128 Hồ Tấn Phong Thủy sản 42
129 Hoàng Hữu Phúc Thủy sản 42
130 Nguyễn Phúc Thủy sản 42
131 Nguyễn Đức Phúc Thủy sản 42
132 Hoàng Tuấn Phương Thủy sản 42
133 Đào Minh Phước Thủy sản 42
134 Nguyễn Hồng Phước Thủy sản 42
135 Nguyễn Ngọc Quyết Thủy sản 42
136 Lê Quang Quý Thủy sản 42
137 Bùi Thị Sen Thủy sản 42
138 Võ Ngọc Sơn Thủy sản 42
139 Nguyễn Văn Hữu Tâm Thủy sản 42
140 Nguyễn Xuân Tâm Thủy sản 42
141 Hoàng Minh Tấn Thủy sản 42
142 Ngô Đức Thành Thủy sản 42
143 Trương Thị Thảo Thủy sản 42
144 Nguyễn Văn Thạnh Thủy sản 42
145 Cao Văn Thắng Thủy sản 42
146 Đoàn Văn Thắng Thủy sản 42
147 Trần Hữu Thịnh Thủy sản 42
148 Trần Thị Hồng Thơm Thủy sản 42
149 Nguyễn Thị Thu Thủy sản 42
150 Nguyễn Thị Lệ Thu Thủy sản 42
151 Cái Thị Diệu Thùy Thủy sản 42
152 Võ Thị Thúy Thủy sản 42
153 Đoàn Quang Thực Thủy sản 42
154 Lê Minh Tiến Thủy sản 42
155 Nguyễn Thị Ngọc Trang Thủy sản 42
156 Nguyễn Thị Thanh Trang Thủy sản 42
157 Trần Thị Huyền Trang Thủy sản 42
158 Lê Thị Thuý Trinh Thủy sản 42
159 Trần Thị Tuyết Trinh Thủy sản 42
160 Mai Bá Khánh Trình Thủy sản 42
161 Nguyễn Thị Đăng Trình Thủy sản 42
162 Phan Xuân Minh Trí Thủy sản 42
163 Nguyễn Lê Bảo Trung Thủy sản 42
164 Nguyễn Mộng Truyền Thủy sản 42
165 Huỳnh Văn Tuấn Thủy sản 42
166 Hà Thị Điền Tuyết Thủy sản 42
167 Nguyễn Thị Tuyết Thủy sản 42
168 Ngô Thị ái Vân Thủy sản 42
169 Lê Thiên Quốc Việt Thủy sản 42
170 Phan Văn Vĩ Thủy sản 42
171 Cao Đức Hiếu Vỉnh Thủy sản 42
172 Nguyễn Thị Thu Yến Thủy sản 42
173 Nguyễn Cảnh Tuyến Thủy sản 42
174 Lê Thị Diệu Hiền Thủy sản 42
175 Nguyễn Đức Việt Hưng Thủy sản 42
176 Hoàng Xuân Lam Thủy sản 42
177 Trần Thị Như Thủy sản 42
178 Lê Quang Phong Thủy sản 42
179 Lê Quốc Phong Thủy sản 42
180 Huỳnh Thiện Phước Thủy sản 42
181 Lê Thị Thoa Thủy sản 42
  KHÓA 43  
1 Võ Thị Hồng Hạnh CĐ Thủy sản 43
2 Lê Văn Vĩnh Lộc CĐ Thủy sản 43
3 Huỳnh Ngọc Tuyền CĐ Thủy sản 43
4 Nguyễn Văn Bình CĐ Thủy sản 43
5 Nguyễn Viết Công CĐ Thủy sản 43
6 Nguyễn Văn Cường CĐ Thủy sản 43
7 Nguyễn Viết Cường CĐ Thủy sản 43
8 Cao Thị Diễm CĐ Thủy sản 43
9 Đinh Dũng CĐ Thủy sản 43
10 Nguyễn Thị Cẩm Hồng CĐ Thủy sản 43
11 Lê Đức Khánh CĐ Thủy sản 43
12 Nguyễn Duy Khánh CĐ Thủy sản 43
13 Đỗ Kỷ CĐ Thủy sản 43
14 Lê Văn Linh CĐ Thủy sản 43
15 Hoàng Thị Phương Ly CĐ Thủy sản 43
16 Hoàng Dũng Nguyên CĐ Thủy sản 43
17 Dương Đức Thành Nhân CĐ Thủy sản 43
18 Hoàng Văn Nhiên CĐ Thủy sản 43
19 Dương Hoài Sơn CĐ Thủy sản 43
20 Huỳnh Thị Thu Sương CĐ Thủy sản 43
21 Nguyễn Quang Sỹ CĐ Thủy sản 43
22 Lê Thị Tâm CĐ Thủy sản 43
23 Nguyễn Đình Tân CĐ Thủy sản 43
24 Nguyễn Ngọc Thu CĐ Thủy sản 43
25 Nguyễn Thị Thuận CĐ Thủy sản 43
26 Hồ Thị Thúy CĐ Thủy sản 43
27 Trần Quang Trình CĐ Thủy sản 43
28 Nguyễn Xuân Trung CĐ Thủy sản 43
29 Nguyễn Thị Thanh Truyền CĐ Thủy sản 43
30 Đặng Phước Trường CĐ Thủy sản 43
31 Nguyễn Thị Cẩm Vân CĐ Thủy sản 43
32 Phạm Hoàng Vũ CĐ Thủy sản 43
33 Nguyễn Quang Y CĐ Thủy sản 43
34 Hoàng Thị Vân Anh MT-NLTS 43
35 Nguyễn Ngọc Bích MT-NLTS 43
36 Nguyễn Văn Chương MT-NLTS 43
37 Nguyễn Dược MT-NLTS 43
38 Lê Quốc Đạt MT-NLTS 43
39 Nguyễn Khôi Điền MT-NLTS 43
40 Dương Phương Đông MT-NLTS 43
41 Nguyễn Thị Ngọc Hà MT-NLTS 43
42 Nguyễn Thị Thúy Hải MT-NLTS 43
43 Đậu Thị Hằng MT-NLTS 43
44 Nguyễn Văn Hiệp MT-NLTS 43
45 Ngô Thị Hoa MT-NLTS 43
46 Phạm Xuân Hùng MT-NLTS 43
47 Lê Thị Mỹ Khanh MT-NLTS 43
48 Hà Văn Khánh MT-NLTS 43
49 Lê Minh Khoa MT-NLTS 43
50 Nguyễn Đắc Anh Khoa MT-NLTS 43
51 Nguyễn Văn Lãm MT-NLTS 43
52 Nguyễn Mãnh MT-NLTS 43
53 Hà Văn Mùi MT-NLTS 43
54 Hồ Thị Ngọc MT-NLTS 43
55 Lê Thị Phương Nhi MT-NLTS 43
56 Hoàng Thị Thùy Nhơn MT-NLTS 43
57 Ngô Thị Thiện Nhu MT-NLTS 43
58 Mai Văn Phong MT-NLTS 43
59 Phan Lưu Thanh Phú MT-NLTS 43
60 Phạm Thị Phượng MT-NLTS 43
61 Tào Ngọc Quang MT-NLTS 43
62 Hoàng Tài MT-NLTS 43
63 Trần Ngọc Diệu Tâm MT-NLTS 43
64 Trần Thanh MT-NLTS 43
65 Hồ Công Thành MT-NLTS 43
66 Nguyễn Văn Thành MT-NLTS 43
67 Hồ Thị Thắm MT-NLTS 43
68 Lê Thị Minh Thi MT-NLTS 43
69 Trần Thị Thuỷ MT-NLTS 43
70 Nguyễn Thị Thu Thương MT-NLTS 43
71 Đỗ Thị Thuỷ Tiên MT-NLTS 43
72 Nguyễn Minh Tiến MT-NLTS 43
73 Phan Cảnh Toàn MT-NLTS 43
74 Lê Vũ Tuấn MT-NLTS 43
75 Trần Thị ánh Tuyết MT-NLTS 43
76 Hoàng Văn Tùng MT-NLTS 43
77 Nguyễn Thị Vinh MT-NLTS 43
78 Phan Đại Bàng Ngư y 43
79 Hoàng Sáu Bảo Ngư y 43
80 Lê Thái Hải Ngư y 43
81 Trần Nguyễn Minh Dương Ngư y 43
82 Phạm Thị Bích Hạnh Ngư y 43
83 Võ Đình Hoài Ngư y 43
84 Nguyễn Xuân Hoàn Ngư y 43
85 Nguyễn Thanh Huy Ngư y 43
86 Đoàn Lành Ngư y 43
87 Trần Thị Lê Ngư y 43
88 Phan Thị Mơ Ngư y 43
89 Trương Ngọc My Ngư y 43
90 Phan Văn Nguyên Ngư y 43
91 Phan Viết Quang Ngư y 43
92 Văn Hữu Quang Ngư y 43
93 Nguyễn Quốc Ngư y 43
94 Lê Quang Quý Ngư y 43
95 Hồ Văn Sơn Ngư y 43
96 Vương Nhất Sinh Ngư y 43
97 Hồ Văn Song Ngư y 43
98 Trần Văn Tưởng Ngư y 43
99 Nguyễn Hoàn Thành Ngư y 43
100 Trần Long Thành Ngư y 43
101 Đỗ Chiến Thắng Ngư y 43
102 Nguyễn Hữu Thắng Ngư y 43
103 Phạm Xuân Thạnh Ngư y 43
104 Nguyễn Đức Tế Ngư y 43
105 Lê Văn Tứ Ngư y 43
106 Trương Viết Trình Ngư y 43
107 Nguyễn Vĩnh Triệu Ngư y 43
108 Đinh Văn Tuân Ngư y 43
109 Nguyễn Minh Tín Ngư y 43
110 Hoàng Đăng Vượng Ngư y 43
111 Đào Quang Vỹ Ngư y 43
112 Nguyễn Ngọc Lan Anh Thủy sản 43
113 Trương Quang Cường Thủy sản 43
114 Hồ Thị Diễm Châu Thủy sản 43
115 Đặng Văn Dương Thủy sản 43
116 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Thủy sản 43
117 Phan Văn Đạt Thủy sản 43
118 Trần Thị Giang Thủy sản 43
119 Đinh Thị Như Hương Thủy sản 43
120 Vũ Thị Thanh Hương Thủy sản 43
121 Nguyễn Thị Hà Thủy sản 43
122 Phan Văn Mười Hai Thủy sản 43
123 Nguyễn Thị ánh Hồng Thủy sản 43
124 Nguyễn Thanh Hậu Thủy sản 43
125 Nguyễn Thị Hiền Thủy sản 43
126 Nguyễn Ngọc Hưng Thủy sản 43
127 Lê Thị Thu Hoài Thủy sản 43
128 Nguyễn Thị Luân Thủy sản 43
129 Trương Công Mùi Thủy sản 43
130 Dương Thị Thuý Ngọc Thủy sản 43
131 Lê Thị Ngọc Thủy sản 43
132 Hồ Thị Nghĩa Thủy sản 43
133 Trần Thị Nhàn Thủy sản 43
134 Phan Thị Mỹ Nhường Thủy sản 43
135 Nguyễn Lương Tiểu Niên Thủy sản 43
136 Võ Thị Hà Ny Thủy sản 43
137 Lê Đức Phương Thủy sản 43
138 Nguyễn Văn Phường Thủy sản 43
139 Dương Văn Phục Thủy sản 43
140 Bùi Hữu Quý Thủy sản 43
141 Nguyễn Tấn Quý Thủy sản 43
142 Nguyễn Thị Quyên Thủy sản 43
143 Hoàng Văn Sơn Thủy sản 43
144 Trần Quang Sơn Thủy sản 43
145 Đậu Đình Sắc Thủy sản 43
146 Ngô Sang Thủy sản 43
147 Nguyễn Thị Tình Thủy sản 43
148 Mai Xuân Tâm Thủy sản 43
149 Trần Nhật Tân Thủy sản 43
150 Lê Văn Tài Thủy sản 43
151 Hoàng Thị Thu Thái Thủy sản 43
152 Nguyễn Ngọc Thản Thủy sản 43
153 Nguyễn Văn Thắng Thủy sản 43
154 Trần Vũ Thạch Thủy sản 43
155 Lâm Thị Kim Thi Thủy sản 43
156 Lê Thị Thúy Thủy sản 43
157 Lê Đức Thịnh Thủy sản 43
158 Nguyễn Minh  Thuận Thủy sản 43
159 Võ Thị Minh Tiến Thủy sản 43
160 Phan Xuân Tú Thủy sản 43
161 Trần Công Trình Thủy sản 43
162 Phan Thị Hà Trâm Thủy sản 43
163 Thái Hữu Trang Thủy sản 43
164 Nguyễn Thị Trầm Thủy sản 43
165 Lê Nhật Trường Thủy sản 43
166 Võ Văn Trường Thủy sản 43
167 Trần Văn Tuấn Thủy sản 43
168 Lê Minh Tuệ Thủy sản 43
169 Lê Thị Như Uyên Thủy sản 43
170 Lê Văn Việt Thủy sản 43
171 Nguyễn Tuấn Vũ Thủy sản 43
  KHÓA 44  
1 Ngô Văn Mùi CĐ Thủy sản 44
2 Huỳnh Tấn Tèo CĐ Thủy sản 44
3 Trần Thị Thanh Thuỷ CĐ Thủy sản 44
4 Lê Thị Thuý An CĐ Thủy sản 44
5 Cao Quang Anh CĐ Thủy sản 44
6 Nguyễn Thanh Bình CĐ Thủy sản 44
7 Lê Văn Duy CĐ Thủy sản 44
8 Nguyễn Tài Đại CĐ Thủy sản 44
9 Phan Văn Đạo CĐ Thủy sản 44
10 Nguyễn Nguyên Hải CĐ Thủy sản 44
11 Phan Quang Hậu CĐ Thủy sản 44
12 Trần Kiêm Hiến CĐ Thủy sản 44
13 Hồ Ngọc Hiệp CĐ Thủy sản 44
14 Dương Thị Ngọc Hoà CĐ Thủy sản 44
15 Trần Thị Thu Huyền CĐ Thủy sản 44
16 Nguyễn Phi Khánh CĐ Thủy sản 44
17 Nguyễn Thị Khuê CĐ Thủy sản 44
18 Hà Văn Lãm CĐ Thủy sản 44
19 Đoàn Thị Hoa Mai CĐ Thủy sản 44
20 Hồ Đình Nhơn CĐ Thủy sản 44
21 Phạm Thị Nhớ CĐ Thủy sản 44
22 Nguyễn Thị Mỹ Nhung CĐ Thủy sản 44
23 Nguyễn Đăng Phước CĐ Thủy sản 44
24 Nguyễn Xuân Phước CĐ Thủy sản 44
25 Phan Văn Quý CĐ Thủy sản 44
26 Đặng Phước Tài CĐ Thủy sản 44
27 Huỳnh Nhật Tân CĐ Thủy sản 44
28 Bùi Thị Mỹ Thanh CĐ Thủy sản 44
29 Đặng Bá Thanh CĐ Thủy sản 44
30 Nguyễn Đình Thảnh CĐ Thủy sản 44
31 Trần Thị Thêu CĐ Thủy sản 44
32 Hồ Quốc Thoại CĐ Thủy sản 44
33 Nguyễn Thị Thương CĐ Thủy sản 44
34 Nguyễn Đức Dũng Tín CĐ Thủy sản 44
35 Thành Thủy Diễm Trinh CĐ Thủy sản 44
36 Mai Xuân Trí CĐ Thủy sản 44
37 Nguyễn Hữu Trường CĐ Thủy sản 44
38 Nguyễn Thị Ty CĐ Thủy sản 44
39 Hồ Thị Hằng Vi CĐ Thủy sản 44
40 Lê Viết Vũ CĐ Thủy sản 44
41 Phan Văn Bình MT-NLTS 44
42 Bùi Sơn Ca MT-NLTS 44
43 Lê Cương MT-NLTS 44
44 Hoàng Quốc Dưỡng MT-NLTS 44
45 Nguyễn Duy Đoàn MT-NLTS 44
46 Nguyễn Minh Đức MT-NLTS 44
47 Nguyễn Thị Giang MT-NLTS 44
48 Trần Thị Tịnh Hải MT-NLTS 44
49 Lê Thị Hải Hằng MT-NLTS 44
50 Trần Thị Hiền MT-NLTS 44
51 Vi Trung Hiếu MT-NLTS 44
52 Lê Thị Hoà MT-NLTS 44
53 Hoàng Thị Hòa MT-NLTS 44
54 Đàm Thị Huệ MT-NLTS 44
55 Cái Thị Diệu Liên MT-NLTS 44
56 Nguyễn Hữu Long MT-NLTS 44
57 Trương Ngọc Long MT-NLTS 44
58 Lê Hữu Nam MT-NLTS 44
59 Nguyễn Đức Phú MT-NLTS 44
60 Hồ Thị Hồng Phượng MT-NLTS 44
61 Văn Minh Quang MT-NLTS 44
62 Hà Thị Quý MT-NLTS 44
63 Lê Cao Thảo Quyên MT-NLTS 44
64 Cao Tài MT-NLTS 44
65 Trần Lê Tịnh Tâm MT-NLTS 44
66 Huỳnh Bá Thanh MT-NLTS 44
67 Ngô Thị Thuận MT-NLTS 44
68 Vũ Thị Đoàn Thương MT-NLTS 44
69 Nguyễn Thị Thanh Thuý MT-NLTS 44
70 Đào Thị Thuỷ MT-NLTS 44
71 Phan Thị Toàn MT-NLTS 44
72 Nguyễn Gia Minh Trí MT-NLTS 44
73 Trần Nguyên Trung MT-NLTS 44
74 Phan Thị Tư MT-NLTS 44
75 Võ Đình Tư MT-NLTS 44
76 Nguyễn Anh Vụ MT-NLTS 44
77 Phan Duy Đạt Ngư y 44
78 Võ Trọng Hưng Ngư y 44
79 Vũ Trọng Huy Ngư y 44
80 Nguyễn Thị Liên Ngư y 44
81 Huỳnh Ngọc Linh Ngư y 44
82 Nguyễn Thị Thùy Linh Ngư y 44
83 Nguyễn Thị Kim Oanh Ngư y 44
84 Trương Minh Quyết Ngư y 44
85 Nguyễn Ngọc Rin Ngư y 44
86 Lê Quang Tâm Ngư y 44
87 Hoàng Thị Kim Thoa Ngư y 44
88 Đặng Văn Tiến Ngư y 44
89 Nguyễn Thị Hồng Tiến Ngư y 44
90 Võ Công Tiến Ngư y 44
91 Nguyễn Quang Tín Ngư y 44
92 Phạm Hoàng Vũ Ngư y 44
93 Nguyễn Văn Tuấn Anh Thủy sản 44
94 Nguyễn Đăng Bình Thủy sản 44
95 Đỗ Thị Chi Thủy sản 44
96 Hà Thị Kim Chi Thủy sản 44
97 Đoàn Phước Duy Thủy sản 44
98 Trần Văn Hải Thủy sản 44
99 Hoàng Thị Hiền Thủy sản 44
100 Trương Thị Thu Hiền Thủy sản 44
101 Nguyễn Vũ Quốc Hiệp Thủy sản 44
102 Phan Thanh Hiệp Thủy sản 44
103 Hoàng Trung Hiếu Thủy sản 44
104 Nguyễn Thị Hiếu Thủy sản 44
105 Dương Thị Mỹ Hoa Thủy sản 44
106 Nguyễn Đức Hoàn Thủy sản 44
107 Đào Huy Hoàng Thủy sản 44
108 Nguyễn Huy Hoàng Thủy sản 44
109 Nguyễn Hưng Thủy sản 44
110 Võ Khắc Hưng Thủy sản 44
111 Nguyễn Ngọc Huy Thủy sản 44
112 Trần Hiếu Huy Thủy sản 44
113 Hoàng Văn Khánh Thủy sản 44
114 Nguyễn Thị Kim Thủy sản 44
115 Huỳnh Phước Lâm Thủy sản 44
116 Nguyễn Thị Lan Thủy sản 44
117 Phan Thị Thu Lan Thủy sản 44
118 Phan Thị Liên Thủy sản 44
119 Lê Thị Kiều Loan Thủy sản 44
120 Cơ Lâu Lúc Thủy sản 44
121 Nguyễn Thị Lý Thủy sản 44
122 Trương Văn Mừng Thủy sản 44
123 Trần Trọng Nghiệp Thủy sản 44
124 Hoàng Văn Ngọc Thủy sản 44
125 Lê Thị Hồng Nhung Thủy sản 44
126 Hoàng Phước Thủy sản 44
127 Huỳnh Thị Minh Phương Thủy sản 44
128 Phạm Phương Thủy sản 44
129 Trần Đăng Quyền Thủy sản 44
130 Lê Văn Rôn Thủy sản 44
131 Nguyễn Ngọc Tấn Thủy sản 44
132 Nguyễn Hữu Thân Thủy sản 44
133 Trần Văn Thắng Thủy sản 44
134 Lê Thị Thanh Thủy sản 44
135 Hồ Thị Thảo Thủy sản 44
136 Trần Thị Phương Thảo Thủy sản 44
137 Phạm Văn Thế Thủy sản 44
138 Nguyễn Xuân Thiền Thủy sản 44
139 Hồ Minh Thiệu Thủy sản 44
140 Trần Thị Kim Thỏa Thủy sản 44
141 Nguyễn Quang Thuận Thủy sản 44
142 Nguyễn Thị Thương Thủy sản 44
143 Nguyễn Thị Thủy Tiên Thủy sản 44
144 Nguyễn Văn Tiến Thủy sản 44
145 Võ Hoàng Xuân Triệu Thủy sản 44
146 Nguyễn Văn Trình Thủy sản 44
147 Lê Quang Trịnh Thủy sản 44
148 Alăng Trứ Thủy sản 44
149 Hồ Văn Vân Thủy sản 44
150 Nguyễn Thị Hồng Tiến Thủy sản 44
  KHÓA 45  
1 Nguyễn Kỳ Anh CĐ thủy sản 45
2 Đoàn Xuân ánh CĐ thủy sản 45
3 Trần ánh CĐ thủy sản 45
4 Lê Dy ấu CĐ thủy sản 45
5 Hoàng Đình Quốc Bảo CĐ thủy sản 45
6 Ngô Viết Bin CĐ thủy sản 45
7 Đào Bá Bình CĐ thủy sản 45
8 Lê Đình Bình CĐ thủy sản 45
9 Trần Văn Chung CĐ thủy sản 45
10 Nguyễn Văn Cường CĐ thủy sản 45
11 Hồ Thị Dung CĐ thủy sản 45
12 Trịnh Ngọc Duy CĐ thủy sản 45
13 Trần Xuân Đạt CĐ thủy sản 45
14 Dương Đức Độ CĐ thủy sản 45
15 Lê Thị Mỹ Hạnh CĐ thủy sản 45
16 Trần Thị Thu Hân CĐ thủy sản 45
17 Nguyễn Đình Hiếu CĐ thủy sản 45
18 Nguyễn Văn Hiếu CĐ thủy sản 45
19 Lê Thị Thu Hoài CĐ thủy sản 45
20 Trần Hải Hòa CĐ thủy sản 45
21 Phan Thị ánh Hồng CĐ thủy sản 45
22 Lê Đức Huấn CĐ thủy sản 45
23 Đặng Nhật Huy CĐ thủy sản 45
24 Phạm Tiến Huy CĐ thủy sản 45
25 Trần Văn Huy CĐ thủy sản 45
26 Nguyễn Chánh Huynh CĐ thủy sản 45
27 Nguyễn Thanh Hưởng CĐ thủy sản 45
28 Nguyễn Ngọc Khánh CĐ thủy sản 45
29 Nguyễn Thị Hương Lài CĐ thủy sản 45
30 Trần Thanh Lập CĐ thủy sản 45
31 Võ Tá Linh CĐ thủy sản 45
32 Nguyễn Minh Long CĐ thủy sản 45
33 Nguyễn Phước Bảo Long CĐ thủy sản 45
34 Nguyễn Văn Long CĐ thủy sản 45
35 Lê Thị Lộc CĐ thủy sản 45
36 Ngô Lung CĐ thủy sản 45
37 Lê Thị Quỳnh Lưu CĐ thủy sản 45
38 Lê Thị Mộng CĐ thủy sản 45
39 Đỗ Văn Năm CĐ thủy sản 45
40 Ngô Ngọc Nghĩa CĐ thủy sản 45
41 Trần Thị Thanh Nhàn CĐ thủy sản 45
42 Lê Văn Nhân CĐ thủy sản 45
43 Phan Văn Nhân CĐ thủy sản 45
44 Nguyễn Thị Quỳnh Như CĐ thủy sản 45
45 Nguyễn Thị Oanh CĐ thủy sản 45
46 Nguyễn Văn Phi CĐ thủy sản 45
47 Ngô Thị Mai Phương CĐ thủy sản 45
48 Phan Thanh Phước CĐ thủy sản 45
49 Phùng Hữu Phước CĐ thủy sản 45
50 Nguyễn Văn Quang CĐ thủy sản 45
51 Võ Đăng Quang CĐ thủy sản 45
52 Trần Đình Quân CĐ thủy sản 45
53 Hoàng Thế Quý CĐ thủy sản 45
54 Châu Phúc Tân CĐ thủy sản 45
55 Nguyễn Trọng Thái CĐ thủy sản 45
56 Nguyễn Viết Thắng CĐ thủy sản 45
57 Hoàng Đình Tiến CĐ thủy sản 45
58 Trần Hữu Tiến CĐ thủy sản 45
59 Hoàng Song Tranh CĐ thủy sản 45
60 Nguyễn Thị Mai Trâm CĐ thủy sản 45
61 Nguyễn Văn Trình CĐ thủy sản 45
62 Nguyễn Xuân Trí CĐ thủy sản 45
63 Cao Đức Trung CĐ thủy sản 45
64 Lê Văn Tuấn CĐ thủy sản 45
65 Nguyễn Nam Tuyền CĐ thủy sản 45
66 Phạm Tú CĐ thủy sản 45
67 Nguyễn Quốc Việt CĐ thủy sản 45
68 Lê Vinh CĐ thủy sản 45
69 Nguyễn Lương Vũ CĐ thủy sản 45
70 Lê Thị Hương Liễu CĐ thủy sản 45
71 Nguyễn Văn Tuấn MT-NLTS 45
72 Võ Hoàng MT-NLTS 45
73 Nguyễn Hoài MT-NLTS 45
74 Dương Phan Trần MT-NLTS 45
75 Nguyễn Văn Nhật MT-NLTS 45
76 Hoàng Văn MT-NLTS 45
77 Trần Hồng MT-NLTS 45
78 Trịnh Thị Thanh MT-NLTS 45
79 Cái Văn MT-NLTS 45
80 Nguyễn Thị MT-NLTS 45
81 Nguyễn Thị Thuỳ MT-NLTS 45
82 Phan Thị MT-NLTS 45
83 Thiều Quang MT-NLTS 45
84 Nguyễn MT-NLTS 45
85 Ngô Nhật MT-NLTS 45
86 Nguyễn Minh MT-NLTS 45
87 Đặng Thị Thu MT-NLTS 45
88 Nguyễn Tiến MT-NLTS 45
89 Trần Nam MT-NLTS 45
90 Nguyễn Thị Mỹ MT-NLTS 45
91 Nguyễn Thị Thu MT-NLTS 45
92 Phan Thị Ngọc MT-NLTS 45
93 Trần Thị Thu MT-NLTS 45
94 Lê Văn MT-NLTS 45
95 Trần Thị Thanh MT-NLTS 45
96 Võ Trọng MT-NLTS 45
97 Nguyễn Văn MT-NLTS 45
98 Ngô MT-NLTS 45
99 Cáp Xuân MT-NLTS 45
100 Hồ Thị Mỹ MT-NLTS 45
101 Nguyễn Hoài MT-NLTS 45
102 Lê Thị Thanh MT-NLTS 45
103 Nguyễn Thị Ly MT-NLTS 45
104 Trần Văn MT-NLTS 45
105 Ngô Văn MT-NLTS 45
106 Hoàng Thị Thanh MT-NLTS 45
107 Hồ Ngọc MT-NLTS 45
108 Hà Công MT-NLTS 45
109 Nguyễn Ngọc MT-NLTS 45
110 Hà Ngọc MT-NLTS 45
111 Lê Văn MT-NLTS 45
112 Nguyễn Thị MT-NLTS 45
113 Lê Thị MT-NLTS 45
114 Hồ Văn MT-NLTS 45
115 Hồ Thị MT-NLTS 45
116 Lê Thị Hà MT-NLTS 45
117 Mai Quốc MT-NLTS 45
118 Nguyễn Ngọc MT-NLTS 45
119 Văn Phú MT-NLTS 45
120 Mai Xuân MT-NLTS 45
121 Tạ Văn MT-NLTS 45
122 Trương Thị Cúc NY45
123 Hồ Đắc Cường NY45
124 Đinh Văn Diệu NY45
125 Nguyễn Ngọc Duy NY45
126 Võ Thị Phương Duyên NY45
127 Nguyễn Thị Thùy Dương NY45
128 Phan Hữu Đạt NY45
129 Phan Thị Đông NY45
130 Hà Huệ Đức NY45
131 Ngô Gỉoi NY45
132 Lưu Thị Ngọc Hạnh NY45
133 Nguyễn Duy Huấn NY45
134  Nguyễn Trần Luân NY45
135 Hà Thị Ly NY45
136 Lê Thị Oanh NY45
137 Bùi Xuân Phú NY45
138 Nguyễn Đức Qúy NY45
139 Nguyễn Thị Sao NY45
140 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn NY45
141 Cao Đức Tài NY45
142 Lê Phước Thái NY45
143 Dương Thị Thủy NY45
144 Nguyễn Thị Hoài Thương NY45
145 Nguyễn Tuyến NY45
146 Lê Đình Tùng NY45
147 Nguyễn Đức Vinh NY45
148 Lê Hoài An Thủy sản 45
149 Võ Nguyên An Thủy sản 45
150 Hồ Đăng Anh Thủy sản 45
151 Nguyễn Đức Anh Thủy sản 45
152 Trần Quang Cảm Thủy sản 45
153 Trương Thị Cúc Thủy sản 45
154 Hồ Đắc Cường Thủy sản 45
155 Đinh Văn Diệu Thủy sản 45
156 Nguyễn Ngọc Duy Thủy sản 45
157 Võ Thị Phương Duyên Thủy sản 45
158 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Thủy sản 45
159 Phan Hữu Đạt Thủy sản 45
160 Phạm Tấn Đạt Thủy sản 45
161 Võ Thành Đạt Thủy sản 45
162 Phan Thị Đông Thủy sản 45
163 Dương Quốc Đống Thủy sản 45
164 Hà Huệ Đức Thủy sản 45
165 Ngô Giỏi Thủy sản 45
166 Phạm Bá Hải Thủy sản 45
167 Lưu Thị Ngọc Hạnh Thủy sản 45
168 Trần Quang Hiếu Thủy sản 45
169 Nguyễn Xuân Hoàng Thủy sản 45
170 Trương Quang Hòa Thủy sản 45
171 Văn Thị Hồng Thủy sản 45
172 Nguyễn Duy Huấn Thủy sản 45
173 Nguyễn Khắc Huấn Thủy sản 45
174 Lê Văn Huy Thủy sản 45
175 Nguyễn Võ Quốc Huy Thủy sản 45
176 Hoàng Văn Hùng Thủy sản 45
177 Lê Quang Hưng Thủy sản 45
178 Hoàng Xuân Lam Thủy sản 45
179 Phạm Trọng Lâm Thủy sản 45
180 Lê Tuấn Long Thủy sản 45
181 Nguyễn Trần Luân Thủy sản 45
182 Nguyễn Văn Luýt Thủy sản 45
183 Hà Thị Ly Thủy sản 45
184 Trương Nhật Minh Thủy sản 45
185 Hoàng Thị ái Mỷ Thủy sản 45
186 Nguyễn Bá Nhật Thủy sản 45
187 Lê Nhân Nhiệm Thủy sản 45
188 Lê Thị Oanh Thủy sản 45
189 Bùi Xuân Phú Thủy sản 45
190 Nguyễn Đức Quý Thủy sản 45
191 Lê Thị Thu Sang Thủy sản 45
192 Nguyễn Thị Sao Thủy sản 45
193 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn Thủy sản 45
194 Hồ Xuân Tam Thủy sản 45
195 Cao Đức Tài Thủy sản 45
196 Huỳnh Duy Tân Thủy sản 45
197 Phạm Văn Thanh Thủy sản 45
198 Nguyễn Hữu Thành Thủy sản 45
199 Lê Phước Thái Thủy sản 45
200 Đàm Minh Thảo Thủy sản 45
201 Võ Thị Thanh Thảo Thủy sản 45
202 Phan Văn Thiện Thủy sản 45
203 Phan Văn Thích Thủy sản 45
204 Hồ Phước Thịnh Thủy sản 45
205 Đặng Văn Thông Thủy sản 45
206 Nguyễn Tiến Thông Thủy sản 45
207 Dương Thị Thủy Thủy sản 45
208 Nguyễn Thị Hoài Thương Thủy sản 45
209 Lê Bá Minh Trí Thủy sản 45
210 Nguyễn Tấn Trị Thủy sản 45
211 Nguyễn Tuyến Thủy sản 45
212 Lê Đình Tùng Thủy sản 45
213 Hoàng Thị Tý Thủy sản 45
214 Nguyễn Đức Vinh Thủy sản 45
215 Trịnh Xuân Vĩnh Thủy sản 45
216 Nguyễn Tuấn Vũ Thủy sản 45
217 Huỳnh Hải Đăng Thủy sản 45
218 Thái Thị Hằng Thủy sản 45
219 Nguyễn Viết Mạnh Thủy sản 45
220 Trương Thị Bích Ngọc Thủy sản 45
221 Võ Thị Hoàng Yến Thủy sản 45
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
anh thay an


Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Nhà trường – 50 năm xây dựng và phát triển (1967-2017).  Đây là dịp để các thế hệ cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức, sinh viên và cựu sinh viên qua các thời kỳ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp, những truyền thống vẻ vang của Trường; là cơ hội giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và tình cảm về mái trường thân yêu.

Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay964
  • Tháng hiện tại28,875
  • Tổng lượt truy cập405,381
« tháng 06/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây